PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KIM ĐỘNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM NGŨ LÃO
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT LỚP 1
ĐIỀUCHỈNH GIẢM TẢI THEO CV332/PGD
Năm học 2021 – 2022

Chương trình và sách giáo khoa
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)


Tuần/
tháng
Chủ đề/Mạch nội dung
Tên bài học
Tiết học/
thời lượng
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
Ghi chú


1
CĐ1
Mĩ thuật trong cuộc sống
1/352
CĐ2
Sự thú vị của nét
1/35

-Thực hiện hđ 1,2 và vận dụng
HĐ 3: Hướng dẫn học sinh tự học
- Hướng dẫn học sinh bảo quản sản phẩm thực hành ở nhà.
- Hướng dẫn học sinh làm quen với cách in tạo sản phẩm bằng bút màu sáp.
- Điều chỉnh:
Hđ 4: không thảo luận
- không trưng bày sản phẩm


3


4
CĐ3
Sự kết hợp của các hình cơ bản
1/35

-Thực hiện hđ 1,2 và vận dụng
HĐ 3: Hướng dẫn học sinh tự học
- Hướng dẫn học sinh bảo quản sản phẩm thực hành ở nhà.
- Điều chỉnh:
Hđ 4: không thảo luận
- không trưng bày sản phẩm


5


6


7
CĐ4
Những mảng màu yêu thích
1/35

-Thực hiện hđ 1,2 và vận dụng
HĐ 3: Hướng dẫn học sinh tự học
- Hướng dẫn học sinh bảo quản sản phẩm thực hành ở nhà.
- Hướng dẫn học sinh tự học với cách in tạo sản phẩm bằng màu goát/màu nước.
- Điều chỉnh:
Hđ 4: không thảo luận
- không trưng bày sản phẩm


8


9


10
CĐ5
Sự kết hợp thú vị của khối
2/35

-Thực hiện hđ 1,2 và vận dụng
HĐ 3: Hướng dẫn học sinh tự học
- Hướng dẫn học sinh bảo quản sản phẩm thực hành ở nhà.
- Hướng dẫn học sinh tự học với cách in tạo sản phẩm bằng màu goát/màu nước.
- Điều chỉnh:
Hđ 4: không thảo luận
- không trưng bày sản phẩm


11


12


13
CĐ6
Sắc màu thiên nhiên
3/35

-Thực hiện hđ 1,2 và vận dụng
HĐ 3: Hướng dẫn học sinh tự học
- Hướng dẫn học sinh bảo quản sản phẩm thực hành ở nhà.
- Điều chỉnh:
Hđ 4: không thảo luận
- không trưng bày sản phẩm


14


15


16


17

Đánh giá kỳ cuối kì I
1/3518

Trưng bày sản phẩm
1/35
Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm trong và ngoài nơi cư trú (gia đình).


19
CĐ7
Gương mặt thân quen

2/35

-Thực hiện hđ 1,2 và vận dụng
HĐ 3: Hướng dẫn học sinh tự học
- Hướng dẫn học sinh bảo quản sản phẩm thực hành ở nhà.
- Điều chỉnh:
Hđ 4: không thảo luận
- không trưng bày sản phẩm


20


21


22


23
CĐ8
Bữa cơm gia đình

3/35

-Thực hiện hđ 1,2 và vận dụng
HĐ 3: Hướng dẫn học sinh tự học
- Hướng dẫn học sinh bảo quản sản phẩm thực hành ở nhà.
Hướng dẫn học sinh giữ vệ sinh cá nhân, gia đình trong thực hành, sáng tạo
- Điều chỉnh:
Hđ 4: không thảo luận
- không trưng bày sản phẩm


24


25


26


27
CĐ9
Thầy cô của em
3/35

-Thực hiện hđ 1,2 và vận dụng
HĐ 3: Hướng dẫn học sinh tự học
- Hướng dẫn học sinh bảo quản sản phẩm thực hành ở nhà.
- Điều chỉnh:
Hđ 4: không thảo luận
- không trưng bày sản phẩm


28


29nguon VI OLET