Mẫu quyết toán-dự toán CĐ(mới 2017)

Đăng ngày 1/16/2017 8:58:25 PM | Thể loại: Văn bản CĐ | Chia sẽ bởi: Định Trần Vũ | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 3 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

giáo án Mẫu quyết toán-dự toán CĐ(mới 2017), Văn bản CĐ. LĐLĐ Huyện Tuy ĐứcMẫu: B14/-TLĐ CĐCS TRƯỜNG THCS ĐẮKBÚKSOMSĐV: BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN Năm 2017 A - CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN: - Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ 34 người - Quỹ lương đóng KPCĐ: 29665550,64 đồng - Số đoàn viên 34 người - Quỹ lương đóng ĐPCĐ: 14832775,32... nslide giới thiệu đến mọi người thư viện Mẫu quyết toán-dự toán CĐ(mới 2017) .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Mẫu quyết toán-dự toán CĐ(mới 2017) thuộc chuyên mục Văn bản CĐ được giới thiệu bởi thành viên Định Trần Vũ đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Văn bản CĐ , có tổng cộng 3 trang, thuộc file .xls, cùng thể loại còn có Giáo án Thư viện sách Văn Bản luật Văn bản CĐ ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu LĐLĐ Huyện Tuy Đức Mẫu: B14/-TLĐ CĐCS TRƯỜNG THCS ĐẮKBÚKSO MSĐV: BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN Năm 2017 A - CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN: - Số lao động https://nslide.com/giao-an/mau-quyet-toan-du-toan-cd-moi-2017.ihar0q.html

Nội dung

LĐLĐ Huyện Tuy Đức Mẫu: B14/-TLĐ
CĐCS TRƯỜNG THCS ĐẮKBÚKSO MSĐV:

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THU - CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
Năm 2017

A - CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:
- Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ 34 người "- Quỹ lương đóng KPCĐ: 29665550,64 đồng"
- Số đoàn viên 34 người "- Quỹ lương đóng ĐPCĐ: 14832775,32 đồng"
- Số cán bộ Công đoàn chuyên trách 0 người

B - CÁC CHỈ TIÊU NGÂN SÁCH:
Đơn vị tính: đồng
TT Nội dung "Mã
số " Ước thực hiện năm trước "Dự toán
năm nay" Ghi chú Kiểm tra
A B C 1 2 3
I - PHÀN THU
1 Đoàn phí Công đoàn 23 " 14,832,775 "
2 Kinh phí Công đoàn 22 " 29,665,551 "
3 Thu khác 24 -
- Chuyên môn hỗ trợ
- Thu khác tại đơn vị
CỘNG THU " 44,498,326 " 22*65%-23*40%
4 Kinh phí cấp trên cấp 25 " 13,349,498 "
5 Tài chính công đoàn tích lũy đầu kỳ 26
TỔNG CỘNG (I) " 57,847,824 "
II - PHẦN CHI 30%*(23+25)
1 "Lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương" 27 - 10%*(23+25)
2 Quản lý hành chính 29 " 2,790,000 " 60%*(23+25)
3 Hoạt động phong trào 31 " 4,860,000 " 10%(31)
Trong đó: Đào tạo cán bộ 31.01 - 10%(31)
Trợ cấp 31.02 " 1,708,000 " 10%(31)
Hỗ trợ du lịch 31.03 -
CỘNG CHI " 7,650,000 " (22)
4 Kinh phí nộp cấp trên quản lý trực tiếp 37 -
TỔNG CỘNG (II) " 7,650,000 " -
III - KINH PHÍ DỰ PHÒNG 38 " 50,197,824 "

C - THUYẾT MINH VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Phụ trách Kế toán TM. BAN CHẤP HÀNH
"(Ký, họ tên)" "(Ký, họ tên, đóng dấu)"


D - NHẬN XÉT CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN


Ngày.........tháng........năm......
CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH TM. BAN THƯỜNH VỤ
"(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)" " (Ký, họ tên, đóng dấu)"