LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Đăng ngày 12/16/2017 9:31:36 PM | Thể loại: Kế hoạch tuần | Chia sẽ bởi: Thcsqh Admind | Lần tải: 1 | Lần xem: 16 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

 

Thứ ngày

Buổi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

                                KHỐI LỚP

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

Thứ 6

22/12/2017

Sáng

45 phút

7h0

7h05

 

 

Sử

45 phút

8h05

8h10

Địa

 

 

Hóa

45 phút

9h10

9h15

GDCD

 

 

Chiều

45 phút

14h0

14h05

 

Hóa

 

45 phút

15h05

15h10

 

GDCD

Địa

 

45 phút

16h10

16h15

 

C.Nghệ

Sử

 

Thứ 7

 

23/12/2017

Sáng

45 phút

7h0

7h05

Sử

 

 

GDCD

45 phút

8h05

8h10

Tin

 

 

Địa

90 phút

9h10

9h15

C.Nghệ

 

 

C.Nghệ

Chiều

45 phút

14h0

14h05

 

Địa

 

45 phút

15h05

15h10

 

Sử

GDCD

 

45 phút

16h10

16h15

 

Tin

C.Nghệ

 

Thứ 2

25/12/2017

Sáng

Chấm kiểm tra

Thứ 3

26/12/2017

Sáng

90 phút

7h30

7h35

N.Văn

 

 

N.Văn

45 phút

9h30

9h35

T.Anh

(viết)

T.Anh

(viết)

Chiều

90 phút

14h0

14h05

T.Anh

(nói)

Từ 14h0

 

 

Toán

45 phút

16h0

16h5

Sinh

Th4

27/12/2017

Sáng

90 phút

7h30

7h35

 

 

N.Văn

N.Văn

 

45 phút

9h30

9h35

T.Anh

(viết)

T.Anh

(viết)

 

Chiều

 

90 phút

14h0

14h05

Toán

 

T.Anh

(nói)

Từ 14h0

 

45 phút

16h0

16h5

Sinh

Thứ 5

28/12/2017

Sáng

90 phút

7h30

7h35

 

Toán

Toán

T.Anh

(nói)

Từ 7h30

45 phút

9h30

9h35

Sinh

Sinh

Chiều

45 phút

14h0

14h05

 

T.Anh

(nói)

Từ 14h0

Tin

  Tin

Thứ 6

29/12/2017

HỘI ĐỒNG CHẤM KIỂM TRA TẠI VĂN PHÒNG

                                                        TỔ NHẬP ĐIỂM LÀM VIỆC

 Thứ 7

30/12/2017

HỘI ĐỒNG CHẤM KIỂM TRA TẠI VĂN PHÒNG

                                                      TỔ NHẬP ĐIỂM LÀM VIỆC

         Chú ý :- Các môn Nhạc, T.Dục, Mĩ Thuật  có lịch kiểm tra riêng

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018, Kế hoạch tuần. . https://nslide.com/giao-an/lich-kiem-tra-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018.3tux0q.html