Le Van Luong-Mau giao an PTNLHS CN8

Đăng ngày 11/23/2017 6:46:25 PM | Thể loại: Công nghệ 8 | Chia sẽ bởi: Lượng Lê Văn | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Ngày soạn:      /   / 2017                              Ngày dạy:    /  /2017  Dạy lớp 8

 

 

 

TIẾT

( Dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh)

 

I. MỤC TIÊU

  1. Kiến thức

 

2. Kỹ năng:

 

3.  Thái độ:

- Nghiêm túc , cẩn thận , trung thực trong hợp tác  nghiên cứu, ý thức bảo vệ môi trường.

- Giáo dục học sinh lòng ham mê, yêu thích môn học. 

4. Năng lực cần đạt (nếu có)

- Năng lực tự học.

- Năng lực quan sát 

- Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực giao tiếp

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

 

        2. Học sinh:  

 

 III. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH

 

1. Các hoạt động đầu giờ (kiểm tra bài cũ 5’)

         Câu hỏi:    ?

 

        Đáp án: 

 

2. Nội dung bài học

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (2’)

         ĐVĐ:

 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: (17)

+ Mục tiêu:  

+ Nhiệm vụ:  

+ Phương thức thực hiện:  


+ Sản phẩm:  

+ Tiến trình thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

 

GV

HS

Hoạt động 1:

 

 

Hoạt động 2:

 

* GDBVMT:  

 

I.

 

 

 

 

 

C. HOAT ĐỘNG LUYỆN TẬP: (8’)

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

?

 

?

 

 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: (8’)

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

 

 

 

 

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG: (4’)

?

 

3. Hướng dẫn học sinh tự học (2 phút)

- Nghiên cứu kỹ cách so sánh ảnh, nắm vững t/c của ảnh tạo bởi gương cầu lồi và các ứng dụng

- Làm các bài tập: 

- Chuẩn bị nội dung bài mới: 

* Hướng dẫn: (GV chọn bài tập khó để hướng dẫn HS)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Le Van Luong-Mau giao an PTNLHS CN8, Công nghệ 8. . https://nslide.com/giao-an/le-van-luong-mau-giao-an-ptnlhs-cn8.x48w0q.html