DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A1
STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Hộ khẩu thường trú Số điện thoại
1 Đinh Ngọc Anh Nữ Kinh 04/12/2003 Hà Tây "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01654266188
2 Lê Diệu Quỳnh Anh Nữ Kinh 07/01/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0942007328
3 Ngô Hoàng Anh Nữ Kinh 17/11/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0975314573
4 Nguyễn Ngọc Thái Anh Nam Kinh 26/10/2002 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0912368279
5 Vũ Thị Quỳnh Anh Nữ Kinh 12/03/2002 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0988767136
6 Nguyễn Tuấn Bảo Nam Kinh 07/01/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0915188675
7 Lê Nguyễn Minh Châu Nữ Kinh 13/07/2003 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0983214415
8 Bùi Tấn Dũng Nam Kinh 12/05/2003 Hà Nội "Huyện Thanh Trì, Hà Nội" 0979191046
9 Vũ Việt Dũng Nam Kinh 07/06/2003 Hà Nội "Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội" 0973934497
10 Khương Duy Nam Kinh 15/12/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0904888181
11 Nguyễn Đức Duy Nam Kinh 16/09/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0983657579
12 Nguyễn Khánh Dương Nữ Kinh 05/08/2003 Hải Dương "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0983178965
13 Lê Minh Đạt Nam Kinh 21/11/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0929039254
14 Nguyễn Hương Giang Nữ Kinh 25/09/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0984392704
15 Trần Hương Giang Nữ Kinh 05/10/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0923662377
16 Nguyễn Thúy Hiền Nữ Kinh 22/02/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0989128072
17 Trương Mạnh Hiển Nam Kinh 01/01/2003 Nam Định "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01674327237
18 Lê Mai Thu Huyền Nữ Kinh 12/08/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0975804216
19 Điền Thị Ngọc Lan Nam 05/11/2003
20 Nguyễn Hương Lan Nữ Kinh 17/12/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01636284344
21 Nguyễn Ngọc Mai Lê Nữ Kinh 20/01/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0965128979
22 Hà Phương Linh Nữ Kinh 08/06/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0946581438
23 Nguyễn Khánh Linh Nữ Kinh 18/10/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0985805576
24 Trần Ngọc Huyền Linh Nữ Kinh 12/10/2015 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01634383838
25 Vũ Khánh Ly Nữ Kinh 20/04/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0972597772
26 Nguyễn Diệu Minh Nữ Kinh 07/02/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0909818966
27 Nguyễn Tiến Quang Nam Kinh 28/11/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01664655042
28 Nguyễn Hồng Quân Nam Kinh 21/09/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01639123045
29 Nguyễn Minh Tâm Nữ Kinh 21/08/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0966659061
30 Phạm Minh Tâm Nam Kinh 16/08/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01293455667
31 Đặng Minh Thúy Nữ Kinh 12/03/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01885446975
32 Nguyễn Minh Thư Nữ Kinh 08/10/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01668550365
33 Nguyễn Thủy Tiên Nữ Kinh 01/12/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0904803474
33
nguon VI OLET