Giáo Án:Kế Hoạch Dạy Học Lịch Sử

giáo án điện tử Lịch sử Khác (Lịch sử)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
w3gx0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-30 20:10:12
Loại file
doc
Dung lượng
0.22 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
7
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH TRƯỜNG THCS VĨNH HẬU TỔ SỬ - ĐỊA KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 ABCD NĂM HỌC 2015– 2016, - Họ và tên giáo viên: Nguyễn Nhựt Ảnh - Đơn vị: Tổ Sử-Địa, trường THCS Vĩnh Hậu I. M

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH
TRƯỜNG THCS VĨNH HẬU
TỔ SỬ - ĐỊA
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 ABCD
NĂM HỌC 2015– 2016,
-          Họ và tên giáo viên: Nguyễn Nhựt Ảnh
-          Đơn vị: Tổ Sử-Địa, trường THCS Vĩnh Hậu
 
I. Mục tiêu chung
 
1. Kiến thức:
- HS nắm được một cách sơ lược vè môn Lịch sử, cách tính thời gian trong lịch sử.
- Khái quát về LS thế giới Nguyên Thuỷ và cổ đại ; Sự hinh thành xã họi nguyên thuỷ và sự tan rã của nó để ra đời xã hội cổ đại với những nền văn minh Phương đông và Phương Tây.
- Khái quát về LS VN từ nguồn gốc đến  thế kỉ X. Những sự kiện lịch sử chính trong thời kì dựng nước và giữ nước, những nhân vật lịch sử dân tộc…
- Biết được sự liên hệ và tương đồng giữa lịch sử VN với thế giới ….
 
2. Kĩ năng:
-  Tập cho HS bước đầu hình thành các kĩ năng:
+ Làm việc với sách giáo khoa và các nguồn sử liệu, các loại đồ dùng trực quan phổ biến…
+ Phân tích, đánh giá, so sánh sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử…
+ Vận dụng những kiến thức đã học vào các tình huống học tập và cuộc sống…
- Hình thành năng lực phát hiện , đề xuất và giải quyết vấn đề trong học tập lịch sử.
 
3. Thái độ:
- Có lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và trân trọng đối với những di tích lịch sử.
- Trân trọng đối với các dân tộc, các nền văn hoá trên thé giới, có tinh thần quốc tế chân chính, yêu chuộng hoà bình, hữu nghị…
- Có niềm tin về sự phát triển từ thấp đến cao, từ lạc hậu đến văn minh của lịch sử nhân loại và dân tộc.
- Bước đầu hình thành những phẩm chất cần thiết của người công dân…
II. Kế hoạch cụ thể
 
Tuần
Tiết
Tên bài học
Mục Tiêu
Trọng tâm kiến thức
Phương tiện, ĐDDH
Phương pháp
Điều chỉnh
Kế hoạch dạy học-môn lịch sử 8                                                                                                       - 1 -


1
1,2
Bài1:Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.
(Lưu ý:
Mục I: 1 và 2
Mục II:.2 Hướng dẫn đọc thêm)
Mục III. 2: Hướng dẫn đọc thêm)
- Những chuyển biến lớn về KT, chính trị, xã hội ở châu Âu trong các thế kỉ 16,17.
- Cuộc đấu tranh giữa TS và quý tộc PK hết sức gay gắt.
- Cách mạng Hà Lan, cuộc cách mạng đầu tiên.
- Cách mạng TS Anh: ý nghĩa LS, hạn chế.
 
Kiến  thức:
- Những chuyển biến lớn về ktế, ctrị, xã hội ở C.Âu trong các tkỉ XVI - XVII.
- Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa lực lượng sxt mới - TBCN với cđộ PK. Từ đó, thấy được cuộc đtranh giữa TS và quý tộc PK tất yếu nổ ra.- Cách mạng Hà Lan-cuộc c/m TS đầu tiên.
- Cách mạng Anh tkỉ XVII. Ý nghĩa LS và hạn chế của cuộc c/m TS Anh.
 
-Bản đồ thế giới. (không) Lược đồ chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ(có)
 
Tái hiện,Trực quan ,diễn giảng.tích hợp ,so sánh.
 
2
3,4
Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794)
(Lưu ý: Mục II: chỉ nhấn mạnh sự kiến 14/7 )
- Việc chiếm ngục Ba-xti - mở đầu cách mạng.
- Diễn biến chính, ý nghĩa của cách mạng TS Pháp
 
Kiến  thức:
- Tình hình kinh tế Pháp trước cách mạng
  - Việc chiếm ngục Ba-xti 14/7/1789
   - Sự phát triển của c/m Pháp qua các giai đoạn.
   - Ý nghĩa, tính chất của CMTS Pháp.
 
Bắc Mỹ
Ba tầng áp bức(có)
 
 
 
-Phương pháp: Tái hiện,Trực quan ,diễn giảng.tích hợp ,so
sánh.
 
3
5,6
Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế   giới
(Mục I)(Lưu ý: Mục I. 2: không dạy)
(Mục II) (Lưu ý: Mục II. 1: không  dạy)  
- Một số phát minh chủ yếu về kĩ thuật và quá trình công nghiệp hoá ở một số nước châu Âu –Mĩ từ giữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX.
- Đánh giá được hệ quả của cách mạng công nghiệp
- Quá trình xâm lược thuộc địa  và sự hình thành hệ thống thuộc địa.
- Đôi nét về quá trình đấu tranh giữa CNTB và PK trên phạm vi toàn TG.
Kiến  thức:
- Tiến trình cách mạng công nghiệp là con đường tất yếu để phát triển CNTB.
    - Sự xác lập CNTB trên phạm vi thế giới.
 
Một số thành tựu  kinh tế thế kỉXI X(có)
Các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc(có)
: Phân tích,Tái hiện,đàm thoại,thảo luận
 
 
Kế hoạch dạy học-môn lịch sử 8                                                                                                       - 1 -


4
7,8
Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
  (Mục II: Hướng dẫn đọc thêm)
- Sự ra đời của giả các công nhân gắn liền với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Tình cảnh của giai cáp công nhân.
- Những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm 30-40 của thế kỉ XIX.
- Mác – Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Nội dung tiêu biểu của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
- Phong trào công nhân quốc tế ( Quốc tế thứ nhất) sau khi chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời.
Kiến  thức:
Buổi đầu của phong trào công nhân đập phá máy móc và bãi công trong  nửa đầu tk XIX.
Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840
 
Hình ảnh Mác ,Ăng ghen(không)
Phân tích,Tái hiện,đàm thoại,thảo luận
 
5
 
 
9
 
 
 
 
Bài 5: Công xã Pari 1871
(Lưu ý: Mục II, III: hướng dẫn đọc thêm
- Mâu thuẫn giai cấp ở Pháp trở nên găy gắt và sự xung đột giữa tư sản và công nhân
- Công xã Pa-ri, cuộc khởi nghĩa 18-3-1871 thắng lợi.
- Một số chính sách quan trọng của Công xã Pa-ri
    Kiến  thức:
- Mâu thuẫn giai cấp ở Pháp trở nên gay gắt và xung đột giữa tư sản và công nhân.
    - Công xã Pari ; cuộc k/ngh ngày 18-3-1871 thắng lợi.
 
Bản đồ Pa ri (không)
-Bản đồ thế giới.
(không)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,trực quan ,Hd vẽ sơ đồ
 
10
 
Bài 6 Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (Mục I:1,2)
- Những nết chính về các nước đế quốc Anh- Pháp- Đức –Mĩ
Kiến  thức:
- Những nét chính về các nước đế quốc Anh, Pháp.
      + Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế.
      + Những đặc điểm về chính trị, xã hội.
      + Chính sách bành trướng, xâm lược và tranh giành thuộc địa.
-Bản đồ thế giới.
(không)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,trực quan, Hd vẽ sơ đồ
 
 
Kế hoạch dạy học-môn lịch sử 8                                                                                                       - 1 -


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
11
Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (Mục I: 3,4) (Lưu ý: Mục II: không dạy)
- Những nết chính về các nước đế quốc Anh- Pháp- Đức –Mĩ
 
 
 
 
Kiến thức:    
  Những nét chính về các nước đế quốc Đức,Mĩ.
      - Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế.
      -Những đặc điểm về chính trị, xã hội.
     - Chính sách bành trướng, xâm lược và tranh giành thuộc địa.
 
Phân tích,nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh,bản đồ
 
12
Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ  XX (Mục I: đọc thêm)
- Những nét chủ yếu về phong trào công nhân quốc tế: những cuộc đấu tranh của công nhân Xi-ca-gô, sự phục hồi và phát triển của công nhân các nước, sự thành lập Quốc tế thứ hai
 
Kiến thức:
- Công lao to lớn của Ăngghen và Lênin đối với phong trào cách mạng
  - Ý nghĩa và cách mạng Nga 1905 – 1907
 
Hình ảnh đấu tranh tranh của công nhân Xi-ca-gô
(không)
Phân tích,nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh,bản đồ
 
 
13
 
Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. (Mục II)
- Phong trào công nhân Nga và sự ra đời của chủ nghĩa Mác- Lê-nin.
 
Kiến  thức:
  Lê-nin và việc thành lập đảng vô sản ở Nga -C mạng Nga
 
 
 
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,lập bảng thống kê
 
7
 
 
 
Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ  thuật thế kỉ XVIII – XIX
- Một vài thành tựu về kĩ thuật- khoa học văn học, nghệ thuật, các nhà văn nhà thơ, nhạc sĩ thiên tài hoạ sĩ nổi tiếng và một số tác phẩm tiêu biểu của họ
Kiến  thức:
-Những thành tựu chủ yếu về kinh tế, KH-KT thời cận đại.
-Chân dung câc nhà văn,bác học:Niu tơn,Đác uyn,Mô-da
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,lập bảng thống kê
 
Kế hoạch dạy học-môn lịch sử 8                                                                                                       - 1 -


 
 
 
 
14
(Lưu ý: Mục II.1,2: không dạy)
 
- T/d của nó đối với  đời sống XH loài người.
 
LépTôi-x tôi
 
 
8
15
 
Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX
 
Sự xâm lược của các nước tư bản phương tây và đấu tranh của nhân dân Ấn Độ
 
Kiến  thức:
- Phong trào đấu tranh của nhân dân là kết quả tất yếu của quá trình thống trị tàn bạo của thực dân Anh
-Vtrò của giai cấp tư sản Ấn Độ , tinh thần đấu tranh của nhân dân buộc Anh phải nhượng bộ
Lược đồ phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á(có)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,lập bảng thống kê
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
(Lưu ý: Mục II: hướng dẫn hs lập niên biểu)
- Tình hình Trung Quốc trước sự xâm lược của các nước tư bản
- Một số phong trào tiêu biểu từ giữa thế kỉ XIX đến cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911
 
  Kiến  thức:
- Tình hình Trung Quốc trước âm mưu xâm lược của các nước tư bản
  - Các phtrào yêu nước tiêu biểu của nhân dân Trung Quốc. Ý nghĩa lịch sử của phong trào.
 
-Bản đồ Trung Quốc trước sự xâm lược của các nước đế quốc (không)
 
Phương pháp: Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,so sánh
 
 
9
17
 
Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ     XX
 
- Sự xâm lược của các nước tư bản và phong trào đấu tranh của công nhân ở Ấn Độ các nước Đông Nam Á
 
Kiến thức:
- Quá trình xâm lược của CNTD ở các nước ĐNA
- Phong trào GPDT ở ĐNA. Đặc điểm ,ý nghĩa của phong trào
Lược đồ phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á(có)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh,bản đồ
 
 
 
 
 
 
18
 
Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
(Lưu ý: Mục III: không dạy)
 
- Cuộc Duy tân Minh Trị và quá trình Nhật Bản trở thành một nước đế quốc
  Kiến thức:
  - Hiểu rõ những cải cách tiến bộ của Thiên hoàng Minh Trị. Thực chất đây là cuộc CMTS => CNĐQ.
- Thấy được chính sách xâm lược rất sớm của giới thống trị Nhật Bản cũng như cuộc đấu tranh của g/c Tư sản
- Bản đồ Nhật cuối thế kỉ
XIX-XX
(không)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh,bản đồ
 
Kế hoạch dạy học-môn lịch sử 8                                                                                                       - 1 -


 
19
 
- Làm bài kiểm tra viết 1 tiết
 
  HS hệ thống lại kiến thức đã học   
 
Lịch sử thế giới cận đại
 
Công tác độc lập
 
10
 
 
 
20
Bài 13 Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
(Mục I; II: 1)
- Những nét chính về mâu thuẫn của các nước đế quốc và sự hình thành hai khối quân sự ở châu Âu.
 
  Kiến thức:
   - Những nét chính về mâu thuẫn của các nước đế quốc và sự hình thành hai khối quân sự ở châu Âu.
 - Diễn biến , kết quả cuộc chiến tranh . Hậu quả của nó đối với xã hội loài người.
- Bản đồ chiến tranh thế giới thứ nhất
(không)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh,lược đồ,lập bảng thống kê.
 
11
21
Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
(Mục II:2; III)
 
- Sơ lược diễn biến của chiến tranh qua hai giai đoạn
 
- Hậu quả của chiến tranh
   Kiến thức:
- Chiến tranh thế giới thứ nhất là cách giải quyết mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc.
     - Diễn biến , kết quả của cuộc chiến tranh.
     - Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất đối với xã hội loài người.
- Bản đồ chiến tranh thế giới thứ nhất
(không)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh,lược đồ,lập bảng thống kê.
 
22
Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ thế kỉ XVI đến  năm 1917)
- Tiến trình lịch sử thế giới cận đại và những nội dung chính của thời kì này
Kiến thức:
 - HS hệ thống lại kiến thức đã học   
- Tiến trình lịch sử thế giới cận đại và những nội dung chính của thời kì này
- Bản đồ chiến tranh thế giới thứ nhất
(không)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh,lược đồ,lập niên biểu vẽ sơ đồ.
 
 
23
Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) (Mục I.1,2)
- Sự bùng nổ cách mạng tháng 2-1917 đến cách mạng tháng 10-1917. Kết quả của cuộc cách mạng tháng 2 và tình trạng hai chính quyền song song cùng tồn tại
Kiến thức
- Tình hình nước Nga đầu TK XX, tại sao nước Nga năm 1917 lại có 2 cuộc cách mạng
 
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh.
 
Kế hoạch dạy học-môn lịch sử 8                                                                                                       - 1 -


 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
24
Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) (Mục I.3; II.3) (Lưu ý: Mục II. 1; II. 2: không dạy)
- Cách mạng tháng mười Nga năm 1917
 
Kiến thức
 
-Diễn biến , ý nghĩa cách mạng tháng Mười Nga.
 
 
 
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh.
 
 
 
 
25
Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)
(Lưu ý: Mục II: chỉ cẩn nắm những thành tựu xây dựng CNXH (1925-1941
- Công cuộc xây dưng chủ nghĩa  xã hội ở Liên Xô năm 1921- 1941
Kiến thức
- Vì sao Nga phải thực hiện “chính sách kinh tế mới”. Nội dung chủ yếu và tác động của chính sách đó đối với  nước Nga
  - Thành tựu chính của cuộc XDCNXH ở Liên Xô(1925 – 1941)
 
 
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh.
 
 
13
 
 
26
 
 
Bài 17: -Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới                                         (1918 – 1939)
(Lưu ý: Mục I.2: đọc thêm; Mục II.2: không dạy)
 
- Những nét khái quát về tình hình châu Âu trong những năm 1918-1939
- Sự phát triển của phong trào cách mạng 1918-1923 ở châu Âu và sự thành lập Quốc tế Cộng sản, cách mạng ở Đức, Đảng Cộng sản Đức thành lập ở các nước, phong trào cách mạng thế giới
  Kiến thức
- Những nét khái quát về tình hình châu Âu trong những năm  1918 – 1939
     - Sự phát triển của phong trào cách mạng 1918 – 1923 ở châu Âu và sự thành lập QTCS
     - Cuộc đại khủng hoảng kinh tế TG 1929 – 1933 và tác động của nó đối với châu Âu
 
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,so sánh phân tích
 
 
27
 
Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933 và tác động của nó đến với châu Âu
Kiến thức
- Sự phát triển nhanh chóng của nền KT Mĩ và nguyên nhân của sự phát triển.
 
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,so sánh phân tích
 
Kế hoạch dạy học-môn lịch sử 8                                                                                                       - 1 -


 
 
                                      (1918 – 1939)
 
 
 
 
- Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở một số nước, nguy cơ chiến tranh.
- Tác động của cuộc khủng hỏang của kinh tế thế giới và chính sách mớt nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng
     - Tác động của cuộc khủng hoảng KTTG (1929 -1933)và “chính sách mới” nhằm đưa nước Mĩ thoát khủng hoảng
 
 
 
14
 
 
 
 
28
Bài 19: -Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
(1918 – 1939)
 
- Những nét khái quát về tình hình kinh tế xã hội Nhạt Bản sau chiến tranh thế giới thớ nhất, những nguyên nhân chính dẫn tới quá trình phát xít hoá ở Nhật Bản và hậu quả của nó
Kiến thức:
- Tình hình kinh tế , xã hội Nhật sau chiến tranh thế giới I
     - Quá trình phát xít hoá ở Nhật và hậu quả của nó với lịch sử Nhật Bản cũng như LSTG
 
- Bản đồ Nhật cuối thế kỉ
XIX-XX
(không)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,so sánh phân tích
 
 
29
 
Bài 20:  Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á
(1918- 1939)
(Mục I)
- Những nét chung về phong trao độc lập dân tộc ở châu Á, cách mạng Trung Quốc và phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong thời kì này
  Kiến thức:
 
- Những nét chính của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á trong những năm 1918 -1939
    - Cách mạng Trung Quốc 1919 – 1939
- Bản đồ Đông Nam Á
(không)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh,lược đồ,lập bảng thống kê
 
15
 
 
 
 
 
30
Bài 20:  Phong trào độc lập dântộcở châuÁ
(1918-1939)
(Mục II)
- Những nét chung về phong trao độc lập dân tộc ở châu Á, cách mạng Trung Quốc và phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong thời kì này
Kiến thức:
 
-HS cần nắm được những nét chung  của ptrào độc lập dtộc ở khu vực ĐNA.
 
 
Bản đồ chiến tranh thế giới II(có)
- Bản đồ Đông Nam Á
(không)
Nêuvấn đề,Thảo luậnnhóm,thuyết trình,
 
16
31
 
Bài 21:  Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) (Mục I; II:1) (Lưu ý: Mục II.1: Hướng dẫn hs lập niên biểu)
-  Những nét chính về quá trình dẫn đến chiến tranh
 
Kiến thức:
-Giúp HS hiểu  nguyên nhân và diễn biến cuộc chiến tranh thế giới II.
Bản đồ chiến tranh thế giới II(có)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh,lược đồ.
 
Kế hoạch dạy học-môn lịch sử 8                                                                                                       - 1 -


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
Bài 21:  Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) (Mục II:2; III)
(Lưu ý: Mục II.2: Hướng dẫn hs lập niên biểu)
- Trình bày sơ lược về mặt trận ở châu Âu và mặt trận Thái Bình Dương
- Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai
Kiến thức:
   Diễn biến  và kết cục cuộc chiến tranh thế giới II.
.
Bản đồ chiến tranh thế giới II(có)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh,lược đồ, hs lập niên biểu
 
17
33
Bài 22:  Sự phát triển khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX.
 
- Những tiến bộ của khoa học kĩ thuật thế giới đầu thế kỉ xx.
- Sự hình thành và phát triển của văn hoá Xô Viết
- Những tiến bộ của KHKT cần được sử dụng vì lợi ích của loài người
   Kiến thức
- Những tiến bộ của khoa học kĩ thuật thế giới đầu thế kỉ xx.
- Sự hình thành và phát triển của văn hoá Xô Viết
- Những tiến bộ của KHKT cần được sử dụng vì lợi ích của loài người
- Tranh ảnh về thành tựu văn hóa khoa học kĩ thuật
-Ảnh nạn nhân vụ nổ bom nguyên tử
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình
 
34
 
 
 
Bài 23:  Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917  đến năm 1945)
- Nêu những nội dung chính đã học và những sự kiện LS tiêu biểu..
- Cuộc khủng hoảng KT TG 1929-1933 và chiến tranh thế giới thứ hai
- Lập niên biểu những sự kiện LS chủ yếu từ 1917 đến 1945.
Kiến thức
- Những tiến bộ vượt bậc của KH –KT TG nửa đầu TK XX.
- Củng cố ,hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của LSTG từ 1917 – 1945.
- Nắm được những nội dung chính của LSTG (1917-1945).
 
 
Phương pháp:Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,sử dụng tranh.
 
18
 
Ôn tập
Hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của LSTG cận đại,hiện đại.
 
Kiến thức
Theo ma trận.
 
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình
 
 
 
     Ôn tập
Hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của LSTG cận đại,hiện đại.
Kiến thức
 
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình
 
Kế hoạch dạy học-môn lịch sử 8                                                                                                       - 1 -


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo ma trận.
 
 
 
19
 
      Ôn tập
 
Hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của LSTG cận đại,hiện đại.
 
Kiến thức:
- Củng cố ,hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của LSTG cận đại,hiện đại.
 
Ôn tập ,thảo luậnnhóm,thuyết trình,sử dụng tranh
 
 
 
35
Làm bài kiểm tra học kì I (1 tiết)
Theo ma trận đề
 
Kiến thức:
    Theo ma trận đề
Phương pháp: Công tác độc lập
 
 
 
 
 
 
HỌC KỲ II
 
20
36
 
 
Bài 24:  Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 (Mục I)
Nguyên nhân Pháp xâm lược nước ta
- Âm mưu xâm lược của chúng
- Quá trình xâm lược của thực dân Pháp
- Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta
- Thái độ và trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để mất 3 tỉnh Miền Tây.
Kiến thức:
Nguyên nhân ,âm mưu xâm lược của thực dân Pháp
Pháp tấn công Đà Nẵng,tấn công Gia Định
 
Thực dân Pháp đánh chiếm và các cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở 6tỉnh NamKì
(có)
 
Nêu vấn đề,phân tích
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
37
 
Bài 24:  Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 (Mục II)
- Các hình thức đấu tranh phong phú của phong trào chống Pháp của nhân dân Nam Kì.
- Những đề nghị canh tân đất nước
Kiến thức:
Phong trào chống Pháp của nhân dân ta
Trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất 3 tỉnh miền tây
 
Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đánh tàu Ép –pê-răng(có)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,
 
Kế hoạch dạy học-môn lịch sử 8                                                                                                       - 1 -


 
 
 
 
 
 
 
 
22
38
 
 
Bài 25:  Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884) (Mục I)
- âm mưu của TD Pháp sau khi chiếm được Nam Kì, chuẩn bị đánh chiếm Bắc Kì.
- Thái độ của nhà Nguyễn trước việc TS Pháp đánh chiếm Bắc kì
Kiến thức:
Âm mưu của Pháp sau khi chiếm Nam Kì,chuẩn bị chiếm Bắc Kì và cả Việt Nam
Thái độ của triều đình Huế
 
Vũ khí của nhà Nguyễn và của thực dân Pháp(có)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,
 
23
39
Bài 25:  Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884) (Mục II)
- Những điểm chính của các Hiệp ước 1884 và 1884
- Trách nhiệm của triều đình Huế đối với việc mất nước vào tay Pháp
Kiến thức:
Sự chống trả quyết liệt của quân dân Hà Nội đối với thực dân Pháp
Hiệp ước Hác-măng,pa-tơ-nốt
 
Vũ khí của nhà Nguyễn và của thực dân Pháp(có)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,trực quan
 
 
24
40
Bài 26:  Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX   (Mục I )
- Việc phân hoá trong triều đình Huế từ sau 1884
- Cuộc phản công ở kinh thành Huế của phái chủ chiến 1885.
.
 
Kiến thức:
-  Nguyên nhân cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế T7.1885.
 
 
 
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,trực quan
 
 
25
41
Bài 26:  Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế  kỉ XIX (Mục II.3) (Lưu ý: Mục II.1,2:  Chỉ tập trung vào cuộc khởi nghĩa Hương Khê )
- Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương.
 
 
Kiến thức:
- Diễn biến cơ bản của phong trào Cần Vương.
 -Quy mô và tính chất của phong trào Cần Vương.
-Vai trò của các sỹ phu văn thân trong phong trào vũ trang chống Pháp cuối TK XIX.
 
Khởi nghĩa Hương  Khê(có)
Khởi nghĩa Bãi Sậy(có)
 
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,trực quan ,Hd vẽ sơ đồ ,tích hợp
 
 
 
 
 
 
26
42
Bài 27:  Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX (Lưu ý: Mục I: hướng dẫn hs lập bảng thống kê các giai đoạn của cuộc khởi nghĩa mỗi giai đoạn chỉ cần nêu khái quát không cần chi tiết) (Mục II: không dạy)
- Phong trào nông dân Yên Thế
Kiến thức:
Vũ khí của nghĩa quân Phan Đình Phùng(có)
Nêu vấn đề,Thảo luận nhóm,thuyết trình,trực quan ,Hd vẽ sơ đồ lập bảng thống kê
 
 
Kế hoạch dạy học-môn lịch sử 8                                                                                                       - 1 -


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỊCH SỬ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngKe_hoach_day_hoc_LIC_SU__LOP_8_A.doc[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự