KHDH TUẦN 8

giáo án điện tử Toán học Toán học 7 Đại số 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-03-28 15:58:36 Tác giả Loan Lê Cẩm loại .doc kích thước 0.60 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 8 Bộ môn dạy: TOÁN 7 - C/NGHỆ 6- TC TOÁN 7 Thứ Ngày Tiết thứ Tiết PP CT Lớp Môn Tên bài Ghi chú Hai 22/10/2018 1 2 13 6A1 CNghê Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chử nhật (tt) 3 4 1

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 8
Bộ môn dạy: TOÁN 7 - C/NGHỆ 6- TC TOÁN 7
Thứ
Ngày
Tiết thứ
Tiết
PP
CT
Lớp
Môn
Tên bài
Ghi chú
Hai
22/10/2018
1
 
 
 
 
 
2
13
6A1
CNghê
Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chử nhật (tt)
 
3
 
 
 
 
 
4
14
7A1
ĐS
Luyện tập
 
5
14
7A2
ĐS
Luyện tập
 
Ba
23/10/2018
1
14
7A1
HH
Ôn tập chương I
 
2
 
 
 
 
 
3
15
7A2
HH
Kiểm tra chương 1
 
4
14
6A1
CNghê
Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chử nhật (tt)
 
5
8
7A1
TC
Tiên đề ơclit về đường thẳng song song
 

24/10/2018
1
15
7A2
ĐS
Làm tròn số
 
2
 
 
 
 
 
3
15
6A3
CNghê
Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chử nhật (tt)
 
4
15
7A1
ĐS
Làm tròn số
 
5
 
 
 
 
 
Năm
25/10/2018
1
16
7A2
HH
Tổng ba góc của tam giác
 
2
15
7A1
HH
Kiểm tra chương 1
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
Sáu
26/10/2018
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
Bảy
27/10/2018
1
8
7A2
TC
Tiên đề ơclit về đường thẳng song song
 
2
 
 
 
 
 
3
16
6A3
CNghê
Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chử nhật (tt)
 
4
 
 
 
 
 
5
 
7A1
SHL
Sinh hoạt cuối  tuần
 
                                                                                                Ngày 17/ 10/2018
    Người soạn
                                                                                          Lê Cẩm Loan                                         
                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                
 
Ngày soạn 17/10/2018                      Ngày dạy: từ ngày 22/10 đến ngày 27 /10/2018
Tuần: 8  Tiết: 15 đến tiết 16  
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN 7  TUẦN 8
LÀM TRÒN SỐ (2 tiết )
 
I.Mục tiêu :
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
- Kiến thức: Học sinh có khái niệm về làm tròn số. Biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn
- Kĩ năng: Nắm vững và biết vận dụng các quy ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài
- Thái độ: Có ý thức vận dụng các quy ước làm tròn số trong đời sống hàng ngày
2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:
Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
II.Chuẩn bị
III.Tổ chức hoạt động của học sinh.
- GV: Bảng phụ ghi một số ví dụ thực tế các số liệu đã được làm tròn số, hai qui ước làm tròn số và các bài tập.
     - HS:Sưu tầm ví dụ thực tế về làm tròn số, máy tính bỏ túi.
1.Hoạt động dẫn dắt vào bài ( 3 phút).
 GV:  Để dễ nhớ, dễ ước lượng, dễ tính toán với các số có nhiều chữ số người ta thường làm tròn số.
2.Hoạt động hình thành kiến thức (42 phút).
Hoạt động của thầy và trò
Ghi bảng
Hoạt động1: Tìm hiểu ví dụ (14’)
Mục tiêu: : Học sinh có khái niệm về làm tròn số. Biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn
 
Gv: Vẽ phần trục số lên bảng
1Hs: Lên bảng biểu diễn số thập phân 4,3 và 4,9 trên trục số
Hs: Còn lại cùng thực hiện vào vở ghi
Gv: Xét xem số thập phân 4,3 gần số nguyên nào nhất? Tương tự với số thập phân 4,9
HS: Nghe Gv dẫn dắt và ghi bài
GV: Vậy để làm tròn một số thập phân đến hàng đơn vị ta lấy số nguyên nào?
GV: Đưa ra bảng phụ có ghi sẵn ?1/SGK
1HS: Lên bảng điền
HS: Còn lại cùng thực hiện cá nhân vào bảng nhỏ
GV+Hs: Cùng chữa bài trên bảng và 1 số bài khác
GV: Chốt:  4,5 có thể nhận 2 giá trị vì 4,5 cách đều cả 2 số 4 và 5 do đó phải có quy ước về làm tròn số để có kết quả duy nhất. Vậy quy ước đó là gì?
GV: Đưa ví dụ 2 và ví dụ 3 lên bảng phụ
2HS: Đứng tại chỗ trả lời kết quả và giải thích rõ cách làm
1.Ví dụ
*Ví dụ1: Làm tròn các số thập phân 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị
 
 
 
Để làm tròn 1 số thập phân đến hàng đơn vị ta lấy số nguyên gần với số đó nhất và viết
      4,3 4   ;     4,9  5
Kí hiệu:  “” đọc là gần bằng hoặc xấp xỉ
 
?1.           5,4     5
   5,8     6    ;   4,5       5
*Ví dụ 2: Làm tròn số 72900 đến hàng nghìn (tròn nghìn)
    72900   73000
*Ví dụ 3: Làm tròn số 0,8134 đến hàng phần nghìn (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)
      0,8134    0,813
 
 

GV: Chốt và chuyển mục
 
Hoạt động 2: Quy ước làm tròn số (12’)
Mục tiêu: Nắm vững và biết vận dụng các quy ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài.
Hoạt động 2: Quy ước làm tròn số
GV: Trên cơ sở các ví dụ trên người ta đưa ra 2 quy ước làm tròn số.
1HS: Đọc trường hợp1 trong SGK/36
GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện ví dụ
Dùng bút chì vạch 1 nét mờ ngăn phần còn lại và phần bỏ đi.
1HS: Đọc tiếp trường hợp 2 trong SGK/36
GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện ví dụ như ví dụ ở trường hợp1.
GV: Đưa ra bảng phụ có ghi sẵn ?2/SGK
HS: Làm bài theo nhóm cùng bàn vào bảng nhỏ sau đó đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày
Gv+Hs: Cùng chữa bài trên bảng và 1 số bài khác
2.Quy ước làm tròn số
 Trường hợp1: SGK/36
Ví dụ:
a,   86,149  86,1 (làm tròn chữ số thập phân thứ nhất)
b,    542    540  (tròn trục)
 
Trường hợp 2:  SGK/36
Ví dụ:
a,   0,0861    0,09 (làm tròn chữ số thập phân thứ 2)
b,     1573     1600 (tròn trăm)
?2.   a,   79,3826   79,383
b,     79,3826    79,83
c,      79,3826    79,4
 3. Hoạt động luyện tập . (45’).
Hoạt động của thầy và trò
Ghi bảng
Bài 73/36SGK
GV: Yêu cầu học sinh làm bài 73/SGk
2HS: Lên bảng làm bài (mỗi học sinh làm 3 câu)
HS: Còn lại làm bài theo nhóm 2 bạn cùng bàn vào bảng nhỏ
Bài 74/36SGK
GV: Đọc kết quả của bài để học sinh đối chiếu
GV: Đưa ra bảng phụ có ghi sẵn đề bài 74/SGK
1HS: Đọc to đề bài
GV: Hướng dẫn học sinh cách tính điểm (tính theo cách mới : Chương trình thay sách)
 
Bài 99 (SBT)
 
Viết các hỗn số sau đây dưới dạng STP gần đúng chính xác đền 2 chữ số thập phân ?
a) ;    b) ;    c)
-Gọi 1 học sinh lên bảng làm
HS. Một học sinh lên bảng làm
 
-Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2 ?
Bài 73/36SGK
7,923 7,92 ;  50,401 50,40
17,418 17,42 ;  0,155 0,16
79,1364 79,14  ;  60,996 61
 
 
Bài 74/36SGK
ĐTBMHK= 
                 = = 7,3
Vậy: Điểm TBMHKI của bạn Cường là 7,3
 
 
Bài 99 (SBT)
a)
b)
c)
Bài 100 (SBT-16)
a)
 
b)
 
c)   

a)
b)
c)
d)
-Gọi 2 học sinh lên bảng làm
-GV kiểm tra và nhận xét, KL
 
d)   
Bài 77 (SGK)
 
-GV cho HS đọc đề bài BT 77 và tóm tắt các bước làm
 
 
 
 
-GV yêu cầu HS làm tiếp BT 81 (SGK)
 
-Gọi học sinh đứng tại chỗ làm miệng bài toán
 
 
-GV kiểm tra và nhận xét
 
 
Bài 77 (SGK)
a)
b)
c)
Bài 81 (SGK)
a)
Hoặc: 
 
b)
Hoặc:  
c)    

Bài 78 (SGK) 
GV yêu cầu học sinh đọc đề bài BT 78 (SGK)
-Khi ta nói ti vi 21 in có nghĩa như thế nào ?
HS: 1 in dài bao nhiêu cm ?
 
21 in tương đương bao nhiêu cm?
24 in dài bao nhiêu cm ?
HS 
-Cho HS làm BT 80 (SGK)
H: Một kg gần bằng bao nhiêu pao ? (làm tròn đến CSTP thứ 2)
H: Một người nặng 40 kg hỏi người đó nặng bao nhiêu lb
Bài 78 (SGK)
 
Đường chéo màn hình của ti vi tính ra cm là:
 
 
 
Bài 80 (SGK)    lb:  pao
        1 lb 0,45 kg
        x lb 1 kg
Số lb tương ứng với 1 kg là:
 
IV. RÚT KINH NGHIỆM
........................................................................................................................................................................................................................................................................................             
HÌNH HỌC
Tuần 8 Tiết 15                
 
 
 
TÊN BÀI: KIỂM TRA CHƯƠNG I

 
I. MỤC TIÊU:
     1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
         Kiến thức: Kiểm tra sự hiểu bài của HS về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song
         Kĩ năng:  Sử dụng thành thạo các dụng cụ vẽ hình. Biết diễn đạt hình vẽ cho trước bằng lời. Bước đầu tập suy luận , vận dụng tính chất của các đường thẳng vuông góc, song song.
         Thái độ:- Bước đầu tập suy luận. Có ý thức vận dụng vận dụng tính chất của các đường thẳng vuông góc, song song
    2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:
Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
II. CHUẨN BỊ :
 1- Chuẩn bị của GV:
 + Thiết bị dạy học:Đề kiểm tra.
+ Phương thức tổ chức lớp : Kiểm tra viết.
2- Chuẩn bị của HS:
+ Ôn các kiến thức: Các kiến thức trong chương I
+ Dụng cụ: Bảng nhóm,thước eke.
III. M A TRẬN ĐỀ
 
    Cấp độ
 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
 
TN
TL
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
 
TN
TL
TN
TL
 
 Hai góc đối đỉnh.
Hai đường thẳng vuông góc
Hiểu khái niệm 2 góc đối đỉnh
 
Biết vận dụng tính chất hai góc đối đỉnh để suy luận
Biết vận dụng hai góc đôi đỉnh vào giải bài tập
 
Số câu
 
Số điểm
2
 
0, 5đ
 
 
 
2      
 
0,5đ
 
 
1
 
2.0đ
5
 

Góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng. Hai đường thẳng song song.
Nhận biết được đúng các cặp góc so le trong, đồng vị, góc trong cùng phía.
 
 
 
 
Số câu
Số điểm
2
0.5đ
 
 
 
 
 
 
 
2
0.5đ
Tiên đề Oclit. Từ vuông góc đến song song
Nhận biết góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song
nhận biết đươc quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với đường thẳng thứ
Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song
 
 

 
 
ba.
 
 
 
Số câu
Số điểm
4

1

4

1
3.0
2
0,5đ
 
 
 
12
3,5đ
Tổng số câu
Tổngsố điểm
9
3.0
5
4.0
5
3,0
19
10.0đ
IV.  ĐỀ:
A-TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn câu trả lời đúng các câu sau: (3điểm):
Câu 1: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong :
   A. Phụ nhau                  B.  Bù nhau             C. Bằng nhau                   D. Kề bù
Câu 2:   Hai góc đối đỉnh thì
       A.  Bằng nhau           B.  Bù nhau             C. Kề bù                  D. Phụ nhau                 
Câu 3:Cho hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại O. Biết . Số đo
    A. 900                           B. 450                        C. 1200                       D. 500
Câu 4: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có mấy đường thẳng song song với đường thẳng đó?
     A. 1 đường                   B. 2 đường                C. 3đường                        D. 4 đường   
Câu 5 Góc tạo bỡi hai tia phân giác của hai góc kề bù là:
      A.  Góc tù             B. Góc bẹt                 C.  Góc vuông                 D. phụ nhau
Câu 6: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía:
    A.  Bằng nhau             B.  Bù nhau               C.  Phụ nhau                   D. Kề bù
Câu 7: Cho biết đường thẳng a song song với b và a song song với c thì khi đó ta có:
    A. b // c                        B. b // a                       C. b // c                           D.c // a     
Câu 8:Nếu đường thẳng a vuông góc với c và b vuông góc với c thì :
    A. b // c                        B.a // b                        C. b // c                          D. a // b
Câu 9: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị :
   A. Bù nhau                 B.  Bằng nhau             C. Phụ nhau                    D. Kề bù
Câu 10: Hai đường thẳng song song có :
A.1 điểm chung           B. 2 điểm chung       C.3 điểm chung       D.Không có điểm chung
Câu 7:(3điểm): Đánh dâu “X” vào cột đúng hoặc sai của các phát biểu sau:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
a
Nếu a b và c b thì a // c
 
 
b
Nếu a // b và c b thì c a
 
 
c
Nếu a // b và c // b thì a c     
 
 
d
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
 
 
e
Nếu hai cạnh góc này là tia đối hai cạnh góc kia thì hai góc ấy đối đỉnh nhau
 
 
f
Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b             
 
 
PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 ĐIỂM )
Câu 1: (1đ) Phát biểu nội dung của tiên đề Ơ-clíc .
Câu 2: (2đ) Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O sao cho = 550. Tính số đo các góc xOy’; x’Oy’; x’Oy.
Câu 3:(2đ) Cho hình vẽ. Biết a // b ; = 900 ; = 1100 . Tính số đo của các góc B và D?                                

         
III. ÑAÙP AÙN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 3 điểm )
Mối câu đúng được 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
C
A
A
A
C
B
C
D
B
D
Câu 7: Mối câu đúng được 0,25 điểm
a
b
c
d
e
f
Đ
Đ
S
S
Đ
Đ
B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 ĐIỂM )
Câu 1:Phát biểu đúng nội dung tiên đề       (1,0 đ)
Câu 2:Vẽ hình đúng                                     (0, 5đ)
Tính được (kề bù với )   (0, 5đ)
Tính được (đối đỉnh với )(0,5đ)
Tính được (đđ với )       (0,5đ)
Câu 3:Vì a // b nên :
  ( Vì là cặp góc đồng vị )                (0,75đ)
Mà                             (0,75đ)
Ta củng có :
(Vì là cặp góc trong cùng phía)          (075đ)
           (0,75đ)
 
 
IV.Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuần 8 Tiết 16                
Ch­¬ng II: TAM GIÁC  
TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
 
 
  I. Mục tiêu:
   1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
     Kiến thức:Học sinh nắm được định lớ về tổng ba gúc của một tam giác .
     Kỹ năng:Biết vận dụng định lí cho trong bài để tính số đo các góc của một tam giác.Có ý thức vận dụng các kiến thức được học vào giải bài toán, phát  huy tích  cực của học sinh.
    Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chớnh xỏc, trỡnh bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập.
   2.Năng lực có thể hình  thành và phát triển cho học sinh:
Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
  II. Chuẩn bị:
-       GV: Thước thẳng, thước đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy.

-       HS: Thước thẳng, thước đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy.
-        
III.Tổ chức hoạt động của học sinh.
     1.Hoạt động dẫn dắt vào bài ( 1 phút).
 GV:  Hai tam giác có thể khác nhau về kích thước và hình dạng nhưng tổng ba góc của tam giác này luôn bằng tổng ba góc của tam giác kia.
  2.Hoạt động hình thành kiến thức (42 phút).
Hoạt động của thầy và trũ
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm  hiếu số đo tổng ba góc của tam giác (15’)
Mục tiờu: Học sinh nắm được định lí về tổng ba góc của một tam giác .
 
Hs: làm ?1
- Cả lớp làm bài trong 5’
Hs: 2 học sinh lờn bảng làm và rỳt ra nhận xột
 
 
Gv lấy 1 số kết quả của cỏc em học sinh khỏc.
? Em nào có chung nhận xét giơ tay
- Nếu cú học sinh cú nhận xột khỏc, giỏo viên để lại sau:
 
 
 
?2
Gv: sử dụng tấm bỡa lớn hỡnh tam giỏc lần lượt tiến hành như SGK
Hs: Cả lớp cựng sử dụng tấm bìa đó chuẩn bị cắt ghộp như SGKvà giáo viên hướng dẫn.
? Hỏi nêu dự đoán về tổng 3 góc của một tam giác
- 1 học sinh đứng tại chỗ nhận xét
Gv chốt lại bằng cách đo, hay gấp hình chúng ta đều có nhận xét: tổng 3 góc của tam giác bằng 1800 , đó là một định lí quan trọng.
 
- Yờu cầu học sinh vẽ hỡnh ghi GT, KL của định lí
- 1 em lờn bảng vẽ hỡnh ghi GT, KL
? Bằng lập luận em nào cú thể chứng minh được định lí trên.
Hs suy nghĩ trả lời (nếu không có học sinh nào trả lời được thỡ giỏo viờn hướng dẫn)
Gv hướng dẫn kẻ xy // BC
? Chỉ ra cỏc gúc bằng nhau trờn hỡnh
Hs:=, =(so le trong)
? Tổng ++ bằng 3 góc nào trên hình vẽ.
Hs:Lên bảng trình bày.
 
1. Tổng ba gúc của một tam góc
?1

= =
= =
= =
 
* Nhận xét:  ++=1800.
 ++=1800.
?2

Định lí: Tổng ba góc của 1 tam giác bằng 1800 .
 

Chứng minh:

 
- Qua A kẻ xy // BC
Ta cú: =, (2 gúc so le trong) (1)
 =(2 gúc so le trong) (2)
Từ (1) và (2) ta cú:
++=++= 1800(đpcm).
 
Hoạt động 2: Áp dụng vào tam giác  vuông  (12’)
Mục tiêu : Biết vận dụng định lí cho trong bài để tính số đo các góc của một tam giỏc.Cú ý thức vận dụng các kiến thức được học vào giải bài toán .
 
Gv:Giới thiệu tam giác vuông .
Hs:Đọc định nghĩa trong SGK
? Vẽ tam giác vuông .
Hs:Lờn bảng vẽ hình , cả lớp vẽ vào vở
Gv: nêu ra các  cạnh.
 
? VẽABC (= 900), chỉ ra  cạnh tam giác , cạnh huyền.
Hs: Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lờn bảng làm.
Gv: Hóy tớnh+.
Hs:
Hs:Làm ?3
Gv: Hai góc có tổng số đo bằng là 2 góc như thế nào .
Hs: Rút ra nhận xét .
Gv:Chốt lại và ghi bảng
Hs:Vẽ hỡnh, ghi GT, KL
 
2. Áp dụng vào tam giỏc vuụng : (13’)
* Định nghĩa: SGK

ABC vuông tại A (= 900)
AB; AC gọi là cạnh tam  giác vuông
BC (cạnh đối diện với góc vuông) gọi là cạnh huyền.
?3
Theo định lí tổng 3 góc của tam giác  ta có:
++=1800
= 900
* Định lí: Trong tam giác vuông 2 góc nhọn phụ nhau
GT
ABC vông tại Â
KL
+ = 900

Hoạt động 3: Tìm hiểu góc ngoài của tam giác ( 11’)
Mục tiêu : HS hiểu được định nghĩa góc ngoài của tam giác.
 
GV vẽ h.46 (SGK) lên bảng và giới thiệu là góc ngoài tại đỉnh C của
 
H: có vị trí như thế nào đối với của ?
-Vậy góc ngoài của tam giác là góc như thế nào ?
-GV yêu cầu HS lên bảng vẽ góc ngoài tại đỉnh A, đỉnh B của
 
-GV yêu cầu học sinh làm ?4
So sánh: và ?
 
-GV giới thiệu và là hai góc trong ko kề với . Vậy góc ngoài của tam giác có tính chất gì ?
3. Gúc ngoài của tam giỏc:
Ta có:  là góc ngoài tại đỉnh C của
     
*Định nghĩa:  SGK-107
?4
* Định lớ: SGK
GT
ABC, là góc ngoài
KL
= +
-              Gúc ngoài của tam giác lớn hơn góc trong không kề với nó.

 
-GV giới thiệu nhận xét
 
GV kết luận.
 
 
 
 
Ta có:
(định lý)
Và (2 góc kề bù)

*Tính chất:  SGK
*Nhận xét: 
-là góc ngoài tại đỉnh C của ABC
* Định nghĩa: SGK
3.Hoạt động luyện tập 5p
Làm bài tập 1 trang 108 SGK.
 
 
Bài 1: Tính các số đo x, y
h.47: Xét có:                                    
  (t/c )


Hay: 
h.48:  Xét  có:
(t/c)

h.49:  Xét có:
  (t/c)

4.Hoạt động vận dụng
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
IV.Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
TỰ CHỌN TOÁN 7
Tuần 8 tiết 8
 
TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
Kiến thức: Hiểu được nội dung tiên đề Ơclít là công nhận tính duy nhất của đường thẳng b đi qua M sao cho b // a
-   Hiểu rằng nhờ có tiên đề Ơclít mới suy ra được tính chất của 2 đường thẳng song song
Kỹ năng: Biết tính số đo của một góc.
Thái độ: Cẩn thận, tự giác học tập

2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:
Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
II. Chuẩn bị:
    1. Giáo viên:: SGK-thước thẳng-thước đo góc-bảng phụ
   2. Học sinh: SGK-thước thẳng-thước đo góc
III.Tổ chức hoạt động của học sinh.
1.Hoạt động dẫn dắt vào bài ( 3 phút).
GV: Hỏi: Nêu định nghĩa về hai đường thẳng song song? Vẽ hình
2.Hoạt động hình thành kiến thức (42 phút).
 
Hoạt động thầy - trò
Ghi bảng
Hoạt động: Kiến thức cần nắm (13’)
Mục tiêu: Hiểu được nội dung tiên đề Ơclít là công nhận tính duy nhất của đường thẳng b đi qua M sao cho b // a
 
 
GV hệ thống lại kiến thức bằng cách nêu các câu hỏi sau:
1. Nêu nội dung tiên đề Ơ clit
2. Nêu tính chất về hai đường thẳng song song.
3. Vẽ hình minh họa và ghi lại các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị ?
 
 
GV gọi từng học sinh lên bảng trình bày theo yêu cầu.
 
HS trả lời câu hỏi của GV
 
GV nhận xét và chốt lại bài.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tiên đề Ơ-clit.

, b đi qua M và b// a là duy nhất
*  Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
2. Tính chất của hai đường thẳng song song
   Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
a)      hai góc so le trong bằng nhau
b)     Hai góc đồng vị bằng nhau
c)      Hai góc trong cùng phía bù nhau
 

 
 

3. Hoạt động luyện tập (23’)
Bài 32 SGK/94:
GV yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 32 SGK/94.
HS đứng tại chỗ đọc bài
GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời.
HS trả lời
GV nhận xét và cho điểm.
HS theo dõi và ghi bài.
Bài 34 SGK/94:
Cho a//b và 4 = 370
a) Tính 1.
b) So sánh 1 và 4.
c) Tính 2.
GV treo bảng phụ ghi nội dung bài tập lên bảng.
HS quan sát và đọc đề bài
GV gọi HS nhắc lại lí thuyết và nêu cách làm.
GV gọi một học sinh lên bản trình bày.
HS khác lên bảng trình bày.
GV nhận xét và cho điểm.
Bài 32 SGK/94:
Câu a đúng.
Câu b đúng
Câu c sai.
Câu d sai
 
 
 
Bài 34 SGK/94:

a) Ta có 1 = 4 = 370 (cặp góc sole trong do a//b)
b) 1 = 4 (cặp góc đồng vị do a//b)
c) 1 + 4 = 1800 (cặp góc trong cùng phía do a//b)
=> 2 = 1800 – 370 = 1430
 

Nguồn:Loan Lê Cẩm

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử KHDH TUẦN 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngKHDH_TUAN_8_LOAN.doc[0.60 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
eq240q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-03-28 15:58:36
Loại file
doc
Dung lượng
0.60 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử KHDH TUẦN 8

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • KHDH TUẦN 8
  Đại số 7
  KHDH TUẦN 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2019

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 8. TUẦN 22
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. TUẦN 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 1

 • KHDH-Tin học 8. Tuần 28
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. Tuần 28

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 8

 • KHDH-Tin học 8. TUẦN 22
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. TUẦN 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 1

 • KHDH-Tin học 8. TUẦN 36
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. TUẦN 36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 8. TUAN 34
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. TUAN 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 8. Tuần 33
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. Tuần 33

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 2

 • KHDH-Tin học 8. Tuần 20
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. Tuần 20

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 8. TUAN 9
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. TUAN 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • KHDH Tin học 8. TUAN 16
  Tin học 8
  KHDH Tin học 8. TUAN 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2018

  Xem: 0