TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A1 - NĂM HỌC 2017-2018
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Nguyên quán Khối lớp Lớp học Nơi ở hiện tại Hộ khẩu thường trú Số điện thoại
1 011276672 Nguyễn Tiến Hoàng An Nam Kinh 02/07/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01293790617
2 011276679 Đoàn Diệp Anh Nữ Kinh 26/08/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01682863507
3 011276683 Nguyễn Đức Anh Nam Kinh 07/04/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01688748872
4 011408020 Nguyễn Xuân Anh Nam Kinh 07/08/2004 Lào Cai Khối 8 8A1 72 tổ 13 ngõ 121 Kim Ngưu "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0945689970
5 011276689 Vũ Thị Linh Chi Nữ Kinh 20/04/2004 Nam Định Nam Định Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0949390635
6 011276695 Nguyễn Kim Chúc Nữ Kinh 19/03/2004 Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01682930262
7 012207428 Phạm Mỹ Duyên Nữ Kinh 15/09/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
8 011276703 Lương Thùy Dương Nữ Kinh 10/04/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0948029918
9 011276707 Dương Thị Hà Giang Nữ Kinh 25/05/2004 Thái Bình Thái Bình Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0967385371
10 011276714 Trịnh Thúy Hằng Nữ Kinh 25/08/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0975818380
11 011276720 Phạm Thu Hiền Nữ Kinh 18/02/2004 Hà Nội Thanh Hóa Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01633114703
12 011276725 Bùi Thanh Huyền Nữ Kinh 22/02/2004 Hà Nội Thái Bình Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0982032696
13 011276730 Bàn Tiến Hưng Nam Kinh 24/05/2004 Tuyên Quang Tuyên Quang Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0936097022
14 011276734 Đàm Diệu Linh Nữ Kinh 31/03/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0936177004
15 011276737 Nguyễn Đức Minh Nam Kinh 07/12/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0904134201
16 011276746 Lê Nguyễn Trà My Nữ Kinh 15/10/2004 Hà Nội Quảng Trị Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0915507467
17 011276750 Nguyễn Thanh Ngân Nữ Kinh 19/02/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0912686515
18 011276754 Phạm Vũ Nghĩa Nam Kinh 03/11/2004 Nam Định Nam Định Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0987480255
19 011276760 Nguyễn Mai Ngọc Nữ Kinh 04/01/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0978225085
20 011276762 Nguyễn Bá Quyết Nam Kinh 16/05/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
21 011276766 Bùi Bích Thảo Nam Kinh 08/12/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0912366958
22 011276770 Nguyễn Đức Thắng Nam Kinh 10/02/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01699828109
23 011276774 Phạm Thị Kim Thi Nữ Kinh 12/05/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01658330378
24 011276778 Ma Hải Trang Nữ Kinh 21/03/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0904171508
25 011276783 Nguyễn Huyền Trang Nữ Kinh 21/07/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A1 " Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01684867459
25

"Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017"
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Dương Hồng Hà
nguon VI OLET