Lịch dạy thêm tuần 13 (Từ 20/11 - 26/11/2017)

Đăng ngày 11/22/2017 4:31:39 PM | Thể loại: CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP | Chia sẽ bởi: Dũng Nguyễn Diên | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 13 | Kích thước: 0.52 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

giáo án Lịch dạy thêm tuần 13 (Từ 20/11 - 26/11/2017), CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới cộng đồng giáo án Lịch dạy thêm tuần 13 (Từ 20/11 - 26/11/2017) .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Lịch dạy thêm tuần 13 (Từ 20/11 - 26/11/2017) thuộc danh mục CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP được chia sẽ bởi thành viên Dũng Nguyễn Diên đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào chủ đề CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP , có tổng cộng 13 trang, thuộc định dạng .xls, cùng thể loại còn có Giáo án Tin học ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN TRƯỜNG THCS ANH SƠN LỊCH TUẦN 13 (Từ 20/11/2017 tới 26/11/2017) LỊCH TUẦN 13 (Từ 20/11/2017 tới 26/11/2017) ThứNgàyBuổi6A 6B 6C 6D 7A1 (P-7A) 7A2 (P-7B) 7A3 (P-7C) 7A4 (P-7D) 8A1 (P-8A) 8A2 (P-8B) 8A3 (P-8C) 8A4 (P-8D) 9A1 (P-9A) 9A2 (P-9B) 9A3 (P-9C) 9A4 (P-9C) Hai11/20/2017SángNGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ ChiềuNGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Ba11/21/2017SángHỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO https://nslide.com/giao-an/lich-day-them-tuan-13-tu-20-11-26-11-2017.mo7w0q.html

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN
TRƯỜNG THCS ANH SƠN
LỊCH TUẦN 13 (Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017) LỊCH TUẦN 13 (Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017)

Thứ Ngày Buổi 6A 6B 6C 6D 7A1 (P-7A) 7A2 (P-7B) 7A3 (P-7C) 7A4 (P-7D) 8A1 (P-8A) 8A2 (P-8B) 8A3 (P-8C) 8A4 (P-8D) 9A1 (P-9A) 9A2 (P-9B) 9A3 (P-9C) 9A4 (P-9C)
Hai 11/20/2017 Sáng NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ
Chiều NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ
Ba 11/21/2017 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2
Chiều HỌC SINH NGHỈ - ĐẢNG VIÊN THAM GIA HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017 HỌC SINH NGHỈ - ĐẢNG VIÊN THAM GIA HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017
Tư 11/22/2017 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2
Chiều Văn C.Thao Toán C.N.Hà Địa C.H.Nga Anh T.Hóa Văn C.T.Hà Toán C.Phương Anh T.Q.Dũng Sinh C.Mỹ Anh C.C.Nhung Văn C.Hoài Toán T.Tuấn Sử C.B.Hà THI VÒNG 1 CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HSG CẤP TỈNH LỚP 9 (Ngữ Văn - Toán)
Năm 11/23/2017 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2
Chiều Toán C.N.Hà Sử T.Đức Anh T.Hóa Văn C.Bắc Anh T.Minh Lý C.N.Nhung Văn C.T.Hà Toán C.Phương Toán T.Tuấn Anh C.C.Nhung Địa C.H.Nga Văn C.Hoài THI VÒNG 1 CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HSG CẤP TỈNH LỚP 9 (Hóa học - Lịch sử - Tiếng Anh)
Sáu 11/24/2017 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2
Chiều Anh T.Q.Dũng Văn C.Thao Toán C.N.Hà Sử T.Đức Toán C.Phương Văn C.Loan Lý C.N.Nhung Anh T.Minh Địa C.H.Nga Toán T.Tuấn Văn C.Hoài Anh C.C.Nhung THI VÒNG 1 CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HSG CẤP TỈNH LỚP 9 (Vật lý - Sinh học - Địa lí - GDCD)
Bảy 11/25/2017 Sáng HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 HỌC CHÍNH KHÓA THEO THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2
Chiều Địa C.H.Nga Anh T.Q.Dũng Văn C.Bắc Toán C.N.Hà Lý C.N.Nhung Anh T.Minh Toán C.Phương Văn C.Loan Văn C.Thao Hóa T.Dũng Anh T.Hóa Toán T.Tuấn Văn C.V.Nga Sinh C.Mỹ Toán T.Linh Sử C.B.Hà
CN 11/26/2017 Sáng NGHỈ NGHỈ NGHỈ Toán T.Hiệu Sử C.B.Hà Văn C.Loan Địa C.Hoàn
Chiều NGHỈ NGHỈ NGHỈ Sinh C.Mỹ Địa C.Hoàn Sử C.B.Hà Toán T.LinhĐịa C.Hoàn Toán T.Linh Sinh C.Mỹ Văn C.V.Nga
Sử C.B.Hà Văn C.V.Nga Địa C.Hoàn Sinh C.Mỹ