Kế hoạch phòng chống ma túy

Đăng ngày 5/23/2017 7:15:28 AM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Tửng Nguyễn Văn | Lần tải: 2 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THCS NINH HÒA

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

C:\Users\NGUYEN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif

 

Số:      /KH-THCS-NH

 

             Ninh Hòa, ngày      tháng 9  năm 2016

 

C:\Users\NGUYEN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.gifKẾ HOẠCH
triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016

Căn cứ kế hoạch của Phòng GD-ĐT Hồng Dân về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống mà túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy;

Căn cứ kê hoạch  năm học của đơn vị trường THCS Ninh Hòa; và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Hồng Dân về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm học 2016 – 2017;

Nay, Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hòa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” trong nhà trường nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT.

- Tuyên truyền về Luật phòng, chống ma túy và công tác phòng chống ma túy trong học sinh tại các liên đội trực thuộc trường THCS Ninh Hòa.

- Giúp học sinh hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy - HIDS.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức tuyên truyền, phòng chống tác hại tệ nạn ma túy đến học sinh trong các liên đội. Tổ chức các hoạt động, hội thi khuyến khích học sinh tham gia tìm hiểu về tác hại của ma túy- HIDS trong học đường.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” và công tác phòng chống ma túy trong trường học. Đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả khi triển khai.


II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Đối tượng:  

Tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 năm học 2016 – 2017 học tại trường.

2. Nội dung:

- Chủ đề tuyên truyền: “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”.

- Tổ chức mít tinh, truyền thông phòng, chống ma túy trong trường học nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2016.

- Tổ chức hội thi vẽ tranh Học sinh chung tay phòng chống ma tuy sau buổi tuyên truyền.

3. Hình thức tổ chức.

Giao cho tổng phụ trách kết hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm các khối lớp lên kế hoạch, chọn đối tượng tham gia làm cho hội thi có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.

 Thời gian Tổ chức mít ting ngày 25/6/2016.

III. Tổ chức Thực hiện:

Hiệu trưởng triển khai kế đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị và tát cả các liên đội trong đơn vị trường năm học 2016 – 2017, các giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công các lớp chọn các em có năng lực tuyên truyền cho lớp thực hiện tốt theo tinh thần kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện kế hoạch có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo về nhà trường đê có hướng chỉ đạo.

 Trên đây là kế hoạch về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy  ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hòa năm học 2016 – 2017 ./.­­­

        Nơi nhận:

                   Các bộ phận: Để thực hiện

                    Lưu; VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Kế hoạch phòng chống ma túy, Giáo án khác. . Chúng tôi chia sẽ đến bạn đọc tài liệu Kế hoạch phòng chống ma túy .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , giáo án Kế hoạch phòng chống ma túy thuộc chuyên mục Giáo án khác được giới thiệu bởi user Tửng Nguyễn Văn tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Giáo án khác , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Khác ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS NINH HÒA Độc lập- Tự do – Hạnh phúc     Số: /KH-THCS-NH  Ninh Hòa, ngày tháng 9 năm 2016  KẾ HOẠCH triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016 Căn cứ kế hoạch của Phòng GD-ĐT Hồng Dân về việc tổ chức những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống mà túy https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-phong-chong-ma-tuy.r9bu0q.html