Giáo Án Tin Học 6:Le Van Luong-Tin Hoc 7

giáo án điện tử Tin học Tin học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
128w0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-23 18:29:06
Loại file
doc
Dung lượng
10.54 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày 13/9/2017 đ/c Vì Văn Dung tăng cường THCS Tân Xuân Nhận phân công giảng dạy Môn Tự chọn Tin học 7 từ ngày 13/9/2017 Ngày soạn: 11/09/2017. Ngày dạy:14/09/2017 Dạy lớp: 7A 15/09/2017 Dạy lớp: 7B T

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngày 13/9/2017 đ/c Vì Văn Dung tăng cường THCS Tân Xuân
Nhận phân công giảng dạy Môn Tự chọn Tin học 7 từ ngày 13/9/2017
 
 
Ngày soạn: 11/09/2017.
Ngày dạy:14/09/2017
Dạy lớp: 7A
 
                15/09/2017
Dạy lớp: 7B
                           TIẾT 4: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BĂNG Typing Test.
 
 
1. Mục tiêu
 
 
    a) Về kiến thức
       - Nắm được công dụng của phần mềm Typing Test
       - Hiểu được cách thức sử dụng 4 trò chơi của Typing Test.
    b) Về kỹ năng
       - Giúp các em luyện gõ phím nhanh hơn.
       - Hình thành kỹ năng nhanh nhẹn, thích khám phá qua từng trò chơi.
    c) Về thái độ
- Học sinh phải có thái độ học tập đúng, nghiêm túc, tác phong làm việc khoa học, chính xác…
      - B¶o vÖ cña c«ng, yªu thÝch m«n häc.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
    a) Chuẩn bị của giáo viên 
- Bài giảng trình bày trên PowerPoint.
  - Máy Projector, phông chiếu, bảng phấn.
 - SGK, giáo án.
    b) Chuẩn bị của học sinh
 - SGK đầy đủ.
      - Vở ghi chép, vở bài tập.
3. Tiến trình bài dạy
a) Kiểm tra bài cũ  (Không kiểm tra bài cũ).
* Đặt vấn đề Typing Test là phần mềm dùng để luyện gõ phím nhanh thông qua 4 trò chơi đơn giản các em cùng nghiên cứu tiết hôm nay…
b) Dạy nội dung bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
1.  Giới thiệu phần mềm. (3 phút)
- GV: Giới thiệu phần mềm Typing test
- HS chú ý lắng nghe và ghi bài.
2.  Khởi động phần mềm.  (7 phút)
- GV giới thiệu biểu tượng và hướng dẫn hs khởi động phần mềm Typing Test.
- Hs: Thực hành.
1.  Giới thiệu phần mềm.
- Typing Test là phần mềm dùng để luyện gõ phím nhanh thông qua 4 trò chơi đơn giản. Bằng cách chơi với máy tính, các em sẽ luyện được kỹ năng gõ bàn phím nhanh.
2.  Khởi động phần mềm. 
- B1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng để khởi động phần mềm Typing Test. Xuất hiện như hình 127(SGK-97).


Hình 127

Hình 128

Hình 129
3. Trò chơi BUBBLES (bong bóng) (25 phút)
- GV: Giới thiệu và nêu các thao tác thực hiện trò chơi Bu
les như hình 130 (SGK-99).
- HS: Theo dõi, thực hiện.
 - B2: Chọn tên mình trong danh sách hoặc gõ tên mình vào ô Enter Your Name (hình 127(SGK-97)). Nháy chuột vào nút tại góc phải dưới màn hình, xuất hiện  như hình 128(SGK-98).
- B3: chuột vào dòng chữ Warm up games hoặc Games xuất hiện như hình 129(SGK-98).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Trò chơi BUBBLES (bong bóng)
 
 
 
 
 
 
c) Củng cố-luyện tập : (4 phút)
   -  GV nhận xét bài thực hành trước lớp, nêu gương tiêu biểu và nhắc nhở những hs chưa làm tốt, rút kinh nghiệm cho các tiết thực hành sau.
   -  GV củng cố, nhắc lại các nội dung của bài thực hành.
   -  Nhắc hs về chuẩn bị cho bài thực hành sau.
d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà  (3 phút).
  - Cho hs tắt máy, sắp xếp lại ghế ngồi.
   - GV tắt điện và khóa phòng máy.
4. Những kinh nghiệm rút ra sau khi giảng
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 17/09/2017.
Ngày dạy:20/09/2017
Dạy lớp: 7A
 
                21/09/2017
Dạy lớp: 7B
 
TIẾT 5: TH Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test.
1. Mục tiêu
    a) Về kiến thức
       - Nắm được công dụng của phần mềm Typing Test
       - Hiểu được cách thức sử dụng 4 trò chơi của Typing Test.
    b) Về kỹ năng
       - Giúp các em luyện gõ phím nhanh hơn.
       - Hình thành kỹ năng nhanh nhẹn, thích khám phá qua từng trò chơi.
    c) Về thái độ
- Học sinh phải có thái độ học tập đúng, nghiêm túc, tác phong làm việc khoa học, chính xác…
      - B¶o vÖ cña c«ng, yªu thÝch m«n häc.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
    a) Chuẩn bị của giáo viên
- Bài giảng trình bày trên PowerPoint.
  - Máy Projector, phông chiếu, bảng phấn.
 - SGK, giáo án.
    b) Chuẩn bị của học sinh
 - SGK đầy đủ.
      - Vở ghi chép, vở bài tập.
3. Tiến trình bài dạy
a)    Kiểm tra bài cũ : (Kiểm tra bài cũ trong quá trình thực hành).
Đặt vấn đề
b)    Dạy nội dung bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
4. Trò chơi ABC (30 phút)
- GV: Giới thiệu và nêu các thao tác thực hiện trò chơi ABC như hình 131 (SGK-99).
- HS: Theo dõi, thực hiện.
 
4. Trò chơi ABC
 
 
 
 
5. Trò chơi CLOUDS (đám mây) (30 phút)
- GV: Giới thiệu và nêu các thao tác thực hiện trò chơi CLOUDS như hình 132 (SGK-100).
- HS: Theo dõi, thực hiện.
5. Trò chơi CLOUDS (đám mây)
 
 
 
 
6. Trò chơi WORDTRIS (gõ từ nhanh) (25 phút)
- GV: Giới thiệu và nêu các thao tác thực hiện trò chơi
6. Trò chơi WORDTRIS (gõ từ nhanh)
 

WORDTRIS như hình 133 (SGK-101).
- HS: Theo dõi, thực hiện.
7. Kết thúc phần mềm (5 phút)
- GV: Giới thiệu cách thoát khỏi phần mềm:
Nháy chuột tại vị trí phía trên màn hình
- HS: Theo dõi, thực hiện.
7. Kết thúc phần mềm
- Nháy chuột tại vị trí phía trên màn hình để thoát khỏi phần mềm Typing Test.
 
c) Củng cố-luyện tập : (4  phút)
   -  GV nhận xét bài thực hành trước lớp, nêu gương tiêu biểu và nhắc nhở những hs chưa làm tốt, rút kinh nghiệm cho các tiết thực hành sau.
   -  GV củng cố, nhắc lại các nội dung của bài thực hành.
   -  Nhắc hs về chuẩn bị cho bài thực hành sau.
d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (3 phút).
  - Cho hs tắt máy, sắp xếp lại ghế ngồi.
   - GV tắt điện và khóa phòng máy.
 4. Những kinh nghiệm rút ra sau khi giảng
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
***************************************
Ngày soạn: 24/09/2017.
Ngày dạy:27/09/2017
Dạy lớp: 7A
 
                29/09/2017
Dạy lớp: 7B
 
TIẾT 6 Thực hiện tính toán trên trang tính.
1. Mục tiêu
    a) Về kiến thức
      - Học sinh nắm vững các kí hiệu phép toán cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), lấy luỹ thừa (^), lấy phần trăm (%) và thứ tự ưu tiên các phép toán trong công thức.
      - Nắm vững cách nhập công thức theo đúng thứ tự các bước.
    b) Về kỹ năng
      - Rèn luyện kĩ năng sử dụng các kí hiệu phép toán vào việc nhập công thức tính trong bảng tính.
      - Rèn luyện kĩ năng nhập công thức trong bảng tính một cách chính xác
    c) Về thái độ
- Học sinh phải có thái độ học tập đúng, nghiêm túc, tác phong làm việc khoa học, chính xác…Bảo vệ của công, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
    a) Chuẩn bị của giáo viên
- Bài giảng có thể trình bày trên PowerPoint.
   - SGK, giáo án.
    b) Chuẩn bị của học sinh
 - SGK đầy đủ.Vở ghi chép, vở bài tập.
3. Tiến trình bài dạy
a)    Kiểm tra bài cũ 

Kiểm tra 15 phút
Câu 1: (5 điểm) Em hãy trình bày những hiểu biết của em về bảng tính?
Câu 2: (5 điểm) Nêu các thành phần chính trên trang tính?
Đáp án:
Câu 1: Một bảng tính có nhiều trang tính. Khi mở một bảng tính mới thường chỉ gồm ba trang tính. Các trang tính đc p/biệt bằng tên trên các nhãn ở phía dưới màn hình.
Câu 2:+Hộp tên: là ô ở góc trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ của ô dược chọn.
+Khối: Là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc cột.
+Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô đang được chọn.
        *Đặt vấn đề : Trong toán học chúng ta sử dụng những kí hiệu phép toán nào? Trong tin học ta sử dụng gì để tính toán…..
a)    Dạy nội dung bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
1. Sử dụng công thức để tính toán
- GV: Trong toán học chúng ta sử dụng những kí hiệu phép toán nào?
- HS: Trả lời.
- GV: Giới thiệu các kí hiệu phép toán thực hiện trong bảng tính.
- GV: Chú ý hs cách kí hiệu phép nhân (*) và phép chia (/).
- HS: lắng nghe, ghi nhớ.
- GV: Trong toán học các phép toán được thực hiện theo thứ tự nào?
- GV: Củng cố: các phép toán trong ngoặc đơn  phép nâng lên luỹ thừa  phép nhân và chia  phép cộng và trừ.
2. Nhập công thức: (10 phút).
- GV: Ví dụ cần nhập công thức tính:
(12+3)/5+(6-3)^2*5
Thứ tự thự hiện như hình sau:
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1. Sử dụng công thức để tính toán,
   Kí hiệu các phép toán:
+ Phép cộng: +
+ Phép trừ: -
+Phép nhân: *
+ Phép chia: /
+ Phép lấy luỹ thừa: ^
+ Phép lấy phần trăm: %.
 
* Lưu ý: Thứ tự ưu tiên các phép toán như trong toán học.
 
 
 
 
2. Nhập công thức:
+ B1: Chọn ô cần nhập.
+ B2: Gõ dấu =.
+ B3: Nhập công thức.
+ B4: Nhấn Enter hoặc nháy chuột vào nút   để kết thúc.
 
 
 

- GV: Vừa thao tác vừa hướng dẫn từng bước cho hs thấy.
- HS: Quan sát thao tác của GV và nêu lại các bước thực hiện nhập công thức.
- GV: Công thức được hiển thị ở thanh công thức, còn trong ô là kết quả tính toán.
- GV: Lấy ví dụ cho hs thấy sự khác nhau giữa 1
ô chứa công thức và 1 ô không có công thức.
- HS: Quan sát theo dõi và ghi nhớ.
 
c) Củng cố-luyện tập : (5  phút)
   - GV củng cố, nhắc lại các nội dung của bài học.
   - Hướng dẫn hs làm bài tập 1, 2 (SGK-tr24) và bài tập 3.1 -> 3.6.
  Tính toán các biểu thức của môn toán, tính tiền các hóa đơn mua sắm, tính điểm tổng kết môn học …
d)Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (2 phút).
        Nhắc các em về học bài cũ, chuẩn bị cho bài học sau.
        Hoàn thành nốt những bài tập trong SGK cà SBT.
4. Những kinh nghiệm rút ra sau khi giảng
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
***************************
Ngày soạn: 01/10/2017.
Ngày dạy:04/10/2017
Dạy lớp: 7A
 
                06/10/2017
Dạy lớp: 7B
 
TIẾT 7  Thực hiện tính toán trên trang tính.(TH)
1. Mục tiêu
    a) Về kiến thức
      - Học sinh nắm được cách sử dụng địa chỉ trong công thức.
      - Ôn tập và nắm vững hơn cách nhập công thức theo từng bước
    b) Về kỹ năng
      - Rèn luyện kĩ năng sử dụng địa chỉ để nhập công thức tính trong bảng tính.
      - Rèn luyện kĩ năng nhập công thức trong bảng tính một cách chính xác, nhanh nhẹn.
    c) Về thái độ
- Học sinh phải có thái độ học tập đúng, nghiêm túc, tác phong làm việc khoa học, chính xác…
       - Bảo vệ của công, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
    a) Chuẩn bị của giáo viên
- Bài giảng trình bày trên PowerPoint.
  - Máy Projector, phông chiếu, bảng phấn.
 - SGK, giáo án.
    b) Chuẩn bị của học sinh

 - SGK đầy đủ.
      - Vở ghi chép, vở bài tập.
3. Tiến trình bài dạy
a) Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi: Nêu các bước nhập công thức?
       Nhập công thức sau vào trang tính:  (12+5*2)/2-3^2.
          * Đặt vấn đề:
Các em đã được học cách nhập công thức vào trang tính. Nhưng với một bảng tính như bảng điểm cá nhân sau thì khi điểm một môn học thay đổi thì công thức tính phải thay đổi theo.

 Trong công thức tính toán với dữ liệu có trong các ô, dữ liệu đuợc cho thông qua địa chỉ ô để kết quả cuối cùng được cập nhật một cách tự động.
a)    Dạy nội dung bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
3. Sử dụng địa chỉ trong công thức: (15 phút).
- GV: Giới thiệu cách sử dụng địa chỉ ô trong công thức.
- GV: Lấy ví dụ, ta thấy ô B5 có dữ liệu là 8.5; ô C5 có dữ liệu là 7; ô D5 có dữ liệu là 9.1. Thay vì tính ĐTB bằng cách nhập công thức:
= (8.5+7+9.1)/3 thì ta nhập công thức là: =(B5+C5+D5)/3 vào ô E5.
- HS: Lắng nghe, ghi nhớ.
- GV: Bước cuối cùng là nhấn Enter hoặc
- GV: Vừa giảng giải vừa thao tác trên máy.
- HS: Quan sát thao tác và ghi nhớ.
 
 
3. Sử dụng địa chỉ trong công thức
- Địa chỉ của một ô là cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên. VD: A1, B5, D23…
- Ví dụ: Với bảng điểm cá nhân

Sử dụng địa chỉ ô:

3: Luyện tập: Hoạt động nhóm: (20 phút).
- GV: Chia lớp làm 4 nhóm học tập. Mỗi nhóm thực hiện nhập công thức trên giấy học tập, sau đó cử 1 thành viên trong nhóm lên thực hiện trên máy.
- GV: Chú ý cho hs thao tác nhấn Enter: khi ghi trên giấy thì dùng kí hiệu  ().
- HS: Làm việc theo nhóm.
- GV: Nhận xét kết quả thực hiện của từng nhóm và cho điểm. Chỉ rỏ những điểm sai sót của học sinh.
BÀI TẬP NHÓM 1:    
   
BÀI TẬP NHÓM 2:

 
 
 
 
BÀI TẬP NHÓM 3:                                     
                             
BÀI TẬP NHÓM 4:

c) Củng cố-luyện tập  (2 phút).
Tính toán các biểu thức của môn toán, tính tiền các hóa đơn mua sắm, tính điểm tổng kết môn học …
d)Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1 phút).
GV củng cố, nhắc lại các nội dung của bài học.
Hướng dẫn hs làm bài tập 3, 4 (SGK-tr24) và bài tập 3.7 -> 3.11.
   - Nhắc các em về học bài cũ, chuẩn bị cho bài học sau.
   - Hoàn thành nốt những bài tập trong SGK cà SBT.
4. Những kinh nghiệm rút ra sau khi giảng
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày soạn: 08/10/2017.
Ngày dạy:11/10/2017
Dạy lớp: 7A
 
                13/10/2017
Dạy lớp: 7B
 
TIẾT 8  Bảng điểm của em.
1. Mục tiêu
    a) Về kiến thức
      - Nắm được các ký hiệu phép toán sử dụng trong trang tính.
      - Nắm vững các bước nhập công thức vào trang tính.
    b) Về kỹ năng
       - Rèn luyện kỹ năng thao tác nhập công thức vào bảng tính.
       - Thao tác thực hành trên máy linh hoạt và chính xác.
    c) Về thái độ
- Học sinh phải có thái độ học tập đúng, nghiêm túc, tác phong làm việc khoa học, chính xác…
      - Bảo vệ của công, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
    a) Chuẩn bị của giáo viên
- Bài giảng trình bày trên PowerPoint.
  - Máy Projector, phông chiếu, bảng phấn.
 - SGK, giáo án.
    b) Chuẩn bị của học sinh
 - SGK đầy đủ.
      - Vở ghi chép, vở bài tập.
3. Tiến trình bài dạy
    a) Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra bài cũ trong quá trình thực hành).
    * Đặt vấn đề: Ở tiết trước, chúng ta đã biết được cách sử dụng công thức để tính toán, tiết học hôm nay các em sẽ vận dụng các kiến thức đã học để thực hành trên máy.
      b) Dạy nội dung bài mới
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
1. Bài tập 1: Nhập công thức. (18 phút)
- GV: Chia nhóm và giao bài tập 1 cho các nhóm. Sử dụng công thức để tính các giá trị ở bài tập 1.
- HS: Làm việc theo nhóm thực hành.
- GV: Yêu cầu các nhóm thảo luận và sử dụng công thức để tính các giá trị.
- GV: Quan sát các nhóm thực hành.
- GV: Yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.
- HS: Nhóm trình bày kết quả.
- GV: Gọi nhóm khác nhận xét.
- GV: Viết lên bảng kết quả các công thức.
- HS: Các nhóm đối chiếu kết quả trên bảng.
1. Bài tập 1: Nhập công thức.
- Nêu lại kí hiệu các phép toán đã học trong Excel?
- Sử dụng công thức để tính các phép tính trên trang tính trong SGK trang 25.
a) 20+15; 20-15; 20x5; 20/5; 205;
b)20+15x4; (20+15)x4; (20-15)x4 ; 20-(15x4);
c)144/6-3x5;144/(6-3)x5; (144/6-3)x5;
144/(6-3)x5;
d)152/4; (2+7)2/7; (32-7)2-(6+5)3; (188-122)/7.

- Các nhóm lắng nghe và chỉnh sửa lại công thức.
- Kết luận của GV.
2. Bài tập 2: Tạo trang tính và nhập công thức. (17 phút)
- GV: Thực hiện mẫu một số công thức mẫu.
- HS: Thực hành.
- GV: Quan sát hs thực hành và nhận xét.
- HS: Lắng nghe và chỉnh sửa lại công thức.
 
 
 
 
 
2. Bài tập 2: Tạo trang tính và nhập công thức.
- Mở trang tính mới và nhập các dữ liệu như trên H25
Nhập các công thức vào các ô tính tương ứng như trong bảng (SGK trang 26).
 
3. Bài tập 3: Thực hành lập và sử dụng công thức. (18 phút)
- GV: Chia nhóm và giao bài tập 1 cho các nhóm. Sử dụng công thức để tính các giá trị ở bài tập 1.
- HS: Làm việc theo nhóm thực hành.
- GV: Yêu cầu các nhóm thảo luận và sử dụng công thức để tính.
- GV: Quan sát các nhóm thực hành.
- GV: Yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.
- HS: Nhóm trình bày kết quả.
- GV: Gọi nhóm khác nhận xét.
- GV: Viết lên bảng kết quả các công thức.
- HS: Các nhóm đối chiếu kết quả trên bảng.
- Các nhóm lắng nghe và chỉnh sửa lại công thức.
- Kết luận của GV.
 
 
 
4. Bài tập 4: Thực hành lập bảng tính và sử dụng công thức. (17 phút)
- GV: Chia nhóm và giao bài tập 4 cho các nhóm. Yêu cầu các nhóm lập công thức tính điểm tổng kết theo từng môn học
- HS: Làm việc theo nhóm thực hành.
- GV: Quan sát các nhóm thực hành.
- GV: Yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.
3. Bài tập 3: Thực hành lập và sử dụng công thức.
Giả sử em có 500.000 đồng gửi tiết kiệm không kì hạn với lãi suất 0,3%/tháng. Hãy sử dụng công thức để tính xem trong vòng một năm, hằng tháng em có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm? Hãy lập trang tính như H26 để sao cho khi thay đổi số tiền gửi ban đầu và lãi suất thì không cần phải nhập lại công thức. Lưu bảng tính với tên So tiet kiem
4. Bài tập 4: Thực hành lập bảng tính và sử dụng công thức.
- Mở bảng tính mới và lập bảng điểm của em như hình 27 SGK. Lập công thức để tính điểm tổng kết của em theo từng môn học vào các ô tương ứng trong cột G. (Chú ý: Điểm tổng kết là trung bình cộng của các điểm kiểm tra sau khi đã nhân hệ số)

- HS: Nhóm trình bày kết quả.
- GV: Gọi nhóm khác nhận xét.
- HS: Các nhóm đối chiếu kết quả bài mình và nhận xét.
- Kết luận của GV.
- Lưu bảng tính với tên Bang diem cua em và thoát khỏi chương trình
 
 
 
 
 
 
 
c) Củng cố-luyện tập  (5  phút)
   -  GV nhận xét bài thực hành trước lớp, nêu gương tiêu biểu và nhắc nhở những hs chưa làm tốt, rút kinh nghiệm cho các tiết thực hành sau.
   -  GV củng cố, nhắc lại các nội dung của bài thực hành.
   - Chiếu lên màn hình các câu hỏi trắc nghiệm, gọi HS trả lời, GV nhận xét và tổng kết.
d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (2 phút).
   - Về nhà các em luyện tập thêm trên máy.
   -  Nhắc hs về chuẩn bị cho bài thực hành sau.
  - Cho hs tắt máy, sắp xếp lại ghế ngồi.
   - GV tắt điện và khóa phòng máy.
4. Những kinh nghiệm rút ra sau khi giảng
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
**********************************
Ngày soạn: 15/10/2017.
Ngày dạy:18/10/2017
Dạy lớp: 7A
 
                20/10/2017
Dạy lớp: 7B
 
TIẾT 9 Sử dụng các hàm để tính toán.
1. Mục tiêu
  a) Về kiến thức
     - Biết ý nghĩa của các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN.
     - Biết cách sử dụng hàm.
     - Biết hai cách nhập hàm vô ô tính.
b) Về kỹ năng
     - Viết đúng qui tắt các hàm.
     - Sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ ô tính.
     - Thực hiện được bốn hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN  (chọn lệnh từ bảng chọn, gõ lệnh từ cửa sổ lệnh).

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Le Van Luong-Tin hoc 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao_an_tu_chon_Tin_7.doc[10.54 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Le Van Luong-Tin hoc 7
  Tin học 6
  Le Van Luong-Tin hoc 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 6

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU