kiem tra toan 7

Đăng ngày 5/26/2010 11:07:15 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Lợi Phạm Thị | Lần tải: 19 | Lần xem: 50 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

Đường dẫn không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (<b>d.violet.vn/uploads/resources/299/1193185/Kiem_tra_chuong_II_DS_7.doc</b>)<br>

Quay trở về <a href='http://violet.vn'>http://violet.vn</a>

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án kiem tra toan 7, . . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả giáo án kiem tra toan 7 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , giáo án kiem tra toan 7 thuộc chuyên mục được chia sẽ bởi thành viên Lợi Phạm Thị tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào thể loại , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo : 23 Ngày soạn: 18/2/2010 Tiết:50 Ngày dạy: 6/3/2010 KIỂM TRA 45’ I, bên cạnh đó Mục tiêu: - Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức trong chương của học sinh từ ấy thấy điểm mạnh để phát huy điểm yếu để có kế hoạch bổ sung, khắc phục kịp thời - Rèn tính tự giác, độc lập, trong quá trình làm bài và cách mô tả làm, bên cạnh đó II,còn cho biết thêm Chuẩn bị: GV:Đề bài, đáp án, kiểm điểm HS: Ôn tập, giấy kiểm tra II, bên cạnh đó Tiến trình dạy học, tổ chức: 1, ngoài ra Ổn định lớp: 2, cho biết thêm Kiểm tra : - Sự sẵn sàng của học sinh, thêm nữa 3, nói thêm Bài https://nslide.com/giao-an/kiem-tra-toan-7.3hkqvq.html