TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A1 - NĂM HỌC 2017-2018
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Nguyên quán Khối lớp Lớp học Nơi ở hiện tại Hộ khẩu thường trú Số điện thoại
1 011276672 Nguyễn Tiến Hoàng An Nam Kinh 02/07/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01293790617
2 011276679 Đoàn Diệp Anh Nữ Kinh 26/08/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01682863507
3 011276683 Nguyễn Đức Anh Nam Kinh 07/04/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01688748872
4 011408020 Nguyễn Xuân Anh Nam Kinh 07/08/2004 Lào Cai Khối 8 8A1 72 tổ 13 ngõ 121 Kim Ngưu "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0945689970
5 011276689 Vũ Thị Linh Chi Nữ Kinh 20/04/2004 Nam Định Nam Định Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0949390635
6 011276695 Nguyễn Kim Chúc Nữ Kinh 19/03/2004 Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01682930262
7 012207428 Phạm Mỹ Duyên Nữ Kinh 15/09/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
8 011276703 Lương Thùy Dương Nữ Kinh 10/04/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0948029918
9 011276707 Dương Thị Hà Giang Nữ Kinh 25/05/2004 Thái Bình Thái Bình Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0967385371
10 011276714 Trịnh Thúy Hằng Nữ Kinh 25/08/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0975818380
11 011276720 Phạm Thu Hiền Nữ Kinh 18/02/2004 Hà Nội Thanh Hóa Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01633114703
12 011276725 Bùi Thanh Huyền Nữ Kinh 22/02/2004 Hà Nội Thái Bình Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0982032696
13 011276730 Bàn Tiến Hưng Nam Kinh 24/05/2004 Tuyên Quang Tuyên Quang Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0936097022
14 011276734 Đàm Diệu Linh Nữ Kinh 31/03/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0936177004
15 011276737 Nguyễn Đức Minh Nam Kinh 07/12/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0904134201
16 011276746 Lê Nguyễn Trà My Nữ Kinh 15/10/2004 Hà Nội Quảng Trị Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0915507467
17 011276750 Nguyễn Thanh Ngân Nữ Kinh 19/02/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0912686515
18 011276754 Phạm Vũ Nghĩa Nam Kinh 03/11/2004 Nam Định Nam Định Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0987480255
19 011276760 Nguyễn Mai Ngọc Nữ Kinh 04/01/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0978225085
20 011276762 Nguyễn Bá Quyết Nam Kinh 16/05/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
21 011276766 Bùi Bích Thảo Nam Kinh 08/12/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0912366958
22 011276770 Nguyễn Đức Thắng Nam Kinh 10/02/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01699828109
23 011276774 Phạm Thị Kim Thi Nữ Kinh 12/05/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01658330378
24 011276778 Ma Hải Trang Nữ Kinh 21/03/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0904171508
25 011276783 Nguyễn Huyền Trang Nữ Kinh 21/07/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01684867459
25

"Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017"
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Dương Hồng Hà