CHỦ ĐỀ 3: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ.
BÀI 12: KHÔNG KHÍ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ.
(Thời lượng: 1 tiết).

MỤC TIÊU DẠY HỌC
Kiến thức
Nêu được thành phần của không khí.
Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí.
Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.
Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.
Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.
Năng lực
Năng lực khoa học tự nhiên
Nhận thức KHTN:
Nêu được thành phần của không khí.
Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.
Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.
Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học:
Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí.
Vận dụng kiến thức, kỹ năng hóa học:
Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.
Năng lực chung
Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về thành phần và vai trò của không khí trong tự nhiên, ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thành lập nhóm theo đúng yêu cầu, nhanh, trật tự và đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ bài học.
Phẩm chất
Trung thực: Cẩn thận, khách quan và trung thực trong thực hành.
Trách nhiệm: Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
Chăm chỉ: Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Một số file hình ảnh, tranh ảnh, video phóng sự về ô nhiễm môi trường không khí.
Máy chiếu, laptop.
Phiếu học tập.
Giấy A0, bút dạ nhiều màu.
Tập ghi chép, SGK, dụng cụ học tập.
Nước màu (được pha ít giọt dung dịch kiềm), ống thủy tinh và chậy thủy tinh có gắn cây nến.
Từng nhóm HS tìm hiểu trước và chuẩn bị phần trình bày về sự ô nhiễm môi trường không khí tại địa phương mình đang sinh sống.
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động
Mục tiêu
Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự ham học hỏi cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Nội dung
GV trình bày vấn đề, tổ chức cho HS xem qua hình ảnh, clip về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.
HS trả lời câu hỏi.
Sản phẩm
HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
Hs trả lời được câu hỏi 1 trong SGK.
Hs hoàn thành phiếu học tập số 1.
Tổ chức thực hiện
GV chia lớp làm 4-5 nhóm, mỗi nhóm khoảng 5 HS. 
Chiếu clip về “Thành phần của không khí trong tự nhiên” cho HS xem.Từ đó HS rút ra câu trả lời cho bảng KWL.
HS có thể trả lời đúng hoặc sai, GV tổng kết lại cho HS từ đó GV dẫn dắt vào bài mới. 
GV trình bày vấn đề: “Để nắm rõ hơn và trả lời câu hỏi đó hôm nay chúng ta sẽ học bài:  KHÔNG KHÍ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ.” 

Hoạt động 2:Hình thành kiến thức mới
Tìm hiểu thành phần của không khí – Xác định thành phần phần trăm về thể tích khí oxygen trong không khí.
Mục tiêu
Thông qua việc quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi. Hs tìm hiểu trong không khí gồm những thành phần nào và xác định thành phần phần trăm thể tích các khí trong không khí, gồm: 21% oxygen, 78% nitrogen còn lại là carbon dioxide, hơi nước và một số chất khác.
Nội dung
GV yêu cần HS đọc thông tin SGK – quan sát, phân tích hình ảnh, thí nghiệm.
HS sưu tầm hình ảnh về những vấn đề em biết liên quan đến vai trò của oxygen và không khí.
HS nghe GV hướng dẫn, HS thảo luận, trao đổi và thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành Phiếu học tập số 2.
Sản phẩm
HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
Phiếu học tập số 2, 3
Hs trả lời được câu hỏi 2, 3, 4, 5, 6, 7 trong SGK.
Tổ chức thực hiện
GV tổ
nguon VI OLET