DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A2
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
1 Hoàng Anh Nam 10/28/2006 "Tổ dân phố số 12E, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
2 Nguyễn Diệu Anh Nữ 1/8/2006 "Tổ 35, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội"
3 Nguyễn Kim Chi Nữ 9/21/2006 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
4 Nguyễn Minh Đạt Nam 6/15/2005 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
5 Nguyễn Thành Đạt Nam 12/6/2004 "Tổ dân phố số 5B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
6 Vũ Thị Hồng Hà Nữ 2/6/2006 "Tổ dân phố số 10B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
7 Trương Minh Hằng Nữ 12/12/2006 "Tổ dân phố số 10A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
8 Trần Lê Hiếu Nam 1/18/2006 "Tổ dân phố số 6B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
9 Phạm Minh Hoàn Nam 4/6/2006 "Chưa nhập, Xuân Trường, Nam Định"
10 Nguyễn Đăng Huy Nam 6/2/2006 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
11 Trần Gia Huy Nam 5/27/2006 "Tổ dân phố số 10A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
12 Nguyễn Văn Kiên Nam 1/22/2006 "Tổ dân phố số 9E, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
13 Nguyễn Khánh Linh Nữ 5/27/2006 "Tổ dân phố số 7E, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
14 Vũ Nhật Linh Nữ 2/16/2006 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
15 Phạm Thu Ngân Nữ 10/15/2006 "Tổ dân phố số 4D, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
16 Đỗ Tuấn Ngọc Nam 10/4/2006 "Tổ dân phố số 5C, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
17 Trương Hồng Ngọc Nữ 9/18/2006 "Tổ dân phố số 1D, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
18 Bùi Bảo Nhi Nữ 6/30/2006 "Tổ dân phố số 7A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
19 Trương Bảo Nhi Nữ 12/3/2006 "Tổ dân phố số 7A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
20 Nguyễn Đình Phúc Nam 4/3/2006 "Tổ dân phố số 3E, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
21 Lê Thị Phương Nữ 3/19/2006 "Tổ dân phố số 10B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
22 Đặng Mạnh Quân Nam 9/20/2006 "56, Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Tổ dân phố số 01, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội"
23 Phạm Anh Quân Nam 5/18/2006 "Tổ dân phố số 2A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
24 Hoàng Thu Thủy Nữ 9/30/2006 "Chưa nhập, Lý Nhân, Hà Nam"
25 Lưu Hương Trà Nữ 1/14/2006 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
26 Nguyễn Đức Trí Nam 12/12/2006 "Tổ dân phố số 2A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
27 Đỗ Thành Trung Nam 10/27/2006 "Tổ dân phố số 3C, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
28 Hà Thu Uyên Nữ 7/6/2006 "Tổ dân phố số 9A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
29 Vũ Quốc Việt Nam 8/13/2006 "Tổ dân phố số 1C, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
30 Nguyễn Hải Yến Nữ 11/10/2006 "Tổ dân phố số 12A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
30
nguon VI OLET