DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A1
STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Hộ khẩu thường trú Số điện thoại
1 Phạm Minh An Nam Kinh 29/11/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01293455667
2 Lê Đặng Ngọc Anh Nữ Kinh 20/05/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0943602199
3 Nguyễn Lan Anh Nữ Kinh 03/11/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0977469271
4 Lê Minh Hoàng Dương Nam Kinh 04/08/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0929039254
5 Nguyễn Minh Đức Nam Kinh 28/08/2005 Hà Nội "Quận Hoàng Mai, Hà Nội" 0917654007
6 Vũ Đức Trường Giang Nam Kinh 14/03/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0912719751
7 Nguyễn Ngọc Phước Hạnh Nữ Kinh 21/12/2005 Nước Ngoài "Quận Hoàng Mai, Hà Nội" 0942694342
8 Lê Huyền Bảo Hân Nữ Kinh 04/09/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0975804216
9 Nguyễn Chí Hiển Nam Kinh 13/08/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0979711308
10 Nguyễn Vũ Hoàng Nam Kinh 17/11/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01264084172
11 Đinh Quang Hùng Nam Kinh 28/03/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0986809345
12 Đoàn Viết Huy Nam Kinh 17/07/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0977261937
13 Lương Quang Huy Nam Kinh 11/09/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0916556283
14 Nguyễn Ngọc Linh Nữ Kinh 27/07/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01677377552
15 Bùi Ngọc Long Nam Kinh 27/09/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0949762079
16 Nguyễn Quỳnh Ly Nữ Kinh 14/08/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01236269097
17 Ngô Phương Nhung Nữ Kinh 09/08/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01698201694
18 Bùi Mai Phương Nữ Kinh 22/03/2005 Thái Bình "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0985289525
19 Nguyễn Minh Phương Nữ Kinh 01/03/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0976422000
Đỗ Bảo Quang Nam Kinh Hà Nội
20 Trần Khánh Quốc Nam Kinh 29/03/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0966826118
21 Trần Huyền Trang Nữ Kinh 10/01/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0982340818
22 Đỗ Quang Trưởng Nam Kinh 07/09/2005 Bắc Ninh "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01699940288
23 Đặng Quang Vinh Nam Kinh 20/04/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0943802274
24
nguon VI OLET