kiem tra hoc ky

Đăng ngày 1/3/2013 10:19:11 AM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Meo Hue | Lần tải: 48 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.13 M | Loại file: doc

 


 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT NGHĨA DÂN

 

Họ -Tên………………...

Lớp : ………………….

Thời gian : …………..

 

§Ò thi m«n VAT LY 10 (M· ®Ò 121)

 

C©u 1 :

Một vật có khối lượng 2 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang có hệ số ma sát là 0,25. Tác dụng một lực song song với mặt bàn. Lấy g=10 m/s2. Khi lực có độ lớn 4N thì gia tốc chuyển động của vật ( m/s2) là:

A.

0,5

B.

0

C.

0,3

D.

0,2

C©u 2 :

Vệ tinh chuyển động tròn đều quanh trái đất thì lực hướng tâm là:

A.

Lực ma sát

B.

Lực hấp dẫn

C.

Lực đàn hồi

D.

Lực ma sát nghỉ

C©u 3 :

Một chiếc xe khối lượng 100 kg đang chạy với vận tốc 30,6 km/h thì hãm phanh. Biết độ lớn của lực hãm là 250 N. Quãng đường mà xe chạy đến khi dừng lại là:

A.

14,45 m

B.

14,25 m

C.

14,5 m

D.

15 m

C©u 4 :

Một vật chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi được 80 cm trong 0,5 s. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào vật là:

A.

3,2 m/s2; 6,4 N

B.

640 m/s2; 1280 N

C.

6,4 m/s2; 12,8 N

D.

0,64 m/s2; 1,2 N

C©u 5 :

Hai quả cầu bằng chì, mối quả có khối lượng 45 kg, bán kính 10 cm. Lực hấp dẫn lớn nhất giữa chúng có độ lớn là:

A.

3. 10-8N

B.

3,38. 10-6N

C.

3. 10-6N

D.

3.38. 10-8N

C©u 6 :

Một viên đạn được bắn đi từ độ cao 1,25 m theo phương ngang và chạm đất tại điểm cách điểm bắn 10 m theo phương ngang. Lấy g=10 m/s2.  Viên đạn được bắn ra với vận tốc là:

A.

5 m/s

B.

15 m/s

C.

10 m/s

D.

20 m/s

C©u 7 :

Gia tốc rơi tự do của một vật ở độ cao h so với mặt đất có dạng:

A.

B.

C.

D.

C©u 8 :

Khi khối lượng của hai vật tăng lên gấp đôi và khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ:

1

 


 

A.

Tăng gấp 4 lần

B.

Giảm đi một nửa

C.

Không thay đổi

D.

Tăng 16 lần

C©u 9 :

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 27 cm, được treo thẳng đứng. Khi treo vật có khối lượng 0,5 kg thì lò xo dài 44 cm. Khi treo vật có khối lượng m2 thì lò xo dài 35 cm. Lấy g= 10 m/s2.  Độ cứng của lò xo và khồi lượng m2 là:

A.

294 N/m; 2,4 kg

B.

29 N/m; 0,24 kg

C.

294 N/m; 0,24 kg

D.

24 N/m; 0,24 kg

C©u 10 :

Gia tốc rơi tự do tại một điểm trên mặt đất là 9,81 m/s2 . Gia tốc rơi tự do ở nơi có độ cao bằng nửa bán kính trái đất là:

A.

4,3 m/s2

B.

4,6 m/s2

C.

4,36 m/s2

D.

4,5 m/s2

C©u 11 :

Đơn vị của lực là:

A.

Kg.m/s2

B.

Kg/m2

C.

Kg.m

D.

Kg/s2

C©u 12 :

Một chất điểm đứng yên chịu tác dụng của ba lực có độ lớn lần lượt là 6 N; 8 N và 10 N. Nếu bỏ lực 10N đi thì hợp của hai lực còn lại là:

A.

10 N

B.

5 N

C.

12 N

D.

8 N

C©u 13 :

Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động từ đỉnh mặt phẳng nghiêng góc 300 xuống, hệ  số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Lấy g= 9,8 m/s2.  Gia tốc của vật có giá trị là:

A.

4,3 m/s2

B.

3,5 m/s2

C.

3 m/s2

D.

3,3 m/s2

C©u 14 :

Ví dụ nào kể sau đây là biểu hiện của quán tính?

A.

Các ví dụ trên

B.

Khi đang chạy mà bị vướng chân luôn có xu hướng ngã về phía trước

C.

Giũ mạnh quần áo cho sạch bụi

D.

Vận động viên nhảy xa phải lấy đà

C©u 15 :

Một ô tô đang chuyển động với vận tốc không đổi trên đoạn đường thẳng nằm ngang . Ta có thể nói:

A.

Không có lực tác dụng theo phương thẳng đứng

B.

Hợp lực tác dụng lên vật theo phương thẳng đứng bằng không

C.

Không có lực tác dụng theo  phương ngang

D.

Hợp lực tác dụng lên vật theo phương ngang bằng không

C©u 16 :

Một vật trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng góc α xuống chân mặt phẳng nghiêng. Bỏ qua ma sát. Gia tốc của vật xác định bằng biểu thức:

A.

B.

C.

D.

C©u 17 :

Thủ môn bắt bóng dính là nhờ:

1

 


 

A.

Lc quán tính

B.

Lc ma sát lăn

C.

Lc  ma sát trượt

D.

Lc ma sát nghỉ

C©u 18 :

Người ta đẩy một cái thùng theo phương ngang với lực 220 N làm thùng chuyển động. Biết khối lượng thùng là 55 kg. Hệ số ma sát trượt là 0,35. Lấy g= 9,8 m/s2. Gia tốc của thùng là:

A.

0,5 m/s2

B.

0,6 m/s2

C.

0,56 m/s2

D.

0,65 m/s2

C©u 19 :

Một lực F có độ lớn không đổi. Khi tác dụng lực F vào vật m1 thì vật thu được gia tốc a1. Khi tác dụng lực F vào vật có khối lượng m2 thì vật thu được gia tốc a2. Hỏi khi tác dụng lực F vào vật có khối lượng m1+m2 thì vật có gia tốc là :

A.

a1+a2

B.

C.

D.

Kết quả khác

C©u 20 :

Biểu thức định luật II Newton có dạng :

A.

B.

C.

D.

TỰ LUẬN

Cho hệ như hình vẽ. Khối lượng các vật lần lượt là m1=3 kg; m2 = 2 kg. Hai vật được nối với nhau bằng một sợi dây không dãn. Bỏ qua khối lượng sợi dây, ma sát giữa sợi dây và ròng rọc. Ban đầu giữ cho hai vật ở vị trí ngang nhau rồi thử cho hệ chuyển động. Biết  góc nghiêng 300. Lấy g=10 m/s2

1. Mô tả chuyển động của  hệ vật

2. Tìm gia tốc chuyển động của mỗi vật và lực căng dây.

3. Tìm lực nén tác dụng lên trục của ròng rọc

4. Bao lâu sau khi bắt đầu chuyển động vật nọ thấp hơn vật kia 0,75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)

M«n : VAT LY 10

M· ®Ò : 121

 

01

{     )     }     ~

 

 

 

 

02

{     )     }     ~

 

 

 

 

03

)     |     }     ~

 

 

 

 

04

{     |     )     ~

 

 

 

 

05

{     )     }     ~

 

 

 

 

06

{     |     }     )

 

 

 

 

07

{     |     )     ~

 

 

 

 

08

{     |     }     )

 

 

 

 

09

{     |     )     ~

 

 

 

 

10

{     |     )     ~

 

 

 

 

11

)     |     }     ~

 

 

 

 

12

)     |     }     ~

 

 

 

 

13

{     |     }     )

 

 

 

 

14

)     |     }     ~

 

 

 

 

15

{     |     }     )

 

 

 

 

16

{     )     }     ~

 

 

 

 

17

{     |     }     )

 

 

 

 

18

{     |     )     ~

 

 

 

 

19

{     )     }     ~

 

 

 

 

20

)     |     }     ~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án kiem tra hoc ky, . . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn tài liệu kiem tra hoc ky .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu kiem tra hoc ky thuộc chuyên mục được chia sẽ bởi bạn Meo Hue tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào mục , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT NGHĨA DÂN  Họ -Tên………………, bên cạnh đó Lớp : …………………, bên cạnh đó Thời gian : …………, ngoài ra   Đề thi môn VAT LY 10 (Mã đề 121)   Câu 1 : Một vật có khối lượng 2 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang có hệ số ma sát là 0,25, tiếp theo là Tác dụng một lực song song với mặt bàn, cho biết thêm Lấy g=10 m/s2, kế tiếp là Khi lực có độ lớn 4N thì gia tốc di chuyển của vật ( m/s2) là:  A,còn cho biết thêm 0,5 B,còn cho biết thêm 0 C, nói thêm là 0,3 D, thêm https://nslide.com/giao-an/kiem-tra-hoc-ky.7ubuyq.html