lop 3 tuan 1 - tuan 1 doc

  • 26/10/2019 09:52:50
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: doc , dung lượng : 0.17 M, số trang : 1 ,tên tuan 1 doc

Chi tiết

 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

Tuần 1

Ngày soạn: 03/09/2018

Thứ 4 ngày 05 tháng 09 năm 2018

 

Chủ đề 1 : Tìm hiểu đường bộ (tiết 1)

 Hs biết được: các loại hình đường bộ ở nước ta

 

TIẾT 2

 

Nhóm trình độ 3

Nhóm trình độ 4

 

Môn:Tiếng Việt

Bài 1A. Cậu bé thông minh

(Tiết 1 )

Môn:Toán

Bài 1.Ôn tập các số đến 100 000

I.Mục tiêu:             

SHDH trang 03

SHDH trang 3

II.Đồ dùng dạy học:

Tranh ảnh SHD

 

III.Hoạt động dạy học:

 

 

A.Hoạt động cơ bản

(Mục 1,2,3 ,4, 5  thực hiện theo sách hướng dẫn)

- GV hướng dẫn hs – nhận xét tuyên dương những hs đọc tốt, nhắc nhở hs đọc còn chậm cần cố gắng nhiều hơn

 

 

A.Hoạt động thực hành

Các mục 1, 2, 3, 4 thực hiện theo SHD

- Gv theo dõi – nhận xét

B. Hoạt động ứng dụng

- Gv gợi ý Hs thực hiện cùng các bạn trong lớp

 

TIẾT 3

 

Nhóm trình độ 3

Nhóm trình độ 4

 

Môn: Tiếng Việt

i 1A. Cậu bé thông minh

( Tiết 2 )

Môn: Tiếng Việt

Bài 1A. Thương người như thể thương thân ( Tiết 1 )

I.Mục tiêu:             

SHDH trang 03

SHDH trang 3

II.Đồ dùng dạy học:

 

Hình ảnh SHD            

Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1

 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

III.Hoạt động dạy học:

 

 

A.Hoạt động cơ bản

(Mục 6 thực hiện theo sách hướng dẫn)

- Gv theo dõi giúp đỡ hs

B.Hoạt động thực hành

(Mục 1,2, 3, 4 thực hiện theo sách hướng dẫn)

- Gv theo dõi giúp đỡ hs

C.Hoạt động ứng dụng

- Học sinh về nhà thực hiện các bài tập theo yêu cầu.

A.Hoạt động cơ bản

(Mục 1,2,3 ,4, 5  thực hiện theo sách hướng dẫn)

- GV hướng dẫn hs

 

 

TIẾT 4

 

Nhóm trình độ 2

Nhóm trình độ 4

 

Môn: Toán

Bài 1 Ôn tập về đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Môn: Tiếng Việt

Bài 1A. Thương người như thể thương thân ( Tiết 2 )

I.Mục tiêu:             

SHDH trang 03

SHDH trang 3

II.Đồ dùng dạy học:

 

 

III.Hoạt động dạy học:

 

 

A.Hoạt động thực hành

1. Chơi trò chơi "Xếp hàng theo thứ tự"
- Hoạt động chung cả lớp

- Gv hướng dẫn

2. Mỗi bạn viết số có ba chữ số, rồi đọc các số cho các bạn nghe

- Hoạt động cặp đôi

- GV theo dõi, nhận xét

Bài tập 3, 4, 5
- Hs làm bài cá nhân

- Gv theo dõi

B.Hoạt động ứng dụng

 ( hướng dẫn HS về nhà làm)    

A.Hoạt động cơ bản

(Mục 6 thực hiện theo sách hướng dẫn)

- Gv theo dõi giúp đỡ hs

B.Hoạt động thực hành

(mục 1,2 thực hiện theo sách hướng dẫn)

- Gv theo dõi giúp đỡ hs

 

 

GIÁO DỤC LỐI SỐNG

Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1

 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

Bài 1 :

KÍNH YÊU BÁC HỒ

I/Mục tiêu :

- Học sinh biết Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn với dân tộc, với đất nước.

- Tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ

- Học sinh hiểu và ghi nhớ làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

 

II/Đồ dùng dạy học

- Gv: Các bài thơ, bài hát, phiếu học tập

- Hs : SGK, Vở bài tập

II/Các hoạt động day – học

TIẾN TRÌNH

       HĐ CỦA HỌC SINH

      HĐ CỦA GIÁO VIÊN

A.Hoạt động 1 : Quan sát các bức ảnh và thảo luận

 

 

 

B.Hoạt động 2 : Tìm hiểu về Bác Hồ.

 

 

 

*Kết thúc tiết học

HĐ nhóm

Đại diện mỗi nhóm lên giới thiệu về bức ảnh

 

 

 

Hđ cả lớp

Hs nêu ý kiến

 

 

 

Cả lớp lắng nghe và ghi nhận

 

Gv cho hs quan sát tranh.

Gv kết luận

 

 

 

Gv nhận xét – kết luận

 

 

 

 

GV nhận xét chung về tiết học

 

Ngày soạn: 05/09/2018

Thứ 5 ngày 06 tháng 09 năm 2018

 

TIẾT 1

 

Nhóm trình độ 3

Nhóm trình độ 4

 

Môn:Tiếng Việt

Môn:Toán

 

i 1B. Trẻ em thông minh như thế nào ?( Tiết 1 )

Bài 2. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (tiết 1)

I.Mục tiêu:             

SHDH trang 07

SHSH trang 06

Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1

 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

II.Đồ dùng dạy học:

 

 

III.Hoạt động dạy học:

 

 

A.Hoạt động cơ bản

(Mục 1,2  thực hiện theo sách hướng dẫn)

- Gv hướng dẫn hỗ trợ cho học sinh

A.Hoạt động thực hành

Bài tập 1, 2, 3

- Hoạt động cá nhân

- GV theo dõi – trợ giúp

- Gv nhận xét chung tiết học

 

TIẾT 2

 

Nhóm trình độ 3

Nhóm trình độ 4

 

Môn:Tiếng Việt

Môn: Tiếng Việt

 

Bài 1B. Trẻ em thông minh như thế nào ?( Tiết 2 )

Bài 1A: Thương người như thể thương thân( Tiết 3 )

I.Mục tiêu:             

SGK trang 07

SGK trang 3

II.Đồ dùng dạy học:

Phiếu học tập

 

III.Hoạt động dạy học:

 

 

A. Hoạt động cơ bản

3. Thi kể từng đoạn câu chuyện trước lớp

-Hoạt động chung cả lớp

- Gv hướng dẫn – theo dõi và tuyên dương

4. Cùng tìm những sự vật được so sánh với nhau trong mỗi câu văn, thơ

- Hoạt động cặp đôi

- Việc 1 : Hs đọc yêu cầu

- Việc 2: Các cặp trao đổi với nhau cùng thực hiện

- Việc 3: Báo cáo kết quả

- Gv điều chỉnh, tuyên dương

5. Viết kết quả tìm được ở hoạt động 4 vào phiếu học tập

B .Hoạt động thực hành

B.Hoạt động thực hành

(Mục 3, 4, 5  thực hiện theo sách hướng dẫn)

C/ Hoạt động ứng dụng

- Dặn dò Hs về nhà thực hiện

Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1

 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

 

(Mục 1,2,3 thực hiện theo sách hướng dẫn)

- GV theo dõi giúp đỡ hs

 

 

TIẾT 3

 

Nhóm trình độ 3

Nhóm trình độ 4

 

Môn: Toán

Môn: Tiếng Việt

 

Bài 2. Ôn tập về cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ) ( Tiết 1)

Bài 1B.Thương người, người thương (Tiết 1 )

I.Mục tiêu:             

SHDH trang 05

SHDH trang 10

II.Đồ dùng dạy học:

 

- Tranh ảnh

 

III.Hoạt động dạy học:

 

 

A.Hoạt động thực hành

1.Chơi trò chơi truyền điện

- Hoạt động trong nhóm

Bài 3, 4

- Hoạt động cá nhân

- Gv theo dõi – nhận xét

- GV nhận xét bài làm của hs

A .Hoạt động cơ bản

(Mục 1,2,3, 4, 5, 6, 7 thực hiện theo sách hướng dẫn)

- GV theo dõi giúp đỡ hs

TIẾT 4

Mĩ thuật

TTMT. XEM TRANH THIẾU NHI

I/ Mục tiêu:

-  Tiếp xúc và làm quen với tranh thiếu nhi của họa sĩ về đề tài bảo vệ môi trường.

- Biết cách mô tả nhận xét hình ảnh, màu sắc trong tranh.

II/ Chuẩn bị :

GV: Tranh sưa tầm

HS: Sưu tầm tranh ảnh

III/ Các hoạt động dạy – học

TIẾN TRÌNH

 HĐ CỦA HỌC SINH

 HĐ CỦA GIÁO VIÊN

A.Hoạt động 1:Quan sát mẫu

 

 

Hoạt động cá nhân

Xem mẫu đường diềm đã vẽ sẵn

Hđ nhóm

Theo dõi - quan sát

 

 

GV:cho h/s nhận xét được

Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1

 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

B. Hoạt động 2: Nhận xét

 

 

C. Hoạt động 3: Thực hành

 

D. Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm

*Kết thúc tiết học

 

 

Hđ cặp đôi

 

Hoạt động lớp

 

Cả lớp lắng nghe và về nhà thực hiện.

cách trang trí đường diềm.

 

Gv theo dõi – hướng dẫn cho học sinh vẽ

Gv nhận xét các bài vẽ

 

Gv nhận xét tiết học và giao nhiệm vụ.

 

Ngày soạn: 06/9/2018

Thứ 6 ngày 07 tháng 9 năm 2018

TIẾT 1

 

Nhóm trình độ 3

Nhóm trình độ 4

 

Môn: Toán

Môn: Tiếng Việt

 

Bài 2. Ôn tập cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (tiết 2)

Bài 1B: Thương người, người thương(Tiết 2)

I.Mục tiêu:             

SHDH trang 6

SHDH trang 11

II.Đồ dùng dạy học:

 

 

III.Hoạt động dạy học:

 

 

A.Hoạt động thực hành

4. Tìm x

- Hoạt động cá nhân

- Gv theo dõi – nhận xét – tuyên dương

5 .Giải bài toán:

- Hoạt động chung cả lớp

- Gv hướng dẫn            

          

B.Hoạt động ứng dụng

Học sinh về nhà thực hiện theo hướng dẫn

A. Hoạt động cơ bản

8. Nghe thầy kể chuyện Sự tích hồ Ba Bể

- Hoạt động chung cả lớp

9. Tìm hiểu "Thế nào là kể chuyện? "

- Hoạt động chung cả lớp

- Gv hướng dẫn

 

                                                                       

Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1

 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

                                                                      TIẾT 2

 

Nhóm trình độ 3

Nhóm trình độ 4

 

Môn:Tiếng Việt

Môn: Tiếng Việt

 

Bài 1B. Trẻ em thông minh như thế nào ?( Tiết 3  )

Bài 1B: Thương người, người thương ( Tiết 3)

I.Mục tiêu:             

SHDH trang 7

SHDH trang 11

II.Đồ dùng dạy học:

 

 

III.Hoạt động dạy học:

 

 

B.Hoạt động thực hành

(Mục 4, 5, 6, 67, 8  thực hiện theo sách hướng dẫn)

C.Hoạt động ứng dụng

- Học sinh về nhà thực hiện các bài tập theo yêu cầu.

B. Hoạt động thực hành

  (Mục 1, 2 thực hiện theo sách hướng dẫn)

C/ Hoạt động ứng dụng

- Về nhà thực hiện cùng người thân

TIẾT 3

 

Nhóm trình độ 3

Nhóm trình độ 4

 

Môn:Tiếng Việt

Bài 1C: Hai bàn tay em (Tiết 1)

Môn:Toán

Bài 2:  Ôn tập về các số đến 100 000 (tiếp theo) (tiết 2)

I.Mục tiêu:             

SHDH trang 11

SHDH trang 5

II.Đồ dùng dạy học:

 

 

III.Hoạt động dạy học:

 

 

A. Hoạt động cơ bản

  (Mục 1,2,3 ,4 ,5, 6 thực hiện theo sách hướng dẫn)

.- Gv theo dõi – trợ giúp – nhận xét

 

 A.Hoạt động thực hành

4. Tìm x

Hs thực hiện theo SHDH

Gv theo dõi – trợ giúp – nhận xét

Bài tập 5 Giải các bài toán

- Hoạt động chung cả lớp

- Gv hướng dẫn

6. Xếp hình

7. Chơi trò chơi

- Hoạt động nhóm

- Gv theo dõi – nhận xét       

Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1

 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

 

 

B.Hoạt động ứng dụng

Học sinh về nhà thực hiện theo hướng dẫn

 

TIẾT 4

 

Nhóm trình độ 3

Nhóm trình độ 4

 

Môn:Tự nhiên và xã hội

i 1.Hoạt động thở và cơ quan hô hấp( Tiết 1 )

Khoa học

Bài 1: Con người cần gì để sống

I.Mục tiêu:             

SHDH trang 03

SHDH trang 3

II.Đồ dùng dạy học:

Tranh ảnh về cơ quan hô hấp

Tranh ảnh SHDH

 

III.Hoạt động dạy học:

 

 

A. Hoạt động cơ bản

(Mục 1,2,3, 4, 5  thực hiện theo sách hướng dẫn )

- Gv theo dõi hướng dẫn hs thực hiện

 

  A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế và trả lời

- Hoạt động cặp đôi

- Gv theo dõi – kiểm tra

2. Quan sát và thảo luận

- Hoạt động nhóm

- Gv nhận xét – đánh giá

(Mục 3, 4,5 thực hiện theo SHD)

B. Hoạt động thực hành

Chơi trò chơi

- Hoạt động nhóm

- Gv theo dõi – nhận xét

C.Hoạt động ứng dụng 

- Dặn dò HS về nhà thực hiện

 

Tiết 5

 

Nhóm trình độ 3

Nhóm trình độ 4

 

Môn : Toán

Tăng cường toán

Môn :Lịch sử

Bài 1: Môn Lịch sử và Địa lí

I.Mục tiêu:             

 

 

II.Đồ dùng dạy học:

 

Tranh ảnh SHDH

 

Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1

 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

III.Hoạt động dạy học:

 

 

Hoạt động thực hành

Gv cho hs thực hiện dạng toán về cộng, trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)

- Gv hướng dẫn hs thực hiện

 A.Hoạt động cơ bản

(Mục 1,2 , 3,4 ,5 thực hiện theo SHD)

- Hoạt động nhóm - > cặp đôi - > cá nhân

- Gv theo dõi – trợ giúp – nhận xét

 

 

Ngày soạn: 07/9/2018

Thứ 7 ngày 08 tháng 09 năm 2018

TIẾT 1

 

Nhóm trình độ 3

Nhóm trình độ 4

 

Môn: TN & XH

Bài 1: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp (tiết 2)

Môn: Tiếng Việt

Bài 1C:Làm người nhân ái

( Tiết 1 )

I.Mục tiêu:             

SHDH trang 3

SHDH trang 16

II.Đồ dùng dạy học:

 

 

III.Hoạt động dạy học:

 

 

A.Hoạt động cơ bản

6. Dựa vào hình 6 để trao đổi với bạn bên cạnh

- Hoạt động cặp đôi

- GV theo dõi hướng dẫn hs

7. Đọc và trả lời

- Hoạt động cá nhân

- Gv theo dõi – nhận xét

B. Hoạt động thực hành

(Mục 1, 2, 3 thực hiện theo SHD)

C. Hoạt động ứng dụng

- Gv gợi ý HS về nhà thực hiện

A.Hoạt động cơ bản

1. Trò chơi : Nói về một hành động nhân ái

- Hoạt động nhóm

- GV theo dõi hướng dẫn

2. Tìm hiểu "Nhân vật trong truyện"

- Hoạt động chung cả lớp

- Gv hướng dẫn

3 & 4 thực hiện theo SHDH

- Gv nhận xét – đánh giá kết qả

 

TIẾT 2

 

Nhóm trình độ 3

Nhóm trình độ 4

Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1

 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

 

Môn: Tiếng Việt

Môn: Toán

 

Bài 1C. Hai bàn tay em

( Tiết 2)

Bài 3: Biểu thức có chứa một chữ

( Tiết 1 )

I.Mục tiêu:             

SGK trang  11

SGK trang 8

II.Đồ dùng dạy học:

 

 

III.Hoạt động dạy học:

 

 

B.Hoạt động thực hành

(Mục 1,2 thực hiện theo sách hướng dẫn)

- GV theo dõi hướng dẫn hs

 

A .Hoạt động cơ bản

(Mục 1, 2, 3 thực hiện theo sách hướng dẫn)

- Gv theo dõi – hướng dẫn – kiểm tra – nhận xét kết quả học tập của hs.

B.Hoạt động thực hành

Bài tập 1

- Hoạt động cá nhân

- Gv theo dõi nhận xét – tuyên dương

 

TIẾT 3

Âm nhạc :

Học Hát: BÀI QUỐC CA VIỆT NAM

I. Yêu cầu:

- Biết hát theo giai điệu lời 1 của bài hát. Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao.

 - Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ.

II. Chuẩn bị của giáo viên:

 - Đàn và hát thuần thục lời một bài hát Quốc ca Việt Nam

 - Tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trường.

III. Hoạt động dạy học:

1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi học hát.

2. Kiểm tra bài cũ: Không

3. Bài mới:

Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1

 


     Trường Tiểu học xã Sơn Long                                                        Năm học: 2018 - 2019

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

   Hoạt động 1: Học hát:  Quốc ca Việt Nam

- Giới thiệu:Bài Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944, được tác giả đặt tên là Tiến quân ca. Bài hát đã kêu gọi, thúc giục nhân nhân Việt Nam anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp, Tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa I, bài hát này đã được Bác Hồ đề nghị chọn làm Quốc ca Việt Nam.

-GV hát mẫu ( hoặc mở băng).

-GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu

GV hỏi: Trong bài có từ “ Sa trường” em nào có thể giải thích ý của từ này?

GV giải thích từ này nghĩa là chiến trường.

- Đọc lời theo tiết tấu lời ca.

Tập gõ hình thiết tấu câu thứ nhất

GV gõ hình thiết tấu làm mẫu khoảng 2 –3 lần

GV chỉ định một vài HS gõ lại tiêt tấu

- Luyện thanh: 1 – 2 phút

- Tập hát từng câu:

GV hát mẫu,đàn giai điệu 2-3 lần, HS nghe và nhẩm theo.

GV tiếp tục đàn câu tiếp và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn.

Tập tương tự với các câu tiếp theo.

GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này.

Dạy những câu tiếp theo tương tự như trên.

GV nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời, tư thế đứng nghiêm trang

- Củng cố dặn dò:

- Lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát quốc ca.

- Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trưởng của một HS bắt nhịp.

HS ghi bài

HS theo dõi

 

HS nghe và cảm nhận

1-2 HS đọc lời ca.

HS trả lời

 

HS theo dõi

 

HS thực hiện

 

HS nghe và ghi nhớ

HS thực hiện

-Luyện thanh

HS tập hát theo hướng dẫn của GV

 

 

HS tập hát tương tự

1-2 HS trình bày

 

 

 

 

HS hát cả bài

 

 

 

Lớp ghép: 3D+4C          GVGD: Đinh Công                   1

 

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ