Mĩ thuật 9hk2 theo chu đề.

giáo án điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       20      0
Ngày đăng 2019-02-11 10:34:49 Tác giả Hai Tot Thi loại .doc kích thước 39.67 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Trường THCS vtt CHỦ ĐỀ 1: VẼ TĨNH VẬT CÓ BA VẬT MẪU ( 2 TIẾT) I. Mục tiêu chung - Kiến thức: Nhận biết được vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, bố cục của vật mẫu; Biết cách sắp xếp hình vẽ cân đối

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Trường THCS vtt

CHỦ ĐỀ 1: VẼ TĨNH VẬT CÓ BA VẬT MẪU
( 2 TIẾT)
I. Mục tiêu chung
- Kiến thức: Nhận biết được vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, bố cục của vật mẫu; Biết cách sắp xếp hình vẽ cân đối và hợp lí trên giấy.
- Kĩ năng: Hiểu được các sắc độ đậm nhạt để tạo không gian cho tranh tĩnh vật.Vẽ được tranh tĩnh vật có đặc điểm gần giống mẫu vẽ.
- Thái độ: Học sinh thêm hứng thú với bài học vẽ theo mẫu, yêu thích tìm hiểu, phân tích vẻ đẹp của vật mẫu thông qua hình ảnh, đường nét, tỉ lệ.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức
1. Phương pháp
- Phương pháp trực quan gợi mở,
- Phưong pháp luyện tập, thực hành sáng tạo
2. Hình thức tổ chức
+ Hoạt động cá nhân
+ Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện
1. Chuẩn bị của GV.
- Mẫu vẽ: Một vài đồ dùng trong gia đình: ấm tích, bát, bình hoa, khối hộp…
- Giấy vẽ, bút chì, tẩy, que đo, dây dọi
2. Chuẩn bị của HS
- Sách hoc mĩ thuật 9 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Giấy vẽ, bút chì, tẩy, que đo, dây dọi
IV. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động 1: (Tiết 1) Vẽ hình
Mục tiêu
 
- Kiến thức: Tập trung vào quan sát đường nét, màu sắc, đậm nhạt của vật mẫu.
- Kĩ năng: Phát triển khả năng kết hợp mắt và tay, vẽ hình liền mạch không nhấc bút khỏi giấy trong khi vẽ. Làm việc tập trung và yên lặng.
- Thái độ: Học sinh thêm hứng thú với bài học vẽ theo mẫu, yêu thích tìm hiểu, phân tích vẻ đẹp của vật mẫu thông qua hình ảnh, đường nét, tỉ lệ.
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
Đồ dùng/
1
 


Trường THCS vtt

 
 
 
phương tiện/sản phẩm của HS
1.1 Sắp đặt mẫu vẽ
- Khởi động: Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi lật miếng ghép đoán nội dung tranh.
- GV hướng dẫn học sinh cách bày mẫu. Quan sát vật mẫu ở các góc độ khác nhau để chọn góc vẽ thích hợp.
- Trong các hình em đã quan sát, em chọn hình nào? Tại sao?
- Hướng dẫn HS quan sát hướng ánh sáng chính và cũng các bạn sắp xếp lại mẫu vẽ cho phù hợp.
 
 
 
- Bày mẫu và quan sát mẫu ở các góc độ khác nhau.
 
 
 
- Quan sát và bày mẫu vẽ.
 
- Mẫu vẽ
1.2Thực hành
- GV vẽ thị phạm lên bảng hướng dẫn lại các bước vẽ tranh theo mẫu.
- Yêu cầu học sinh nêu tên các bước vẽ theo mẫu.
- Yêu cầu học sinh quan sát mẫu và vẽ bài. GV nhắc nhơ HS trong khi vẽ cần luôn so sánh tỉ lệ, khoảng cách giữa các vật mẫu và so sánh bài vẽ với mẫu để có tương quan tổng thể.
 
- Quan sát GV thị phạm
 
- Nêu tên các bước vẽ
- Quan sát mẫu vẽ và thực hành.
- Tranh minh họa các bước vẽ
1.3 Nhận xét
- GV hướng dẫn học sinh quan sát các bài vẽ và thảo luận vể:
+ Bố cục
+ Hình dáng
+ Cấu trúc, vị trí, tỉ lệ của vật mẫu trên bài vẽ.
- Quan sát và nhận xét bài vẽ của mình và các bạn.
- Bài vẽ của học sinh.
Hoạt động 2:( Tiết 2) 2.Vẽ đậm nhạt
Mục tiêu
1
 


Trường THCS vtt

- Kiến thức: Tập trung vào quan sát đường nét, màu sắc, đậm nhạt của vật mẫu. Hiểu được đậm nhạt có vai trò quyết định không gian chiều sâu trong tranh vẽ. Hiểu biết về ba hình thức đậm nhạt trong tranh tĩnh vật: đậm nhạt trên vật mẫu, đậm nhạt do bóng đổ của vật mẫu và đậm nhạt do ánh sáng phản quang trên vật mẫu.
- Kĩ năng: Phát triển khả năng kết hợp mắt và tay, vẽ hình liền mạch không nhấc bút khỏi giấy trong khi vẽ. Làm việc tập trung và yên lặng.
- Thái độ: Học sinh yêu thích tìm hiểu, phân tích vẻ đẹp của vật mẫu thông qua hình ảnh, đường nét, tỉ lệ.
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
Đồ dùng/
phương tiện/sản phẩm của HS
2.1 Tìm hiểu
- Khởi động: GV cho học sinh chơi trò chơi.
- Sắp đặt vật mẫu giống tiết 1
- Hướng dẫn HS quan sát vật mẫu để nhận biết các mảng đậm nhạt lớn trên vật mẫu, gồm:
+ Đậm nhạt chung của các vật mẫu
+ Đậm nhạt trên từng vật mẫu và bóng phản quang trên vật mẫu.
+ Tương quan đậm nhạt giữa các vật mẫu và bóng đổ của các vật mẫu trong không gian xung quanh.
- Tham Gia trò chơi.
- Sắp xếp vật mẫu
- Quan sát vật mẫu và nhận xét về đậm nhạt.
- Mẫu vẽ
- Bài vẽ của học sinh.
2.2 Thực hành vẽ đậm nhạt, hoàn thiện bài vẽ
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa để biết cách vẽ đậm nhạt. (Hình 1.3 Sách học mĩ thuật)

- GV nhấn mạnh: trong quá trình vẽ cần quan sát và nhận biết các hình thái của đậm nhạt trên vật mẫu để vẽ: đạm nhạt trên vật mẫu; đậm nhạt do bóng đổ của vật mẫu tạo nên và lưu ý đạm nhạt do ánh sáng phản quang lại vật mẫu.
- Quan sát tranh minh họa.
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 


Trường THCS vtt

 
- GV yêu cầu học sinh sử dụng bài vẽ ở tiết trước để vẽ đạm nhạt.
 
 
 
 
 
 
 
- Thực hành vẽ đậm nhạt.
 
2.3 Nhận xét, đánh giá
- GV hướng dẫn HS trưng bày bài vẽ theo nhóm.
- Yêu cầu học sinh đánh giá, nhận xét bài vẽ của mình và bạn về:
+ Bố cục hình vẽ
+ Đậm nhạt của hình vẽ.
*Phát triển mở rộng:
Vận dụng cách vẽ hình, vẽ đạm nhạt để thực hiện các bài vẽ theo mẫu khác bằng bút chì, màu vẽ hoặc hình thức xé dán giấy màu… trên cơ sở quan sát và cảm nhận đậm nhạt trên mẫu.
 
- Tham gia đánh giá quá trình học tập, kết quả bài vẽ của mình và của bạn.
 
CHỦ ĐỀ 2: SƠ LƯỢC MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN
( 2 TIẾT)
I. Mục tiêu chung
- Kiến thức: Biết được vài nét khái quát về mĩ thuật thời Nguyễn
- Kĩ năng:  Mô phỏng được bức tranh sinh hoạt  với hình vẽ của thời Nguyễn. Hiểu được giá trị mĩ thuật thời Nguyễn trong kho tàng mĩ thuật Việt Nam và chia sẻ được với bạn, với mọi người về những giá trị đó. Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
- Thái độ: Có ý thức học tập, biết yêu quý, trân trọng, giữ gìn những giá trị nghệ thuật cha ông để lại.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức
1. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp
1
 


Trường THCS vtt

- Phương pháp trực quan gợi mở,
- Phương pháp luyện tập, thực hành
2. Hình thức tổ chức
+ Hoạt động cá nhân
+ Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện
1. Chuẩn bị của GV.
- Hình  ảnh phù hợp với chủ đề:
+ Tranh, ảnh về một số tác phẩm mĩ thuật thời Nguyễn.
+ Các tư liệu có liên quan đến mĩ thuật thời Nguyễn.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách hoc mĩ thuật 9 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Tranh, ảnh, tư liệu về mĩ thuật thời Nguyễn
- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, kéo, hồ dán…
IV. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động 1: (Tiết 1) 1. Tìm hiểu khái quát về mĩ thuật thời Nguyễn
Mục tiêu
 
- Kiến thức: Biết tìm hiểu, chọn lọc các nội dung trong SGK và tài liệu đã sưu tầm được.
- Kĩ năng: Phát triển khả năng tìm hiểu, so sánh đề tìm ra một số đặc điểm của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, chạm khắc, hoa văn trang trí của mĩ thuật thời Nguyễn
- Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn và phát triển những giá trị nghệ thuật cha ông để lại.
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
Đồ dùng/
phương tiện/sản phẩm của HS
1
 


Trường THCS vtt

1.1 Kiến trúc
- Khởi động: GV yêu cầu học sinh nêu lại các đặc điểm chính vễ mĩ thuật thời Lê đã học ở năm học trước.
- GV yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh và sử dụng các tư liệu, hình ảnh đã sưu tầm được để tìm hiểu những nét khái quát của kiến trúc thời Nguyễn.
+ Nêu tên, địa danh, năm xây dựng của các công trình kiến trúc trong hình mà em biết?
+ Cảm nhận về hình thức kiến trúc, vật liệu của công trình.
+ Điểm chung và sự khác biệt của những công tình kiến trúc đó.
- GV yêu cầu học sinh đọc các nội dung trong sách học mĩ thuật Tr12,13,14. Thảo luận để tìm ra những nét tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn.
- GV hướng dẫn HS trình bày phần thảo luận. các nhóm nhận xét, góp ý cho nhau.
- GV kết luận: Mĩ thuật thời Nguyễn phát triển rất đa dạng về nhiều mặt. Kiến trúc thời Nguyễn phần lớn theo lối kiến trúc cung đình, hài hòa với thiên nhiên
 
 
 
 
- Nêu lại các nội dung đa học.
 
 
- Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi.
 
 
 
 
 
 
 
- Đọc các mục để tìm hiểu thêm thông tin. Thảo luận nhóm, viết các nội dung chính ra giấy A3.
- Trình bày phần thảo luận, nhận xét, góp ý cho nhau.
- Ghi nhớ
- Tranh, ảnh, tư liệu tự sưu tầm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 


Trường THCS vtt

1.2 Điêu khắc
- GV yêu cầu HS đọc các nội dung trong sách học mĩ thuật
Trang 15 và thảo luận để tìm ra những  nét đặc trưng của của điêu khắc và chạm khắc trang trí thời Nguyễn.
Hình chạm khắc ở lăng Khải Định
+ Thể loại điêu khắc
+ Chất liệu của các tác phẩm điêu khắc.
+ Hình tượng trong điêu khắc.
+ Hình thức thể hiện tác phẩm điêu khắc.
- GV hướng dẫn các nhóm trình bày phần thảo luận của nhóm, nhận xét, đánh giá phần tóm tắt của nhóm mình và nhóm bạn.
- GV kết luận: Điêu khắc thời Nguyễn gắn liền với kiến trúc và được diễn tả mang tính hiện thực.
- Đọc nội dung trong sách học mĩ thuật và thảo luận nhóm. Viết các nội dung tiêu biểu ra giấy A3.
 
 
 
 
 
 
- Trình bày phần thảo luận, nhận xét, góp ý cho nhau.
- Ghi nhớ.
- Tranh, ảnh, tư liệu tự sưu tầm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Hội họa, đồ họa thời Nguyễn
- GV yêu cầu HS đọc nội dung trong sách học mĩ thuật Tr 16, 17, 18 và thảo luận nhóm để tìm ra những nét tiêu biểu về hội họa và đồ họa thời  Nguyễn.

Chân dung Lý Nam Đế và Hoàng hậu, thế kỉ XVIII – XIX ( Thái Bình)
 
- GV hướng dẫn HS trình bày phần thảo luận của nhóm mình. Các nhóm nhận xét, góp ý cho nhau.
- Đọc sách và thảo luận nhóm. Ghi những nét tiêu biểu ra giấy A3.
 
 
 
 
 
 
 
Trình bày phần thảo luận của nhóm mình. Các nhóm nhận xét, góp ý cho nhau.
- Tranh, ảnh, tư liệu tự sưu tầm.
1
 


Trường THCS vtt

 
- GV kết luận: Đồ họa và hội họa thời Nguyễn phát triển đa dạng. đặc biệt đáng chú ý là 4577 hình vẽ trong sách Bách khoa thư bằng tranh “Kĩ thuật của người An Nam” do Henri Oger và nghệ nhân người việt thực hiện.
 
 
 
- Ghi nhớ
 
Hoạt động 2: ( tiết 2). 2 Mô phỏng hình vẽ thời Nguyễn
Mục tiêu
- Kiến thức: Biết tìm hiểu, chọn lọc các nội dung trong SGK và tài liệu đã sưu tầm được.
- Kĩ năng: Mô phỏng được một số hình vẽ của mĩ thuật thời Nguyễn dựa trên những hiểu biết về mĩ thuật thời Nguyễn
- Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn và phát triển những giá trị nghệ thuật cha ông để lại.
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
Đồ dùng/
phương tiện/sản phẩm của HS
2.1.
Thực hành
- Khởi động: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi đoán nội dung tranh.
- Yêu cầu HS tham khảo các hình vẽ trong sách học mĩ thuật để tìm hiểu về các hình vẽ thời Nguyễn.
- GV hướng dẫn HS cách mô phỏng lại hình vẽ:
+ Chọn hình vẽ có từ hai nhân vật trở lên, mô phỏng lại theo nguyên mẫu và vẽ màu theo ý thích.
+ Lựa chọn một vài hình vẽ từ các tranh khác nhau mô phỏng và sắp xếp lại bố cục tranh vẽ màu theo ý tưởng của mình.
 
- Chơi trò chơi
 
 
- Quan sát
 
 
- Lắng nghe
- Lựa chọn hình vẽ để tiến hành vẽ mô phỏng
 
 
 
 
- Tranh, ảnh sưu tầm.
 
 
 
 
 
-GIấy vẽ, chì, màu, tảy.
2.2. Trưng bày, chia
- GV hướng dẫn HS treo tác phẩm thuận tiên cho việc quan sát để thảo luận, chia sẻ và đánh giá kết quả bài
- Thảo luận và chia sẻ cảm nhận cá nhân như: ấn tượng
 
1
 


Trường THCS vtt

Tuần:…………..       Ngày soạn:……………
Tiết:……………       Ngày dạy:……………
CHỦ ĐỀ 3: TẠO HÌNH CON RỐI VÀ SÂN KHẤU BIỂU DIỄN RỐI
( 4 TIẾT)
I. Mục tiêu chung
- Kiến thức: Tạo hình được con rối có đặc điểm và tính cách riêng.
- Kĩ năng: Thiết kế và tạo dựng được sân khấu phù hợp với tiểu phẩm. Trưng bày và thể hiện được tiểu phẩm rối.
- Thái độ: Hiểu và trân trọng loại hình nghệ thuật múa rối trong văn hóa Việt Nam.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức
1. Phương pháp
- Phương pháp trực quan gợi mở
- Phương pháp luyện tập, thực hành sáng tạo
- Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề.
2. Hình thức tổ chức
+ Hoạt động cá nhân
+ Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện
1. Chuẩn bị của GV .
- Hình  ảnh phù hợp với chủ đề:
+ Tranh, ảnh về một số côn rối.
+ Các vật liệu để làm rối: vỏ hộp giấy, nhựa, dây…
2. Chuẩn bị của HS.
- Sách hoc mĩ thuật  9 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Các vật liệu để làm rối: vỏ hộp giấy, nhựa, dây…
- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, kéo, hồ dán…
IV. Các hoạt động dạy – học:
1.Ônr định lớp: Ktss
2. Kiểm tra đồ dùng.
3 Bài mới:
Hoạt động 1: (Tiết 1) 1. Tạo hình rối dây
Mục tiêu
 
1
 


Trường THCS vtt

- Kiến thức: Biết tìm hiểu, chọn lọc các  chất liệu phù hợp để tạo con rối.
- Kĩ năng: Tạo được con rối từ những ý tưởng của mình. Tạo được tính cách cho nhân vật.
- Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn và phát triển những giá trị nghệ thuật cha ông để lại.
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
Đồ dùng/
phương tiện/sản phẩm của HS
1.1. Tìm hiểu
- GV yêu cầu HS quan sát một số vật liệu để nhận biết hình thức làm con rối dây.

 

- Em hãy kể tên những vật  có thể tạo hình con rối?
- GV hướng dẫn HS có thể tạo mới hoặc sử dụng các vật liệu có sắn có dạng khối hộp, khối cầu,… các vật dạng hình ống trụ để tạo các bộ phận của con rối, sau đó liên kết chúng lại bằng cách luồn dây để tạo hình con rối.
- GV giới thiệu cho HS một số hình thức con rối khác.
- Quan sát một số vật lệu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ghi nhớ
- Hộp sữa, dây dù, ống hút…
 
 
 
 
- Một số vật liệu chuẩn bị trước.
1
 


Trường THCS vtt

 

Rối que

Rối ngón tay

Rối tay
 
 
- Quan sát
 
 
 
1.2. Thực hành
- GV hướng dẫn HS tạo hình rối theo các bước:
- Tạo các bộ phận của con rối.
+ Sử dụng khối hộp, khối trụ làm thân rối.
+ Sử dụng khối cầu, khối lục lăng làm đầu rối.
+ Sử dụng ống trúc, vỏ bút hay cuộn giấy thành ống làm cánh tay, ống chân rối.
+ Tạo ngón tay rối bằng dây nhỏ.
- Tạo hình rối theo hướng dẫn của GV.
 
 
1
 


Nguồn:Hai Tot Thi

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Mĩ thuật 9hk2 theo chu đề.
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngMi_thuat_9_theo_chu_de.doc[39.67 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
5rb40q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-02-11 10:34:49
Loại file
doc
Dung lượng
39.67 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
20
giáo án điện tử Mĩ thuật 9hk2 theo chu đề.

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan