lop 3 tuan 1

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 2 Tập làm văn 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-10-26 21:52:50 Tác giả cong đinh loại .doc kích thước 0.17 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Trường Tiểu học xã Sơn Long Năm học: 2018 - 2019 Tuần 1 Ngày soạn: 03/09/2018 Thứ 4 ngày 05 tháng 09 năm 2018 Chủ đề 1 : Tìm hiểu đường bộ (tiết 1) Hs biết được: các loại hình đường bộ ở nước ta TIẾT

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

Tuần 1
Ngày soạn: 03/09/2018
Thứ 4 ngày 05 tháng 09 năm 2018
 
Chủ đề 1 : Tìm hiểu đường bộ (tiết 1)
 Hs biết được: các loại hình đường bộ ở nước ta
 
TIẾT 2
 
Nhóm trình độ 3
Nhóm trình độ 4
 
Môn:Tiếng Việt
Bài 1A. Cậu bé thông minh
(Tiết 1 )
Môn:Toán
Bài 1.Ôn tập các số đến 100 000
I.Mục tiêu:             
SHDH trang 03
SHDH trang 3
II.Đồ dùng dạy học:
Tranh ảnh SHD
 
III.Hoạt động dạy học:
 
 
A.Hoạt động cơ bản
(Mục 1,2,3 ,4, 5  thực hiện theo sách hướng dẫn)
- GV hướng dẫn hs – nhận xét tuyên dương những hs đọc tốt, nhắc nhở hs đọc còn chậm cần cố gắng nhiều hơn
 
 
A.Hoạt động thực hành
Các mục 1, 2, 3, 4 thực hiện theo SHD
- Gv theo dõi – nhận xét
B. Hoạt động ứng dụng
- Gv gợi ý Hs thực hiện cùng các bạn trong lớp
 
TIẾT 3
 
Nhóm trình độ 3
Nhóm trình độ 4
 
Môn: Tiếng Việt
Bài 1A. Cậu bé thông minh
( Tiết 2 )
Môn: Tiếng Việt
Bài 1A. Thương người như thể thương thân ( Tiết 1 )
I.Mục tiêu:             
SHDH trang 03
SHDH trang 3
II.Đồ dùng dạy học:
 
Hình ảnh SHD            
Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1
 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

III.Hoạt động dạy học:
 
 
A.Hoạt động cơ bản
(Mục 6 thực hiện theo sách hướng dẫn)
- Gv theo dõi giúp đỡ hs
B.Hoạt động thực hành
(Mục 1,2, 3, 4 thực hiện theo sách hướng dẫn)
- Gv theo dõi giúp đỡ hs
C.Hoạt động ứng dụng
- Học sinh về nhà thực hiện các bài tập theo yêu cầu.
A.Hoạt động cơ bản
(Mục 1,2,3 ,4, 5  thực hiện theo sách hướng dẫn)
- GV hướng dẫn hs
 
 
TIẾT 4
 
Nhóm trình độ 2
Nhóm trình độ 4
 
Môn: Toán
Bài 1 Ôn tập về đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
Môn: Tiếng Việt
Bài 1A. Thương người như thể thương thân ( Tiết 2 )
I.Mục tiêu:             
SHDH trang 03
SHDH trang 3
II.Đồ dùng dạy học:
 
 
III.Hoạt động dạy học:
 
 
A.Hoạt động thực hành
1. Chơi trò chơi "Xếp hàng theo thứ tự"- Hoạt động chung cả lớp
- Gv hướng dẫn
2. Mỗi bạn viết số có ba chữ số, rồi đọc các số cho các bạn nghe
- Hoạt động cặp đôi
- GV theo dõi, nhận xét
Bài tập 3, 4, 5- Hs làm bài cá nhân
- Gv theo dõi
B.Hoạt động ứng dụng
 ( hướng dẫn HS về nhà làm)    
A.Hoạt động cơ bản
(Mục 6 thực hiện theo sách hướng dẫn)
- Gv theo dõi giúp đỡ hs
B.Hoạt động thực hành
(mục 1,2 thực hiện theo sách hướng dẫn)
- Gv theo dõi giúp đỡ hs
 
 
GIÁO DỤC LỐI SỐNG
Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1
 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

Bài 1 :
KÍNH YÊU BÁC HỒ
I/Mục tiêu :
- Học sinh biết Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn với dân tộc, với đất nước.
- Tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ
- Học sinh hiểu và ghi nhớ làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
 
II/Đồ dùng dạy học
- Gv: Các bài thơ, bài hát, phiếu học tập
- Hs : SGK, Vở bài tập
II/Các hoạt động day – học
TIẾN TRÌNH
       HĐ CỦA HỌC SINH
      HĐ CỦA GIÁO VIÊN
A.Hoạt động 1 : Quan sát các bức ảnh và thảo luận
 
 
 
B.Hoạt động 2 : Tìm hiểu về Bác Hồ.
 
 
 
*Kết thúc tiết học
HĐ nhóm
Đại diện mỗi nhóm lên giới thiệu về bức ảnh
 
 
 
Hđ cả lớp
Hs nêu ý kiến
 
 
 
Cả lớp lắng nghe và ghi nhận
 
Gv cho hs quan sát tranh.
Gv kết luận
 
 
 
Gv nhận xét – kết luận
 
 
 
 
GV nhận xét chung về tiết học
 
Ngày soạn: 05/09/2018
Thứ 5 ngày 06 tháng 09 năm 2018
 
TIẾT 1
 
Nhóm trình độ 3
Nhóm trình độ 4
 
Môn:Tiếng Việt
Môn:Toán
 
Bài 1B. Trẻ em thông minh như thế nào ?( Tiết 1 )
Bài 2. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (tiết 1)
I.Mục tiêu:             
SHDH trang 07
SHSH trang 06
Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1
 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

II.Đồ dùng dạy học:
 
 
III.Hoạt động dạy học:
 
 
A.Hoạt động cơ bản
(Mục 1,2  thực hiện theo sách hướng dẫn)
- Gv hướng dẫn hỗ trợ cho học sinh
A.Hoạt động thực hành
Bài tập 1, 2, 3
- Hoạt động cá nhân
- GV theo dõi – trợ giúp
- Gv nhận xét chung tiết học
 
TIẾT 2
 
Nhóm trình độ 3
Nhóm trình độ 4
 
Môn:Tiếng Việt
Môn: Tiếng Việt
 
Bài 1B. Trẻ em thông minh như thế nào ?( Tiết 2 )
Bài 1A: Thương người như thể thương thân( Tiết 3 )
I.Mục tiêu:             
SGK trang 07
SGK trang 3
II.Đồ dùng dạy học:
Phiếu học tập
 
III.Hoạt động dạy học:
 
 
A. Hoạt động cơ bản
3. Thi kể từng đoạn câu chuyện trước lớp
-Hoạt động chung cả lớp
- Gv hướng dẫn – theo dõi và tuyên dương
4. Cùng tìm những sự vật được so sánh với nhau trong mỗi câu văn, thơ
- Hoạt động cặp đôi
- Việc 1 : Hs đọc yêu cầu
- Việc 2: Các cặp trao đổi với nhau cùng thực hiện
- Việc 3: Báo cáo kết quả
- Gv điều chỉnh, tuyên dương
5. Viết kết quả tìm được ở hoạt động 4 vào phiếu học tập
B .Hoạt động thực hành
B.Hoạt động thực hành
(Mục 3, 4, 5  thực hiện theo sách hướng dẫn)
C/ Hoạt động ứng dụng
- Dặn dò Hs về nhà thực hiện
Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1
 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

 
(Mục 1,2,3 thực hiện theo sách hướng dẫn)
- GV theo dõi giúp đỡ hs
 
 
TIẾT 3
 
Nhóm trình độ 3
Nhóm trình độ 4
 
Môn: Toán
Môn: Tiếng Việt
 
Bài 2. Ôn tập về cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ) ( Tiết 1)
Bài 1B.Thương người, người thương (Tiết 1 )
I.Mục tiêu:             
SHDH trang 05
SHDH trang 10
II.Đồ dùng dạy học:
 
- Tranh ảnh
 
III.Hoạt động dạy học:
 
 
A.Hoạt động thực hành
1.Chơi trò chơi truyền điện
- Hoạt động trong nhóm
Bài 3, 4
- Hoạt động cá nhân
- Gv theo dõi – nhận xét
- GV nhận xét bài làm của hs
A .Hoạt động cơ bản
(Mục 1,2,3, 4, 5, 6, 7 thực hiện theo sách hướng dẫn)
- GV theo dõi giúp đỡ hs
TIẾT 4
Mĩ thuật
TTMT. XEM TRANH THIẾU NHI
I/ Mục tiêu:
-  Tiếp xúc và làm quen với tranh thiếu nhi của họa sĩ về đề tài bảo vệ môi trường.
- Biết cách mô tả nhận xét hình ảnh, màu sắc trong tranh.
II/ Chuẩn bị :
GV: Tranh sưa tầm
HS: Sưu tầm tranh ảnh
III/ Các hoạt động dạy – học
TIẾN TRÌNH
 HĐ CỦA HỌC SINH
 HĐ CỦA GIÁO VIÊN
A.Hoạt động 1:Quan sát mẫu
 
 
Hoạt động cá nhân
Xem mẫu đường diềm đã vẽ sẵn
Hđ nhóm
Theo dõi - quan sát
 
 
GV:cho h/s nhận xét được
Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1
 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

B. Hoạt động 2: Nhận xét
 
 
C. Hoạt động 3: Thực hành
 
D. Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm
*Kết thúc tiết học
 
 
Hđ cặp đôi
 
Hoạt động lớp
 
Cả lớp lắng nghe và về nhà thực hiện.
cách trang trí đường diềm.
 
Gv theo dõi – hướng dẫn cho học sinh vẽ
Gv nhận xét các bài vẽ
 
Gv nhận xét tiết học và giao nhiệm vụ.
 
Ngày soạn: 06/9/2018
Thứ 6 ngày 07 tháng 9 năm 2018
TIẾT 1
 
Nhóm trình độ 3
Nhóm trình độ 4
 
Môn: Toán
Môn: Tiếng Việt
 
Bài 2. Ôn tập cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (tiết 2)
Bài 1B: Thương người, người thương(Tiết 2)
I.Mục tiêu:             
SHDH trang 6
SHDH trang 11
II.Đồ dùng dạy học:
 
 
III.Hoạt động dạy học:
 
 
A.Hoạt động thực hành
4. Tìm x
- Hoạt động cá nhân
- Gv theo dõi – nhận xét – tuyên dương
5 .Giải bài toán:
- Hoạt động chung cả lớp
- Gv hướng dẫn            
          
B.Hoạt động ứng dụng
Học sinh về nhà thực hiện theo hướng dẫn
A. Hoạt động cơ bản
8. Nghe thầy kể chuyện Sự tích hồ Ba Bể
- Hoạt động chung cả lớp
9. Tìm hiểu "Thế nào là kể chuyện? "
- Hoạt động chung cả lớp
- Gv hướng dẫn
 
                                                                       
Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1
 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

                                                                      TIẾT 2
 
Nhóm trình độ 3
Nhóm trình độ 4
 
Môn:Tiếng Việt
Môn: Tiếng Việt
 
Bài 1B. Trẻ em thông minh như thế nào ?( Tiết 3  )
Bài 1B: Thương người, người thương ( Tiết 3)
I.Mục tiêu:             
SHDH trang 7
SHDH trang 11
II.Đồ dùng dạy học:
 
 
III.Hoạt động dạy học:
 
 
B.Hoạt động thực hành
(Mục 4, 5, 6, 67, 8  thực hiện theo sách hướng dẫn)
C.Hoạt động ứng dụng
- Học sinh về nhà thực hiện các bài tập theo yêu cầu.
B. Hoạt động thực hành
  (Mục 1, 2 thực hiện theo sách hướng dẫn)
C/ Hoạt động ứng dụng
- Về nhà thực hiện cùng người thân
TIẾT 3
 
Nhóm trình độ 3
Nhóm trình độ 4
 
Môn:Tiếng Việt
Bài 1C: Hai bàn tay em (Tiết 1)
Môn:Toán
Bài 2:  Ôn tập về các số đến 100 000 (tiếp theo) (tiết 2)
I.Mục tiêu:             
SHDH trang 11
SHDH trang 5
II.Đồ dùng dạy học:
 
 
III.Hoạt động dạy học:
 
 
A. Hoạt động cơ bản
  (Mục 1,2,3 ,4 ,5, 6 thực hiện theo sách hướng dẫn)
.- Gv theo dõi – trợ giúp – nhận xét
 
 A.Hoạt động thực hành
4. Tìm x
Hs thực hiện theo SHDH
Gv theo dõi – trợ giúp – nhận xét
Bài tập 5 Giải các bài toán
- Hoạt động chung cả lớp
- Gv hướng dẫn
6. Xếp hình
7. Chơi trò chơi
- Hoạt động nhóm
- Gv theo dõi – nhận xét       
Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1
 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

 
 
B.Hoạt động ứng dụng
Học sinh về nhà thực hiện theo hướng dẫn
 
TIẾT 4
 
Nhóm trình độ 3
Nhóm trình độ 4
 
Môn:Tự nhiên và xã hội
Bài 1.Hoạt động thở và cơ quan hô hấp( Tiết 1 )
Khoa học
Bài 1: Con người cần gì để sống
I.Mục tiêu:             
SHDH trang 03
SHDH trang 3
II.Đồ dùng dạy học:
Tranh ảnh về cơ quan hô hấp
Tranh ảnh SHDH
 
III.Hoạt động dạy học:
 
 
A. Hoạt động cơ bản
(Mục 1,2,3, 4, 5  thực hiện theo sách hướng dẫn )
- Gv theo dõi hướng dẫn hs thực hiện
 
  A. Hoạt động cơ bản
1. Liên hệ thực tế và trả lời
- Hoạt động cặp đôi
- Gv theo dõi – kiểm tra
2. Quan sát và thảo luận
- Hoạt động nhóm
- Gv nhận xét – đánh giá
(Mục 3, 4,5 thực hiện theo SHD)
B. Hoạt động thực hành
Chơi trò chơi
- Hoạt động nhóm
- Gv theo dõi – nhận xét
C.Hoạt động ứng dụng 
- Dặn dò HS về nhà thực hiện
 
Tiết 5
 
Nhóm trình độ 3
Nhóm trình độ 4
 
Môn : Toán
Tăng cường toán
Môn :Lịch sử
Bài 1: Môn Lịch sử và Địa lí
I.Mục tiêu:             
 
 
II.Đồ dùng dạy học:
 
Tranh ảnh SHDH
 
Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1
 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

III.Hoạt động dạy học:
 
 
Hoạt động thực hành
Gv cho hs thực hiện dạng toán về cộng, trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)
- Gv hướng dẫn hs thực hiện
 A.Hoạt động cơ bản
(Mục 1,2 , 3,4 ,5 thực hiện theo SHD)
- Hoạt động nhóm - > cặp đôi - > cá nhân
- Gv theo dõi – trợ giúp – nhận xét
 
 
Ngày soạn: 07/9/2018
Thứ 7 ngày 08 tháng 09 năm 2018
TIẾT 1
 
Nhóm trình độ 3
Nhóm trình độ 4
 
Môn: TN & XH
Bài 1: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp (tiết 2)
Môn: Tiếng Việt
Bài 1C:Làm người nhân ái
( Tiết 1 )
I.Mục tiêu:             
SHDH trang 3
SHDH trang 16
II.Đồ dùng dạy học:
 
 
III.Hoạt động dạy học:
 
 
A.Hoạt động cơ bản
6. Dựa vào hình 6 để trao đổi với bạn bên cạnh
- Hoạt động cặp đôi
- GV theo dõi hướng dẫn hs
7. Đọc và trả lời
- Hoạt động cá nhân
- Gv theo dõi – nhận xét
B. Hoạt động thực hành
(Mục 1, 2, 3 thực hiện theo SHD)
C. Hoạt động ứng dụng
- Gv gợi ý HS về nhà thực hiện
A.Hoạt động cơ bản
1. Trò chơi : Nói về một hành động nhân ái
- Hoạt động nhóm
- GV theo dõi hướng dẫn
2. Tìm hiểu "Nhân vật trong truyện"
- Hoạt động chung cả lớp
- Gv hướng dẫn
3 & 4 thực hiện theo SHDH
- Gv nhận xét – đánh giá kết qả
 
TIẾT 2
 
Nhóm trình độ 3
Nhóm trình độ 4
Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1
 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

 
Môn: Tiếng Việt
Môn: Toán
 
Bài 1C. Hai bàn tay em
( Tiết 2)
Bài 3: Biểu thức có chứa một chữ
( Tiết 1 )
I.Mục tiêu:             
SGK trang  11
SGK trang 8
II.Đồ dùng dạy học:
 
 
III.Hoạt động dạy học:
 
 
B.Hoạt động thực hành
(Mục 1,2 thực hiện theo sách hướng dẫn)
- GV theo dõi hướng dẫn hs
 
A .Hoạt động cơ bản
(Mục 1, 2, 3 thực hiện theo sách hướng dẫn)
- Gv theo dõi – hướng dẫn – kiểm tra – nhận xét kết quả học tập của hs.
B.Hoạt động thực hành
Bài tập 1
- Hoạt động cá nhân
- Gv theo dõi nhận xét – tuyên dương
 
TIẾT 3
Âm nhạc :
Học Hát: BÀI QUỐC CA VIỆT NAM

I. Yêu cầu:
- Biết hát theo giai điệu lời 1 của bài hát. Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao.
 - Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
 - Đàn và hát thuần thục lời một bài hát Quốc ca Việt Nam
 - Tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trường.
III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi học hát.
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Bài mới:
Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1
 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
   Hoạt động 1: Học hát:  Quốc ca Việt Nam
- Giới thiệu:Bài Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944, được tác giả đặt tên là Tiến quân ca. Bài hát đã kêu gọi, thúc giục nhân nhân Việt Nam anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp, Tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa I, bài hát này đã được Bác Hồ đề nghị chọn làm Quốc ca Việt Nam.
-GV hát mẫu ( hoặc mở băng).
-GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu
GV hỏi: Trong bài có từ “ Sa trường” em nào có thể giải thích ý của từ này?
GV giải thích từ này nghĩa là chiến trường.
- Đọc lời theo tiết tấu lời ca.
Tập gõ hình thiết tấu câu thứ nhất
GV gõ hình thiết tấu làm mẫu khoảng 2 –3 lần
GV chỉ định một vài HS gõ lại tiêt tấu
- Luyện thanh: 1 – 2 phút
- Tập hát từng câu:
GV hát mẫu,đàn giai điệu 2-3 lần, HS nghe và nhẩm theo.
GV tiếp tục đàn câu tiếp và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn.
Tập tương tự với các câu tiếp theo.
GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này.
Dạy những câu tiếp theo tương tự như trên.
GV nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời, tư thế đứng nghiêm trang
- Củng cố dặn dò:
- Lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát quốc ca.
- Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trưởng của một HS bắt nhịp.
HS ghi bài
HS theo dõi
 
HS nghe và cảm nhận
1-2 HS đọc lời ca.
HS trả lời
 
HS theo dõi
 
HS thực hiện
 
HS nghe và ghi nhớ
HS thực hiện
-Luyện thanh
HS tập hát theo hướng dẫn của GV
 
 
HS tập hát tương tự
1-2 HS trình bày
 
 
 
 
HS hát cả bài
 
 

 
Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1
 


Nguồn:cong đinh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử lop 3 tuan 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_1.doc[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
tf070q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-10-26 21:52:50
Loại file
doc
Dung lượng
0.17 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử lop 3 tuan 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • TUẦN 3 LỚP 1
  Tuần 1 đến 35
  TUẦN 3 LỚP 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tuần 1 đến 35

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2010

  Xem: 0

 • Lop 1 Tuan 3
  Lớp 1
  Lop 1 Tuan 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2011

  Xem: 0

 • Tuần 1- lớp 3
  Toán học
  Tuần 1- lớp 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2011

  Xem: 0

 • tuan 3 lop 1
  Giáo án khác
  tuan 3 lop 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2016

  Xem: 3

 • Lop 1 Tuan 3
  Toán học 1
  Lop 1 Tuan 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2011

  Xem: 0

 • tuan 3 lop 1
  Toán học
  tuan 3 lop 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2009

  Xem: 8

 • Tuan 1 lop 3
  Lớp 3
  Tuan 1 lop 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2012

  Xem: 0

 • tuần 1 lớp 3
  Toán học 3
  tuần 1 lớp 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2011

  Xem: 0

 • Lớp 3 tuần 1
  Tiểu học
  Lớp 3 tuần 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2010

  Xem: 8

 • LỚP 1 TUẦN 3
  Lớp 1
  LỚP 1 TUẦN 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2014

  Xem: 0