TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A2 - NĂM HỌC 2017-2018
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Nguyên quán Khối lớp Lớp học Hộ khẩu thường trú Số điện thoại
1 011276830 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ Kinh 10/10/2004 Hà Nội Hà Tây Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
2 011276833 Nguyễn Linh Chi Nữ Kinh 14/09/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
3 011276838 Hoàng Quang Dũng Nam Kinh 10/07/2004 Hà Nội Bắc Giang Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
4 011276842 Nguyễn Bảo Dương Nữ Kinh 12/03/2004 Hà Nội Hà Nam Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
5 012904440 Phùng Thái Dương Nam Kinh 14/08/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A2 "Số 15, Tổ 26A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
6 011276844 Nguyễn Thành Đạt Nam Kinh 10/01/2004 Hà Nội Hưng Yên Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
7 011276848 Nguyễn Tiến Đạt Nam Kinh 08/01/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
8 011276852 Nguyễn Tiến Đạt Nam Kinh 30/12/2004 Hà Nội Hải Dương Khối 8 8A2 "Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
9 011285723 Chu Mạnh Hà Nam Kinh 19/12/2000 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A2 "Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
10 011276856 Lê Thanh Hiền Nữ Kinh 12/06/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
11 011285440 Nguyễn Minh Hiếu Nam Kinh 29/01/2009 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A2 "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
12 011276859 Nguyễn Trung Hiếu Nam Kinh 18/09/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A2 "Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
13 011285562 Vũ Đức Hoàng Nam Kinh 25/11/2003 Nam Định Hà Nội Khối 8 8A2 "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
14 011276871 Hoàng Tiến Khoa Nam Kinh 17/04/2004 Nam Định Hà Tây Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
15 011276875 Lưu Duy Kiên Nam Kinh 26/01/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
16 011276877 Đinh Bảo Long Nam Kinh 26/12/2004 Hà Tây Hà Tây Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
17 011276883 Bùi Thúy Nga Nữ Kinh 09/10/2004 Hà Nội Hà Nam Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
18 011276885 Nguyễn Minh Sơn Nam Kinh 07/06/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
19 011276893 Trần Danh Thái Nam Kinh 29/06/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
20 011276896 Bùi Đăng Thành Nam Kinh 26/09/2004 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
21 011276900 Hà Thị Phương Thảo Nữ Kinh 18/12/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
22 011276905 Phạm Quang Vinh Nam Kinh 14/10/2003 Hà Nội Hà Tây Khối 8 8A2 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
23 013164921 Đinh Công Vũ Nam Kinh 06/02/2004 Khối 8 8A2
24

"Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017"

PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Dương Hồng Hà
nguon VI OLET