KHI NÀO UNLESS KHÔNG THỂ THAY CHO IF ...NOT? giáo án tổ Anh văn

Đăng ngày 11/8/2011 7:50:22 PM | Thể loại: tổ Anh văn | Lần tải: 52 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


KHI NÀO UNLESS KHÔNG THỂ THAY CHO IF ...NOT?
Đây là một câu hỏi tương đối lạ phải không ạ? Vì từ trước đến nay, chúng ta vẫn thường biết là if ... not thay cho unless và ngược lại. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp Unless lại không thể thay thế cho if ....not đấy các bạn ạ. Sau đây là một vài trường hợp người viết nhận thấy được và mong muốn có thể chia sẻ với các bạn , hy vọng sẽ giúp các bạn trong quá trình làm bài tập.
A. Unless có thể thay thế cho if..not
Unless và if...not  được cho là đồng nghĩa khi được sử dụng trong một câu điều kiện thực.  Thí dụ:
We will have to cancel the game, unless the weather improves. (OR ..,if the weateher doesn`t improve)
Unless you return my money, I will take legal action.  (OR If you do not return my money....)
B. Unless không thể thay thế cho if...not.
Người ta không dùng unless khi nói về cảm giác , tâm trạng khi “tâm trạng hay cảm giác đó” là kết quả của việc gì đó nếu không xảy ra:
I will be surprised if it doesn`t rain.  (NOT unless it rains.)
I will be amazed if you don`t win.
Họ cũng không dùng unless trong những câu điều kiện không thực:
If he had not stripped, he would have won. (but he didn`t win)
I would go out if it wasn`t raining.  (but it was raining...)
Lưu ý : Unless thì hạn chế hơn if ..not. Chúng ta không sử dụng UNLESS trong những câu điều kiện không thực (1), khi có một nguyên nhân hoặc một lí do phủ định (2) hoặc khi chúng ta bắt đầu mệnh đề chính bằng “then” (3).
1.If we hadn’t worked so hard, we would never have finished the project on time. ( Sự thật là chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ nên không thể dùng câu trừ phi chúng ta làm việc chăm chỉ. unless we had worked so hard
2.If he didn’t have such a big nose, he’d be handsome.(NOT Unless he had such a big nose,... điều này là không thể bởi vì bản thân anh ấy đã có một cái mũi lớn nên chúng ta không thể nói là trừ phi anh ta có cái mũi lớn thì rất vô lý.
3.If they can not agree on the terms of the contract, then a strike is inevitable.
Trên đây chỉ vài trường hợp mà người viết nhận thấy , chắc chắn sẽ còn những trường hợp khác nữa. Mong nhận được sự góp ý của các bạn đồng nghiệp và các em học sinh thân mến.
Mai Anh Ngọc
Giáo viên trường Nguyễn Chí Thanh

Sponsor Documents