Giáo Án Giáo Án:Lịch Báo Giảng (2017-2018)

giáo án điện tử Âm nhạc
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
lk4z0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-15 16:21:25
Loại file
doc
Dung lượng
1.57 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 KHỐI 4 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 1 (Từ 28/8/2017 đến 1/9/2017) Thứ Buổi Tiết Môn TÊN BÀI DẠY Tiết CT ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI Thứ hai: 28/8/2017 Sáng 1 HĐTT Chào cờ 1 2 Tiếng việt Bà

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 1
                                                                              (Từ 28/8/2017 đến 1/9/2017)                                                                                                                                                                                                                                    
Thứ

Buổi

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai:  28/8/2017

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ
1
 
2
Tiếng việt
Bài 1A: Thương người như thể thương thân (Tiết 1)
1
 
3
Tiếng việt
Bài 1A: Thường người như thể thương thân (Tiết 2)
2
 
4
Toán
Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000
1
 
Chiều

1
Khoa học
Con người cần gì để sống
1
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Những mảng màu thú vị (Tiết 1)
1
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 1 
1
 
Thứ ba: Ngày: 29/8

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 2: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - (Tiết 1)
2
 
4
Tiếng việt
Bài 1A: Thương người như thể thương thân(Tiết 3)
3
 
Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu (Tiết 1)
1
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 1, 2
1
 
3
HĐNGLL
Tìm hiểu lớp em, nhóm(tố) em. Bầu hội đồng tự quản (cán bộ lớp)
1
 
Thứ tư: Ngày: 30/8

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 2: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - (Tiết 2)
3
 
2
Tiếng việt
Bài 1B: Thương người, người thương (Tiết 1)
4
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc ở lớp 3
1
 
2
Tiếng việt
Bài 1B: Thương người, người thương (Tiết 2)
5
 
3
Toán ôn
Luyện tập tiết 3, 4
2
 
Thứ 5: Ngày: 31/8

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 2
2
 
2
Khoa học
Cơ thể người trao đổi chất như thế nào? (Tiết 1)
2
 
3
Toán
Biểu thức có chứa một chữ (Tiết 1)
4
 
4
Tiếng việt
Bài 1B:Thương người, người thương (Tiết 3)
6
 
Chiều

1
Lịch sử
Môn Lịch sử và Địa lí (Tiết 1)
1
 
2
Địa lí
Môn Lịch sử và Địa lí (Tiết 2)
1
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập bài 1A, 1B
1
 
Thứ 6: 1/9

     Sán g

1
Toán
Biểu thức có chứa một chữ (Tiết 2)
5
 
2
Tiếng việt
Bài 1C: Làm người nhân ái (Tiết 1)
7
 
3
Tiếng việt
Bài 1C: Làm người nhân ái (Tiết 2)
8
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
2
 
5
Đạo đức
Trung thực trong học tập (Tiết 1)
1
Không y/c Hs lựa chọn phương án phân vân trong…
                     DUYỆT                                                                                                    KHỐI TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                Võ Thị Phương Yến

 
        TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 2
                                                                              (Từ 4/9/2017 đến 8/9/2017)                                                                                                                                                                                                                                    
Thứ

Buổi

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai: 4/9/2017

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ
3
 
2
Tiếng việt
Bài 2A: Bênh vực kẻ yếu (Tiết 1)
9
 
3
Tiếng việt
Bài 2A: Bênh vực kẻ yếu (Tiết 2)
10
 
4
Toán
Bài 4: Các số có sáu chữ số  (Tiết 1)
6
 
Chiều

1
Khoa học
Cơ thể người trao đổi chất như thế nào (Tiết 2)
3
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Những mảng màu thú vị (Tiết 2)
2
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 3
3
 
Thứ ba: Ngày: 5/9

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 4: Các số có sáu chữ số  (Tiết 2)
7
 
4
Tiếng việt
Bài 2A: Bênh vực kẻ yếu (Tiết 3)
11
 
Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu (Tiết 2)
2
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 5, 6
3
 
3
HĐNGLL
Tìm hiểu về nội quy nhà trường
2
 
Thứ tư: Ngày: 6/9

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 5: Triệu. Chục triệu. Trăm triệu
8
 
2
Tiếng việt
Bài 2B: Cha ông nhân hậu tuyệt vời (Tiết 1)
12
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
Chiều
 

1
HĐGD Âm nhạc
Học bài hát: Em yêu hòa bình
2
 
2
Tiếng việt
Bài 2B: Cha ông nhân hậu tuyệt vời (Tiết 2)
13
 
3
Toán ôn
Luyện tập  tiết 7, 8
4
 
Thứ 5: Ngày: 7/9

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 4
4
 
2
Khoa học
Các chất dinh dưỡng nào có trong thức ăn của con người
4
 
3
Toán
Bài 6: Hàng và lớp (Tiết 1)
9
 
4
Tiếng việt
Bài 2B: Cha ông nhân hậu tuyệt vời (Tiết 3)
14
 
Chiều

1
Lịch sử
Làm quen với bản đồ (Tiết 1)
2
 
2
Địa lí
Làm quen với bản đồ (Tiết 2)
2
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập bài 2A, 2B
2
 
Thứ 6: 8/9

     Sán g

1
Toán
Bài 6: Hàng và lớp (Tiết 2)
10
 
2
Tiếng việt
Bài 2C: Đáng yêu hay đáng ghét (Tiết 1)
15
 
3
Tiếng việt
Bài 2C: Đáng yêu hay đáng ghét (Tiết 2)
16
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
4
 
5
Đạo đức
Trung thực trong học tập (Tiết 1)
2
Không y/c Hs lựa chọn phương án phân vân trong…
                     DUYỆT                                                                                                    KHỐI TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                Võ Thị Phương Yến

 
        TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 3
                                                                              (Từ 11/9/2017 đến 15/9/2017)                                                                                                                                                                                                                                    
Thứ

Buổi

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai: 11/9/2017

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ
5
 
2
Tiếng việt
Bài 3A: Thông cảm và chia sẻ (Tiết 1)
16
 
3
Tiếng việt
Bài 3A: Thông cảm và chia sẻ (Tiết 2)
17
 
4
Toán
Bài 7: Luyện tập ( Tiết 1)
11
 
Chiều

1
Khoa học
Các chất dinh dưỡng có vai trò gì ? (Tiết 1)
5
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Chúng em với thế giới động vật (Tiết 1)
3
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 5
5
 
Thứ ba: Ngày: 12/9

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 7: Luyện tập ( Tiết 2)
12
 
4
Tiếng việt
Bài 3A: Thông cảm và chia sẻ (Tiết 3)
18
 
Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Cắt tập vải theo đường vạch dấu
3
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 10,11
5
 
3
HĐNGLL
Tìm hiểu về truyền thống nhà trường. Đăng kí thi đua
3
 
Thứ tư: Ngày: 13/9

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 8: Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân(Tiết 1)
13
 
2
Tiếng việt
Bài 3B: Cho và nhận (Tiết 1)
20
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
     Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Ôn tập bài hát : Em yêu hòa bình
3
 
2
Tiếng việt
Bài 3B: Cho và nhận (Tiết 2)
21
 
3
Toán ôn
Luyện tập tiết 12,13
6
 
Thứ 5: Ngày: 14/9

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 6
6
 
2
Khoa học
Các chất dinh dưỡng có vai trò gì ? (Tiết 2)
6
 
3
Toán
Bài 8: Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân(Tiết 2)
14
 
4
Tiếng việt
Bài 3B: Cho và nhận (Tiết 3)
22
 
Chiều

1
Lịch sử
Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Tiết 1)
3
 
2
Địa lí
Dãy Hoàng Liên Sơn (Tiết 1)
3
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập  bài 3A, 3B
3
 
Thứ 6: 15/9

     Sán g

1
Toán
Bài 9: So sánh và và xếp thứ tự các số tự nhiện(Tiết 1)
15
 
2
Tiếng việt
Bài 3C: Nhân hậu – Đoàn kết (Tiết 1)
23
 
3
Tiếng việt
Bài 3C: Nhân hậu – Đoàn kết (Tiết 2)
24
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
6
 
5
Đạo đức
Vượt khó trong học tập (Tiết 1)
3
 Không y/c Hs lựa chọn phương án phân vân trong…
                     DUYỆT                                                                                                    KHỐI TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                                 Võ Thị Phương Yến           

 
        TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 4
                                                                              (Từ 18/9/2017 đến 22/9/2017)                                                                                                                                                                                                                                    
Buổi

Thứ

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai: 18/9/2017

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ 
7
 
2
Tiếng việt
Bài 4A: Làm người chính trực ( Tiết 1)
25
 
3
Tiếng việt
Bài 4A: Làm người chính trực ( Tiết 2)
26
 
4
Toán
Bài 9: So sánh và và xếp thứ tự các số tự nhiên(Tiết 2)
16
 
Chiều

1
Khoa học
Các chất dinh dưỡng có vai trò gì ? (Tiết 3)
7
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Chúng em với thế giới động vật (Tiết 2)
4
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 7
7
 
Thứ ba: Ngày: 19/9

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 10: Yến, tạ, tấn
17
 
4
Tiếng việt
Bài 4A: Làm người chính trực ( Tiết 3)
27
 
Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Khâu thường ( Tiết1)
4
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 15,16
7
 
3
HĐNGLL
Tìm hiểu về An toàn giao thông . Chủ đề 1
 
 
Thứ tư: Ngày: 20/9

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 11: Bảng đơn vị đo khối lượng
18
 
2
Tiếng việt
Bài 4B: Con người Việt Nam (Tiết1)
28
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
     Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Học bài hát : Bạn ơi lắng nghe. Kể chuyện âm nhạc
4
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 17,18
8
 
3
Tiếng việt
Bài 4B: Con người Việt Nam (Tiết 2)
29
 
Thứ 5: Ngày: 21/9

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 8
8
 
2
Khoa học
Bạn ăn như thế nào để đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể ( Tiết 1)
8
 
3
Toán
Bài 12: Giây, Thế kỉ ( Tiết 1)
19
 
4
Tiếng việt
Bài 4B: Con người Việt Nam (Tiết 3)
30
 
Chiều

1
Lịch sử
Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Tiết 2)
4
 
2
Địa lí
Dãy Hoàng Liên Sơn (Tiết 2)
4
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập  bài 4A, 4B,
4
 
Thứ 6: 22/9

     Sán g

1
Toán
Bài 12: Giây, Thế kỉ ( Tiết 2)
20
 
2
Tiếng việt
Bài 4C: Người con hiếu thảo (Tiết 1)
31
 
3
Tiếng việt
Bài 4C: Người con hiếu thảo (Tiết 2)
32
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
8
 
5
Đạo đức
Vượt khó trong học tập (Tiết 2)
4
 Không y/c Hs lựa chọn phương án phân vân trong…
                     DUYỆT                                                                                                    KHỐI TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                                 Võ Thị Phương Yến               

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 5
                                                                              (Từ 25/9/2017 đến 29/9/2017)                                                                                                                                                                                                                                    
Buổi

Thứ

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai: 25/9/2017

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ
9
 
2
Tiếng việt
Bài 5A: Làm người trung thực, dũng cảm (Tiết 1)
33
 
3
Tiếng việt
Bài 5A: Làm người trung thực, dũng cảm (Tiết 2)
34
 
4
Toán
Bài 13: Tìm số trung bình cộng (Tiết 1)
21
 
Chiều

1
Khoa học
Bạn ăn như thế nào để đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể ( Tiết 2)
9
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Chúng em với thế giới động vật (Tiết 3)
5
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 9
9
Có thể không dạy quay sau
Thứ ba: Ngày: 26/9

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 13: Tìm số trung bình cộng (Tiết 2)
22
 
4
Tiếng việt
Bài 5A: Làm người trung thực, dũng cảm (Tiết 3)
35
 
Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Khâu thường ( Tiết 2)
5
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 20, 21
9
 
3
HĐNGLL
Giáo dục kĩ năng sống. Chủ đề 1
5
 
Thứ tư: Ngày: 27/9

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 14 : Biểu đồ tranh
23
 
2
Tiếng việt
Bài 5B: Đừng vội tin những lời ngọt ngào ( Tiết 1)
36
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
     Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Ôn bài hát : Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng
5
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 22,23
10
 
3
Tiếng việt
Bài 5B: Đừng vội tin những lời ngọt ngào ( Tiết 2)
37
 
Thứ 5: Ngày: 28/9

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 10
10
Thay đi đều, vòng phải, vòng trái, dừng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trài
2
Khoa học
Cần ăn thức ăn chứa chất đạm, chất béo nhứ thế nào để cơ thể khỏe mạnh
10
 
3
Toán
Bài 15: Biểu đồ cột ( Tiết 1)
24
 
4
Tiếng việt
Bài 5B: Đừng vội tin những lời ngọt ngào ( Tiết 3)
38
 
Chiều

1
Lịch sử
Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Tiết 3)
5
 
2
Địa lí
Dãy Hoàng Liên Sơn (Tiết 3)
5
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập  bài 5A, 5B,
5
 
Thứ 6: 29/9

     Sán g

1
Toán
Bài 15: Biểu đồ cột ( Tiết 2)
25
 
2
Tiếng việt
Bài 5C: Ở hiền gặp lành ( Tiết 1)
39
 
3
Tiếng việt
Bài 5C: Ở hiền gặp lành ( Tiết 2)
40
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
10
 
5
Đạo đức
Bày tỏ ý kiến (Tiết 1)
5
 Không y/c Hs lựa chọn phương án phân vân trong…
                     DUYỆT                                                                                                    KHỐI TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                 Võ Thị Phương Yến    
 

 TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 6
                                                                              (Từ 2/10/2017 đến 6/10/2017)                                                                                                                                                                                                                                    
Buổi

Thứ

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai: 2/10/2017

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ
11
 
2
Tiếng việt
Bài 6A: Dũng cảm nhận lỗi ( Tiết 1)
41
 
3
Tiếng việt
Bài 6A: Dũng cảm nhận lỗi ( Tiết 2)
42
 
4
Toán
Bài 16: Em ôn lại những gì đã học ( Tiết 1)
26
 
Chiều

1
Khoa học
Bạn có biết các bệnh về dinh dưỡng ( Tiết 1)
11
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Chúng em với thế giới động vật (Tiết 4)
6
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 11
11
Có thể không dạy quay sau
Thứ ba: Ngày: 3/10

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 16: Em ôn lại những gì đã học ( Tiết 2)
27
 
4
Tiếng việt
Bài 6A: Dũng cảm nhận lỗi ( Tiết 3)
43
 
Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (Tiết 1)
6
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 25 ,26
11
 
3
HĐNGLL
Sơ kết chủ điểm
6
 
Thứ tư: Ngày: 4/10

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 17: Phép cộng, phép trừ  (Tiết 1)
28
 
2
Tiếng việt
Bài 6B: Không nên nói dối (Tiết 1)
44
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
     Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Tập đọc nhạc. TĐN Số 1. Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc
6
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 27 ,28
12
 
3
Tiếng việt
Bài 6B: Không nên nói dối (Tiết 2)
45
 
Thứ 5: Ngày: 5/10/2017

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 10
12
Thay đi đều, vòng phải, vòng trái, dừng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trài
2
Khoa học
Bạn có biết các bệnh về dinh dưỡng ( Tiết 2)
12
 
3
Toán
Bài 17: Phép cộng, phép trừ  (Tiết 2)
29
 
4
Tiếng việt
Bài 6B: Không nên nói dối (Tiết 3)
46
 
Chiều

1
Lịch sử
Hơn một nghìn năm đấu tranh dành độc lập (Tiết 1)
6
 
2
Địa lí
Trung du Bắc Bộ ( Tiết 1)
6
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập  bài 6A, 6B
6
 
Thứ 6: 6/10

     Sán g

1
Toán
Bài 18: Luyện tập
30
 
2
Tiếng việt
Bài 6C: Trung thực – Tự trọng ( Tiết 1)
47
 
3
Tiếng việt
Bài 6C: Trung thực – Tự trọng ( Tiết 2)
48
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
12
 
5
Đạo đức
Bày tỏ ý kiến (Tiết 2)
6
 Không y/c Hs lựa chọn phương án phân vân trong…
                     DUYỆT                                                                                                      KHỐI TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                 Võ Thị Phương Yến     

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 7
                                                                              (Từ 9/10/2017 đến 13/10/2017)                                                                                                                                                                                                                                    
Buổi

Thứ

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai: 9/10/2017

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ
13
 
2
Tiếng việt
Bài 7A: Ước mơ của anh chiến sĩ (Tiết 1)
49
 
3
Tiếng việt
Bài 7A: Ước mơ của anh chiến sĩ (Tiết 2)
50
 
4
Toán
Bài 18: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng (Tiết 1)
31
 
Chiều

1
Khoa học
Sử dụng thức ăn sạch……đường tiêu hóa (Tiết 1)
7
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Ngày hội hóa trang (Tiết 1)
7
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 13
13
Có thể không dạy quay sau
Thứ ba: Ngày: 10/10

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 18: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng (Tiết 2)
32
 
4
Tiếng việt
Bài 7A: Ước mơ của anh chiến sĩ (Tiết 3)
51
 
Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (Tiết 2)
7
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 30,31
13
 
3
HĐNGLL
Phát động phong trào đôi bạn học tốt. Giáo dục tình cảm bạn bè lòng nhân ái.
7
 
Thứ tư: Ngày: 11/10

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 19: Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng (Tiết 1)
33
 
2
Tiếng việt
Bài 7B: Thế giới ước mơ (Tiết 1)
52
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
     Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Ôn 2 bài hát : Em yêu hòa bình; Bạn ơi lắng nghe
7
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 32,33
14
 
3
Tiếng việt
Bài 7B: Thế giới ước mơ (Tiết 2)
53
 
Thứ 5: Ngày: 12/10/2017

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 14
14
Thay đi đều, …. theo nhịp chuyển hướng phải trài
2
Khoa học
Sử dụng thức ăn sạch……đường tiêu hóa (Tiết 2)
14
 
3
Toán
Bài 19: Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng (Tiết 2)
34
 
4
Tiếng việt
Bài 7B: Thế giới ước mơ (Tiết 3)
54
 
Chiều

1
Lịch sử
Hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập (Tiết 2)
7
 
2
Địa lí
Trung du Bắc Bộ (Tiết 2)
7
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập  bài 7A, 7B
7
 
Thứ 6: 13/10

     Sán g

1
Toán
Bài 21: Luyện tập
35
 
2
Tiếng việt
Bài 7C: Bạn ước mơ điều gì ? (Tiết 1)
55
 
3
Tiếng việt
Bài 7C: Bạn ước mơ điều gì ? (Tiết 2)
56
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
14
 
5
Đạo đức
Tiết kiệm tiền của (Tiết 1)
7
 
                     DUYỆT                                                                                                      KHỐI TRƯỞNG
                                                                                                                                   Võ Thị Phương Yến                                                                                                                                       

              TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 8
                                                                              (Từ 16/10/2017 đến 20/10/2017)                                                                                                                                                                                                                                    
Buổi

Thứ

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai: 16/10/2017

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ 
15
 
2
Tiếng việt
Bài 8A: Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ (Tiết 1)
57
 
3
Tiếng việt
Bài 8A: Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ (Tiết 2)
58
 
4
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (Tiết 1)
36
 
Chiều

1
Khoa học
Em cảm thấy như thế nào khi bị bệnh ?
15
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Ngày hội hóa trang (Tiết 2)
8
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 15
15
Có thể không dạy quay sau
Thứ ba: Ngày: 17/10

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (Tiết 2)
37
 
4
Tiếng việt
Bài 8A: Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ (Tiết 3)
59
 
Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Khâu đột thưa (tiết 1)
8
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 35,36
15
 
3
HĐNGLL
Đọc (nghe đọc) thư của Bác Hồ gửi học sinh
8
 
Thứ tư: Ngày: 18/10

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 16: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1)
38
 
2
Tiếng việt
Bài 8B: Ước mơ giản dị (Tiết 1)
60
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
     Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Học hát : Trên ngựa ta phi nhanh
8
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 37,38
8
 
3
Tiếng việt
Bài 8B: Ước mơ giản dị (Tiết 2)
61
 
Thứ 5: Ngày: 19/10

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 16
16
Thay đi đều, …. theo nhịp chuyển hướng phải trài
2
Khoa học
Ăn uống thế nào khi bị bệnh ?
16
 
3
Toán
Bài 16: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2)
39
 
4
Tiếng việt
Bài 8B: Ước mơ giản dị (Tiết 3)
62
 
Chiều

1
Lịch sử
Hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập (Tiết 3)
8
 
2
Địa lí
Tây Nguyên (Tiết 1)
8
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập  bài 7A, 7B
8
 
Thứ 6: 20/10

     Sán g

1
Toán
Bài 24: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
40
 
2
Tiếng việt
Bài 8C: Thời gian, không gian (Tiết 1)
63
 
3
Tiếng việt
Bài 8C: Thời gian, không gian (Tiết 2)
64
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
16
 
5
Đạo đức
Tiết kiệm tiền của (Tiết 2)
8
 
                     DUYỆT                                                                                                        KHỐI TRƯỞNG
 
 
                                                                                                                                     Võ Thị Phương Yến                                                                                                                                       
 
 

              TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
                  KHỐI 4                       LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 9
                                                                              (Từ 23/10/20117 đến 27/10/2017)
                                                                                                                                                                                                                                   
Thứ

Buổi

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai:  23/10/2017

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ
17
 
2
Tiếng việt
Bài 9A: Những điều em mơ ước (Tiết 1)
41
 
3
Tiếng việt
Bài 9A: Những điều em mơ ước (Tiết 2)
65
 
4
Toán
Bài 25: Hai đường thẳng vuông góc
66
 
Chiều

1
Khoa học
Phòng tránh tai nạn đuối nước
17
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Em sáng tạo cùng những con chữ (Tiết 1)
9
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 17
17
 
Thứ ba: Ngày: 24/10

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 26: Hai đường thẳng song song
42
 
4
Tiếng việt
Bài 9A: Những điều em mơ ước (Tiết 3)
67
 
Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Khâu đột thưa (tiết 2)
9
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 40, 41
17
 
3
HĐNGLL
Tìm hiểu về ATGT – Chủ đề 2
9
 
Thứ tư: Ngày: 25/10

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 27: Vẽ hai đường thẳng vuông góc
43
 
2
Tiếng việt
Bài 9B: Hãy biết ước mơ (Tiết 1)
68
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
     Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Ôn tập bài hát : Trên ngựa ta phi nhanh
9
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 42, 43
9
 
3
Tiếng việt
Bài 9B: Hãy biết ước mơ (Tiết 1)
69
 
Thứ 5: Ngày: 26/10

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 18
18
 
2
Khoa học
Nước có những tính chất gì ? (Tiết 2)
9
 
3
Toán
Bài 29: Vẽ hai đường thẳng song song
44
 
4
Tiếng việt
Bài 9B: Hãy biết ước mơ (Tiết 3)
70
 
Chiều

1
Lịch sử
Phiếu kiểm tra
9
 
2
Địa lí
Tây Nguyên (Tiết 2)
9
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập  bài 9A, 9B
9
 
Thứ 6: 27/10

     Sán g

1
Toán
Bài 29: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
45
 
2
Tiếng việt
Bài 9C: Nói lên mong muốn của mình (Tiết 1)
71
 
3
Tiếng việt
Bài 9C: Nói lên mong muốn của mình (Tiết 2)
72
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
18
 
5
Đạo đức
Tiết kiệm thời giờ (Tiết 1)
9
 
                     DUYỆT                                                                                                        KHỐI TRƯỞNG
                                                                                                                                
 
                                                                                                                                     Võ Thị Phương Yến                                                                                                                                       
 

 
              TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 11
                                                                              (Từ 6/11/2017 đến 10/11/2017)                                                                                                                                                                                                                                 
Buổi

Thứ

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai:  6/11/2017

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ
21
 
2
Tiếng việt
Bài 11A: Có chí thì nên (Tiết 1)
81
 
3
Tiếng việt
Bài 11A: Có chí thì nên (Tiết 2)
82
 
4
Toán
Bài 33: Tính chất giao hoán của phép nhân, Nhân với 10, 100, 1000…. Chia cho 10, 100, 1000… (Tiết 2)
51
 
Chiều

1
Khoa học
Sự chuyển thể của nước (Tiết 2)
19
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Em sáng tạo cùng những con chữ (Tiết 2)
11
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 21
21
 
Thứ ba: Ngày: 7/11

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 34: Tính chất kết  hợp của phép nhân. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (Tiết 1)
52
 
4
Tiếng việt
Bài 11A: Có chí thì nên (Tiết 3)
83
 
Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa (Tiết 2)
11
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 50, 51
21
 
3
HĐNGLL
Giáo dục kĩ năng sống. Chủ đề 2
11
 
Thứ tư: Ngày: 8/11

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 34: Tính chất kết  hợp của phép nhân. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (Tiết 2)
53
 
2
Tiếng việt
Bài 11B: Bền gan vững chí (Tiết 1)
84
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
     Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Ôn tập bài hát : Khăn quàng thắm mãi vai em
11
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 52, 53
11
 
3
Tiếng việt
Bài 11B: Bền gan vững chí (Tiết 1)
85
 
Thứ 5: Ngày: 9/11

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 22
22
 
2
Khoa học
Vì sao chúng ta phải  tiết kiệm nước (Tiết 1)
22
 
3
Toán
Đề - xi – mét vuông
54
 
4
Tiếng việt
Bài 11B: Bền gan vững chí (Tiết 3)
86
 
Chiều

1
Lịch sử
Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)  (Tiết 2)
11
 
2
Địa lí
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (Tiết 1)
11
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập  bài 11A, 11B
11
 
Thứ 6: 10/11

     Sán g

1
Toán
Bài 36: Mét vuông
55
 
2
Tiếng việt
Bài 11C: Cần cù, siêng năng (Tiết 1)
87
 
3
Tiếng việt
Bài 11C: Cần cù, siêng năng (Tiết 2)
88
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
22
 
5
Đạo đức
Thực hành kĩ năng giữa kì I
11
 
                     DUYỆT                                                                                                        KHỐI TRƯỞNG
                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                     Võ Thị Phương Yến                                                                                                                                       

 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 10
                                                                              (Từ 30/10/2017 đến 3/11/2017)
 
Buổi

Thứ

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai: 30/10/2017

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ
19
 
2
Tiếng việt
Bài 10A: Ôn tập 1 (Tiết 1)
73
 
3
Tiếng việt
Bài 10A: Ôn tập 1 (Tiết 2)
74
 
4
Toán
Luyện tập
46
 
Chiều

1
Khoa học
Nước có những tính chất gì? (Tiết 2)
19
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Em sáng tạo cùng những con chữ (Tiết 2)
10
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 19
19
 
Thứ ba: Ngày: 31/10

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 31: Em đã học được những gì ?
47
 
4
Tiếng việt
Bài 10A: Ôn tập 1 (Tiết 3)
75
 
Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa (Tiết 1)
10
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 45, 46
19
 
3
HĐNGLL
Sơ kết chủ điểm
10
 
Thứ tư: Ngày: 1/11

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 32: Nhân với số có một chữ số (Tiết 1)
48
 
2
Tiếng việt
Bài 10B: Ôn tập 2 (Tiết 1)
76
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
     Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Học bài hát : Khăn quàng thắm mãi vai em
10
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 47, 48
20
 
3
Tiếng việt
Bài 10B: Ôn tập 2 (Tiết 2)
77
 
Thứ 5: Ngày: 2/11

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 20
20
 
2
Khoa học
Sự chuyển thể của nước (Tiết 1)
20
 
3
Toán
Bài 32: Nhân với số có một chữ số (Tiết 2)
49
 
4
Tiếng việt
Bài 10B: Ôn tập 2 (Tiết 3)
78
 
Chiều

1
Lịch sử
Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)  (Tiết 1)
10
 
2
Địa lí
Tây Nguyên (Tiết 3)
10
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập  bài 10A, 10B
10
 
Thứ 6: 3/11

     Sán g

1
Toán
Bài 33: Tính chất giao hoán của phép nhân, Nhân với 10, 100, 1000…. Chia cho 10, 100, 1000…(Tiết 1)
50
 
2
Tiếng việt
Bài 10C: Ôn tập 3 (Tiết 1)
79
 
3
Tiếng việt
Bài 10C: Ôn tập 3 (Tiết 2)
80
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
20
 
5
Đạo đức
Tiết kiệm thời giờ (Tiết 2)
10
 
                     DUYỆT                                                                                                        KHỐI TRƯỞNG
 
 
                                                                                                                                     Võ Thị Phương Yến                                                                                                                                       
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử LỊCH BÁO GIẢNG (2017-2018)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngLICH_BAO_GIANG_K4_20172018.doc[1.57 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự