DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
1 Cung Trúc Thục Anh Nữ 10/10/2006 "Tổ dân phố số 2C, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
2 Nguyễn Bảo Anh Nam 16/06/2006 "48, Tổ dân phố số 9A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
3 Nguyễn Mai Anh Nữ 26/10/2006 "Tổ dân phố số 9D, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
4 Nguyễn Phương Anh Nữ 12/11/2006 "Lương Yên, Tổ dân phố số 3D, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
5 Trần Thị Phương Anh Nữ 15/10/2005 "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
6 Đoàn Tú Châu Nữ 31/08/2006 "Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội"
7 Nguyễn Thùy Chi Nữ 02/10/2006 "Tổ dân phố số 9A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
8 Nguyễn Trần Công Danh Nam 01/03/2006 "Tổ dân phố số 12A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
9 Nhữ Mạnh Duy Nam 22/05/2006 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
10 Nguyễn Anh Đức Nam 02/11/2006 "Tổ dân phố số 6B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
11 Trần Duy Hồng Nam 07/08/2006 "Tổ dân phố số 1E, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
12 Lê Ngọc Huyền Nữ 13/05/2006 "Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội"
13 Lê Anh Khôi Nam 18/02/2006 "Tổ dân phố số 3C, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
14 Tạ Minh Khôi Nam 18/11/2005 "Tổ dân phố số 5C, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
15 Phạm Ngọc Lâm Nam 24/11/2006 "Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định"
16 Nguyễn Khánh Linh Nữ 18/06/2006 "Tổ dân phố số 1D, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
17 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 05/09/2006 "Tổ dân phố số 12A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
18 Vũ Hoàng Hải Long Nam 22/07/2006 "Tổ dân phố số 10A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
19 Đinh Khánh Ly Nữ 10/07/2006 "Tổ 2 Khu dân cư Đình, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội"
20 Nguyễn Thanh Mai Nữ 01/09/2006 "Tổ dân phố số 13, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội"
21 Lê Hạ Mi Nữ 17/07/2005 "8 Ngõ 603 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội"
22 Trần Hoài Nam Nam 21/10/2006 "Bạch Đằng, Tổ dân phố số 1A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
23 Tạ Đinh Nguyên Nam 26/08/2006 "Kim Ngưu, Tổ dân phố số 11A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
24 Phan Đức Phú Nam 27/06/2006 "Thôn Phú Xuyên 2, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì, Hà Nội"
25 Phạm Thu Phương Nữ 13/08/2006 "Thôn 6, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội"
26 Nguyễn Khắc Bảo Sơn Nam 25/04/2006 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
27 Phạm Viết Thịnh Nam 05/12/2006 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
28 Vương Phương Thùy Nam 23/10/2006 "Tổ dân phố số 30, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội"
29 Nguyễn Quang Tú Nam 23/12/2006 "Tổ dân phố số 10A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
30 Kiều Thu Uyên Nữ 31/08/2006 "Tổ dân phố số 7E, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
31 Đặng Như Ý Nữ 02/12/2006 "Tổ dân phố số 7A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
31
nguon VI OLET