Le Van Luong-Mau giao an PTNLHS CN8

Đăng ngày 11/23/2017 6:46:25 PM | Thể loại: Công nghệ 8 | Chia sẽ bởi: Lượng Lê Văn | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Ngày soạn:      /   / 2017                              Ngày dạy:    /  /2017  Dạy lớp 8

 

 

 

TIẾT

( Dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh)

 

I. MỤC TIÊU

  1. Kiến thức

 

2. Kỹ năng:

 

3.  Thái độ:

- Nghiêm túc , cẩn thận , trung thực trong hợp tác  nghiên cứu, ý thức bảo vệ môi trường.

- Giáo dục học sinh lòng ham mê, yêu thích môn học. 

4. Năng lực cần đạt (nếu có)

- Năng lực tự học.

- Năng lực quan sát 

- Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực giao tiếp

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

 

        2. Học sinh:  

 

 III. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH

 

1. Các hoạt động đầu giờ (kiểm tra bài cũ 5’)

         Câu hỏi:    ?

 

        Đáp án: 

 

2. Nội dung bài học

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (2’)

         ĐVĐ:

 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: (17)

+ Mục tiêu:  

+ Nhiệm vụ:  

+ Phương thức thực hiện:  


+ Sản phẩm:  

+ Tiến trình thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

 

GV

HS

Hoạt động 1:

 

 

Hoạt động 2:

 

* GDBVMT:  

 

I.

 

 

 

 

 

C. HOAT ĐỘNG LUYỆN TẬP: (8’)

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

?

 

?

 

 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: (8’)

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

 

 

 

 

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG: (4’)

?

 

3. Hướng dẫn học sinh tự học (2 phút)

- Nghiên cứu kỹ cách so sánh ảnh, nắm vững t/c của ảnh tạo bởi gương cầu lồi và các ứng dụng

- Làm các bài tập: 

- Chuẩn bị nội dung bài mới: 

* Hướng dẫn: (GV chọn bài tập khó để hướng dẫn HS)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc