SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THCS&THPT
HƯNG LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Lợi, ngày 14 tháng 3 năm 2021LỊCH LÀM VIỆC CỦA HIỆU TRƯỞNG, CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021


Ngày
Nội dung công việc
Phụ trách
Thực hiện, quản lý

Thứ hai
(15/3)
- HT và PHT 2 tham gia đoàn HKPĐ tại tỉnh ST
- PHT 1 nghỉ phép đến hết tuần

HT
PHT

Thứ ba
(16/3)
- HT và PHT 2 tham gia đoàn HKPĐ tại tỉnh ST

HT
PHT


Thứ tư
(17/3)
- HT và PHT 2 tham gia đoàn HKPĐ tại tỉnh ST

HT
PHT

Thứ năm
(18/3)
- HT làm việc tại cơ quan, kiểm tra các phòng tin học chuẩn bị thi nghề, mời PHT 2 cùng kiểm tra vào lúc 8h35
- PHT 2 làm việc tại cơ quan, kiểm tra công tác chuẩn bị KT chung theo KH PHT 1
HT
PHT

Thứ sáu
(19/3)
- HT họp xét hỗ trợ gạo và tiền ăn cho HS (kế toán chuẩn bị nội dung) đồng thời họp GVCN (PHT 2 chuẩn bị nội dung). Thời gian: 14h30, tại Hội trường. Nội dung SHCN thầy, cô bố trí phổ biến trong thời gian thích hợp, GVCN thông báo phụ huynh rước HS 14h30.
- PHT 2 trực lãnh đạo KT chung theo KH, họp GVC lúc 14h30
HT
PHT

Thứ bảy
(20/3)
- PHT 1 làm việc tại cơ quan

PHT

Chủ nhật
(21/3)
HT dự Hội nghị chuyên đề môn tiếng Anh tại trường THPT An Lạc Thôn, cô Oanh cùng dự
HT
PHT


* Ghi chú: Lịch làm việc này thay cho thư mời những cuộc họp do HT hoặc PHT chủ trì.Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- HT và các PHT;
- Trưởng các bộ phận;
- Các TTCM, TPCM, TTVP;
- Website trường;
- Lưu: VT.

Phạm Thanh Trọng