Kế hoạch nghề phổ thông

Đăng ngày 5/23/2017 7:08:30 AM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Tửng Nguyễn Văn | Lần tải: 2 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


PHÒNG GD & ĐT HỒNG DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NINH HOÀ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: / KH-THCS-NH                       Ninh Hoà, ngày 25  tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/v dạy nghề phổ thông

 

 Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của lãnh đạo sở GD&ĐT Bạc Liêu;

 Căn cứ vào việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của nhà trường về việc giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 trong năm học 2016 2017;

 Căn cứ vào công văn số 484/CV – SGD&ĐT ngày 10 tháng 05 năm 2010 về việc dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 và lớp 11;

 Căn cứ vào công văn 149/SGD&ĐT – GDTrH ngày 11 tháng 2 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông;

 Để thực hiện mang lại hiệu quả trong việc kết hợp dạy nghề phổ thông cho học sinh năm học đạt hiệu quả cao. Nay Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hoà xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện các mục tiêu cho việc dạy nghề như sau:

1- Nhiệm vụ, mục tiêu chung:

- Tiếp tục ch đạo thực hiện có hiệu qu việc dạy học nâng cao chất lượng lớp đầu cấp, cuối cấp và việc học ngh ph thông đối với học sinh lớp 8 năm học 2016 – 2017;

- Phấn đấu nâng cao chất lượng học sinh học ngh ph thông, hạn chế thấp nhất t l học sinh không tham gia học ngh ph thông tạo tiền đề cho các em có được kiến thức ngh sau khi học hết chương trình THCS để các em có th tham gia học các lớp ngh khác nếu các em không có điều kiện tham gia học tiếp.

- Kết hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, phòng GD&ĐT để đầu tư v cơ s, trang thiết b phc v cho việc dạy và học ngh.

- Ch đạo cho các t chuyên môn, các thầy cô được phân công giảng dạy lập kế hoạch thời gian phù hợp để hoàn thành mục tiêu đề ra.

2. Chỉ tiêu:

- Kết hợp với Ban đại diện cha m học sinh, giáo viên ch nhiệm vận động 100% các em đang học lớp 8 tại trường tham gia vào học ngh ph thông theo kế hoạch đề ra.

- Cuối năm 100% học sinh tham gia học ngh được xếp loại t khá tr lên, hạn chế thấp nhất t l học sinh xếp loi trung bình.

3. Giải pháp thực hiện:


Để góp phần nâng cao hiệu qu và chất lượng dạy ngh ph thông cho học sinh trong năm học 2016 - 2017 các b phận trong nhà trường cần thực hiện tốt các mặt công tác sau:

- B phận chuyên môn lên kế hoạch, lập thời khoá biểu một cách khoa học tránh trùng với lịch học chính khóa của các em để các em tham gia học đầy đủ.

- Giáo viên được phân công giảng dạy nắm sát phân phối chương trình, lên kế hoạch phù hợp, soạn giảng đúng quy định theo hướng dẫn của BG&ĐT v dạy ngh ph thông, kiểm tra thường xuyên và định k theo phân phối chương trình quy định, không được cắt xén chương trình.

- Cuối mỗi học k đánh giá, xếp loại theo tinh thần hướng dẫn của BGD&ĐT.

- Nhà trường cần kết hợp chặt ch với trung tâm giáo dục thường xuyên huyện để các hoạt động dạy ngh từng bước đi vào n nếp và đạt chất lượng cao.

4. Kế hoạch thực hiện:

B phận chuyên môn lên kế hoạch và thời khoá biểu thực hiện bắt đầu khai giảng t ngày 30 tháng 9 năm 2016 và kết thúc vào cuối tháng 3 để kiểm tra công nhận hoàn thành chương trình học nghề cho các em.

Thời gian học được quy định cụ thể như sau:

Tổng số tuần thực học: 28 tuần. Tổng số tiết 70

Trong đó:

Từ tuần 1 đến tuần 22 dạy 3 tiết/ tuần =  66 tiết

Tuần 23 dạy 4 tiết / tuần                      =  4

Các thầy cô giáo được phân công hoàn thành hồ sơ trước ngày 30 tháng 3 để báo cáo về Phòng giáo dục huyện Hồng Dân để hoàn thành hồ sơ, danh sách dự thi cho các em.

Tiền dạy của giáo viên được thực hiện theo sự thỏa thuận với trung tâm dạy nghề huyện Hồng Dân.

5. Tổ chức thực hiện:

Nhà trường lập danh sách học sinh tham gia các lớp học nghề phổ thông theo quy định, lên thời khóa biểu, thực hiện dạy theo phân phối chương trình quy định.

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện - chịu trách nhiệm về nội dung chương trình, ký hợp đồng với giáo viên giảng dạy, trả tiền tăng giờ cho giáo viên theo thỏa thuận hợp đồng.

 Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn vướng mắc cần liên h với trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, lãnh đạo nhà trường để có biện pháp uốn nắn và x lý kịp thời.

 

Nơi Nhận:                                                         HIỆU TRƯỞNG

PGD&ĐT: Để BC

TTGDTT: Để biết

Lưu: VP

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Kế hoạch nghề phổ thông, Giáo án khác. . nslide.com chia sẽ đến đọc giả tài liệu Kế hoạch nghề phổ thông .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện Kế hoạch nghề phổ thông thuộc chủ đề Giáo án khác được giới thiệu bởi bạn Tửng Nguyễn Văn tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Giáo án khác , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo PHÒNG GD & ĐT HỒNG DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NINH HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …/ KH-THCS-NH Ninh Hoà, ngày 25 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH V/v dạy nghề phổ biến Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của lãnh đạo sở GD&ĐT Bạc Liêu; Căn cứ vào việc thực hiện mục đích nhiệm vụ của nhà trường về việc giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ biến cho học sinh lớp 8 trong năm học 2016 – 2017; Căn cứ vào công văn số 484/CV – SGD&ĐT ngày 10 tháng 05 năm 2010 về việc https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-nghe-pho-thong.j9bu0q.html