PHÒNG GD & ĐT CHƯ SÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS Cù Chính Lan Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/KHCM-Tr

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10
Năm học 2020 -2021.
I.Nhận xét công tác tháng 9:
- Đã Thực hiện khai giảng ngày 05/9/2020.
- Đã hoàn thành CTDH nhà trường và nộp PGD đuná quy định.
- Đã Thực hiện lên Báo giảng điện tử, nhà trường duyệt vào 14h thứ 7 của tuần trước.
- Đã thực hiện công tác bồi dưỡng HS giỏi Khối 9; Bắt đầu tuần thứ 2 (14/9/2020).
- Đã chốt số liệu sĩ số toàn trường : 558 HS- K6: 174- K7: 132; K8: 127; K9: 125.
- Gvcn Đã duy trì thường xuyên lên sinh hoạt lớp đầu giờ để ổn định lớp và tổ chức lớp sinh hoạt tạo thành nề nếp.
- GV, NV lo làm hồ sơ theo trách nhiệm được phân công ( theo TT/32/2020 BGDĐT- Điều lệ ).
- Đã thực hiện Hội nghị VC, Người lao động.

II. Công tác tháng 10.
- Thực hiện dạy và học tuần từ tuần 4( 28/9 -> hết tuần 11 (22/10)
- Triển khai Kế hoạch thi GV dạy giỏi cấp trường.
- Thực hiện Sinh hoạt CM cụm tại trường vào tuần 6(17/10).
- Thực hiện lên Báo giảng điện tử , nhà trường duyệt vào 14h thứ 7 của tuần trước.
- GV lên lớp đầy đủ, đúng giờ.
- Duy trì công tác bồi dưỡng HS giỏi Khối 9.
- GVCN báo cáo sĩ số lớp CN.
- Gvcn duy trì thường xuyên lên sinh hoạt lớp đầu giờ để ổn định lớp và tổ chức lớp sinh hoạt tạo thành nề nếp.
- GV, NV lo làm hồ sơ theo trách nhiệm được phân công.
- Các tổ chuyên môn lo làm hồ sơ tổ.
- BGH phối hợp với thanh tra nhân dân tổ chức kiểm tra đột xuất theo chuyên đề. Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.
- CBGV thực hiện giảng dạy đúng PP chương trình mà Tổ và GV đã xây dựng, chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, giờ giấc ra vào lớp, nội qui nhà trường, qui định của nghành....
- Triển khai 1 số Công văn của nghành:
+ Chỉ đạo thực hiện TT26/TT-BGDĐT sữa đổi TT58 ( Phối kết hợp 2 thông tư)
+ CV 280/PGDĐT thực hiện biên soạn giáo án và hồ sơ sổ sách NH 2020-2021.
+ CV 1620/ SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2020- V/v tổ chức kiểm tra đánh giá.
+ KH 164/KH-UBND huyện Tổ chức hội thi GVD giỏi bậc THCS NH 20-21.
+ CV 1718/ SGDĐT-GDTrH ngày 22/9/2020- V/v tổ chức SH CM cụm.
+ KH 179/KH-UBND Tổ chức thi chọn HS Giỏi K9 cấp Huyện- ngày thi 12,13/11/2020.


Nơi nhận: Ngày 1 tháng 9 năm 2020.
- BGH theo dõi.
- Các tổ chuyên môn (T/ hiện). P.HT
- Lưu VTNguyễn Ngọc Vàng


nguon VI OLET