Mẫu hồ sơ sinh viên

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2018-05-10 16:38:19 Tác giả Thanh Uong Minh loại .doc kích thước 0.06 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN (Dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN) HỌ VÀ TÊN: UÔNG VĂN THÀNH Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1975 Hộ khẩu thường trú: xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? Uông Minh Thành xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Điện thoại liên hệ (nếu có): 0904.385.717 (hoặc 0975.075.448) 1 Ảnh 4 x 6 (Mới chụp chưa quá 3 tháng) CỘN

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 
 
 
LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN 
(Dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN)
 
 
 
 
HỌ VÀ TÊN:  UÔNG VĂN THÀNH
Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1975
Hộ khẩu thường trú: xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 
 
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?
                                                 Uông Minh Thành
xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 
 
                        Điện thoại liên hệ (nếu có): 0904.385.717 (hoặc 0975.075.448)
 
 
 
 
 
 
 
1
 


 

 

 
Ảnh
4 x 6
(Mới chụp
chưa quá
3 tháng)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________
 
SƠ YẾU LÝ LỊCH  HỌC SINH, SINH VIÊN
 
I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN
 
- Họ và tên: Uông Văn Thành
 
- Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1) ...........
0
- Ngày tháng và năm sinh (ghi 2 số cuối):
 
- Hộ khẩu thường trú:  xã An Dục, huyện
..........................
1
3
 
0
9
 
7
5
 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 
- Dân tộc (DT Kinh ghi 1, DT khác ghi 0)
1
 
............................................................….......
- Tôn giáo: .................không ........…....…...
 
- Thuộc khu vực tuyển sinh nào? ................KV2 nông thôn.............
 
 
- Thành phần xuất thân (công nhân viên chức ghi 1, Nông dân ghi 2, Khác ghi 3)
1
 
 
 
 
 
 
- Đối tượng dự thi: ......…….....…....
 
 
 
- Ngành học: .....Tin học.............
 
 
 
 
- Ký hiệu trường: .......................
 
 
 
 
- Điểm thi tuyển sinh: Tổng điểm: .….…...
- Số báo danh: ...................…........……
 
(Môn 1: ....... Môn 2: .......  Môn 3: ........ )
- Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT, THBT, THN, TCCN : 
 
- Điểm thưởng (nếu có): ..….....…................
- Lý do để được tuyển thẳng và được thưởng điểm:
* Xếp loại về học tập: ....... Trung bình.
 
.....................................……...............….......
* Xếp loại về hạnh kiểm:........Tốt...……..
 
.............................……..................................
* Xếp loại tốt nghiệp:   Trung bình
 
..........................................…................…….
- Ngày vào Đoàn TNCSHCM:.26/03/1990
 
- Năm tốt nghiệp (ghi 2 số cuối của năm)
9
2
- Ngày vào Đảng CSVN:..27/10/2001
 
- Số chứng minh thư nhân dân: ........…........
 
 
- Số thẻ HS, SV
 
 
 
 
 
 
- Khen thưởng, kỷ luật: .............Không có....................................
................................................................
Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao động hoặc đơn vị phục vụ, chức vụ, danh hiệu nghề nghiệp, bậc lương).
1
 


 

 

Từ tháng năm đến tháng năm
Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì? HS lương 9/1996 đến 9/1998
Dạy học
Trường THCS Đồng Tiến Quỳnh Phụ, Thái Bình
Giáo viên 1.86 9/1998 đến 10/2014
Day học
Quản lí trường học
Trường THCS An Dục Quỳnh Phụ, Thái Bình
Phó hiệu trưởng 3.99 10/2014 đến nay
Day học,
Quản lí trường học
Trường THCS An Lễ Quỳnh Phụ, Thái Bình
Phó hiệu trưởng 4.32            
II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH
1. Cha:
- Họ và tên: ..........Uông Lâm Vượng. ..........  Quốc tịch: ...........Việt Nam...............
- Dân tộc: ..........Kinh.......................... Tôn giáo: ......  Không........
- Hộ khẩu thường trú: ............. xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.............
- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?):
Trước 30-4-1975:
          Là bộ đội chiến đấu tại chiến trường miền nam (Y tá chiến trường)
Từ 30-4-1975 đến nay:
 Sau 30/4/1975 Học tập tại Đại học y Thái Bình, sau đó là Bác sĩ công tác tại Bệnh viện Phụ Dực, Quỳnh Phụ, Thái Bình
             Hiện nay là cán bộ nghỉ hưu tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
2. Mẹ:
- Họ và tên: ..........Tạ Thị Hạnh. ..........  Quốc tịch: ..........Việt Nam...................
- Dân tộc: ..........Kinh.......................... Tôn giáo: ......  Không........
- Hộ khẩu thường trú: ..............xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.............
- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?):
Trước 30-4-1975:
              Trồng trọt tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Từ 30-4-1975 đến nay:
              Trồng trọt tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
3. Vợ hoặc chồng:
- Họ và tên: ..........Phạm Thị Hải. ..........  Quốc tịch: ..........Việt Nam...................
- Dân tộc: ..........Kinh.......................... Tôn giáo: ......  Không........
- Hộ khẩu thường trú: ..............xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.............
- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): .......Giáo viên trường THCS An Dục....
               .........xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình........................
Họ và tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh chị em ruột:
1
 


 

 

1) Chị: Uông Thị Hồng Tươi -  Tuổi: 45;             Nghề nghiệp: Trồng trọt
           -  Hộ khẩu ở:  xã An Duc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
            - Trình độ văn hóa: 12/12;         Chính trị: không tham gia các hoạt động chính trị
2) Em: Uông Hà Thu -  Tuổi: 41
           - Nghề nghiệp: Giáo viên Trường THCS An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
           -Hộ khẩu  ở:  xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
            -Trình độ văn hóa: 12/12;         Chính trị: không tham gia các hoạt động chính trị
 
              Kèm theo bản chính và bản sao giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THPT, THBT, THN,  TCCN (nếu Sở GD-ĐT chưa kịp cấp bằng thì phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, sau đó nộp bản chính để kiểm tra đối chiếu): phiếu báo điểm thi ĐH, CĐ, TCCN giấy chứng nhận thi và kết quả đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi lớp cuối cấp, kể cả thi quốc tế, đối tượng ưu tiên (nếu có), quyết định của cơ quan, đơn vị cử đi học (nếu là công nhân viên Nhà nước hoặc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang).
 
   Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
        Cam đoan của gia đình
về lời khai của học sinh, sinh viên
Ngày 04 tháng 04 năm 2018                         Học sinh, sinh viên ký tên
 
 
 
Uông Văn Thành
 
Xác nhận của Chính quyền Xã, Phường nơi học sinh, sinh viên cư trú
(Đề nghị Chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, việc thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật của  học sinh, sinh viên tại địa phương).
 
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
1
 


Nguồn:Thanh Uong Minh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Mẫu hồ sơ sinh viên
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngmausoyeulylichhocsinhsinhvien.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
n0h00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-10 16:38:19
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
giáo án điện tử Mẫu hồ sơ sinh viên

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Mẫu hồ sơ sinh viên
  Mầm non
  Mẫu hồ sơ sinh viên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Mẫu Hồ Sơ Sinh Viên 2012
  DỮ LIỆU TUYỂN SINH
  Mẫu Hồ Sơ Sinh Viên 2012

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử DỮ LIỆU TUYỂN SINH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2012

  Xem: 0

 • Mẫu hồ sơ sinh viên
  Đơn
  Mẫu hồ sơ sinh viên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đơn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Mẫu hồ sơ sinh viên
  Mầm non
  Mẫu hồ sơ sinh viên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 15

 • Mẫu hồ sơ sinh viên
  Giáo án khác
  Mẫu hồ sơ sinh viên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 6

 • Hồ sơ sinh viên
  Hồ Sơ Sinh Viên
  Hồ sơ sinh viên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hồ Sơ Sinh Viên

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2014

  Xem: 0

 • Mau ho so thu vien
  Giáo án khác
  Mau ho so thu vien

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2011

  Xem: 5

 • Mau ho so giao vien
  Sinh học 8
  Mau ho so giao vien

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2011

  Xem: 0

 • mau ho so thu vien
  Giáo án khác
  mau ho so thu vien

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2013

  Xem: 0

 • Mẫu duyệt hồ sơ giáo viên
  Các biểu mẫu
  Mẫu duyệt hồ sơ giáo viên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các biểu mẫu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2013

  Xem: 0