KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017 giáo án Tài liệu của Tổ 3

Đăng ngày 10/1/2016 8:52:38 PM | Thể loại: Tài liệu của Tổ 3 | Lần tải: 10 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

TH TÔ VĨNH DIỆN  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Kế hoạch TỰ bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2016 - 2017 Giáo viên: Lê Thị Dung Trình độ văn hóa: 12/ 12 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Giáo viên chủ nhiệm lớp 3C, Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện. - Căn cứ vào..

Bình luận

Nội dung


TH TÔ VĨNH DIỆN
 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kế hoạch TỰ bồi dưỡng thường xuyên
Năm học: 2016 - 2017
Giáo viên: Lê Thị Dung
Trình độ văn hóa: 12/ 12
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Giáo viên chủ nhiệm lớp 3C, Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện.

- Căn cứ vào điều lệ trường Tiểu học; Căn cứ vào quyết định về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học của BGD&ĐT;
- Căn cứ thông tư 32 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về chương trình bồi dưỡng thương xuyên giáo viên Tiểu học.
- Căn cứ thông tư 26 ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên.
- Căn cứ vào nhu cầu tự học của bản thân để xác định mục tiêu nội dung tự bồi dưỡng cho bản thân trong năm học 2016-2017 như sau:
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm thực hiện quy chế bồi dường thường xuyên đối với giáo viên, thực hiện nội dung, chương trình bồi dưỡng để đạt chuẩn giáo viên Tiểu học
- BDTX nhằm nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng; nâng cao trình độ nhận thức và chuyên môn nghiệp vụ của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ năm học và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.
2. Về kĩ năng
Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của trường nói riêng của tỉnh nói chung.
3)Về thái độ
Nghiêm túc, nhiệt tình, cầu thị. Tích cực tự học hỏi, trao dồi, tự bồi dưỡng một cách thường xuyên liên tục
II.HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
* Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức tự học.
* Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức học tập trung có sự hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống kiến thức kết hợp với sinh hoạt chuyên đề, hội thảo của tổ chuyên môn, nhà trường .
* Bồi dưỡng thường xuyên qua các đợt tập huấn chuyên môn.
* Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa.
III) THỜI GIAN BỒI DƯỠNG VÀ TÀI LIỆU
* Tháng 9 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017
* Theo tài liệu chung của bộ giáo dục và đào tạo, sở giáo dục biên soạn và phát hành.
* Tự sưu tầm tài liệu ở sách báo, trên mạng, các tài liệu liên quan khác.
IV. PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG
- Nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập bồi xuyên theo sự chỉ đạo của ngành. Lập kế hoạch bồi xuyên cụ thể, chi tiết cho mỗi năm học.
- Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ khối, thăm lớp dự giờ giáo viên tại các lớp (ít nhất có 9 tiết/1 học kỳ). Qua các tiết dạy đúc rút chuyên môn cho mình, giúp đỡ chuyên môn cho bạn bè đồng nghiệp.
- Nghiên cứu và học tập đầy đủ các công văn, quyết định, thông t, chỉ đạo của các cấp về công tác giáo dục. Vận dụng linh hoạt các nội dung vào thực tế đơn vị nhằm đa lại hiệu quả cao nhất trong công tác.
- Tham gia giảng dạy các tiết học tại theo quy định; thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh và phơng pháp giảng dạy của giáo viên, nhất là đối với học sinh yếu, học sinh khó khăn về học.

Sponsor Documents