Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017 giáo án Kỹ thuật

Đăng ngày 10/19/2016 5:42:37 PM | Thể loại: Kỹ thuật | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

Phòng giáo dục - đào tạo TP bắc Ninh Trờng THCS Kinh Bắc Kế hoạch dạy học áp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột”, giảng dạy tích hợp Năm học 2015 -2016 Họ và tên giáo viên : Vũ Thị Bích Thủy Tổ chuyên môn: Tổ KHXH Nhiệm vụ được phân công - Giảng dạy Ngữ văn 7A3 - Giảng dạy môn Lịch sử : 7A3, 8A1,..

Bình luận

Nội dung

Phòng giáo dục - đào tạo TP bắc Ninh
Trờng THCS Kinh Bắc

Kế hoạch dạy học áp dụng phương pháp
“bàn tay nặn bột”, giảng dạy tích hợp
Năm học 2015 -2016

Họ và tên giáo viên : Vũ Thị Bích Thủy
Tổ chuyên môn: Tổ KHXH
Nhiệm vụ được phân công
- Giảng dạy Ngữ văn 7A3
- Giảng dạy môn Lịch sử : 7A3, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2.
- Bồi dưỡng đội tuyển Lịch sử 8, 9
- Chủ nhiệm lớp: 7A3
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch
- Căn cứ vào công văn số 423 / CV-THCS của Phòng GD-Đt Thành phố Bắc về việc hướng dẫn lập kế hoạch dạy học của tổ, nhóm chuyên môn , giáo viên năm học 2015 -2016.
- Căn cứ vào phân phối chương trình , nội dung môn Ngữ văn lớp 7; Môn lịch sử lớp 7, 8, 9.
- Căn cứ vào kế hoạch của tổ, nhóm chuyên môn , tôi xin xây dựng kế hoạch dạy các tiết học áp dụng phương pháp giảng dạy tích hợp , sử dụng kiến thức liên môn vào trong năm học 2015- 2016 như sau:
II.Kế hoạch thực hiện các tiết dạy

Môn
Lớp
Tên bài dạy
PP vận dụng
Ghi chú

Ngữ văn
7
Cảnh khuya, Rằm tháng giêng
Tích hợp Địa lí , Lịch sử, tiếng Việt, giáo dục công dânđể tìm hiều hoàn cảnh sáng tác bài thơ, phân tích bài thơ.


Lịch sử
7
Tiết 22: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII ( Tiết 1)

-Tích hợp với môn địa lí, ngữ văn, giáo dục công dân.
8
Tiết 14: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX.


Tích hợp với môn văn học, vật lí, mĩ thuật để tìm hiểu các thành tựu về kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật.
9
Tiết 6: Các nước Đông Nam á
 Tích hợp với môn địa lí, giáo dục công dân để tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, dân cư các nước Đông Nam á.Kinh Bắc , ngày 4 tháng 9 năm 2015
Người lập kế hoạch


Vũ Thị Bích Thủy

Ký duyệt của tổ
Ký duyệt của BGH
Ký duyệt của Phòng GD-ĐT


Trường THCS Kinh Bắc
Tổ : Khoa học xã hội

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......................................................

 Kinh Bắc, ngày 8 tháng 9 năm 2015


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2015 – 2016

Họ và tên giáo viên: Thị Bích Thủy
Ngày sinh : 19/03/1980.
Ngày vào ngành: 9/2003
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Ngữ văn
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chê bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
-Thực hiện công văn số 743 / SGD & ĐT- GDTX ngày 25/6/2014 của sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh
- Công văn số 531/KH

Sponsor Documents