Modul 13 -ND3

giáo án điện tử Lịch sử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2017-02-27 15:43:11 Tác giả Tần Bùi Thị loại .doc kích thước số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ngày 21 tháng 2 năm 2017 ( Nội dung 3-15 tiết - mô đun 13) Tên bài học: NHU CẦU VÀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC Hình thức tổ chức: Tự học Địa điểm: Tại nhà Nội dung: A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Vấn đề nhu cầu và động cơ học tập của học sinh (HS) nói chung, học sinh trung học co sờ (THCS) nói riêng là một trong những vấn đề quan trọng và cáp thiết nhất của nhà truửng phổ thông hiện nay. Thái độ học tập của học sinh ảnh hương rất lớn đến kết quả của quá trì

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Ngày 21 tháng 2 năm 2017                   ( Nội dung 3-15 tiết - mô đun 13)
Tên bài học: NHU CẦU VÀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Hình thức tổ chức: Tự học
Địa điểm: Tại nhà
Nội dung:
A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Vấn đề nhu cầu và động cơ học tập của học sinh (HS) nói chung, học sinh trung học co sờ (THCS) nói riêng là một trong những vấn đề quan trọng và cáp thiết nhất của nhà truửng phổ thông hiện nay. Thái độ học tập của học sinh ảnh hương rất lớn đến kết quả của quá trình dạy học. Tại sao trong giờ học, học sinh này thì húng thú, hào hứng, tích cục, trong khi học sinh khác lại buồn chán, thử ơ, thụ động? Trong Tâm lí học, người ta đã phát hiện được cơ chế phát triển nhu cầu và động lục học tập của học sinh. Nắm được cơ chế này, người giáo viên sẽ thường xuyên tạo được mọi điều kiện thuận lợi để làm thoả mãn nhu cầu học tập của học sinh trong các giờ học trên lóp, đặc biệt là biết sử dụng các phuơng pháp và kĩ thuật để xác định nhu cầu học tập và động cơ học tập trong việc xây dụng kế hoạch dạy học hằng năm.
Modun này giúp người học nắm đuợc khái niệm, cơ chế hình thành nhu cầu và động cơ, trên cơ sở đó xây dựng và sử dụng đuợc một sổ phuơng pháp và kĩ thuật xác định nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trong quá trình dạy học và xây dung kế hoạch năm học.
Về nhận thức
Hiểu nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong quá trình dạy học.
Về kĩ năng
Sử dụng được phưong pháp và kỹ thuật để 3QC định được nhu cầu và động cơ học tập của học sinh phục vụ cho việc xây dụng kế hoạch dạy học.
Về thái độ
Tôn trọng những đặc điểm riêng về nhu cầu, động cơ học tập của học sinh trong quá trình dạy học.
B. NỘI DUNG
Hoạt động 1. Tìm hiếu nhu cầu và nhu cầu học tập của học sinh trung học cơ sở.
I.                     MỤC TIÊU
Nắm được khái niệm nhu cầu, nhu cầu họctập của học sinh THCS.
II.                   CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
Học viên tụ đọc thông tin, chia se, thảo luận với đong nghiệp để trả lời những câu hối được ghi trong tài liệu.
III.                THÔNG TIN
1.       Nhu cầu
*        Câu hỏi :
 - Nhu cầu là gì ?
 - Con người có nhũng nhu cầu nào?
 - Nhu cầu có vai trò giữ vai gì trong cuộc sống và xã hội?
*        Thông tin:
Nhu cầu là hình thúc liên hệ giữa cơ thể sổng và thế giới bên ngoài, nguồn gổc tính tích cực của cơ thể sổng. Nhu cầu như là bản chất bên trong thúc đẩy cơ thể tiến hành những hình thúc hoạt động có chất lượng nhất định, cần thiết cho sự duy trì và phát triển của cá thể và loài. Trong các hình thức sinh học ban đầu, nhu cầu xuất hiện như là sự đòi hỏi của cơ thể đổi với một cái gì đó nằm ngoài cơ thể và cần thiết cho hoạt động sổng của cơ thể. Các nhu cầu của cơ thể có tính chất nội cân bằng: hoạt động mà nó thúc đẩy luôn hướng tới việc đạt được mức độ thực hiện chức năng tối ưu của các quá trình sổng, nhu cầu tiếp tục xuất hiện khi các chức năng đi chệch khỏi mức độ này và dừng lại khi đạt được múc độ đó.
Nhu cầu của động vật tập trung vào việc duy trì cá thể và tiếp tục giống loài: trao đổi chất với môi trường xung quanh, phát triển và hoàn thiện
các kĩ xảo định hướng... Đa sổ các nhu cầu ở động vật có hình thức bản năng, trong các bản năng bẩm sinh không chỉ ghi dấu những thuộc tính của các nhu cầu liên quan đến đối tượng mà cả tiến trình (sụ tuần tụ, kế tiếp) cơ bản của các hành động thích ứng cần thiết để chiếm lĩnh đổi tượng.
Vấn đề bản chất nhu cầu cửa con người vẫn đang để mở. Một sổ nhà nghiên cứu cho rằng nhu cầu của con người là bẩm sinh (A.H. Maslow). Những nhà nghiên cứu khác lại cho rằng tính xã hội của tất cả các nhu cầu của con người - không có ngoại lệ - được thể hiện trong nội dung, trong diễn biến và phương thức thoả mãn. Nhu cầu của con người đa sổ không phải bẩm sinh, chúng được hình thành trong quá trình con người lĩnh hội hoạt động xã hội và hình thành nhân cách. Sự phát triển nhu cầu của con người diễn ra thông qua sự mở rộng và thay đổi phạm vi đối tượng của nhu cầu. Nền sản xuất tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần quy định sự phát triển của các nhu cầu xã hội được cá nhân lĩnh hội trong quá trình gia nhập vào các quan hệ xã hội, lĩnh hội nền văn hoá tinh thần và vật chất của loài người.
Tính chất của hoạt động do nhu cầu thúc đẩy chúng thể  hiện là cơ sở cơ bản để phân loại nhu cầu. Dựa trên cơ sở này, ta có thể phân thành các nhu cầu sau: tự vệ, dinh dưỡng, tình dục, nhận thức, giao tiếp, vui chơi, sáng tạo. Trong số đó, cần phân biệt các nhu cầu thực tế: những nhu cầu mà ý nghĩa của nó được xác định bởi các hình thức tác động qua lại với đổi tương (ăn uổng, nhận thúc) và những nhu cầu chức năng: những nhu cầu thúc đẩy con người hoạt động vì chính bản thân quá trình hoạt động (vui chơi, sáng tạo), còn có hàng chục các tiêu chí khác để phân loại nhu cầu của con người. Trong các cách phân loại đó có một sổ cách phân loại tương đổi phổ biến và chỉ ra được bản chất của nhu cầu: theo nguồn gổc (nhu cầu tạo sự sổng, tạo tâm lí và xã hội); theo chủ thể (cá nhân, nhóm, xã hội); theo khách thể (vật chất và tinh thần); theo chức năng (nhu cầu tồn tại sinh học và xã hội, nhu cầu duy trì và nhu cầu phát triển)... Nhiều nhu cầu khó có thể phân loại một cách thuần nhất theo các tiêu chí trên, tức là có nhu cầu kết hợp cả vật chất và tinh thần, cả đạo đức và nhận thức.
Nhu cầu của con người hình thành trong quá trình phát triển của cá nhân trên cơ sở những tiền đề bẩm sinh, những tiền đề này tạo ra những khả năng tác động qua lại khác nhau (của chủ thể) với thế giới và tạo ra sự cần thiết trong các hình thức khác nhau của tính tích cực được xác định bởi các chương trình của hoạt động sổng sinh học và xã hội. Kinh nghiệm hoạt động trong giai đoạn  của sự phát triển được thực hiện với sự cộng tác của người lớn, là điều kiện cơ bản cho sự hình thành nhu cầu trong hoạt động và trở thành phuơng tiện thoả mãn nhu cầu khác. Ví dụ, nhu cầu uổng rượu phát triển trong quá trình sử dụng rượu, ban đầu là phương tiện để thoả mãn nhu cầu giao tiếp, tự khẳng định, nhu cầu thuộc về một nhóm hay là hậu quả của việc bắt chước người lớn.
Nhu cầu được thể hiện trong hành vi của con người khi nó ảnh hường tới sự lựa chọn động cơ. Các động cơ này xác định xu hướng hành vi trong mọi tình huổng cụ thể. Nhu cầu của con người là một hệ thống thứ bậc
Nhu cầu, định nghĩa đơn giản nhất là sự cần thiết về một cái gi đó. Nhu cầu-  đòi hỏi của đời sổng, tự nhiên và xã hội.
Mọi người có nhiều nhu cầu, các nhu cầu không phải lúc nào cũng hoàn toàn được thoả mãn, vì nhu cầu luôn thay đổi và phát triển, chẳng hạn: nhu cầu ăn, từ có cái ăn đến ăn no rồi phát triển tới ăn ngon... để nói lên nhu cầu của con người là không có giới hạn.
Nhu cầu trở thành động lực thúc đẩy con người hoạt động, vì mọi hoạt động đều nhằm mục đích thoả mãn các nhu cầu. Thoả mãn nhu cầu cá nhân và động lục thúc đẩy học tập có mổi quan hệ như thế nào?
A. Maslow là người đầu tiên đưa ra hệ thổng các nhu cầu của con người gồm 5 bậc:
-                      Nhu cầu tự thể hiện, tự khẳng định.
-                      Nhu cầu được kính trọng.
-         Nhu cầu xã hội văn hoá.
-         Nhu cầu về an toàn tính mạng, tài sản.
-         Nhu cầu sinh lí cơ bản: ăn, ở, vệ sinh, tình dục...
Quan điểm cửa Maslow đã bị chỉ trích vì cá nhân không luôn luôn chứng tỏ những nhu cầu theo thứ tự như ông dự đoán. Thực tế, đại đa số cá nhân có nhu cầu theo thứ tự từ thấp đến cao, từ cơ bản đến tinh thần, nhưng cũng có hệ thống nhu cầu ngược lại – từ tinh thần đến cơ bản, hoặc một lúc có cả nhu cầu cơ bản lẫn nhu cầu tinh thần.
2.      Nhu cầu học tập
* Câu hỏi thảo luận
4- Hoạt động học tập là gì?
4- Nhu cầu học tập có những đặc điểm gì giổng và khác với nhu cầu khác?
4- Nhu cầu học tập có ý nghĩa gì đổi với hoạt động học tập?
4- Cơ chế phát triển nhu cầu học tập là gì?
-       Hoạt động học tập:
Sự học tập là trường hợp riêng của sự nhận thức, là sự lĩnh hội hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ sảo mới thông qua sự huấn luyện, giảng dạy chính quy và hoạt động thực tiễn hằng ngày của con người. Học tập luôn là quá trình nhận thức tích cực. Bản chất của quá trình học tập là nắm vững tri thúc, kĩ năng, kỹ xảo.
Tuy nhiên, cũng cần phân biệt giữa học ngẫu nhiên với hoạt động học (hoạt động học tập).
Việc nắm vững tri thức, kinh nghiệm, hình thành kĩ năng, kĩ sảo cũng như các phương thức hành vi khác thông qua việc thực hiện các hoạt động trong cuộc sổng hằng ngày gọi là học ngẫu nhiên. còn hoạt động học tập là hoạt động đặc thù của con người, được điều khiển bởi mục đích tụ giác là lĩnh hội những tri thức, kĩ năng, kĩ sảo mới, những phương thức hành vi mới. có thể nói, hoạt động học tập là một sự nhận thức đã được làm cho dễ dàng đi và được thực hiện dưới sụ chỉ đạo của giáo viên.
Tóm lại: Hoạt động học tập là hoạt động đặc trưng & cơ bản của con người, đuợc điều khiển bởi mục đích tự giác là chiếm lĩnh hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ sảo mới tương ứng và các phương thức khái quát của hoạt động học tập bằng phuơng pháp nhà trường.
Chủ thể hoạt động học tập là người học với sự giác ngộ về động cơ, mục đích của việc học đổi với bản thân trở thành động lực thúc đẩy tiến hành hoạt động học tập. chỉ khi nào người học say mê, tích cực học tập nhằm chiếm lĩnh đổi tượng thì chủ thể đích thực của hoạt động học. Về cẩu trúc, hoạt động học tập cũng bao gồm các thành tố cơ bản của hoạt động nói chung.
 
 
 
 
 

Nguồn:Tần Bùi Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Modul 13 -ND3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBDTX_Mo_dun_13__Noi_dung_3_gui_thang_2.doc[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
w87r0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-02-27 15:43:11
Loại file
doc
Dung lượng
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
giáo án điện tử Modul 13 -ND3

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Modul 13 -ND3
  2016-2017
  Modul 13 -ND3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử 2016-2017

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2017

  Xem: 0

 • BDTX - Modul 13 - ND3
  YẾN
  BDTX - Modul 13 - ND3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử YẾN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2016

  Xem: 0

 • BDTX -ND3-modul 13
  TẦN
  BDTX -ND3-modul 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử TẦN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2016

  Xem: 0

 • BDTX- ND3-modul 13
  YẾN
  BDTX- ND3-modul 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử YẾN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2016

  Xem: 0

 • BDTX- Modul 13 tháng 11 - ND3
  CÚC
  BDTX- Modul 13 tháng 11 - ND3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CÚC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 14

 • ND3 Modul 35
  2017-2018
  ND3 Modul 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử 2017-2018

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 1

 • ND3 - Modul 18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2018

  Xem: 0

 • ND3-Modul 18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2018

  Xem: 0

 • ND3-Modul 19
  2017-2018
  ND3-Modul 19

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử 2017-2018

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 0

 • ND3-modul 19
  2017-2018
  ND3-modul 19

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử 2017-2018

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 0