Kế hoạch nghề phổ thông

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
j9bu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 7:08:30 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD & ĐT HỒNG DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NINH HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …/ KH-THCS-NH Ninh Hoà, ngày 25 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH V/v dạy nghề phổ thông Căn cứ v,xem chi tiết và tải về giáo án Kế hoạch nghề phổ thông, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử Kế hoạch nghề phổ thông, doc, 1 trang, 0.04 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Tửng Nguyễn Văn đã có 2 download

LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-nghe-pho-thong.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD & ĐT HỒNG DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NINH HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …/ KH-THCS-NH Ninh Hoà, ngày 25 tháng 9 năm 2016
KẾ HOẠCH
V/v dạy nghề phổ thông
Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của lãnh đạo sở GD&ĐT Bạc Liêu;
Căn cứ vào việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của nhà trường về việc giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 trong năm học 2016 – 2017;
Căn cứ vào công văn số 484/CV – SGD&ĐT ngày 10 tháng 05 năm 2010 về việc dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 và lớp 11;
Căn cứ vào công văn 149/SGD&ĐT – GDTrH ngày 11 tháng 2 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông;
Để thực hiện mang lại hiệu quả trong việc kết hợp dạy nghề phổ thông cho học sinh năm học đạt hiệu quả cao. Nay Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hoà xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện các mục tiêu cho việc dạy nghề như sau:
1- Nhiệm vụ, mục tiêu chung:
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc dạy học nâng cao chất lượng lớp đầu cấp, cuối cấp và việc học nghề phổ thông đối với học sinh lớp 8 năm học 2016 – 2017;
- Phấn đấu nâng cao chất lượng học sinh học nghề phổ thông, hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh không tham gia học nghề phổ thông tạo tiền đề cho các em có được kiến thức nghề sau khi học hết chương trình THCS để các em có thể tham gia học các lớp nghề khác nếu các em không có điều kiện tham gia học tiếp.
- Kết hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, phòng GD&ĐT để đầu tư về cơ sở, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học nghề.
- Chỉ đạo cho các tổ chuyên môn, các thầy cô được phân công giảng dạy lập kế hoạch thời gian phù hợp để hoàn thành mục tiêu đề ra.
2. Chỉ tiêu:
- Kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm vận động 100% các em đang học lớp 8 tại trường tham gia vào học nghề phổ thông theo kế hoạch đề ra.
- Cuối năm 100% học sinh tham gia học nghề được xếp loại từ khá trở lên, hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh xếp loại trung bình.
3. Giải pháp thực hiện:
Để góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy nghề phổ thông cho học sinh trong năm học 2016 - 2017 các bộ phận trong nhà trường cần thực hiện tốt các mặt công tác sau:
- Bộ phận chuyên môn lên kế hoạch, lập thời khoá biểu một cách khoa học tránh trùng với lịch học chính khóa của các em để các em tham gia học đầy đủ.
- Giáo viên được phân công giảng dạy nắm sát phân phối chương trình, lên kế hoạch phù hợp, soạn giảng đúng quy định theo hướng dẫn của BG&ĐT về dạy nghề phổ thông, kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo phân phối chương trình quy định, không được cắt xén chương trình.
- Cuối mỗi học kỳ đánh giá, xếp loại theo tinh thần hướng dẫn của BGD&ĐT.
- Nhà trường cần kết hợp chặt chẽ với trung tâm giáo dục thường xuyên huyện để các hoạt động dạy nghề từng bước đi vào nề nếp và đạt chất lượng cao.
4. Kế hoạch thực hiện:
Bộ phận chuyên môn lên kế hoạch và thời khoá biểu thực hiện bắt đầu khai giảng từ ngày 30 tháng 9 năm 2016 và kết thúc vào cuối tháng 3 để kiểm tra công nhận hoàn thành chương trình học nghề cho các em.
Thời gian học được quy định cụ thể như sau:
Tổng số tuần thực học: 28 tuần. Tổng số tiết 70
Trong đó:
Từ tuần 1 đến tuần 22 dạy 3 tiết/ tuần = 66 tiết
Tuần 23 dạy 4 tiết / tuần = 4
Các thầy cô giáo được phân công hoàn thành hồ sơ trước ngày 30 tháng 3 để báo cáo về Phòng giáo dục huyện Hồng Dân để hoàn thành hồ sơ, danh sách dự thi cho các em.
Tiền dạy của giáo viên được thực hiện theo sự thỏa thuận với trung tâm dạy nghề huyện Hồng Dân.
5. Tổ chức thực hiện:
Nhà trường lập danh sách học sinh tham gia các lớp học nghề phổ thông theo quy định, lên thời khóa biểu, thực hiện dạy theo phân phối chương trình quy định.
Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện - chịu trách nhiệm về nội dung chương trình, ký hợp đồng với giáo viên giảng dạy, trả tiền tăng giờ cho giáo viên theo thỏa thuận hợp đồng.
Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn vướng mắc cần liên hệ

 


PHÒNG GD & ĐT HỒNG DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NINH HOÀ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: / KH-THCS-NH                       Ninh Hoà, ngày 25  tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/v dạy nghề phổ thông

 

 Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của lãnh đạo sở GD&ĐT Bạc Liêu;

 Căn cứ vào việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của nhà trường về việc giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 trong năm học 2016 2017;

 Căn cứ vào công văn số 484/CV – SGD&ĐT ngày 10 tháng 05 năm 2010 về việc dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 và lớp 11;

 Căn cứ vào công văn 149/SGD&ĐT – GDTrH ngày 11 tháng 2 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông;

 Để thực hiện mang lại hiệu quả trong việc kết hợp dạy nghề phổ thông cho học sinh năm học đạt hiệu quả cao. Nay Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hoà xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện các mục tiêu cho việc dạy nghề như sau:

1- Nhiệm vụ, mục tiêu chung:

- Tiếp tục ch đạo thực hiện có hiệu qu việc dạy học nâng cao chất lượng lớp đầu cấp, cuối cấp và việc học ngh ph thông đối với học sinh lớp 8 năm học 2016 – 2017;

- Phấn đấu nâng cao chất lượng học sinh học ngh ph thông, hạn chế thấp nhất t l học sinh không tham gia học ngh ph thông tạo tiền đề cho các em có được kiến thức ngh sau khi học hết chương trình THCS để các em có th tham gia học các lớp ngh khác nếu các em không có điều kiện tham gia học tiếp.

- Kết hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, phòng GD&ĐT để đầu tư v cơ s, trang thiết b phc v cho việc dạy và học ngh.

- Ch đạo cho các t chuyên môn, các thầy cô được phân công giảng dạy lập kế hoạch thời gian phù hợp để hoàn thành mục tiêu đề ra.

2. Chỉ tiêu:

- Kết hợp với Ban đại diện cha m học sinh, giáo viên ch nhiệm vận động 100% các em đang học lớp 8 tại trường tham gia vào học ngh ph thông theo kế hoạch đề ra.

- Cuối năm 100% học sinh tham gia học ngh được xếp loại t khá tr lên, hạn chế thấp nhất t l học sinh xếp loi trung bình.

3. Giải pháp thực hiện:


Để góp phần nâng cao hiệu qu và chất lượng dạy ngh ph thông cho học sinh trong năm học 2016 - 2017 các b phận trong nhà trường cần thực hiện tốt các mặt công tác sau:

- B phận chuyên môn lên kế hoạch, lập thời khoá biểu một cách khoa học tránh trùng với lịch học chính khóa của các em để các em tham gia học đầy đủ.

- Giáo viên được phân công giảng dạy nắm sát phân phối chương trình, lên kế hoạch phù hợp, soạn giảng đúng quy định theo hướng dẫn của BG&ĐT v dạy ngh ph thông, kiểm tra thường xuyên và định k theo phân phối chương trình quy định, không được cắt xén chương trình.

- Cuối mỗi học k đánh giá, xếp loại theo tinh thần hướng dẫn của BGD&ĐT.

- Nhà trường cần kết hợp chặt ch với trung tâm giáo dục thường xuyên huyện để các hoạt động dạy ngh từng bước đi vào n nếp và đạt chất lượng cao.

4. Kế hoạch thực hiện:

B phận chuyên môn lên kế hoạch và thời khoá biểu thực hiện bắt đầu khai giảng t ngày 30 tháng 9 năm 2016 và kết thúc vào cuối tháng 3 để kiểm tra công nhận hoàn thành chương trình học nghề cho các em.

Thời gian học được quy định cụ thể như sau:

Tổng số tuần thực học: 28 tuần. Tổng số tiết 70

Trong đó:

Từ tuần 1 đến tuần 22 dạy 3 tiết/ tuần =  66 tiết

Tuần 23 dạy 4 tiết / tuần                      =  4

Các thầy cô giáo được phân công hoàn thành hồ sơ trước ngày 30 tháng 3 để báo cáo về Phòng giáo dục huyện Hồng Dân để hoàn thành hồ sơ, danh sách dự thi cho các em.

Tiền dạy của giáo viên được thực hiện theo sự thỏa thuận với trung tâm dạy nghề huyện Hồng Dân.

5. Tổ chức thực hiện:

Nhà trường lập danh sách học sinh tham gia các lớp học nghề phổ thông theo quy định, lên thời khóa biểu, thực hiện dạy theo phân phối chương trình quy định.

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện - chịu trách nhiệm về nội dung chương trình, ký hợp đồng với giáo viên giảng dạy, trả tiền tăng giờ cho giáo viên theo thỏa thuận hợp đồng.

 Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn vướng mắc cần liên h với trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, lãnh đạo nhà trường để có biện pháp uốn nắn và x lý kịp thời.

 

Nơi Nhận:                                                         HIỆU TRƯỞNG

PGD&ĐT: Để BC

TTGDTT: Để biết

Lưu: VP

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Kế hoạch nghề phổ thông
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN