Luyện Từ Và Câu 4. Tuần 25. Chủ Ngữ Trong Câu Kể Ai Là Gì?

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2019-04-04 10:43:36 Tác giả My Nguyễn Hà loại .docx kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

THIẾT KẾ BÀI DẠY PHÂN MÔN: Luyện từ và câu Tuần 25 BÀI: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? * * * Lớp: 4D Người dạy: Nguyễn Hà My A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? 2. Kĩ năng: - Nhận biết được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn và xác định được chủ ngữ của câu vừa tìm được (thông qua bài tập 1 mục III-Luyện tập). - Biết ghép các bộ phận cho trước thành câu kể theo mẫu đã học (thông qua bài tập 2 mục III-Luyện tập). - Đặt được câu kể Ai l

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

THIẾT KẾ BÀI DẠY
PHÂN MÔN: Luyện từ và câu
Tuần 25
BÀI: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
*                   *
*
     Lớp: 4D
     Người dạy: Nguyễn Hà My
 
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
 
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn và xác định được chủ ngữ của câu vừa tìm được (thông qua bài tập 1 mục III-Luyện tập).
- Biết ghép các bộ phận cho trước thành câu kể theo mẫu đã học (thông qua bài tập 2 mục III-Luyện tập).
- Đặt được câu kể Ai là gì? với chủ ngữ cho trước (thông qua bài tập 3 mục III-Luyện tập).
- HS tạo được câu kể Ai là gì?
 
3. Thái độ:
- HS có ý thức nói và viết câu có đủ bộ phận chính, đúng ngữ pháp.

 
B. Chuẩn bị:
    - GV:
          +) Kiến thức: cấu tạo và ý nghĩa của chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
           +) SGK, nam châm, bút dạ bảng.
           +) 2 băng giấy viết 2 câu văn để kiểm tra bài cũ (được gắn nam châm ở đằng sau). 8 băng giấy viết các nội dung của bài 2 mục III – Luyện tập (được gắn nam châm ở đằng sau).
          +) Phiếu học tập GV phát cho HS khi hoạt động nhóm.
     - HS: SGK, vở bài tập, giấy nháp.
C. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Hoạt động dạy (GV)
Hoạt động học (HS)
I. Ổn định tổ chức (1 phút)
 
- Cô xin giới thiệu với cả lớp về dự giờ với lớp mình ngày hôm này có ….
  Cả lớp cho 1 tràng pháo tay nào.
 
II. Kiểm tra bài cũ (1 phút)
- Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
 
- Cho cô biết Tiết LTVC trước mình học bài gì nào?
- GV gắn lên bảng băng giấy viết 1 câu văn và nêu yêu cầu:
“Cô có câu sau, ai có thể lên bảng xác định vị ngữ trong câu trên bằng cách gạch chân dưới bộ phận đó giúp cô nào. Ở dưới các con suy nghĩ và theo dõi bài của bạn trên bảng nhớ”.
+) Cần trục // là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.
- Mời 1 HS lên bảng xác định vị ngữ trong các câu kể Ai là gì?
 
- Các bạn hãy nhận xét giúp cô bài
- Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
 
 
- Mời HS lên bảng, ở dưới các con suy nghĩ và theo dõi bài của bạn trên bảng.
 
 
 
- 1-2 hs nhận xét.
 
 

 
của bạn làm?
- GV nhận xét: “Cô cũng đồng ý với ý kiến của các bạn.”
- “Vậy theo các con Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? có đặc điểm như thế nào?”
 
 
 
 
 
- “Thế là cô thấy các bạn đã nắm được rất tốt kiến thức của bài hôm trước.”
 
 
- HS tl : “ Vị ngữ được nối với Chủ ngữ bằng từ “là”. Vị ngữ thường do Danh từ (hoặc cụm Danh từ) tạo thành.”  
III. Dạy bài mới (:
1. Giới thiệu bài
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hoạt động 1: NX (12’30s+ghi nhớ 1’)
  a) Xác định dạng Ai là gì?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- “ Vậy chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? có đặc điểm như thế nào và cách xác định bộ phận đó ra sao thì cô trò mình cùng nhau tìm hiểu qua bài “Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?”.
 
- GV viết phấn màu lên bảng ghi đề bài dạy.
 
 
(Chưa yêu cầu HS mở sách)
- GV chiếu các câu văn và câu thơ lên, yêu cầu HS đọc các câu thơ và câu văn đó: “Cô có các câu sau đây, hãy đọc giúp cô các câu đó”.
  a) Ruộng rẫy là chiến trường
      Cuốc cày là vũ khí
      Nhà nông là chiến sĩ
      Hậu phương thi đua với tiền phương.
  b) Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
- Vậy bạn nào có thể cho cô biết từ “nhà nông” có nghĩa là gì?  Những
 
- HS lắng nghe, nắm yêu cầu.
 
 
 
 
- HS viết đề.
 
 
 
 
 
 
- 1-2 em HS đứng lên đọc to trước cả lớp.
- Cả lớp đọc thầm những câu văn đó.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Xác định chủ ngữ trong câu kể Ai là gì + c) CN trong các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
người chuyên sống bằng nghề làm ruộng, là các bác nông dân.
 
- “Bạn nào có thể nêu cho cô biết trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì?”
- Tại sao con lại tìm được những câu trên có dạng Ai là gì?  Vì con thấy có từ “là”.
- GV chốt: cô cũng đồng ý với ý kiến của các con (chuyển màu các câu đúng), các câu này thuộc kiểu câu Ai là gì?
 
- Sau đây cô có 2 câu hỏi sau. 1 bạn đọc to cho cả lớp nghe 2 câu hỏi này nào?
- Để xác định chủ ngữ trong các câu có dạng Ai là gì? chúng mình vừa tìm được bây giờ chúng ta sẽ thảo luận nhóm 4.
   +) Chiếu 4 câu.
   +) Chiếu câu hỏi:
       1. Xác định chủ ngữ trong những câu trên?
       2. Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ ntn tạo thành.
    +) Mặc dù các câu trong phần a không có dấu chấm cuối mỗi dòng nhưng mình vẫn sẽ coi mỗi câu thơ là 1 câu kể nhớ (GV phát phiếu học tập cho các nhóm).
    +) Và thời gian thảo luận 1 phút.
(- GV lấy 1 phiếu của 1 nhóm chiếu lên màn hình.)
- Các nhóm trình bày: “Các con theo dõi bài của nhóm bạn … Bây giờ cô mời đại diện của nhóm con trình bày bài làm của mình cho cả lớp nghe. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi bài
 
 
 
- 2-3 HS trả lời.
 
 
- 1 HS nêu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS trả lời luôn 2 câu.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hoạt động 2: Ghi nhớ
 
 
 
của nhóm bạn …”
- Các nhóm khác nhận xét  Cô nhận xét: Cô đồng ý với ý kiến của các con (chiếu đáp án, chuyển màu bộ phận chủ ngữ).
- Vậy làm thế nào mà con lại xác định được chủ ngữ trong các câu trên?  HS tl: Đặt câu hỏi ai? ( cái gì? con gì?).
 
- GV chốt: Cô đồng ý với các con. Rất tốt.
- GV chốt: (chiếu ghi nhớ thứ 2): “Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trả lời cho câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì?”.
 
- Đố các bạn chủ ngữ trong các câu trên là từ chỉ gì?  SỰ VẬT.
- Đó cũng chính là điều mà cô muốn các bạn ghi nhớ (chiếu ghi nhớ thứ nhất): “ Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ ”.
 
- GV đặt câu hỏi:
+) Vậy chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành?  DT hoặc cụm DT.
- Và đó cũng chính là nội dung thứ 3 của phần ghi nhớ. 1 bạn đọc cho cô nào? (chiếu ghi nhớ 3: “Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành”.)
   Mời 2 HS nhắc lại.
- Cho HS đọc toàn bộ ghi nhớ: “ Đó là toàn bộ nội dung cần ghi nhớ hôm nay. Một bạn đọc lại giúp cô toàn bộ ghi nhớ.”
 
 
 
 
 
 
- 2 HS trả lời.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thường là do DT hoặc cụm DT tạo thành.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vận dụng:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hoạt động 4: Luyện tập (19’)
4.1. Bài tập 1 (SGK-trang 69) (6’)
(yêu cầu HS mở sách)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Và cô cũng có 1 ví dụ nữa:
   +) Chiếu VD lên: Mèo là loài động vật rất dễ thương và còn có ích giúp bắt chuột.
  Các bạn hãy tìm chủ ngữ trong VD trên giúp cô nào?  Mèo.
  Làm thế nào mà con tìm được bộ phận chủ ngữ trong câu trên nhỉ?   Đặt câu hỏi Ai? (cái gì? con gì?).
 
- Để khắc sâu kiến thức hơn cô trò mình cùng qua phần luyện tập.
- 1 bạn đọc cho cô nội dung của bài 1 nào?
- Bài 1 có mấy yêu cầu? Đó là những yêu cầu nào?
- GV giao nhiệm vụ (hoạt động nhóm đôi):
   Cô cho các bạn 30 giây để thảo luận với bạn bên cạnh thực hiện hai yêu cầu trong BT1:
+ Tìm câu kể Ai là gì?
+ Xác định chủ ngữ của các câu tìm được.
- Mời lần lượt 1-2 nhóm đứng dậy: 1 bạn nêu câu hỏi, 1 bạn trả lời.
- Những bạn nào có đáp án giống các bạn nào?
- GV chốt: Cô đồng ý với ý kiến của các bạn (đổi màu những câu có dạng Ai là gì? + bộ phận chủ ngữ).
 
- Tại sao con xác định được câu “Văn hóa nghệ thuật…. ” có dạng Ai là gì?
- Con hãy nêu cách xác định chủ ngữ trong câu “Vừa buồn mà lại…”?  Đặt câu hỏi “Cái gì là nỗi niềm bông phượng”.
 
 
 
 
 
- HS thực hiện theo yêu cầu.
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu.
 
 
 
 
 
 
 
+) Mùa hoa phượng nở báo hiệu kì nghỉ hè sắp đến, kết thúc một năm học. Vì thế hoa phượng gắn với tuổi thơ, tuổi còn đi học.

 
 
 
 
 
 
 
4.2. Bài tập 2 (SGK – trang 69) (3’ làm+3’ giải thích)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV chốt:
   +) Chủ ngữ thường là do DT hoặc cụm DT tạo thành. Nhưng cũng có khi là do 2 tính từ (buồn, vui) ghép lại với nhau bằng các quan hệ từ (vừa, mà lại) tạo thành.
 
- Đọc cho cô yêu cầu của bài 2?
- Đọc cho cô nội dung của cột A nào? (chiếu nội dung cột A)
- Đoc cho cô nội dung của cột B nào? (chiếu nội dung cột B).
- Cô mời các bạn thực hiện yêu cầu, nối vào SGK nào (30s) ( GV gắn các băng giấy lên bảng).
- GV gọi 1 HS lên bảng gắn những băng giấy (viết từ ngữ ở cột A) ghép với từ ngữ ở cột B, tạo thành câu hoàn chỉnh  Mời HS đó đọc đáp án của mình trên bảng.
    Có bạn nào làm khác với đáp án của bạn không?
    Và đây là đáp án của cô (chiếu đáp án), các bạn đối chiếu với bài làm của mình.
 
- Thế bây giờ mình nối “Trẻ em là người mẹ thứ hai.” Có được không? Vì sao?  Không.
- Vì sao các con lại nối “trẻ em là tương lai của đất nước”  Vì trẻ em là thế hệ sau, thế hệ kế tiếp sau này lớn lên các con sẽ là người xây dựng đất nước.
 
- Gv chốt: Vậy khi ghép các con cần chú ý chọn nội dung giữa 2 bộ phận chủ ngữ và vị ngữ sao cho phù hợp.         Bây giờ cô trò mình sang bài tập số 3 nhớ.
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu.
 
 

 
 
 
4.3 Bài tập 3 (SGK – trang 70) (7’)
 
- 1 HS đọc yêu cầu.
 
- Đố bạn nào biết ở bài tập 3 người ta đã cho gì và nhiệm vụ của các bạn là phải tìm bộ phận nào?  Tìm bộ phận vị ngữ.
- Câu đầu tiên, cô có cụm từ “bạn Bích Vân” các con hãy đặt cho cô 1 câu kể Ai là gì? với cụm từ này. (2hs đặt)
- Các bạn có làm được không? Mở vở ra nào. Chúng mình điền bộ phận nào, chúng mình nhớ gạch chân nhớ (2’).
- Đặt câu hỏi để tìm bộ phận vị ngữ?
 
 
 
 
 
IV. Củng cố dặn dò:
1. Củng cố (1-2’):
- GV đặt câu hỏi cho HS:
  +) Vậy bài hôm nay chúng mình được học về kiến thức gì đấy?
  +) Chủ ngữ trong câu kể ai là gì? có đặc điểm gì?
  +) Để tìm bộ phận chủ ngữ chúng ta đặt câu hỏi gì?
  +) CN do từ ngữ ntn tạo thành?
  +) Chúng ta đã học xong hai bộ phận chính chủ ngữ và vị ngữ của kiểu câu kể Ai là gì? Bạn nào cho cô
 
 
- Mời HS trả lời.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS đọc trước lớp.
+) Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
 
+) Chỉ sự vật.
 
 
+) Ai? Con gì? Cái gì?
 
+)Thường do DT và CDT.
- HS trả lời:
+) Giống: CN và VN đều do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.

biết chủ ngữ và vị ngữ giống và khác nhau ở điểm nào? 
 
 
 
 
 
2. Dặn dò:
- NX về không khí học tập của lớp.
- Chuẩn bị bài học sau “Mở rộng vốn từ “Dũng cảm””.
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét: “Đó chính là những điều mà cô muốn nhắc nhở với chúng mình trong bài học ngày hôm nay.”
 
 
 
 
- Về nhà luyện tập.
+) Khác: CN thường đứng đầu câu.VN thường đứng sau CN và cách CN bằng từ “là”.
 
Giáo viên hướng dẫn                                                                     Giáo sinh

Nguồn:My Nguyễn Hà

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Luyện từ và câu 4. Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngChu_ngu_trong_cau_ke_Ai_la_gi.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
mq740q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2019-04-04 10:43:36
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
giáo án điện tử Luyện từ và câu 4. Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan