Kế hoạch chuyên môn tuần 18

Đăng ngày 12/15/2017 2:49:49 PM | Thể loại: Tài liệu khác | Chia sẽ bởi: Lợi Trường THCS-THPT Hưng | Lần tải: 2 | Lần xem: 14 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc

 


SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THCS&THPT
HƯNG LỢI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

 

Hưng Lợi, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 18

Từ ngày 18 đến ngày 24/12/2017

 

 Ngày

Nội dung công việc

Phụ trách

Thực hiện, quản lý

Thứ hai

(18/12)

- Kiểm tra HKI môn Văn, Lí

- Lập kế hoạch đưa 16 HS đi thi HSG cấp huyện

- HT dự họp HĐND huyện đến hết buổi sáng ngày 19/12

- Phân công giảng dạy HKII

- Gửi mẫu lập danh sách GV hụt chỉ tiêu HKI về các tổ

- Lập kế hoạch dạy 2 buổi lớp 12

HS, GV, PHT1

TTVP, HT

HT

PHT1, HT

PHT1, HT

PHT1, HT

Thứ ba

(19/12)

- HT dự họp HĐND huyện buổi sáng

- Kiểm tra HKI môn Địa, Sinh

- Họp BCH Đảng ủy, lúc 14 giờ tại phòng PHT1

HT

HS, GV, PHT1

BCH, BT

Thứ tư

(20/12)

- HS tự ôn tập ở nhà

HS, HT

Thứ năm

(21/12)

- Kiểm tra HKI môn Sử, Anh, GDCD 12

- Họp BCH Đảng ủy, tại thư viện

- TTCM báo cáo tháng 12 về PHT1

HS, GV, PHT1

BCH, BT

TTCM , PHT1

Thứ sáu

(22/12)

- Kiểm tra HKI môn Toán, Hóa

- PHT2 dự Hội nghị sơ kết ANTT tại trường CĐSP ST

- Báo cáo công tác chuyên môn tháng 12 và kế hoạch tháng 01 về HT

- Tổ chức họp đoàn HS đi thi HSG huyện, tại Hội trường

(K9 buổi sáng, K8 buổi chiều sau khi kết thúc môn kiểm tra 2, GVBD thông báo cho HS biết để dự họp đầy đủ)

- Thầy Tuấn gửi tham luận về PHT1 duyệt

- Thông báo kế hoạch công tác chuyên môn tuần sau

HS, GV, PHT1

PHT2, HT

PHT1, HT

TTVP, PHT1

 

 

T Tuấn, PHT1

PHT1, HT

Thứ bảy

(24/12)

- HS nghỉ GV chấm bài kiểm tra

- PHT2 và TKHĐ dự Hội nghị chuyên đề tại trường Khánh Hòa

- TTCM gửi phân phối tuần GV dạy dự giờ HKII về PHT1

- TTCM gửi kế hoạch GD HKII về PHT1 duyệt

HS, HT

TK, PHT2, HT

TTCM, PHT1

TTCM, PHT1

Chủ nhật

(24/12)

- Đưa HS đi thi HSG cấp huyện

- Cô Nhi dự Hội nghị chuyên đề tại trường THPT Đại Ngãi

TTVP, PHT1

C Nhi, HT

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- HT và các PHT;

- Các TT và TP chuyên môn;  (Đã ký)

- Website trường; 

- Lưu: CM, VT.  

 Lê Tuấn Mãi               

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Kế hoạch chuyên môn tuần 18, Tài liệu khác. . https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-chuyen-mon-tuan-18.5ytx0q.html