MẪU PHIẾU THU, CHI, THANH TOÁN ... CÔNG ĐOÀN

giáo án Tiểu học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
8x9hzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/8/2013 11:51:08 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Đơn vị:……………………. Bộ phận:…………………... Mã đơn vị SDNS:…………. PHIẾU THU Ngày ……. tháng …… năm ……. Quyển số:……….. Số: ……………… Nợ: ……………… Có: ……………… Họ, tên người nộp tiền:………………………………………………………………….. Địa chỉ:,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử MẪU PHIẾU THU, CHI, THANH TOÁN ... CÔNG ĐOÀN, Giáo Án Tiểu Học , Giáo án điện tử MẪU PHIẾU THU, CHI, THANH TOÁN ... CÔNG ĐOÀN, doc, 1 trang, 0.06 M, Tiểu học chia sẽ bởi Lan Quách Thị đã có 1 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Đơn vị:…………………….
Bộ phận:…………………...
Mã đơn vị SDNS:………….
PHIẾU THU
Ngày ……. tháng …… năm …….
Quyển số:………..
Số: ………………
Nợ: ………………
Có: ………………
Họ, tên người nộp tiền:…………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………...
Lý do nộp:………………………………………………………………………………..
Số tiền:…………………………(viết bằng chữ) ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………....
Kèm theo:…………………………………………………….chứng từ kế toán.

Thủ trưởng đơn vị Kế toán CĐCS Người lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………...
Ngày …… tháng …… năm ……
Người nộp Thủ quỹ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đơn vị:……………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bộ phận:……………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày …… tháng …… năm ……
Kính gửi:……………………………………………………………..
Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………….
Bộ phận (Địa chỉ)…………………………………………………………………………..
Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………….
Số tiền:………………………… Bằng chữ:………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Kèm theo……………………… Chứng từ gốc.

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán CĐCS
(Ký, họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)


Công đoàn:…………………………… Mẫu số C01-TLĐ
PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN
------------
Họ, tên người thăm hỏi:
Họ, tên người được thăm hỏi:
Lý do thăm hỏi:
Số tiền:
(Bằng chữ)
Công đoàn cơ sở
(Ký, họ tên)
Ngày ……. tháng …… năm …….
TM.Tổ công đoàn
(Ký, họ tên)


Đơn vị:…………………….
Bộ phận:…………………...
Mã đơn vị SDNS:………….


PHIẾU CHI
Ngày …… tháng …… năm …….
Quyển số:………..
Số: ………………
Nợ:………………
Có:……………….
Họ, tên người nhận tiền:………………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………...
Lý do nộp:………………………………………………………………………………..
Số tiền:…………………………(viết bằng chữ) ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Kèm theo:…………………………………………………….chứng từ kế toán.

Thủ trưởng đơn vị Kế toán CĐCS Người lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………...
Ngày …… tháng …… năm ……
Người nhận Thủ quỹ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đơn vị: Trường Tiểu học Tam Hưng
Bộ phận: Công đoàn
Bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn
Tháng.....năm...
stt
Họ và tên
Chức vụ
Số tiền phụ cấp
ký tên

 Tổng số tiền(Viết bằng chữ)........................................
Kế toán tm.ban chấp hành
(Ký,hä tªn) (DuyÖt)
Đơn vị: Trường Tiểu học Tam Hưng
Bộ phận: Công đoàn
Bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn
Th¸ng.....n¨m...
stt
Họ và tên
Chức vụ
Số tiền phụ cấp
ký tên

 Tổng số tiền(Viết bằng chữ)........................................
Kế toán tm.ban chấp hành
(Ký,hä tªn) (DuyÖt)

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về MẪU PHIẾU THU, CHI, THANH TOÁN ... CÔNG ĐOÀN
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngMAU-PHIEU-THUA-CHIA-THANH-TOAN-...-CoNG-DOAN.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN