DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A3 - NĂM HỌC 2017-2018
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Nguyên quán Khối lớp Lớp học Hộ khẩu thường trú Số điện thoại
1 011285695 Phạm Văn An Nam Kinh 19/11/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0902045472
2 011285692 Nguyễn Đức Anh Nam Kinh 09/04/2002 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0915158705
3 011285698 Trần Thị Vân Anh Nữ Kinh 15/09/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0989370862
4 011285702 Vũ Việt Anh Nam Kinh 18/10/2002 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0947669064
5 011285704 Đỗ Thiện Ân Nam Kinh 12/11/2003 Hà Nam Hà Nội Khối 9 9A3 "Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0975634888
6 011850210 Ngô Xuân Chính Nam Kinh 21/09/2003 Hà Nội Nam Định Khối 9 9A3 "Quận Hoàng Mai, Hà Nội"
7 011285707 Chu Việt Dũng Nam Kinh 14/11/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01692134629
8 011285710 Lưu Văn Dũng Nam Kinh 08/08/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0945108874
9 011285713 Nguyễn Nam Duy Nam Kinh 29/07/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0912770073
10 011285716 Lê Minh Đức Nam Kinh 02/08/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0982716379
11 011285720 Nguyễn Minh Đức Nam Kinh 23/12/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0948062391
12 011285726 Nguyễn Minh Hiếu Nam Kinh 11/06/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01666564136
13 011285730 Trương Thu Huyền Nữ Kinh 06/10/2003 Thái Nguyên Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0982766969
14 011285732 Nguyễn Diệu Linh Nữ Kinh 22/12/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0988882546
15 011285735 Vũ Nhật Minh Nam Kinh 03/01/2003 Hà Nội Hải Phòng Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 01653772967
16 011285738 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ Kinh 09/05/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0943655596
17 011285741 Trần Trang Nhung Nữ Kinh 06/11/2003 Hà Nội Bắc Ninh Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0982899361
18 011285744 Hoàng Thanh Phong Nam Kinh 08/11/2003 Hà Nam Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0976276729
19 011285747 Vũ Việt Quang Nam Kinh 26/05/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0973368807
20 011285750 Vũ Thanh Thủy Nữ Kinh 24/01/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0975548697
21 011285754 Trần Thị Hương Trà Nữ Kinh 12/12/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0945365035
22 011285758 Hoàng Thu Trang Nữ Kinh 30/08/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0945091490
23 011285761 Nguyễn Thu Trang Nữ Kinh 28/09/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0984403757
24 011285764 Trần Thu Trang Nữ Kinh 01/01/1900 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0947873989
25 011285767 Đỗ Việt Trung Nam Kinh 08/09/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội" 0967734999
26 011285769 Phạm Sơn Tùng Nam Kinh 12/10/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội"
27 011285771 Trịnh Hồng Vân Nữ Kinh 06/01/2003 Hà Nội Hà Nội Khối 9 9A3 "Quận Ba Đình, Hà Nội" 0904751211
27
nguon VI OLET