Kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
98bu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 7:03:35 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD&ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NINH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …/KH-THCS- NH Ninh Hòa, ngày …. tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG,xem chi tiết và tải về giáo án Kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử Kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục, doc, 1 trang, 0.11 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Tửng Nguyễn Văn đã có 2 download

LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-danh-gia-chat-luong-giao-duc.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD&ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NINH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/KH-THCS- NH Ninh Hòa, ngày …. tháng 09 năm 2016
KẾ HOẠCH
TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Năm học: 2016 - 2017
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI
1. MỤC ĐÍCH:
Kiểm định chất lượng giáo dục là để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục của đơn vị, kể cả nguồn nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất của nhà trường đang ở vị trí nào. Từ đó, có biện pháp thực hiện và tìm các biện pháp nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị, để giải trình với cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của đơn vị trường học mà mình phụ trách, để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận đơn vị trường học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
2. PHẠM VI:
Kiểm định chất lượng giáo dục là tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. ( kèm theo thông tư số 42/2012 – BGD&ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012) về việc kiểm định chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dực.
3. Yêu cầu
a) Kiểm định chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục phải đánh giá các hoạt động của đơin vị mình sao cho thật khách quan và trung thực; không được tô vẽ thêm, để xác định những công việc mà mình đang thực hiện ở mức độ nào, làm đến đâu, để có biện pháp cải tiến, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng để đáp ứng với yêu cầu thực tế hiện nay.
) Để công tác kiểm định chất lượng giáo dục đạt hiệu quả thiết thực đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải đảm bảo ông khai và minh bạch các nội dung, kế hoạch mà đơn vị cần thực hiện trong năm, để hội đồng sư phạm, cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị nắm hiểu và thực hiện theo kế hoạch đề ra.
c) Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng trong các thành viên trong hội đồng sư phạm, phạm vi việc làm của cá nhân, tổ nhóm phải được thể hiện rõ ràng tránh chung chung.
II. NỘI DUNG
1. Phân công hội đồng tự đánh giá
a) Hội đồng tự đánh giá
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

1
Lê Văn Đeo
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ

2
Ngô Hữu Nhiệm
P. Hiệu trưởng
Phó chủ tịch HĐ

3
Đặng Thu My
Cán bộ văn phòng
Thư ký

4
Đặng Văn Gấu
CTCĐ
Uỷ viên HĐ

5
Ngô Minh Đến
BTCĐ, TPTĐ
Uỷ viên HĐ

5
Nguyễn Đức Phi
TT Văn - CD
Uỷ viên HĐ

7
Ngô Thu Mơ
TT Toán - Lý
Uỷ viên HĐ

8
Cao Thanh Đoàn
GV
Uỷ viên HĐ

9
Danh Minh Tâm
Tp Sinh - Hóa
Uỷ viên HĐ

10
Hoàng Thị Hồng
Tp Sử - Địa
Ủy Viên HĐ

11
Nguyễn Thị Diệu
TT – Năng khiếu
Ủy viên HĐ

b) Nhóm thư ký
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

1
Đặng Thu My
TTND
Nhóm trưởng

2
Lê Văn Đáng
CB,TB
Thành viên

3
Danh Dong
Giáo viên
Thành viên

4
Lê Văn Tửng
Giáo viên
Thành viên


c) Các nhóm công tác chuyên môn:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

Nhóm 1
1. Nguyễn Đức Phi
TT Văn-CD
Tập hợp MC TC 1


2. Danh Dưỡng
GV3. Ngô Thị Mỹ Châu
GV


Nhóm 2
1. Đặng Quốc Khởi
TT Toán - Lý
Tập hợp MC TC 5


2. Danh Dong
GVNgô Thu Mơ
GV


Nhóm 3
1. Hoàng Thị Hồng
Tp- Sử -Địa
Tập hợp MC TC 3


2. Đặng Văn Gấu
Gv3. Trần Thanh Phong
GV1. Danh Minh Tâm
Tp Sinh - Hóa
Tập hợp MC TC 4

Nhóm 4
2. Ngô Minh Đến
GV3. Nguyễn Thanh Ngà
GV1. Cao Thanh Đoàn
GV
Tập hợp MC TC 2

Nhóm 5
2. Lê văn Tửng
GV2. Tập huấn nghiệp vụ tự

 


PHÒNG GD&ĐT HỒNG DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NINH HÒA                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Số: …/KH-THCS- NH                     Ninh Hòa, ngày …. tháng 09 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Năm học: 2016 - 2017

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

1. MỤC ĐÍCH:

Kiểm định chất lượng giáo dục là để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục của đơn vị, kể cả nguồn nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất của nhà trường đang ở vị trí nào. Từ đó, có biện pháp thực hiện và tìm các biện pháp nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị, để giải trình với cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của đơn vị trường học mà mình phụ trách, để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận đơn vị trường học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

2. PHẠM VI:

Kiểm định chất lượng giáo dục là tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. ( kèm theo thông tư số 42/2012 – BGD&ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012) về việc kiểm định chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dực.

3. Yêu cầu

a) Kiểm định chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục phải đánh giá các hoạt động của đơin vị mình sao cho thật khách quan và trung thực; không được tô vẽ thêm, để xác định những công việc mà mình đang thực hiện ở mức độ nào, làm đến đâu, để có biện pháp cải tiến, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng để đáp ứng với yêu cầu thực tế hiện nay.

b) Để công tác kiểm định chất lượng giáo dục đạt hiệu quả thiết thực đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải đảm bảo ông khai và minh bạch các nội dung, kế hoạch mà đơn vị cần thực hiện trong năm, để hội đồng sư phạm, cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị nắm hiểu và thực hiện theo kế hoạch đề ra.

c) Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng trong các thành viên trong hội đồng sư phạm, phạm vi việc làm của cá nhân, tổ nhóm phải được thể hiện rõ ràng tránh chung chung.

II. NỘI DUNG


1. Phân công hội đồng tự đánh giá

a) Hội đồng tự đánh giá

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lê Văn Đeo

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Ngô Hữu Nhiệm

P. Hiệu trưởng

Phó chủ tịch HĐ

3

Đặng Thu My

Cán bộ văn phòng

Thư ký

4

Đặng Văn Gấu

CTCĐ

Uỷ viên HĐ

5

Ngô Minh Đến

BTCĐ, TPTĐ

Uỷ viên HĐ

5

Nguyễn Đức Phi

TT Văn - CD

Uỷ viên HĐ

7

Ngô Thu Mơ

TT Toán - Lý

Uỷ viên HĐ

8

Cao Thanh Đoàn

GV

Uỷ viên HĐ

9

Danh Minh Tâm

Tp Sinh - Hóa

Uỷ viên HĐ

10

Hoàng Thị Hồng

Tp Sử - Địa

Ủy Viên HĐ

11

Nguyễn Thị Diệu

TT – Năng khiếu

Ủy viên HĐ

b) Nhóm thư ký

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đặng Thu My

TTND

Nhóm trưởng

2

Lê Văn Đáng

CB,TB

Thành viên

3

Danh Dong

Giáo viên

Thành viên

4

Lê  Văn Tửng

Giáo viên

Thành viên

 

c) Các  nhóm công tác


chuyên môn:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

1. Nguyễn Đức Phi

TT Văn-CD

Tập hợp MC TC 1

2. Danh Dưỡng

GV

 

3. Ngô Thị Mỹ Châu

GV

 

Nhóm 2

1. Đặng Quốc Khởi

TT Toán - Lý

Tập hợp MC TC 5

2. Danh Dong

GV

 

Ngô Thu Mơ

GV

 

Nhóm 3

1. Hoàng Thị Hồng

Tp- Sử  -Địa

Tập hợp MC TC 3

2. Đặng Văn Gấu

Gv

 

3. Trần Thanh Phong

GV

 

 

1. Danh Minh Tâm

Tp Sinh - Hóa

Tập hợp MC TC 4

Nhóm 4

2. Ngô Minh Đến

GV

 

 

3. Nguyễn Thanh Ngà

GV

 

 

1. Cao Thanh Đoàn

GV

Tập hợp MC TC 2

Nhóm 5

2. Lê văn Tửng

GV

 

 

2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

a) Thời gian:

Sau khi xây dựng kế hoạch kiểm tra việc kiểm định chất lượng giáo dục và thông qua hội đồng tự đánh giá nhà trường sẻ tập huấn cho các thành viên trong hội Đồng tự đánh giá vào cuối tháng 12 năm 2015.

b) Thành phần:

Trước tiên nhà trường tập hợp các thành viên trong Họi đồng tự đánh giá bàn kế hoạch tìm giải pháp tốt nhất để triển khai đến toàn thể giáo viên trong nhà trường. Sau đó tổ chức tập huấn cho toàn thể các thành viên trong hộ đồng sư phạm nhà trường để họ cùng nhau làm việc.

c) Nội dung:

Thông qua thông tư số 42/TT – BGD&ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc đánh giá cơ sở giáo dục.

Thông qua bộ tiêu chuẩn về đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường THCS.

Cách tìm kiếm và thu thập minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá cho từng tiêu chí.

Xác định được những minh chứng có cơ sở để thu thập và xử lí các vấn đè nảy sinh khi cần thiết.

3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các hoạt động cần huy động nguồn lực

Thời điểm huy động

Ghi chú


1

1,2,3,4,5

Tổ văn - GDCD

25 tháng 2

 

6,7,8,9,10

Tổ văn- GDCD

25 tháng 2

 

2

1,2,3

Tổ TA - Tin

25 tháng 2

 

4,5

Tổ Năng khiếu

25 tháng 2

 

3

1,2,3

Tổ Sử - Địa

25 tháng 2

 

4,5,6

Tổ Sử - Địa

25 tháng 2

 

4

1,2

Tổ Sinh - Hóa

25 tháng 2

 

 

 

 

 

5

1-6

Tổ Toán - Lý

25 tháng 2

 

7-12

Tổ Toán - Lý

25 tháng 2

 

4. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

(Nên trình bày bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Dự kiến các minh chứng cần thu thập

Nơi thu thập

Nhóm công tác, cá nhân thu thập

Dự kiến chi phí (nếu có)

Ghi chú

Tiêu chuẩn 1

 

 

 

 

 

Tiêu chí 1- 10

Theo báo cáo tự đánh giá

Tại đơn vị

Tổ văn- GDCD

 

 

Tiêu chuẩn 2

Tiêu chí

1- 6

Theo báo cáo tự đánh giá

Tại đơn vị

Tổ tiếng anh

Tổ năng khiếu

 

 

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chí

1- 6

Theo báo cáo tự đánh giá

Tại đơn vị

Tổ sử - Địa

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4

Tiêu chí

1 - 3

Theo báo cáo tự đánh giá

Tại đơn vị

Tổ Hóa - Sinh

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 5

Tiêu chí

1- 12

Theo báo cáo tự đánh giá

Tại đơn vị

Tổ Toán - lý

 

 

5. Thời gian thực hiện

Căn cứ Công văn số 87/PGDĐT-THCS ngày 13/9/2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục năm 2016 – 2017.

Căn cứ vào kế hoạch số ...../KH – KĐCL của đơn vị thì đơn vị chúng tôi dự kiến về thời gian thực hiện việc thu thập thông tin, minh chứng để hoàn thành báo cáo kiểm định trong thời gian là 11 tuần, được quy định cụ thể như sau:


 

Thời gian

Hoạt động

Tuần 1

Từ ngày 25/2 đến ngày 2/3

- Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG), thông qua kế hoạch TĐG,  phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên

Tuần 2

Từ ngày 4/3 đến ngày 9/3

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường (trung tâm)

- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường (trung tâm)

Tuần 3

Từ ngày 11/3 đến ngày 16/3

- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG

- Nhóm hoặc cá nhân thu thập minh chứng của từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng

- Mã hoá các minh chứng thu được

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí

Tuần 4

Từ ngày 18/3 đến ngày 23/3

Họp hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung

- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG

Tuần 5

Từ ngày 25/3 đến ngày 30/3

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết)

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG

Tuần 6 -7

Từ ngày 1/4 đến ngày 13/4

- Dự thảo báo cáo TĐG

- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG

Tuần 8

Từ ngày 15/4 đến ngày 20/4

 

- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa

- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường và thu thập các ý kiến đóng góp

Tuần 9

Từ ngày 22/4 đến ngày 27/4

Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG

Tuần 10

Từ ngày 29/4 đến ngày 4/5

Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ trường.


Tuần 11

Từ ngày 6/5 đến ngày 11/5

- Nộp báo cáo TĐG

- Công bố rộng rãi báo cáo TĐG

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Xây dựng kế kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở đầu tháng 09 năm 2016Triển khai kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường để các tổ chuyên môn, các bộ phận đoàn thể trong nhà trường kịp thời thu thập các dữ liệu, minh chứng để hoàn thành báo cáo theo tiến độ mà kế hoạch đề ra.

Tham mưu với bộ phận chuyên môn phòng giáo dục và đào tạo đóng góp ý kiến để kịp thời chỉnh sửa. và hoàn thành gởi về trên trong tháng 9 năm 2016.

Đề nghị các bộ phận trong nhà trường thực hiện theo tinh thần kế hoạch này, nếu có vấn đè gì khó khăn vướng mắc trong quá trình thu thập dữ liệu, minh chứng kịp thời báo cáo về Hội đồng tự đánh giá của nhà trường để có hướng chỉ đạo.

 

Nơi nhận:

- PGD- ĐT(để b/c);

- các bộ phận trong nhà trườngc (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/h);

- Lưu: …

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN