Giáo Án Tin Học 6:Le Van Luong-Tihococ 67

giáo án điện tử Tin học Tin học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
m18w0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-23 18:15:49
Loại file
doc
Dung lượng
29.14 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 18/8/2017. Ngày dạy:21/8/2017 Dạy lớp: 6A 24/8/2017 Dạy lớp: 6B Chương I: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ TIẾT 1 THÔNG TIN VÀ TIN HỌC 1. Mục tiêu a) Về kiến thức  Thông

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngày soạn: 18/8/2017.
Ngày dạy:21/8/2017
Dạy lớp: 6A
 
                24/8/2017
Dạy lớp: 6B
 
Chương I: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC
VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
TIẾT 1  THÔNG TIN  VÀ  TIN  HỌC

1. Mục tiêu
 a) Về kiến thức
       Thông tin là gì?
       Hoạt động thông tin của con người.
       Mối liên hệ giữa hoạt động thông tin và tin học.
b) Về kỹ năng : Rèn kỹ năng lĩnh hội môn học mới
c) Về thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a) Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án.
- Kiến thức.
- Các ví dụ vận dụng.
b) Chuẩn bị của học sinh
- Chuẩn bị bài ở nhà.
3. Tiến trình bài dạy
a) Kiểm tra bài cũ : (Không kiểm tra)
* Đặt vấn đề (1’): Thông tin là gì? Tin học là gì các em cùng nghiên cứu bài hôm nay?
b) Dạy nội dung bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu về bộ môn Tin học (10’)
- Giáo viên giới thiệu cho học sinh biết một số vấn đề trong thực tế có liên quan đến môn Tin học. Và từ đó giới thiệu cho học sinh biết về chương trình mà học sinh sẽ được học trong chương trình tin học THCS
 
Hoạt động 2: Tìm hiểu về khái niệm thông tin (10’)
- Giáo viên lấy một vài ví dụ trong thực tế về thông tin
- Yêu cầu một vài học sinh lấy ví dụ mà các em tiếp nhận được hàng ngày có liên quan đến thông tin.
- Từ đó yêu cầu học sinh thảo luận đưa ra khái niệm tổng quát về thông tin:
- Gọi đại diện nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung cho cả lớp ghi vở.
1. Thông tin là gì?
- Nghe giáo viên lấy ví dụ về thông tin:
Tự lấy ví dụ về thông tin mà học sinh tự tiếp thu được hàng ngày.
- Thảo luận nhóm đưa ra kết luận tổng quát về thông tin:
- Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh ( Sự vật, sự việc, hiện tượng, sự kiện . . . ) và về chính con người.

Hoạt động 3: Tìm hiểu hoạt động thông tin của con người: (10’)
 
Yêu cầu một học sinh đọc sách giáo khoa.
? Hãy cho biết thông tin có vai trò như thế nào trong đời sống và các hoạt động của con người.
- Yêu cầu các nhóm học sinh thảo luận đưa ra đáp án.
- Gọi đại diện nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung cho cả lớp ghi vở.
 
ĐVĐ: Chúng ta đã biết thông tin có vai trò rất quan trọng trong đời sống của con người. Vậy hoạt động thông tin của con người cụ thể như thế nào?
 
 
 
 
- Yêu cầu học sinh cho biết: Trong hoạt động thông tin thì khâu nào là quan trọng nhất? Vì sao? Mục đích của sử lý thông tin là làm gì?
2. Hoạt động thông tin của con người:
- Đọc sách giáo khoa theo yêu cầu của giáo viên.
- Thảo luận theo nhóm, cử đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung, thống nhất ý kiến ghi vở.
- Thông tin có vai trò rts quan trọng trong đời sống và sinh hoạt của con người. Nếu không có thông tin thì hoạt động hàng ngày của con người rất gặp nhiều khó khăn.
- Nghiên cứu sách giáo khoa trả lời câu hỏi của giáo viên
- Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền (trao đổi ) thông tin được gọi chung là hoạt động thông tin.
- Việc sử lý thông tin là quan trọng nhất vì nó quyết định toàn bộ những hoạt động thông tin sẽ đưa ra.
Hoạt động 4: Mối liên hệ giữa hoạt động thông tin và tin học (10’)
 
- Giáo viên thông báo: Hoạt động thông tin của con người được tiến hành nhờ các giác quan và bộ não. Các giác quan giúp con người trong việc tiếp nhận thông tin. Bộ não có nhiệm vụ sử lý rồi đưa thông tin ra ngoài.
- Nhưng các giác quan của con người thì có hạn => Con người đã tìm ra được những công cụ để hỗ trợ cho những hoạt động của mình. Chính vì lẽ đó mà máy tính điện tử ra đời để giúp cho những hoạt động thông tin của con người.
3. Hoạt động thông tin và tin học
- Chú ý lắng nghe giáo viên thông báo. Kết luận, ghi vở;
- Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử.
         c, Củng cố - luyện tập (2’)
 ? Thông tin là gì?
? Trong hoạt động thông tin thì khâu nào là quan trọng nhất? Vì sao?
d, Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà: (2’)
- Về nhà học kỹ bài cũ

Chuẩn bị bài: “Thông tin và biểu diễn Thông tin”.
4. Những kinh nghiệm rút ra sau khi giảng:
………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………….……………………
----------
 
Ngày soạn: 25/8/2017.
Ngày dạy:28/8/2017
Dạy lớp: 6A
 
                31/8/2017
Dạy lớp: 6B
 
TIẾT 2 : THÔNG  TIN  VÀ  BIỂU  DIỄN  THÔNG  TIN
 

1. Mục tiêu
a) Về kiến thức
- Ba dạng thông tin cơ bản:
              Văn bản.
              Hình ảnh.
              Âm thanh.
b) Về kỹ năng
- Biết được vai trò của biểu diễn thông tin đối với hoạt động của con người.
- Hiểu được cách biểu dieenx thông tin trên máy tính.
c) Về thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a) Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án.
- Kiến thức.
- Các ví dụ vận dụng trong thực tế.
b) Chuẩn bị của học sinh
- Chuẩn bị bài cũ ở nhà.
- Chuẩn bị bài mới
3. Tiến trình bài dạy
a) Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Câu hỏi: 
       Thông tin là gì?
       Hoạt động thông tin của con người diễn ra như thế nào?
       Hãy cho biết mối liên hệ giữa hoạt động thông tin và tin học?
       Học sinh: Trả lời
* Đặt vấn đề: (1’) Thông tin và biểu diễn ntn các em n/c bài…………….
b) Dạy nội dung bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu các dạng thông tin cơ bản: 12’
- Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa.
- Yêu cầu các nhóm học sinh thảo luận theo nhóm tìm các ví dụ về thông tin.
1. Các dạng thông tin cơ bản:
- Đọc thông tin trong sách giáo khoa theo yêu cầu của giáo viên.


- Gọi đại diện nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung cho cả lớp ghi vở.
 
- Thảo luận theo nhóm, cử đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung, thống nhất ý kiến ghi vở.
- Có ba loại thông tin cơ bản:
+ Dạng văn bản.
+ Dạng hình ảnh.
+ Dạng âm thanh.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách biểu diễn thông tin  - Vai trò của biểu diễn thông tin. 12’
- Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa. Thảo luận theo nhóm sau đó yêu cầu cho biết biểu diễn thông tin là gì?
 
 
- Yêu cầu học sinh đọc phần b. Vai trò của biểu diễn thông tin.
- Yêu cầu các nhóm học sinh thảo luận tìm câu trả lời về vai trò của biểu diễn thông tin.
- Gọi đại diện nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung cho cả lớp ghi vở.
2. Biểu diễn thông tin
a. Biểu diễn thông tin:
- Nghiên cứu trả lời câu hỏi của giáo viên.
- Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.
b. Vai trò của biểu diễn thông tin.
- Đọc thông tin trong sách giáo khoa theo yêu cầu của giáo viên. Liên hệ thực tế trong đời sống hàng ngày để rút ra kết luận về vai trò của biểu diễn thông tin.
- Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người.
Hoạt động 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính. 12’
 
- Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa. Cho biết: Để biểu diễn thông tin trong máy tính như thế nào?
- -Gọi đại diện nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung cho cả lớp ghi vở.
 
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính.
- Đọc thông tin trong sách giáo khoa.
- Thảo luận theo nhóm, cử đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung, thống nhất ý kiến ghi vở.
- Máy tính có thể trợ giúp con người trong hoạt động thông tin, thông tin được biểu diễn dưới dạng dãy Bit, chỉ gồm hai ký hiệu là 1 và 0

c, Củng cố - luyện tập : (2’)
? Cho biết biểu diễn thông tin là gì?
HS: Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó
d, Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà: (1’)
- Về nhà học kỹ bài cũ
Chuẩn bị bài mới:
Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính.
4. Những kinh nghiệm rút ra sau khi giảng:
………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………….……………………

Ngày soạn: 01/9/2017.
Ngày dạy:04/9/2017
Dạy lớp: 6A
 
                07/9/2017
Dạy lớp: 6B
 
TIẾT 3   NHỜ  MÁY  TÍNH  CHÚNG TA  LÀM  ĐƯỢC  GÌ ?
 
1. Mục tiêu
 a) Về kiến thức
       Một số khả năng của máy tính
       Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?
       Một số điều chưa thể của máy tính.
       b) Về kỹ năng : Hiểu được kỹ năng làm việc của máy tính
       c) Về thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a) Chuẩn bị của giáo viên
       Giáo án.
       Kiến thức.
       Các ví dụ vận dụng trong thực tế.
b) Chuẩn bị của học sinh
       Chuẩn bị bài cũ ở nhà.
       Chuẩn bị bài mới
3. Tiến trình bài dạy
a) Kiểm tra bài cũ: (5’)
Câu hỏi: 
       Hãy cho biết thông tin được biểu diễn thành mấy dạng? Là những dạng nào?
       Nêu vai trò của biểu diễn thông tin.
Học sinh: Trả lời
* Đặt vấn đề (1’) Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì? Ta nghiên cứu bài hôm nay
b) Dạy nội dung bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số khả năng của máy tính (12’)
- Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa.
- Yêu cầu các nhóm học sinh thảo luận theo nhóm tìm hiểu một số khả năng của máy tính.
- Gọi đại diện nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung cho cả lớp ghi vở.
 
1. Một số khả năng của máy tính
- Đọc thông tin trong sách giáo khoa theo yêu cầu của giáo viên.
- Thảo luận theo nhóm, cử đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung, thống nhất ý kiến ghi vở.
- Một số khả năng của máy tính
+ Khả năng tính toán nhanh.
+ Tính toán với tốc độ chính xác cao.

 
+ Khả năng lưu trữ lớn.
+ Khả năng làm việc không mệt mỏi.
Hoạt động 2: Em có thể sử dụng máy tính điện tử vào những việc gì? (12’)
 
ĐVĐ: Chúng ta đã biết được một số khả năng của máy tính. Vậy em có thể dùng máy tính vào những việc như thế nào?
- Yêu cầu học sinh dự đoán.
- Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa
- Gọi đại diện nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung cho cả lớp ghi vở.
 
2. Có thể sử dụng máy tính điện tử vào những việc gì?
- Chú ý lắng nghe câu hỏi của giáo viên. Nêu dự đoán có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?  ( Hoạt động cá nhân)
- Đọc thông tin trong sách giáo khoa
 
- Thảo luận theo nhóm, cử đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung, thống nhất ý kiến ghi vở.
- Chúng ta có thể sử dụng máy tính điện tử vào những việc như sau:
              Thực hiện các tính toán.
              Tự động hóa các công việc văn phòng.
              Hỗ trợ các công tác quản lý.
              Công cụ để học tập và giải trí
              Điều khiển tự động Robot
              Liên lạc, mua bán trực tuyến.
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số điều chưa thể của máy tính (11’)
 
 Thông báo cho học sinh hiểu rõ về một số điều mát tính có thể làm được như trên là do đâu?
 Bên cạnh những điều mà máy tính điện tử đã làm được thì còn những điều mà máy tính chưa có thể dáp ứng được với nhu cầu hoạt động của con người được.
 Chính vì lẽ đó mà máy tính chưa có thể thay thể con người được.
3. Máy tính và điều chưa thể L
       Chú ý lắng nghe giáo viên thông báo về những điều mà máy tính có thể làm được và chưa có thể làm được.
       Thảo luận theo nhóm, cử đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung, thống nhất ý kiến ghi vở. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là chưa có thể hoàn toàn thay thế con người được.

c, Củng cố - luyện tập (2’)
? Hãy nêu một số khả năng của máy tính?
d, Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà: (2’)
       Về nhà học kỹ bài cũ
Làm các bài tập trong sách trang 13.
 
4. Những kinh nghiệm rút ra sau khi giảng:
………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………….……………………

Ngày soạn: 08/9/2017.
Ngày dạy:11/9/2017
Dạy lớp: 6A
 
                14/9/2017
Dạy lớp: 6B
 
TIẾT 4 : MÁY TÍNH  VÀ  PHẦN  MỀM  
 
Mục tiêu
a) Về kiến thức
       Mô hình ba bước của máy tính điện tử
       Cấu trúc chung của máy tính điện tử.
       Một số điều chưa thể của máy tính.
  b) Về kỹ năng : Biết cách tính dung lượng lưu trữ thông tin
  c) Về thái độ Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a) Chuẩn bị của giáo viên
       Giáo án.
       Kiến thức.
       Các ví dụ vận dụng trong thực tế.
b) Chuẩn bị của học sinh
       Chuẩn bị bài cũ ở nhà.
       Chuẩn bị bài mới
3. Tiến trình bài dạy
 a) Kiểm tra bài cũ (5’)
* Câu hỏi: 
       Hãy nêu một số khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính điện tử trở thành một công cụ sử lý thông tin hữu hiệu?
* Học sinh: Trả lời
 * Đặt vấn đề (1’) phần mềm là gì? Ta n/c bài hôm nay
  b) Dạy nội dung bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Hđ1: Tìm hiểu về mô hình quá trình ba bước của máy tính điện tử (12’)
 Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa. Tìm hiểu một số ví dụ trong sách giáo khoa về mô hình quá trình ba bước. Sau đó yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân tìm một số ví dụ trong thực tế và chỉ ra quá trình ba bước trong từng ví dụ vừa nêu
1. Mô hình quá trình ba bước
      Đọc thông tin trong sách giáo khoa. Suy nghĩ cá nhân lấy một số ví dụ trong thực tế về mô hình quá trình ba bước. Thống nhất ý kiến với cả lớp và giáo viên ghi vở.
      Mô hình quá trình ba bước
 
 
 
Hoạt động 2: Tìm hiểu về cấu trúc chung của máy tính điện tử (12’)
 
2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử

 Giáo viên treo hình vẽ một số máy tính lên bảng.
 Giới thiệu cho học sinh biết về một số máy tính thuộc các thế hệ trong tranh vẽ.
 Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa.
 Sau đó yêu cầu các nhóm học sinh thảo luận tìm cấu trúc chung của máy tính điện tử
 Gọi đại diện nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chung cho cả lớp ghi vở.
 
 Giáo viên giới thiệu cho học sinh rõ. Để các chức năng của máy tính điêbj tử hoạt động được thì trong máy tính phải có các chương trình máy tính ( gọi tắt là chương trình). Vậy chương trình là gì?
 Chương trình là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh thực hiện, hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện
 Quan sát hình vẽ và lời giới thiệu của giáo viên về một số máy tính thuộc các thế hệ trong tranh vẽ.
 
 Đọc thông tin trong sách giáo khoa.
 
 Thảo luận theo nhóm, cử đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên nhận xét chong, thống nhất ý kiến ghi vở.
 Cấu trúc chung của máy tính điện tử:
 Bộ sử lý trung tâm.
 Thiết bị ra, vào dữ liệu
 Để các chức năng của máy tính điện tử hoạt động được thì máy tính phải nhờ vào các chương trình.
 Chương trình là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh thực hiện, hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện
 
 
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số thiết bị của máy tính: (12’)
       Giáo viên treo tranh vẽ một số thiết bị của máy tính điệm tử:
       Giới thiệu cho học sinh rõ về hình ảnh của:
       Bàn phím
       Chuột
       CPU
       Màn hình
       Máy in…
       Giáo viên giới thiệu cho học sinh về đơn vị chính dùng để đo dung lượng bộ nhớ là Byte và các bội số của Byte.
 
 
       Quan sát tranh vẽ và nghe giáo viên giới thiệu về một số thiết bị của máy tính.
              Bàn phím
              Chuột
              CPU
              Màn hình
              Máy in…
       Tìm hiểu và ghi nhớ đơn vị dùng để đo dung lượng bộ nhớ là Byte và một số bội số của byte.
         + 1 Byte = 8 Bit
       Một số bội số của Byte
Tên gọi Kí hiệu Dung lượng
+ Ki-lô-bai KB 1Kb=210Byte= 1024 Byte
+ Mê-ga-bai MB 1MB=210KB=1024KB

 
+ Gi-ga-bai GB 1GB=210MB=1024MB
 
Hoạt động 4: Tìm hiểu các thiết bị của máy tính thực hiện quá trình ba bước.
 
       Giáo viên giới thiệu quá trình ba bước của máy tính. Sử dụng dụng cụ nào để thực hiện quá trình ba bước.
3. Máy tính là một công cụ sử lý thông tin
       Thiết bị vào: Bàn phím, chuột, máy quét…
       Bộ sử lý trung tâm: CPU
       Thiết bị ra: Màn hình, máy in, loa
c, Củng cố - luyện tập: (2’)
Hãy nêu mô hình quá trình ba bước của máy tính?
d, Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà: (1’)
Về nhà học kỹ bài cũ
Làm các bài tập
4. Những kinh nghiệm rút ra sau khi giảng:
………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………….……………………
************************************************
Ngày soạn: 15/9/2017.
Ngày dạy:18/9/2017
Dạy lớp: 6A
 
                21/9/2017
Dạy lớp: 6B
CHƯƠNG II: PHẦN  MỀM  HỌC  TẬP
TIẾT 5  : LUYỆN  TẬP  CHUỘT
 

Mục tiêu
a) Về kiến thức
- Biết được một số thao tác với chuột.
              Nháy chuột trái.
              Nháy chuột phải.
              Nháy đúp chuột.
              Kéo thả chuột.
b) Về kỹ năng
Luyện tập sử dụng chuột bằng phầm mềm Mouse Skills.
       c) Về thái độ có thái độ học tập nghiêm túc
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

 a) Chuẩn bị của giáo viên
       Phòng máy.
       Giáo án.
       Kiến thức.
       Phầm mềm Mouse Skills.
 b) Chuẩn bị của học sinh
       Bài cũ ở nhà.
       Chuẩn bị bài mới.
3. Tiến trình bài dạy
 a. Kiểm tra bài cũ. (5’)
Câu hỏi:Trình bày một số thiết bị mày tính.
Học sinh:Trả lời.
* Đặt vấn đề (1’) Vào bài trực tiếp
 b) Dạy nội dung bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1:Tìm hiểu một số thao tác chính với chuột. (12’)
 Giáo viên giới thiệu cho học sinh biết được chuột là một công cụ thường đi liền với máy tính.
              
 Hướng dẫn cho học sinh cách dùng chuột.
 Giới thiệu một số thao tác chính với chuột:
 Di chuyển chuột.
 Chuột trái. 
 Chuột phải.
 Nhấp đúp chuột.  
1.Các thao tác chính với chuột.
 Nghe GV giới thiệu về chuột.
 Chu ý quan sát GV hướng dẫn cách dùng tay chỉ chuột và thực hành ngay.
 Quan sát GV giới thiệu một số thao tác chính với chuột:
 Di chuyển chuột.
 Nút chuột trái.
 Nút chuột phải.
 Nháy đúp chuột.
 Kéo thả chuột.
 Học sinh thực hành ngay. 

 

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về giáo án điện tử Le Van Luong-Tihococ 67
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.png05_Tin_hoc_6_Tiet_1_den_74__NH_20172018.doc[29.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Le Van Luong-Tihococ 67
  Tin học 6
  Le Van Luong-Tihococ 67

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 7

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU