Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Đại s 10

Mệnh đề - mệnh đề chứa biến

21 . Trong các câu sau , câu nào là mệnh đề , câu nào không phải là mệnh đề ? Nếu là mệnh đề thì nó đúng hay sai ?
a. Các em có cố gắng không ? ( không phải là mệnh đề )
b . “ Phương trình sau có nghiệm duy nhất : 3x - 4 = 0 " . ( mệnh đề đúng )
c . Cấm hút thuốc là nơi cộng cộng ! ( không phải là mệnh đề )
d. Số : 2^4 - 1 là số nguyên tố . ( mệnh đề sai )
2. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai ?
a. Có vô số số nguyên tố . ( Có hữu hạn số nguyên tố - mệnh đề sai )
b. Một năm có tối đa năm mươi hai ngày chủ nhật .( Có năm có hơn năm mươi hai ngày chủ nhật - mệnh đề đúng )
c. Hả Nội là thành phố lớn nhất của Việt Nam . ( Hả Nội không phải là thành phố lớn nhất của Việt Nam - mệnh đề đúng )
d. Tất cả các chất khí đều không dẫn điện .( Có ít nhất một chất khí dẫn điện - mệnh đề đúng )
3. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :
a. Tam giác ABC đã cho là tam giác đều . ( Tam giác ABC đã cho là tam giác không đều )
b. Nhà toán học Cauchy là người Ý . ( Nhà toán học Cauchy không phải là người Ý )
c. Số 9801 là số chính phương . ( Số 9801 không phải là số chính phương ( hợp số ) )
d. Giải thưởng cao nhất về toán học trên thế giới là giải Nobel . ( Giải thưởng cao nhất về toán học trên thế giới không phải là giải Nobel )

4. Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AI . Xét hai mệnh đề sau :
P : “ Tam giác ABC vuông tại A " .
Q : “ Trung tuyến AI bằng nửa cạnh BC ” .
a. Phát biễu mệnh đề P suy ra Q . Cho biết mệnh đề này đúng hay sai ? ( Nếu tam giác ABC vuông tại A thì trung tuyến AI bằng nửa cạnh BC - mệnh đề đúng )
b. Phát biểu mệnh đề P tương đương Q . Cho biết mệnh đề này đúng hay sai ? ( Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi trung tuyến AI bằng nửa cạnh BC - mệnh đề đúng )
5. Xét hai mệnh đề sau :
P : “ Số 120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 ”.
Q : “ Số 120 chia hết cho 48 ”.
a. Phát biểu mệnh đề P suy ra Q . Cho biết mệnh đề hày đúng hay sai ? ( Nếu số 120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 thì số 120 chia hết cho 48 - mệnh đề sai )
b. Phát biểu mệnh đề P tương đương Q . Cho biết mệnh đề này đúng hay sai ? ( Số 120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 khi và chỉ khi số 120 chia hết cho 48 - mệnh đề sai )
6. Cho mệnh đề chứa biến P(x): “ x = x^4 ” .
Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau :
a. P(0) ( mệnh đề đúng )
b. P(1) ( mệnh đề đúng )
c. P(2) ( mệnh đề sai )
d. P(-1) ( mệnh đề sai )
e. Tồn tại x thuộc Z , P(x) ( mệnh đề đúng )
f) Với mọi x thuộc Z , P(x) ( mệnh đề sai )
7. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :
a. Với mọi x thuộc R : x > x^2 . ( Tồn tại x thuộc R : x không lớn hơn x^2 )
b. Với mọi n thuộc N , n bình phương thêm một là số không chia hết cho 3 . ( Tồn tại n thuộc, n bình phương thêm một là số chia hết cho 3 )
c. Tồn tại r thuộc Q : 4r^2 – 1 = 0 .( Với mọi thuộc Q : 4r^2 – 1 khác 0 )
d. Có những tứ giác không có đường tròn ngoại tiếp . ( Mọi tứ giác đều có đường tròn ngoại tiếp )
8. Gọi X là tập hợp yất cả các học sinh lớp em . Xét mệnh đề chứa biến P(x) : “ x tự học ở nhà ít nhất bốn giờ trong ngày ”. Hãy phát biểu các mệnh đề sau bằng cách dùng các ký hiệu “ với mọi , tồn tại ” :
a. “ Có ít nhất một học sinh x tự học ở nhà ít nhất bốn giờ trong ngày ”.
b. “ Tất cả các học sinh x tự học ở nhà ít nhất bốn giờ trong ngày ”.
c. “ Có ít nhất một học sinh x tự học ở nhà ít hơn bốn giờ trong ngày ”.
d. “ Tất cả các học sinh x tự học ở nhà ít hơn bốn giờ trong ngày ”.

  •  

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Mệnh Đề - Mệnh Đề Chứa Biến

Đăng ngày 11/20/2009 10:45:52 AM | Thể loại: Giáo án | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Mệnh Đề - Mệnh Đề Chứa Biến, Giáo án. . nslide chia sẽ đến các bạn thư viện Mệnh Đề - Mệnh Đề Chứa Biến .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện Mệnh Đề - Mệnh Đề Chứa Biến trong chuyên mục Giáo án được chia sẽ bởi bạn Hiệp Nguyễn Hồng tới mọi người nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Giáo án , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo án ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu 10 Mệnh đề - mệnh đề chứa biến 21 , ngoài ra Trong những câu sau , câu nào là mệnh đề , câu nào chẳng phải là mệnh đề ? Nếu là mệnh đề thì nó đúng hay sai ? a, nói thêm Các em có nỗ lực ko ? ( chẳng phải là mệnh đề ) b ,còn cho biết thêm “ Phương trình sau có nghiệm độc nhất : 3x - 4 = 0 , cho biết thêm ( mệnh đề đúng ) c , thêm nữa Cấm hút thuốc là nơi cộng cộng ! ( chẳng phải là mệnh đề ) d, bên cạnh

https://nslide.com/giao-an/menh-de-menh-de-chua-bien.hwg2uq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án


10
Mệnh đề - mệnh đề chứa biến
21 . Trong các câu sau , câu nào là mệnh đề , câu nào không phải là mệnh đề ? Nếu là mệnh đề thì nó đúng hay sai ? a. Các em có cố gắng không ? ( không phải là mệnh đề ) b . “ Phương trình sau có nghiệm duy nhất : 3x - 4 = 0 " . ( mệnh đề đúng ) c . Cấm hút thuốc là nơi cộng cộng ! ( không phải là mệnh đề ) d. Số : 2^4 - 1 là số nguyên tố . ( mệnh đề sai ) 2. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai ? a. Có vô số số nguyên tố . ( Có hữu hạn số nguyên tố - mệnh đề sai ) b. Một năm có tối đa năm mươi hai ngày chủ nhật .( Có năm có hơn năm mươi hai ngày chủ nhật - mệnh đề đúng ) c. Hả Nội là thành phố lớn nhất của Việt Nam . ( Hả Nội không phải là thành phố lớn nhất của Việt Nam - mệnh đề đúng ) d. Tất cả các chất khí đều không dẫn điện .( Có ít nhất một chất khí dẫn điện - mệnh đề đúng ) 3. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau : a. Tam giác ABC đã cho là tam giác đều . ( Tam giác ABC đã cho là tam giác không đều ) b. Nhà toán học Cauchy là người Ý . ( Nhà toán học Cauchy không phải là người Ý ) c. Số 9801 là số chính phương . ( Số 9801 không phải là số chính phương ( hợp số ) ) d. Giải thưởng cao nhất về toán học trên thế giới là giải Nobel . ( Giải thưởng cao nhất về toán học trên thế giới không phải là giải Nobel )
4. Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AI . Xét hai mệnh đề sau : P : “ Tam giác ABC vuông tại A " . Q : “ Trung tuyến AI bằng nửa cạnh BC ” . a. Phát biễu mệnh đề P suy ra Q . Cho biết mệnh đề này đúng hay sai ? ( Nếu tam giác ABC vuông tại A thì trung tuyến AI bằng nửa cạnh BC - mệnh đề đúng ) b. Phát biểu mệnh đề P tương đương Q . Cho biết mệnh đề này đúng hay sai ? ( Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi trung tuyến AI bằng nửa cạnh BC - mệnh đề đúng ) 5. Xét hai mệnh đề sau : P : “ Số 120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 ”. Q : “ Số 120 chia hết cho 48 ”. a. Phát biểu mệnh đề P suy ra Q . Cho biết mệnh đề hày đúng hay sai ? ( Nếu số 120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 thì số 120 chia hết cho 48 - mệnh đề sai ) b. Phát biểu mệnh đề P tương đương Q . Cho biết mệnh đề này đúng hay sai ? ( Số 120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 khi và chỉ khi số 120 chia hết cho 48 - mệnh đề sai ) 6. Cho mệnh đề chứa biến P(x): “ x = x^4 ” . Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau : a. P(0) ( mệnh đề đúng ) b. P(1) ( mệnh đề đúng ) c. P(2) ( mệnh đề sai ) d. P(-1) ( mệnh đề sai ) e. Tồn tại x thuộc Z , P(x) ( mệnh đề đúng ) f) Với mọi x thuộc Z , P(x) ( mệnh đề sai ) 7. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau : a. Với mọi x thuộc R : x > x^2 . ( Tồn tại x thuộc R : x không lớn hơn x^2 ) b. Với mọi n thuộc N , n bình phương thêm một là số không chia hết cho 3 . ( Tồn tại n thuộc, n bình phương thêm một là số chia hết cho 3 ) c. Tồn tại r thuộc Q : 4r^2 – 1 = 0 .( Với mọi thuộc Q : 4r^2 – 1 khác 0 ) d. Có những tứ giác không có đường tròn ngoại tiếp . ( Mọi tứ giác đều có đường tròn ngoại tiếp ) 8. Gọi X là tập hợp yất cả các học sinh lớp em . Xét mệnh đề chứa biến P(x) : “ x tự học ở nhà ít nhất bốn giờ trong ngày ”. Hãy phát biểu các mệnh đề sau bằng cách dùng các ký hiệu “ với mọi , tồn tại ” : a. “ Có ít nhất một học sinh x tự học ở nhà ít nhất bốn giờ trong ngày ”. b. “ Tất cả các học sinh x tự học ở nhà ít nhất bốn giờ trong ngày ”. c. “

Sponsor Documents