Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THCS NINH HÒA

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

C:\Users\NGUYEN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif

 

Số:      /KH-THCS-NH

 

             Ninh Hòa, ngày      tháng 9  năm 2016

 

C:\Users\NGUYEN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.gifKẾ HOẠCH
triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016

Căn cứ kế hoạch của Phòng GD-ĐT Hồng Dân về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống mà túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy;

Căn cứ kê hoạch  năm học của đơn vị trường THCS Ninh Hòa; và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Hồng Dân về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm học 2016 – 2017;

Nay, Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hòa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” trong nhà trường nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT.

- Tuyên truyền về Luật phòng, chống ma túy và công tác phòng chống ma túy trong học sinh tại các liên đội trực thuộc trường THCS Ninh Hòa.

- Giúp học sinh hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy - HIDS.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức tuyên truyền, phòng chống tác hại tệ nạn ma túy đến học sinh trong các liên đội. Tổ chức các hoạt động, hội thi khuyến khích học sinh tham gia tìm hiểu về tác hại của ma túy- HIDS trong học đường.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” và công tác phòng chống ma túy trong trường học. Đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả khi triển khai.


II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Đối tượng:  

Tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 năm học 2016 – 2017 học tại trường.

2. Nội dung:

- Chủ đề tuyên truyền: “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”.

- Tổ chức mít tinh, truyền thông phòng, chống ma túy trong trường học nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2016.

- Tổ chức hội thi vẽ tranh Học sinh chung tay phòng chống ma tuy sau buổi tuyên truyền.

3. Hình thức tổ chức.

Giao cho tổng phụ trách kết hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm các khối lớp lên kế hoạch, chọn đối tượng tham gia làm cho hội thi có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.

 Thời gian Tổ chức mít ting ngày 25/6/2016.

III. Tổ chức Thực hiện:

Hiệu trưởng triển khai kế đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị và tát cả các liên đội trong đơn vị trường năm học 2016 – 2017, các giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công các lớp chọn các em có năng lực tuyên truyền cho lớp thực hiện tốt theo tinh thần kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện kế hoạch có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo về nhà trường đê có hướng chỉ đạo.

 Trên đây là kế hoạch về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy  ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hòa năm học 2016 – 2017 ./.­­­

        Nơi nhận:

                   Các bộ phận: Để thực hiện

                    Lưu; VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Kế hoạch phòng chống ma túy

Đăng ngày 5/23/2017 7:15:28 AM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Kế hoạch phòng chống ma túy, Giáo án khác. . nslide.com chia sẽ tới cộng đồng thư viện Kế hoạch phòng chống ma túy .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Kế hoạch phòng chống ma túy trong danh mục Giáo án khác được chia sẽ bởi thành viên Tửng Nguyễn Văn đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Giáo án khác , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo án khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS NINH HÒA Độc lập- Tự do – Hạnh phúc     Số: /KH-THCS-NH  Ninh Hòa, ngày tháng 9 năm 2016  KẾ HOẠCH triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016 Căn cứ kế hoạch của Phòng GD-ĐT Hồng Dân về việc tổ chức những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống mà túy và Ngày toàn dân phòng,

https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-phong-chong-ma-tuy.r9bu0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án khác


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS NINH HÒA
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
Số:      /KH-THCS-NH
 
      Ninh Hòa, ngày      tháng 9  năm 2016
 

KẾ HOẠCH triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016
Căn cứ kế hoạch của Phòng GD-ĐT Hồng Dân về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống mà túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy;
Căn cứ kê hoạch năm học của đơn vị trường THCS Ninh Hòa; và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Hồng Dân về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm học 2016 – 2017;
Nay, Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hòa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” trong nhà trường nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT.
- Tuyên truyền về Luật phòng, chống ma túy và công tác phòng chống ma túy trong học sinh tại các liên đội trực thuộc trường THCS Ninh Hòa.
- Giúp học sinh hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy - HIDS.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức tuyên truyền, phòng chống tác hại tệ nạn ma túy đến học sinh trong các liên đội. Tổ chức các hoạt động, hội thi khuyến khích học sinh tham gia tìm hiểu về tác hại của ma túy- HIDS trong học đường.
- Nhà trường xây dựng kế hoạch nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” và công tác phòng chống ma túy trong trường học. Đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả khi triển khai.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Đối tượng:  
Tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 năm học 2016 – 2017 học tại trường.
2. Nội dung:
- Chủ đề tuyên truyền: “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”.
- Tổ chức mít tinh, truyền thông phòng, chống ma túy trong trường học nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2016.
- Tổ chức hội thi vẽ tranh Học sinh chung tay phòng chống ma tuy sau buổi tuyên truyền.
3. Hình thức tổ chức.
Giao cho tổng phụ trách kết hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm các khối lớp lên kế hoạch, chọn đối tượng tham gia làm cho hội thi có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.
Thời gian Tổ chức mít ting ngày 25/6/2016.
III. Tổ chức Thực hiện:
Hiệu trưởng triển khai kế đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị và tát cả các liên đội trong đơn vị trường năm học 2016 – 2017, các giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công các lớp chọn các em có năng lực tuyên truyền cho lớp thực hiện tốt theo tinh thần kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện kế hoạch có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo về nhà trường đê có hướng chỉ đạo.
 Trên đây là kế hoạch về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy  ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hòa năm học 2016 – 2017 ./.
  Nơi nhận:
Các bộ phận: Để thực hiện
Lưu; VT
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Sponsor Documents