may bien ap mot pha giáo án Lưu trữ

Đăng ngày 1/8/2010 6:03:08 PM | Thể loại: Lưu trữ | Lần tải: 65 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


Tiết 52- bài 46 MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA


GV soạn:…………………………………………
Đơn vị:……………………………………………
Lớp dạy:………………………………………...
Tiết thứ:………………………………………...
Ngày lên lớp:……………………………………I. MỤC TIÊU
Học xong bài này học sinh phải:
1, Kiến thức
- Hiểu được cấu tạo và nguyên lí hoạt động của máy biến áp một pha.
- Hiểu được các số liệu kỹ thuật trên máy biến áp một pha.
2, Kỹ năng
- Làm việc với các máy biến áp một pha.
- Sử dụng máy biến áp một pha.
3, Thái độ
- Vận dụng kiến thức tronng bài vào thực tế cuộc sống gia đình,địa phương.
- Có ý thức sử dụng máy biến áp một pha một cách tiết kiệm điện và an toàn nhất.

II. CHUẨN BỊ
1, Giáo viên: - Chuẩn bị giáo án (giáo án word và power point) và đọc thêm nhiều tài liệu tham khảo về máy biến áp một pha.
Máy chiếu projector, màn chiếu, máy vi tính.
- 1 Máy biến áp đang hoạt động tốt, 6 mô hình máy biến áp có thể tháo lắp dễ dàng và 1 bút thử điện.
2, Học sinh: - Học bài cũ và đọc trước bài 46 máy biến áp một pha ở nhà.
- Quan sát và tìm hiểu máy biến áp ở gia đình và địa phương.

II. PHƯƠNG PHÁP.
- Phương pháp trình bày trực quan.
- Phương pháp đàm thoại.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1, Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số.
2, Kiểm tra bài cũ
- Không
3, Các hoạt động


Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dunng trình chiếuNội dung bài1.Vào bài mới ( 5 phút )
? Trong hình trên dòng điện được truyền tải như thế nào .

- Giáo viên giải thích thêm về hình được trình chiếu.
? Chức năng của máy biến áp là gì.

- Nhận xét câu trả lời
Và trả lời câu hỏi.


2. Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo máy biến áp.(10 phút)

? Hãy mô tả cấu tạo của máy biến áp một pha.

- GV tổng hợp ý kiến HS và giải thích.

- Cho học sinh ghi bài
? Hãy phân biệt dây quấn thứ cấp và sơ cấp?

- GV tổng hợp ý kiến HS và giải thích.

3. Hoạt động 2:
Tìm hiểu nguyên lý hoạt động máy biến áp một pha.
(15 phút)
? Nhờ có hiện tượng gì mà dòng điện từ dây quấn sơ cấp chuyển sang dây quấn thứ cấp.

- GV tổng hợp ý kiến HS và giải thích thêm về nguyên lý làm việc của máy biến áp khi? Máy biến áp có U2 ? Máy biến áp có U2 > U1 được gọi là máy biến áp gì

- Cho học sinh làm ví dụ trang 160-sgk Công nghệ 8


? Để giữ U2 không đổi khi U1 tăng, ta phải tăng hay giảm số vòng dây N1.

- Cho học sinh ghi bài

3. Hoạt động 3: tìm hiểu chức các số liệu kỹ thuật và sử dung máy biến áp một pha (8 phút)

- GV cho 2 học sinh đọc phần 3 các số liệu kỹ thuật (trang160-sgk Công nghệ 8)

- GV giải thích các số liệu kỹ thuật và đơn vị của máy biến áp một pha.
? Ở nhà em hay địa phương em thường sử dụng máy biến áp có ghi các số liệu như thế nào

- Cho học sinh ghi bài.

? Hãy nêu yêu cầu sử dụng máy biến áp .

? Ở nhà em thường dùng máy biến áp như thế nào.

- Cho học sinh ghi bài.


- Hs quan sát hình và trả lời


- HS quan sát hình kết hợp với đọc sgk để trả lời câu hỏi- HS quan sát hình kết hợp với tháo lắp mô hình để trả lời câu hỏi


- HS quan sát hình kết hợp với đọc sgk để trả lời câu hỏi


- HS quan sát hình kết hợp với đọc sgk để trả lời câu hỏi


1 Hs lên bảng làm bài

1 HS làm bài tập HS khác nhận Xét bàiHS Ghi BàiHS ghi bài

Sponsor Documents