DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A2
STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Hộ khẩu thường trú Số điện thoại
1 Hoàng Thế Anh Nam Kinh 12/09/2003 Thái Bình "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01668602885
2 Nguyễn Ngọc Anh Nữ Kinh 03/09/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0906838771
3 Vũ Quang Anh Nam Kinh 26/10/2002 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0904089219
4 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ Kinh 12/09/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0979723597
5 Đỗ Bích Diệp Nữ Kinh 25/01/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01664278480
6 Đinh Minh Dương Nam Kinh 11/06/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01682330672
7 Nguyễn Thành Đạt Nam Kinh 14/12/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01658461268
8 Trần Mạnh Đạt Nam Kinh 20/03/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01295352035
9 Nguyễn Minh Đức Nam Kinh 01/04/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0948454463
10 Đặng Ninh Giang Nam Kinh 30/06/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0979057205
11 Lê Việt Hoàng Nam Kinh 05/11/2003 Hà Nội "Quận Hoàng Mai, Hà Nội"
12 Vương Khánh Huyền Nữ Kinh 15/07/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0988339383
13 Nguyễn Ngọc Kim Nữ Kinh 28/07/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01666736428
14 Nguyễn Thị Chính Linh Nữ Kinh 16/03/2002 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01232164520
15 Đặng Văn Lợi Nam Kinh 16/07/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01675904643
16 Phạm Quang Minh Nam Kinh 12/08/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0996467167
17 Lê Đức Sơn Nam Kinh 28/05/2003 Hà Nội "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0989129797
18 Thái Quang Sơn Nam Kinh 19/12/2003 Nghệ An "Quận Hoàng Mai, Hà Nội" 0912579333
19 Trần Hiếu Sơn Nam Kinh 25/02/2003 Bắc Ninh "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01272721958
20 Ngô Thị Thêm Nữ Kinh 25/02/2003 Nam Định "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0916658894
21 Hoàng Anh Thư Nữ Kinh 07/07/2003 Hà Nội "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
21
nguon VI OLET