slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8

Làm lõi quấn dây máy biến áp 1 pha giáo án Tham khảo

Đăng ngày 12/10/2008 2:58:16 PM | Thể loại: Tham khảo | Lần tải: 279 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: 1.50 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Trình tự
- Chọn giấy bìa cách điện: Căn cứ các thông số đã được tính trước
- Chọn bìa có kích thước: (Như hình vẽ) làm thân lõi3+2b
l+2s
Bước1
a+2s
a+2s
b+2s
b+2s
Chọn 2 bìa có kích thước (Như hình vẽ) làm bích lõi
Bước 2

Kẻ đường nét liền, nét đứt
3a+2b
l+2s
a+2s
b+2s
b+2s
a+2s


Bước 3
- Cắt bỏ phần giấy theo đường nét liền
- Dùng thước, mũi dao cùn vạch tạo vết theo nét đứt
- Gấp giấy theo các đường nét đứt để tạo thân của lõi
và hai bích lõi khuôn
- Sửa & dán ghép thân, bích tạo lõi quấn dây

Sponsor Documents