KẾ HOẠCH THÁNG 01-02/2013

giáo án Tiểu học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 19       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
6ubuyq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/3/2013 10:19:08 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
19
File đã kiểm duyệt an toàn

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2013 đề: Chào mừng ngày Học sinh sinh viên 9/1 - Chào Xuân Quý Tỵ I/ Đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2012: tục ổn định và duy trì đều đặn sĩ số, nề nếp soạn giảng. hiện tốt việc,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử KẾ HOẠCH THÁNG 01-02/2013, Giáo Án Tiểu Học , Giáo án điện tử KẾ HOẠCH THÁNG 01-02/2013, doc, 1 trang, 0.03 M, Tiểu học chia sẽ bởi Chiến Nguyễn Lương đã có 19 download

 
LINK DOWNLOAD

KE-HOACH-THANG-01-02-2013.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2013
đề: Chào mừng ngày Học sinh sinh viên 9/1 - Chào Xuân Quý Tỵ
I/ Đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2012:
tục ổn định và duy trì đều đặn sĩ số, nề nếp soạn giảng.
hiện tốt việc góp ý cho Chi bộ theo tinh thần nghị quyết TW4. Giáo dục truyền thống QĐND VN anh hùng, kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không.
Tham gia thi Viết chữ đẹp cấp Huyện đạt kết quả khá.
Hoàn thành Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường; tổ chức thi ĐDDH tự làm nhưng kết quả chưa cao. Thực hiện công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện.
Triển khai chuyên đề VNEN đúng kế hoạch.
Hoàn thành thành các hồ sơ nâng lương đợt 2 năm 2012. Quyết toán xong các công trình xây dựng từ nguồn đóng góp của CMHS.
*/ Hạn chế: Công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ, ngân hàng đề KT ngân hàng bài giảng điện tử chưa hoàn thành, thực hiện các chuyên đề chưa đúng kế hoạch. Công tác chỉ đạo các hội thi chưa đảm bảo yêu cầu. Chưa hoàn thành hồ sơ kiểm kê tài sản, kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách năm 2012.
II/ Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01-02/2013:
1. Công tác tư tưởng chính trị:
Giáo dục truyền thống ý nghĩa ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02Chào mừng ngày HSSV (09/01)
khai chuyên đề tuyên truyền Môi trường Biển – Đảo.
dẫn nghỉ tết Quý Tỵ, phối hợp Ban ĐD CMHS, BCH Công đoàn chăm lo Tết cho Cán bộ - GV và học sinh.
2. Công tác chuyên môn:
chức Kiểm tra định kì lần 2.
Hoàn thành công tác sơ kết học kì I: phân tích kết quả, đánh giá học kì, họp CMHS, hoàn thành HSSS, triển khai kế hoạch học kì II, báo cáo kịp thời số liệu về Phòng GD.
Tiếp tục công tác phụ đạo học sinh yếu.
Tiếp tục Báo cáo chuyên đề: Hướng dẫn nghiên cứu KHSPUD, Kỷ luật tích cực, Hội thảo đổi mới phương pháp, tiếp tục theo dõi triển khai chuyên đề VNEN. Tăng cường công tác Bồi dưỡngng cao chất lượng đội ngũ.
Chỉ đạo và kiểm tra việc tham gia các hội thi qua mạng. Hoàn thành ngân hàng đề kiểm tra, ngân hàng bài giảng điện tử.
Tiếp tục kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên – nhân viên, Tổ CM.
Công tác khác:
Tổ chức tốt các hoạt động GDNGLL, hoạt động Đội thiếu niên tiền phong HCM.
Hoàn thành Báo cáo thu chi ngân sách năm 2012, thông qua dự toán Thu chi ngân sách năm 2013, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013.
Giải quyết chế độ chính sách cho CB-GV trước khi nghỉ Tết.

HIỆU TRƯỞNG
LƯƠNG CHIẾN 


KEÁ HOAÏCH THAÙNG 01/2013

Chủ đề: Chào mừng ngày Học sinh sinh viên 9/1 - Chào Xuân Quý Tỵ

I/ Ñaùnh giaù thöïc hieän nhieäm vuï thaùng 12/2012:

-         Tiếp tục ổn ñònh vaø duy trì ñeàu ñaën só soá, neà neáp soaïn giaûng.

-         Thực hiện tốt việc góp ý cho Chi bộ theo tinh thần nghị quyết TW4. Giáo dục truyền thống QĐND VN anh hùng, kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không.

-         Tham gia Hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện đạt kết quả khá.

-         Hoàn thành Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường; tổ chức thi ĐDDH tự làm nhưng kết quả chưa cao. Thực hiện công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện.

-         Triển khai chuyên đề VNEN đúng kế hoạch.

-         Hoàn thành thành các hồ sơ nâng lương đợt 2 năm 2012. Quyết toán xong các công trình xây dựng từ nguồn đóng góp của CMHS.

*/ Hạn chế: Công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ, ngân hàng đề KT  ngân hàng bài giảng điện tử chưa hoàn thành, thực hiện các chuyên đề chưa đúng kế hoạch. Công tác chỉ đạo các hội thi chưa đảm bảo yêu cầu. Chưa hoàn thành hồ sơ kiểm kê tài sản, kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách năm 2012.

II/ Nhieäm vuï troïng taâm thaùng 01-02/2013:

  1. Công tác tư tưởng chính trị:

-         Giáo dục truyền thống ý nghĩa ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), Chaøo möøng ngaøy HSSV (09/01)

-         Triển khai chuyên đề tuyên truyền Môi trường Biển – Đảo.

-         Hướng dẫn nghỉ tết Quý Tỵ, phối hợp Ban ĐD CMHS, BCH Công đoàn chăm lo Tết cho Cán bộ - GV và học sinh.

2. Công tác chuyên môn:

-         Tổ chức Kiểm tra định kì lần 2.

-         Hoàn thành công tác sơ kết học kì I: phân tích kết quả, đánh giá học kì, họp CMHS, hoàn thành HSSS, triển khai kế hoạch học kì II, báo cáo kịp thời số liệu về Phòng GD.

-         Tiếp tục công tác phụ đạo học sinh yếu.

-         Tiếp tục Báo cáo chuyên đề: Hướng dẫn nghiên cứu KHSPUD, Kỷ luật tích cực, Hội thảo đổi mới phương pháp, tiếp tục theo dõi triển khai chuyên đề VNEN. Tăng cường công tác Bồi dưỡngng cao chất lượng đội ngũ.

-         Chỉ đạo và kiểm tra việc tham gia các hội thi qua mạng. Hoàn thành ngân hàng đề kiểm tra, ngân hàng bài giảng điện tử.

-         Tiếp tục kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên – nhân viên, Tổ CM.

  1. Công tác khác:

-         Toå chöùc toát caùc hoaït ñoäng GDNGLL, hoaït ñoäng Ñoäi thieáu nieân tieàn phong HCM.

-         Hoaøn thaønh Baùo caùo thu chi ngaân saùch naêm 2012, thoâng qua döï toaùn Thu chi ngaân saùch naêm 2013, quy cheá chi tieâu noäi boä naêm 2013.

-         Giải quyết chế độ chính sách cho CB-GV trước khi nghỉ Tết.

                                                                                         

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                       NGUYỄN LƯƠNG CHIẾN

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về KẾ HOẠCH THÁNG 01-02/2013
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN