Kế hoạch thi đua

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
48bu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 7:01:00 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
0
Lần tải
6
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD& ĐHỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NINH HÒA Độc lập –Tự do-Hạnh phúc Số : …/KH-TĐ-THCS- NH Ninh Hòa, ngày…. tháng … năm 2016 KẾ HOẠCH Thi đua năm học 2016- 2017 Thực hi,xem chi tiết và tải về giáo án Kế hoạch thi đua, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử Kế hoạch thi đua, doc, 1 trang, 0.06 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Tửng Nguyễn Văn đã có 6 download

LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-thi-dua.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD& ĐHỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NINH HÒA Độc lập –Tự do-Hạnh phúc

Số : …/KH-TĐ-THCS- NH Ninh Hòa, ngày…. tháng … năm 2016
KẾ HOẠCH
Thi đua năm học 2016- 2017

Thực hiện công văn số 85/PGDĐT-GDTHCS ngày 12 tháng 09 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Nhiệm vụ năm học 2016-2017; Tiếp tục thực hiện kế hoạch phong trào thi đua yêu nước do chủ tịch UBND huyện Hồng Dân phát động và kế hoạch thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam, 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 71 năm ngày Quốc khánh 02/9, 41 năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng… Trên tinh thần hưởng ứng các ngày lể lớn trong năm. Trường THCS Ninh Hòa xây dựng kế hoạch thi đua năm học 2016-2017 với những nội dung và nhiệm vụ trọng tâm sau:
Năm học 2016 – 2017 là năm học nhà trường tiếp tục thực hiện chiến lược “Xây dựng nhà trường có chất lượng giáo dục cao, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại”; Tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong các cuộc vận động và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do BGD&ĐT phát động, nay Trường THCS Ninh Hòa phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017 với những nội dung, công việc cụ thể như sau:
I. Nội dung thi đua:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Nói không với “ vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh không đạt chuẩn lên lớp”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Tiếp tục đẩy mạnh và sáng tạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng vốn sống cho học sinh.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng,phong cách, đạo đức Hô Chí Minh” trong CBCCVC và học sinh. Học sinh có ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của người học sinh. Phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, tích cực tham gia các phong trào, các hội thi do trường, các cấp, các ngành tổ chức.
- Chú trọng công tác giáo dục, ý thức chấp hành tốt pháp luật, ATGT, bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội, mít tinh diễu hành, dịch bệnh trong cán bộ, giáo viên, học sinh của trường.
- Tích cực áp dụng các biện pháp tuyên truyền vận động để thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình với mục tiêu: “No ấm - Bình đẳng - Tiến bộ - Hạnh phúc”.
* Chỉ tiêu:
- 100% CBVC - HS tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
- Không có CBVC vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của ngành, quy định về dạy thêm học thêm, vi phạm chính sách sinh đẻ có kế hoạch, vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo.
- 100% HS chấp hành tốt nội quy nhà trường và nhiệm vụ học sinh bậc THCS
2. Công tác dạy và học:
- Thực hiện tốt kế hoạch và chương trình giáo dục, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa do nhà trường và địa phương tổ chức.
- Cải tiến và quản lí có chất lượng nề nếp chuyên môn của giáo viên, bài soạn đảm bảo các nội dung theo chuẩn kỹ năng kiến thức, tích hợp giáo dục có chất lượng vào các môn học, đẩy mạnh việc sử dụng CNTT vào công tác soạn giảng, tích cực tham gia vào việc báo cáo chuyên đề viết sáng kiến kinh nghiệm, dự giờ để nâng cao chất lượng dạy học. Tăng cường việc sử dụng thiết bị, tự làm và sử dụng ĐDDH có hiệu quả.
- Tập trung thực hiện đổi mới công tác dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và nội dung điều chỉnh phù hợp với tình hình học sinh; đổi mới các đánh giá, xếp loại học sinh; nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng

 


PHÒNG GD& ĐHỒNG DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NINH HÒA                            Độc lập –Tự do-Hạnh phúc

 

S : /KH-TĐ-THCS- NH                     Ninh Hòa, ngày….  tháng  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Thi đua năm học 2016- 2017

 

 

Thực hiện công văn số 85/PGDĐT-GDTHCS ngày 12 tháng 09 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Nhiệm vụ năm học 2016-2017; Tiếp tục thực hiện kế hoạch phong trào thi đua yêu nước do chủ tịch UBND huyện Hồng Dân phát động và kế hoạch thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam, 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 71 năm ngày Quốc khánh  02/9, 41 năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng Trên tinh thần hưởng ứng các ngày lể lớn trong năm. Trường THCS Ninh Hòa xây dựng kế hoạch thi đua năm học 2016-2017 với những nội dung và nhiệm vụ trọng tâm sau:

Năm học 2016 – 2017 là năm học nhà trường tiếp tục thực hiện chiến lược “Xây dựng nhà trường có chất lượng giáo dục cao, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại”; Tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong các cuộc vận động và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do BGD&ĐT phát động, nay Trường THCS Ninh Hòa phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017 với những nội dung, công việc cụ thể như sau:

I. Nội dung thi đua:

 1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức:

- Tiếp tục  thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh không đạt chuẩn lên lớp”, cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Tiếp tục đẩy mạnh và sáng tạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt  là giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng vốn sống cho học sinh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng,phong cách, đạo đức Hô Chí Minh” trong CBCCVC và học sinh. Học sinh  có ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của người học sinh. Phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, tích cực tham gia các phong trào, các hội thi do trường, các cấp, các ngành tổ chức.


- Chú trọng công tác giáo dục, ý thức chấp hành tốt pháp luật, ATGT, bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội, mít tinh diễu hành, dịch bệnh trong cán bộ, giáo viên, học sinh của trường.

- Tích cực áp dụng các biện pháp tuyên truyền vận động để thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình với mục tiêu: “No ấm - Bình đẳng - Tiến bộ - Hạnh phúc”.

* Chỉ tiêu: 

- 100% CBVC - HS tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

- Không có CBVC vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của ngành, quy định về dạy thêm học thêm, vi phạm chính sách sinh đẻ có kế hoạch, vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo.

- 100% HS chấp hành tốt nội quy nhà trường và nhiệm vụ học sinh bậc THCS

2. Công tác dạy và học:

- Thực hiện tốt kế hoạch và chương trình giáo dục, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa do nhà trường và địa phương tổ chức.

- Cải tiến và quản lí có chất lượng nề nếp chuyên môn của giáo viên, bài soạn đảm bảo các nội dung theo chuẩn kỹ năng kiến thức, tích hợp giáo dục có chất lượng vào các môn học, đẩy mạnh việc sử dụng CNTT vào công tác soạn giảng, tích cực tham gia vào việc báo cáo chuyên đề viết sáng kiến kinh nghiệm, dự giờ để nâng cao chất lượng dạy học. Tăng cường việc sử dụng thiết bị, tự làm và sử dụng ĐDDH có hiệu quả.

- Tập trung thực hiện đổi mới công tác dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và nội dung điều chỉnh phù hợp với tình hình học sinh; đổi mới các đánh giá, xếp loại học sinh; nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống.

 - Tích cực đầu tư và tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, thi tìm hiểu pháp luật, thi đua hai tốt, thi viết sáng kiến kinh nghiệm, hồ sơ sổ sách và các hội thi khác. Đối với học sinh dự thi học sinh giỏi khối 8,9, thi văn hay chữ tốt cấp huyện, tỉnh; thi giải máy tính cầm tay Casio vòng huyện, vòng  tỉnh; thi hội khỏe phù đổng cấp huyện, tỉnh; thi giải toán qua mạng vòng huyện, tỉnh; thi giải Tiếng Anh qua mạng vòng huyện, tỉnh; thi vẽ tranh tìm hiểu về môi trường, phòng chống ma túy, các hội thi theo chủ điểm 20-11 và 26-3 do nhà trường ngành và địa phương tổ chức.

 - Đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh, góp phần cùng nhà trường tạo môi trường giáo dục lành mạnh, xây dựng nề nếp, kỷ cương, ngăn chặn mọi tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Chỉ tiêu:

 *Đối với Học sinh :

- Duy trì sĩ số học sinh đạt từ 99% trở lên.

- Học sinh lưu ban bỏ học dưới 5%.


- Đảm bảo hiệu quả đào tạo học sinh được công nhận TNTHCS đạt từ 95%  trở lên.

- Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh vào lớp đầu cấp ( Lớp 6) đạt từ 98% trở lên.             

- Đạt chỉ tiêu lên lớp chung tòan trường học sinh lên lớp thẳng đạt từ: 95 % trở lên, trong đó :

+Khối lớp 6: 95 %,  

+Khối lớp 7: 96%,  

+Khối lớp 8: 96%,

+Khối lớp 9: 98%

- Thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh để nâng cao chất lượng GD đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn.

- Hạnh kiểm khá tốt đạt trên 98%, Hạn chế tối đa việc học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu kém. Học sinh 6,7,8,9 giỏi cấp trường là 15 em, cấp huyện đạt từ 7 em trở lên, cấp tỉnh 2 em. Không để tình trạng học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bỏ học. Luôn tạo điều kiện tốt cho học sinh đủ ăn, đủ mặt, đủ sách vỡ để đến trường.                           

- Phấn đấu thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học sinh, không có trường hợp vi phạm kỷ luật.

 - Tổ chức hội thi văn nghệ trong toàn trường và tham gia hội thi văn nghệ các cấp.

 - Tổ chức thi viết chữ đẹp, hồ sơ thi đua nề nếp học tập, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, thi vẽ tranh tìm hiểu về môi trường, về tác hại của ma túy, vệ sinh an toàn thực phẩm, tìm hiểu ATGT, vẽ tranh theo chủ đề, thi giải Toán qua mạng, Tiếng anh qua mạng, thi văn hay chữ tốt, máy tính Casio, Hội khỏe phù đổng. Phấn đấu đạt cấp tỉnh: 01 đến 2 giải, huyện: 5 giải,  cấp trường: 20 HS.

*Đối với Giáo viên :

+ Tổ chức hội thi GVDG cấp trường và cử GV có năng lực tham gia hội thi các cấp ( nếu có), phấn đấu đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường: 6, cấp huyện: 4, cấp tỉnh có ít nhất 01 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi .

+ Tổ chức hội thi phổ biến giáo dục pháp luật cấp trường và các cấp.

+ Tham gia hội thi văn nghệ cấp trường, huyện, tỉnh.

+ Tham gia các hội thi có liên quan về kiến thức phụ nữ cấp xã huyện, phấn đấu đạt giải.

+ Tham gia các hội thi do ngành GD-ĐT và các ngành có liên quan tổ chức

+ Tổ chức thi viết SKKN với những đề tài mới, phù hợp thực tế công tác, chỉ tiêu được xếp loại : cấp trường 12, cấp huyện 2, cấp tỉnh 1.

+ Xếp loại chuẩn nghề nghiệp: Xuất sắc: 10/28 GV tỉ lệ 34,48 %; khá: 16/28 GV tỉ lệ 58,62% ; đạt yêu cầu 02 GV tỉ lệ 6,8%; không có giáo viên xếp loại tay nghề yếu kém.

 3. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng:


 - Nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc luật giáo dục, Điều lệ trường học, quy chế nhà trường, phương hướng nhiệm vụ năm học của ngành và của trường, thực hiện các văn bản chỉ thị của Đảng, của Nhà nước ban hành.

- Tích cực tham gia học tập  nâng cao trình độ dưới mọi hình thức đào tạo để đạt chuẩn trên chuẩn. phấn đấu cuối năm học có ít nhất có từ 1 đến 2 đ/c tham gia học các lớp đại học.

 - Tham gia đầy đủ và có chất lượng các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo chuyên đề do các cấp tổ chức; đảm bảo công tác dự giờ theo quy định.

 - Tiếp tục tự học, tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học trong lĩnh vực giáo dục, các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy để nâng cao tay nghề và theo kịp tình hình chung.

 4. Công tác quản lý:

-Thực hiện tốt yêu cầu dân chủ hóa trường học theo đúng “quy chế dân chủ trường học”  theo các văn bản do Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành.

- Phát huy tinh thần phê và tự phê; xây dựng mối quan hệ đúng đắn; đẩy mạnh mô hình văn minh trường học và thực hiện tốt văn hóa nơi cư trú.

-Thực hiện các biện pháp đấu tranh với những cá nhân có hành vi tiêu cực. Phát hiện và giúp đỡ viên chức xuất sắc  vào Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động khác trong từng viên chức, phấn đấu rèn luyện theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác. Thực hiện tốt nội dung trọng tâm năm học: “sắp xếp phân công nhiệm vụ nhà giáo, nhân viên một cách hợp lý, tập trung kiểm tra đánh giá sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và các phong trào thi đua; khắc phục tình trạng học sinh lưu ban, bỏ học duy trì và nâng cao tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị”.

-Tíếp tục phát huy thư viện dùng chung của trường, đẩy mạnh việc sử dụng thư điện tử trong các hoạt động và phong phú hóa Wedsite của trường, giúp cha mẹ học sinh tham gia công tác giáo dục, nắm tình hình học tập của con em qua Website.

 -Tổ chức các phong trào thi đua, c hoạt động có hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kịp thời, động viên khen thưởng các cá nhân và tập thể làm tốt công tác được giao, nhân điển hình những cá nhân tiên tiến, làm kinh tế giỏi cho CCVC học tập. Phát huy phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ công chức viên chức. Tích cực hưởng ứng các cuộc thi đua góp phần củng cố kỉ cương trường học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao .

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thi đua ngay từ đầu năm thông qua hội nghị cán bộ công chức để tất cả cán bộ giáo viên học sinh thực hiện một cách nghiêm túc theo kế hoạch đã đề ra. 

  II. Các chỉ tiêu lớn:

 *Tập thể:

  - Đạt danh hiệu đơn vị LĐXS, tham gia tiêu chí thi đua cấp huyện, tỉnh.


- Công đòan cơ sở  vững mạnh cấp huyện và Tỉnh.

- Liên Đội TNTP khá cấp huyện.

- Chi đòan TNCS Hồ Chí Minh  vững mạnh .

        - Tổ xã hội, tổ tự nhiên khối  L ĐXS:   2 tổ

   - Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc: 1 tổ

        - Lớp tiên tiến: 9/12

*Cá nhân:

    - CSTĐ cơ sở : 6/35 người ( 19,44%).

      - LĐTT: 21 người  (58,33%)

      - HTXSNV: 21/35 người (58,33%).

 + CĐVXS: cấp trường  25/35, cấp huyện 8, cấp tỉnh : 01

 + CBCĐ: cấp trường: 04 đ/c,cấp huyện: 02 đ/c.

 + PN2G: cấp trường 8 đ/c; cấp huyện : 2 đ/c; cấp tỉnh: 01 đ/c

 - 100% CBVC đạt gia đình văn hóa mới.

III. Các đợt thi đua (4 đợt)

 Đợt 1;Từ đầu năm học đến 20/11/2016.

 Đợt 2: từ 21/11/2016 đến cuối học kì I.

 Đợt 3: từ đầu học kì II đến 26/3/2017.

 Đợt 4: từ 27 /3/2017 đến kết thúc năm học.

  Lấy tinh thần phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh của mỗi CBVC là một tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và công tác; nêu cao ý thức học tập, rèn luyện của tập thể HS toàn trường phấn đấu lập nhiều thành tích , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

 

          T/M BCH CÔNG ĐOÀN                                       T/M BAN THI ĐUA

            CHỦ TỊCH          TRƯỞNG BAN

                          

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                     

     - PGD&ĐT: Để biết

- Các bộ phận trong nhà trường.

- Lưu: VT

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Kế hoạch thi đua
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN