KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
Mỗi tuần 8 tiết - Cả năm (35 tuần) 280 tiết

Tuần
Chương trình và sách giáo khoa
Nội dung điều chỉnh, bổ sung
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
Điều chỉnh ứng phó với dịch Covid-19
(CV 3969)


Chủ đề/
mạch nội dung
Phân môn
Tên bài học
Tiết học1

TĐ
Thư gửi các học sinh.
1

HS tự học thuộc lòng ở nhà CT
Nghe-viết: Việt Nam thân yêu.
1

GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà. (thời lượng ½ tiết)LT&C
Từ đồng nghĩa.
1
Việt Nam - Tổ quốc em
KC
Lý Tự Trọng
1
- Kể từng đoạn và kể nối tiếp
- GD QP&AN: Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thực hành kể chuyện theo chủ điểm (thời lượng 1/3 tiết) (ghép 3 bài tuần 1, 2, 3 thành 1 tiết)TĐ
Quang cảnh làng mạc ngày mùa.
2
Không hỏi câu hỏi 2
TLV
Cấu tạo của bài văn tả cảnh.
1

LT&C
Luyện tập về từ đồng nghĩa.
2

TLV
Luyện tập tả cảnh.
22

TĐ
Nghìn năm văn hiến.
3

CT
Nghe-viết: Lương Ngọc Quyến.
2
Giảm bớt các tiếng có vần giống nhau ở BT 2
GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà. (thời lượng ½ tiết)LT&C
MRVT: Tổ quốc.
3
Việt Nam – Tổ quốc em
KC
Kể chuyện đã nghe, đã đọc về một anh hùng, danh nhân của nước ta.
2

Thực hành kể chuyện theo chủ điểm (thời lượng 1/3 tiết)TĐ
Sắc màu em yêu.
4
CV 3799: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về bài thơ “Sắc màu em yêu”
 HS tự học thuộc lòng ở nhàTLV
Luyện tập tả cảnh
3

LT&C
Luyện tập về từ đồng nghĩa.
4

TLV
Luyện tập làm báo cáo thống kê.
4

TĐ
Lòng dân.
5
- GD QP&AN: Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
- CV 3799: Lồng ghép kiến thức về nhân vật trong văn bản kịch và lời thoại.


3

CT
Nhớ-viết: Thư gửi các học sinh.
3

 GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà. (thời lượng ½ tiết)LT&C
MRVT: Nhân dân.
5
Không làm bài tập 2Việt Nam – Tổ quốc em
KC
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước).
3

 Thực hành kể chuyện theo chủ điểm (thời lượng 1/3 tiết)TĐ
Lòng dân (tt).
6
- GD QP&AN: Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
CV 3799:
+ Lồng ghép kiến thức về nhân vật trong văn bản kịch và lời thoại.
+ Thêm yêu cầu: Nêu nhân vật yêu thích và giải thích lí do vì sao yêu thích.
TLV
Luyện tập tả cảnh.
5

LT&C
Luyện tập về từ đồng nghĩa.
6

TLV
Luyện tập tả cảnh.
6


4

TĐ
Những con sếu bằng giấy.
7
CV 3799:
+ HS nghe ghi nội dung chính của
nguon VI OLET