Giáo Án Lưu Trữ Tạm Thời:Kế Hoạch Cá Nhân 2017-2018

giáo án điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
9l7w0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-22 15:59:34
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN TÙNG TỔ CHUYÊN MÔN 1+3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Vân Tùng, ngày…..tháng……năm 2017 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Năm học 2017 – 2018 Căn cứ vào kế hoạch hoạt

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN TÙNG
TỔ CHUYÊN MÔN 1+3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Vân Tùng, ngày…..tháng……năm 2017
 
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học 2017 – 2018
 
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 của Tổ chuyên môn 1+3;
Căn cứ vào nhiệm vụ được giao cuả bản thân,
Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 của mình như sau:
I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN
Họ và tên: Ma Thị Huyền
Giới tính: Nữ 
Sinh ngày: 28/9/1973 
Nơi sinh: Hà Hiệu- Ba Bể- Bắc Kạn
Trình độ chuyên môn: Đại học.
Ngành đào tạo: Sư phạm Tiểu học
Hệ đào tạo: Tại chức   
Trình độ lý luận: Không
Ngày vào ngành: 18/11/1993  
Nhiệm vụ giảng dạy: Toán, Tiếng Việt lớp 3A
Nhiệm vụ kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp 3A, TTCM.
Thành tích năm học 2016-2017: Đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học:
Năm học 2017 - 2018 là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú

trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
2. Nhiệm vụ được giao:
­- Giảng dạy môn Toán, Tiếng Việt lớp 3A.
- Chủ nhiệm lớp 3A.
- Tổ trưởng chuyên môn t ổ 1+3.
3. Thuận lợi và khó khăn:
3.1. Thuận lợi:
3.1.1. Giáo viên:
  - Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt.
  - Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.
  - Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.
  - Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm.
  - Nhà trường có sự chỉ đạo về chuyên môn, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
3.1.2. Học sinh:
- Có sự quan tâm của phụ huynh, động viên, nhắc nhở các em học tập.
- Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.
- Học sinh có nền nếp từ lớp dưới.
3.2. Khó khăn:
- Trang thiết bị nhà trường còn thiếu thốn như máy tính nên việc đẩy mạnh chất lượng mũi nhọn ( Luyện thi trên mạng) cho học sinh khó đạt hiệu quả cao.
- Số học sinh thuộc con hộ nghèo tương đối cao.
-…….
III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.Mục tiêu, nhiệm vụ 1: Nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống.
1.1. Chỉ tiêu phấn đấu.
- Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước.
- Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.
- Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng.
- Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

1.2. Biện pháp:
- Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị.
- Tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến kinh nghiệm. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo.
- Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ 2: Phát triển chuyên môn nghiệp vụ.
2.1. Chỉ tiêu phấn đấu.
- Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện.
- Đạt loại giỏi trong công tác tự bồi dưỡng thường xuyên.
- Ứng dụng CNTT trong dạy học. ( 2 tiết/ tháng)
2.3. Biện pháp thực hiện.
- Tích cực tự nghiên cứu tài liệu chuyên môn, dự giờ học hỏi đồng nghiệp.
- Vận dụng linh hoạt các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ, trường, những đợt tập huấn do cấp trên cử.
3. Mục tiêu, nhiệm vụ 3: Nâng cao chất lượng giáo dục môn dạy, lớp chủ nhiệm.
3.1. Chỉ tiêu phấn đấu.
- Duy trì sĩ số: 22/22=100%
- Hoàn thành chương trình lớp học 22/22=100%, trong đó học sinh Hoàn thành tốt nội dung học tập: 25%; Học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện: 15%
- Tập thể lớp chủ nhiệm: Tiên tiến xuất sắc.
- Tham gia đầy đủ các phong trào của trường, của ngành có chất lượng.
3.2. Biện pháp thực hiện.
- Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Đẩy mạnh viêc bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn học. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, quan tâm phụ đạo cho học sinh yếu kém.
- Xây dựng tốt nền nếp của Hội đồng tự quản học sinh.
- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh.

- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh.
- Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức với kĩ năng thực hành và vận dụng.
- Đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập.
Đưa các nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,…  lồng ghép vào dạy học bộ môn và các hoạt động giáo dục.
4. Mục tiêu, nhiệm vụ 4: Thực hiện có hiệu quả công tác tổ chuyên môn.
4.1. Chỉ tiêu phấn đấu.
- Giáo viên: Đạt GVDG cấp trường: 10/10= 100%. Tham gia thi GVDG cấp huyện: 02 GV trở lên. Bồi dưỡng thường xuyên đạt 100% khá, giỏi trong đó ít nhất 25% đạt loại giỏi.
- Học sinh:
+ Hoàn thành chương trình lớp học 115/115=100%, trong đó học sinh Hoàn thành tốt nội dung học tập: 25%, Học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện 15%.
+ Tập thể lớp Tiên tiến xuất sắc: 02 lớp.
- Tham gia đầy đủ các phong trào của trường, của ngành có chất lượng.
- Nền nếp: Tổ chức sinh hoạt tổ đảm bảo số lần theo quy định.
4.2. Biện pháp thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện có hiệu quả.
- Tổ chức các chuyên đề đổi mới nhằm nâng cao tay nghề cho giáo viên.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra để giúp đỡ giáo viên khắc phục những hạn chế.
IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN
 
Thời gian
Nội dung công việc
Ghi chú
Tháng 8/
- Nhận lớp, ổn định cơ cấu, nền nếp.
 

2017
- Tham gia bồi dưỡng chính trị.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành dạy và học bộ môn.
-……
 
 
 
Tháng 9/2017
- Tham gia lễ khai giảng năm học.
- Xây dựng hồ sơ cá nhân.
- Thực hiện dự giờ để học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
-…….
 
Tháng 10/2017
- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu. 
- Phụ đạo học sinh yếu kém.
- Thăm lớp dự giờ.
-……..
 
Tháng 11/2017
- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.
- Phụ đạo học sinh học sinh yếu kém.
- Tham gia các hoạt động tập thể
-……
 
 
Tháng 12/2017
- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.
- Ôn tập học kỳ I.
- Hoàn thành chương trình học kỳ I đúng thời gian.
- HS thi IOE cấp trường.   
-…..
 
 
 
 
 
 
Tháng 01/2018
- Hoàn thành các loại báo cáo cuối học kỳ.
- Dạy học theo chương trình học kỳ II.
-…..
 
Tháng 02/2018
- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu 
- Phụ đạo học sinh yếu kém.
- Thăm lớp dự giờ.
- ….
 
Tháng 3/2018
- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu 
- Tham gia các hoạt động kỉ niệm 8/3 và 26/3.
-……
 

Tháng 4/2018
- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.  
- Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II.
- …..
 
 
Tháng 5/2018
- Hoàn thành chương trình đúng thời gian. 
……
 
 
Tháng 6/2018
 
 
Tháng 7/2018
 
 
Tháng 8/2018
 
 
 
IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
……….
 
DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
( Ký, ghi rõ họ t ên)
GIÁO VIÊN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
( Ký, ghi rõ họ t ên)
 
 
 
 
 
DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học 2017 – 2018
 
 
 
 
 
 
                        Họ và tên giáo viên: MA THỊ HUYỀN
                        Tổ: 1+3
 
 
 
Vân Tùng, Tháng 9/2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử kế hoạch cá nhân 2017-2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngmaukehoachcanhannamhoc20172018.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU