DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A2
STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Hộ khẩu thường trú Số điện thoại
1 Lã Thị Vân Anh Nữ Kinh 26/01/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01662994476
2 Phan Minh Anh Nữ Kinh 10/10/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01647086914
3 Bùi Thùy Linh Chi Nữ Kinh 21/03/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0977676742
4 Đào Thanh Chung Nữ Kinh 05/01/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0904578120
5 Nguyễn Nam Dương Nam Kinh 07/05/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0912770073
6 Vũ Tùng Dương Nam Kinh 09/08/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0967825298
7 Trần Ngọc Hùng Nam Kinh 17/04/2005 Thanh Hóa "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0972421594
8 Nguyễn Lan Hương Nữ Tày 19/04/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01699236875
9 Trần Nam Khánh Nam Kinh 29/01/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01292238982
10 Vương Dương Khánh Nam Kinh 14/10/2005 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0988339383
11 Nguyễn Nhật Linh Nữ Kinh 16/03/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0912379083
12 Nguyễn Phương Linh Nữ Kinh 30/09/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01237060399
13 Nguyễn Hoàng Long Nam Kinh 08/10/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0975218448
14 Phạm Trà Mi Nữ Kinh 24/05/2002 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0987204990
15 Phạm Cao Minh Nam Kinh 15/02/2004 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01227200997
16 Nguyễn Văn Nghĩa Nam Kinh 08/09/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01664408875
17 Ngyễn Bá Quang Sinh Nam Kinh 03/11/2004 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0913360107
18 Nguyễn Tiến Thành Nam Kinh 20/10/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0972605400
19 Lê Phương Thảo Nữ Kinh 01/05/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01258878529
20 Trần Ngọc Thân Nam Kinh 11/01/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01639644044
21 Ngô Xuân Trường Nam Kinh 22/02/2005 Nam Định "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
22 Nguyễn Văn Trường Nam Kinh 14/08/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01628311774
23 Nguyễn Viết Trường Nam Kinh 29/09/2005 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01699999142
23
nguon VI OLET