Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
59bu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 7:34:12 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
0
Lần tải
4
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH – THCSNH Ninh Hòa, ngày 8 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH Về việc đào tạo, bồi dưỡng và qui h,xem chi tiết và tải về giáo án Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, doc, 1 trang, 0.04 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Tửng Nguyễn Văn đã có 4 download

LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-dao-tao-boi-duong.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH – THCSNH Ninh Hòa, ngày 8 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH
Về việc đào tạo, bồi dưỡng và qui hoạch đào tạo năm học 2016-2017
Căn cứ kế hoạch số 85/KH-PGDĐT ngày 12/9/2016 của phòng GD-ĐT Hồng Dân về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017;
Căn cứ kế hoạch số 10/KH-THCS-NH ngày 22/9/2016 của Trường THCS Ninh Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017;
Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trường THCS Ninh Hòa xây dựng kế hoạch bồi dưỡng định kỳ năm học 2016-2017 như sau:
Chủ đề năm học: “Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia”.
1. Đánh giá thực trạng đội ngũ nhà trường:
Có 1 chi bộ với 25 đảng viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của 4 điểm trường THCS Ninh Hòa, Tiểu học Võ Trường Toản, Tiểu học Tuệ Tĩnh, Mầm Non Nắng Xuân. Bí thư chi bộ là Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Hòa trực tiếp lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường. Đồng thời Phân công cho các chi ủy viên quản lý các trường thuộc chi bộ quản lý.
Năm học 2015-2016, kết quả đánh giá công chức cuối năm 100% đạt loại khá trở lên.
Trên cơ sở đánh giá phân loại trình độ tay nghề của đội ngũ giáo viên qua thực tế công tác tại trường trong năm học 2015-2016 và thực tế đội ngũ sau khi thuyên chuyển ổn định cho năm học mới 2016-2017 trường hiện có:
Tổng số: 35 CB, GV, NV. Trong đó:
CBQL: 2, trình độ đại học.
Giáo viên: 28, trình độ đại học 27, cao đẳng 01.
Nhân viên: 5, trình độ Đại học 01, trung cấp 3, khác 1.
Đa số có tuổi nghề, có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác.
Kết quả thi đua năm 2015-2016 có 5/34 CSTĐCS tỉ lệ 20,58%. và 23 LĐTT tỉ lệ là 67,64%
Số giáo viên hiện đang theo học đại học là 01 giáo viên.
Giới thiệu 06 giáo viên tham gia học đối tượng Đảng và đang giúp đỡ để kết nạp Đảng trong năm 2017.
2. Phương hướng, mục tiêu chung:
Xây dựng đội ngũ theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa” .
Xây dựng đội ngũ đảm bảo về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác giáo dục của nhà trường, địa phương, của ngành.
3. Các biện pháp, giải pháp cụ thể:
3.1. Nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ:
Thường xuyên tổ chức cho đội ngũ học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước và ngành cấp trên.
Tổ chức cho CC-VC tìm hiểu và tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức, thực hiện các cuộc vận động của ngành và địa phương đề ra.
Chấp hành nghiêm túc kế hoạch học tập chính trị hè do ngành tổ chức và viết bài thu hoạch nghiêm túc.
Quy hoạch, giúp đỡ và cử 03 giáo viên có đủ điều kiện và nhiệt tình trong công tác tham gia học các lớp đối tượng Đảng và đề nghị Chi bộ xem xét lập hồ sơ phát triển Đảng trong 2016-2017.
3.2.Nâng cao trình độ tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn:
Tổ chức tốt phong trào dự giờ thăm lớp, tăng cường công tác thanh kiểm tra nội bộ để góp ý xây dựng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ.
Tổ chức và tham gia các lớp bồi dưỡng tin học và sử dụng phần mềm dạy học.
Đề ra chỉ tiêu dự giờ, thao giảng cụ thể cho từng giáo viên gắn với việc minh họa các chuyên đề giảng dạy ở từng thời điểm để đúc kết kinh nghiệm giảng dạy cho từng tổ, nhóm chuyên môn, đồng thời từng bước tổ chức thao giảng bằng giáo án điện tử, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học. Vận động và khuyến khích GV dạy học trên giáo án điện tử.
Tổ chức hội thảo cấp tổ về áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học và dạy tự chọn tin học, tổ chức hội thảo xây dựng ma trận đề kiểm tra.
Có kế hoạch tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo định kỳ trong từng tháng để giải quyết các vấn đề vướn mắc trong quá trình dạy

 


PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NINH HÒA                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:      /KH – THCSNH           Ninh Hòa, ngày 8 tháng 9 năm 2016

                                           

KẾ HOẠCH

Về việc đào tạo, bồi dưỡng và qui hoạch đào tạo năm học 2016-2017

 

Căn cứ kế hoạch số 85/KH-PGDĐT ngày 12/9/2016 của phòng GD-ĐT Hồng Dân về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017;

Căn cứ kế hoạch số 10/KH-THCS-NH ngày 22/9/2016 của Trường THCS Ninh Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017;

         Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trường THCS Ninh Hòa xây dựng kế hoạch bồi dưỡng định kỳ năm học 2016-2017 như sau:

 Chủ đề năm học: Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia”.

1. Đánh giá thực trạng đội ngũ nhà trường:

 Có 1 chi bộ với 25 đảng viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của 4 điểm trường THCS Ninh Hòa, Tiểu học Võ Trường Toản, Tiểu học Tuệ Tĩnh, Mầm Non Nắng Xuân. Bí thư chi bộ là Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Hòa trực tiếp lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường. Đồng thời Phân công cho các chi ủy viên quản lý các trường thuộc chi bộ quản lý.

 Năm học 2015-2016, kết quả đánh giá công chức cuối năm 100% đạt loại khá trở lên.

 Trên cơ sở đánh giá phân loại trình độ tay nghề của đội ngũ giáo viên qua thực tế công tác tại trư­ờng trong năm học 2015-2016 và thực tế đội ngũ sau khi thuyên chuyển ổn định cho năm học mới 2016-2017 trường hiện có:

Tổng số: 35 CB, GV, NV. Trong đó:

 CBQL: 2, trình độ đại học.

 Giáo viên: 28, trình độ đại học 27, cao đẳng 01.

 Nhân viên: 5, trình độ Đại học 01, trung cấp 3, khác 1.

Đa số có tuổi nghề, có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác.  

Kết quả thi đua năm 2015-20165/34 CSTĐCS tỉ lệ 20,58%. 23 LĐTT tỉ lệ là 67,64%

 Số giáo viên hiện đang theo học đại học là 01 giáo viên.

     Giới thiệu 06 giáo viên tham gia học đối tượng Đảng và đang giúp đỡ để kết nạp Đảng trong năm 2017.

2. Phương hướng, mục tiêu chung:

Xây dựng đội ngũ theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa” .

1

 


Xây dựng đội ngũ đảm bảo về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác giáo dục của nhà trường, địa phương, của ngành.

3. Các biện pháp, giải pháp cụ thể:

3.1. Nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ:

Thư­ờng xuyên tổ chức cho đội ngũ học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trư­ơng, đường lối chính sách của Đảng, nhà nư­ớc và ngành cấp trên.

Tổ chức cho CC-VC tìm hiểu và tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức, thực hiện các cuộc vận động của ngành và địa phư­ơng đề ra.

      Chấp hành nghiêm túc kế hoạch học tập chính trị hè do ngành tổ chức và viết bài thu hoạch nghiêm túc.

     Quy hoạch, giúp đỡ và cử 03 giáo viên có đủ điều kiện và nhiệt tình trong công tác tham gia học các lớp đối tư­ợng Đảng và đề nghị Chi bộ xem xét lập hồ sơ phát triển Đảng trong 2016-2017.

3.2.Nâng cao trình độ tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn:

Tổ chức tốt phong trào dự giờ thăm lớp, tăng cư­ờng công tác thanh kiểm tra nội bộ để góp ý xây dựng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ.

Tổ chức và tham gia các lớp bồi dưỡng tin học và sử dụng phần mềm         dạy học.

      Đề ra chỉ tiêu dự giờ, thao giảng cụ thể cho từng giáo viên gắn với việc minh họa các chuyên đề giảng dạy ở từng thời điểm để đúc kết kinh nghiệm giảng dạy cho từng tổ, nhóm chuyên môn, đồng thời từng bước tổ chức thao giảng bằng giáo án điện tử, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học. Vận động và khuyến khích GV dạy học trên giáo án điện tử.

Tổ chức hội thảo cấp tổ về áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học và dạy tự chọn tin học, tổ chức hội thảo xây dựng ma trận đề kiểm tra.

      Có kế hoạch tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo định kỳ trong từng tháng để giải quyết các vấn đề vư­ớn mắc trong quá trình dạy học.

 Tổ chức giao lưu chuyên môn với đơn vị trường bạn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn.

      Từ tổ chuyên môn đến trư­ờng tổ chức tốt việc đánh giá, xếp loại năng lực chuyên môn trong từng học kỳ và cả năm học để làm cơ sở cho việc đánh giá quá trình phấn đấu của đội ngũ.

     Tăng cường đầu tư xây dựng Th­ư viện đạt yêu cầu thư viện chuẩn, chuẩn bị đủ các loại sách hư­ớng dẫn giảng dạy cho giáo viên mượn nghiên cứu đồng thời tích cực tra cứu các sách tham khảo liên quan để nâng cao chất lư­ợng giảng dạy, giáo dục học sinh.

3.3.Phối hợp với tổ chức Công đoàn:

1

 


- Tr­ường và Công đoàn cùng phối hợp trong việc tổ chức cho giáo viên đăng ký học nâng chuẩn và mở các lớp bồi dưỡng tin học. Gắn chỉ tiêu học nâng chuẩn với việc đánh giá thi đua trong năm. Có điểm th­ưởng đối với CB-CC đăng ký và tham gia học nâng chuẩn.

      - Phân công chuyên môn hợp lý, phân thời khóa biểu phù hợp để tạo điều kiện cho đội ngũ có điều kiện tham gia học tập như­ng không ảnh hư­ởng đến công tác chuyên môn ở trường.

      - Vận động giáo viên góp vốn xoay vòng hàng tháng để tạo điêù kiện cho giáo viên đi học được nhận trước.

4. Chỉ tiêu:

- Hiện nay số cán bộ giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học là 27n bộ giáo viên, chiếm tỉ lệ 96,46 %.

- Vận động giáo viên còn lại chưa có chứng chỉ tin học văn phòng theo học tại trung tâm GDTX, phấn đấu đến cuối năm học toàn trường có 100% CBGV có chứng chỉ A tin học, khuyến khích CB-GV học chứng chỉ A, B Tiếng Anh.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn giáo án điện tử và sử dụng phần mềm dạy học các môn học : Văn, Toán, Tiếng Anh , Lý , Hoá ....; Soạn giảng và tổ chức tiết thao giảng, sử dụng giáo án điện tử nhằm rút kinh nghiệm và áp dụng đại trà cho năm học 2016-2017 và các năm tiếp theo.

- Phấn đấu kết nạp 03 đồng chí giáo viên vào Đảng cộng sản Việt Nam nâng tổng số Đảng viên trong Chi bộ lên 12 đồng chí.

Trên đây là kế hoạch xây dựng đội ngũ trong năm học 2016-2017. Kính mong sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo ngành để công tác đội ngũ của nhà trường ngày một tốt hơn.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-Các bộ phận (để thực hiện);

-Lưu: VT.

 

 

 

 

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN