Modul 13

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2019-03-28 09:09:35 Tác giả Huyền Nguyễn Thị loại .doc kích thước 0.13 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Mô đun THCS 13 CHUYÊN ĐỀ: NHU CẦU VÀ ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC Tác giả: -------  ------- Hoạt động 1: Tìm hiểu nhu cầu và nhu cầu học tập của học sinh trung

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
 

Mô đun THCS 13
CHUYÊN ĐỀ:
NHU CẦU VÀ ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
THCS TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Tác giả:
-------  -------
 
Hoạt động 1: Tìm hiểu nhu cầu và nhu cầu học tập của học sinh trung học cơ sở
1. Nhu cầu:
+ Nhu cầu là sự cần thiết về một cái gì đó. Nhu cầu- điều đòi hỏi của đời sống, tự nhiên và xã hội.
+ Mọi người có nhiều nhu cầu:
- Nhu cầu thực tế: những nhu cầu mà ý nghĩa của nó được xác định bởi các hình thức tác động qua lại với đổi tượng (ăn uổng, nhận thức).
- Nhu cầu chức năng: những nhu cầu thúc đẩy con người hoạt động vì chính bản thân quá trình hoạt động (vui chơi, sáng tạo).
Các nhu cầu không phải lúc nào cũng hoàn toàn được thoả mãn, vì nhu cầu luôn thay đổi và phát triển, chẳng hạn: nhu cầu ăn, từ có cái ăn đến ăn no rồi phát triển tới ăn ngon...; tương tự, nhu cầu đi lại: từ đi bộ  đi xe đạp  đi ô tô  máy bay...
Nhu cầu trở thành động lực thúc đẩy con người hoạt động, vì mọi hoạt động đều nhằm mục đích thoả mãn các nhu cầu. Thoả mãn nhu cầu cá nhân và động lực thúc đẩy học tập có mối quan hệ như thế nào?
+ Nhu cầu của con người gồm 5 bậc:
- Nhu cầu tự thể hiện, tự khẳng định.
- Nhu cầu được kính trọng.
- Nhu cầu xã hội văn hoá.
- Nhu cầu về an toàn tính mạng, tài sản.
- Nhu cầu sinh lí cơ bản: ăn, ở, vệ sinh, tình dục...
 
 


 
 
 

Mỗi người đều có nhu cầu từ bậc thấp đến bậc cao. Chúng liên kết với nhau trong liên hệ thứ bậc phụ thuộc gọi là thang nhu cầu
2. Nhu cầu học tập
+ Hoạt động học tập: là hoạt động đặc trưng cơ bản của con người, được điều khiển bởi mục đích tự giác là chiếm lĩnh hệ thống tri thức, kĩ năng, kỹ xảo mới tương ứng và các phương thức khái quát của hoạt động học tập bằng phương pháp nhà trường.
Chủ thể hoạt động học tập là nguời học với sự giác ngộ về động cơ, mục đích của việc học đối với bản thân trở thành động lực thúc đẩy tiến hành hoạt động học tập. Chỉ khi nào nguời học say mê, tích cực học tập nhằm chiếm lĩnh đổi tượng thì mới thực sự là chủ thể đích thực của hoạt động học. Về cấu trúc, hoạt động học tập cũng bao gồm các thành tố cơ bản của hoạt động nói chung.
+ Nhu cầu học tập có những đặc điểm: Cũng như các loại nhu cầu khác ở người, nhu cầu học tập có những đặc điểm cơ bản là cường độ, tính chu kì của sự xuất hiện và phương thức thoả mãn. Một đặc điểm khác rất quan trọng, đặc biệt khi nói về nhân cách là nội dung đối tượng của nhu cầu. Những đặc điểm này thể hiện ở nhiều góc độ khác nhau, với các mức độ khác nhau tạo nên những nét đặc trưng cho nhu cầu học tập của con người.
- Đặc điểm về cường độ của nhu cầu học tập:
Cường độ nhu cầu học tập là độ mạnh, độ gay gắt của những đòi hỏi về thông tin, về sự hiểu biết của con người. Cường độ nhu cầu học tập có thể được xem xét dưới các góc độ sau đây:
• Góc độ ý thức:
Ý hướng nhận thức:
Ở mức độ này, nhu cầu học tập được phản ánh trong ý thức chưa rõ ràng vì nhu cầu học tập còn yếu ớt. Những tín hiệu của nó không được phản ánh một cách đầy đủ và rõ ràng trong ý thức. Những tín hiệu này là những dấu hiệu khách quan của những đáp ứng nhu cầu học tập và của bản thân trạng thái có tính chất nhu cầu học tập, ngay cả trong trường hợp đơn giản nhất mà còn là những đòi hỏi sơ đẳng về nhận biết thế giới khách quan.
Ý muốn nhận thức:
 
 


 
 
 

Ở mức độ này, nhu cầu học tập đã được ý thức rõ ràng hơn. Những tín hiệu trên được phản ánh đầy đủ hơn và kích thích hoạt động của tư duy, hướng tư duy vào việc tìm tòi những phương tiện thỏa mãn nhu cầu. Tuy vậy, ở mức độ này, con người chưa xác định được con đường, cách thức thực hiện mục đích đó. Ở đây đã xuất hiện tình cảm ham muổn (tình cảm trí tuệ). Tình cảm này do những trải nghiệm trước đây kết hợp với biểu tượng về sự thỏa mãn nhu cầu này gây ra. Sự ước ao, mong mỏi được tiếp nhận thông tin xuất hiện.
Ý định nhận thức:
Ở mức độ này, nhu cầu học tập đã được ý thức đầy đủ. Con người đã xác định được đối tượng và phương thức thoả mãn nhu cầu học tập; có ý định tức là đã sẵn sàng tham gia một hành động học tập nhất định. Đến lúc này, nhu cầu học tập trở thành động cơ học tập đích thực. Biểu hiện cụ thể của động cơ này là con người say sưa, hứng thú tìm tòi, tiếp nhận, lĩnh hội, khám phá tri thức mới vì sức hấp dẫn của bản thân tri thức, của phương pháp và quá trình giành lấy tri thức ấy.
• Cường độ nhu cầu học tập dưới góc độ xúc cảm - tình cảm trí tuệ:
Xúc cảm - tình cảm trí tuệ là thái độ của con người đối với việc nhận thức các hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội, được nảy sinh do sự thoả mãn hay không thoả mãn nhu cầu nhận thức của con người.
Rõ ràng tình cảm trí tuệ là một mặt không thể thiếu được của hứng thú nhận thức và chúng đều có cơ sở quan trọng là nhu cầu nhận thức. Bản chất của hứng thú nhận thức là thái độ lựa chọn đặc biệt của cá nhân trong quá trình nhận thức về đối tượng nào đó do ý nghĩa của nó trong đời sống và do sự hấp dẫn về tình cảm của nó. Như vậy, sự hấp dẫn về tình cảm của đối tượng, kể cả trong trường hợp mà có thể chủ thể không ý thức được, là cơ sở quan trọng của hứng thú nhận thức.
Ở học sinh, trong những năm đầu tiên học tập ở trường phổ thông, hứng thú nhận thức phát triển khá rõ nét. Ở học sinh tiểu học, hứng thú học tập dần dần chiếm ưu thế so với hứng thú trò chơi. Càng học lên lớp trên, hứng thú học tập của học sinh tiểu học càng có nội dung, hình thức phức tạp và phong phú hơn. Ở học sinh THCS, hứng thú nhận thức bộc lộ rõ hơn, mang tính trực tiếp hơn và có độ bền vững cao hơn. Ở các em bộc lộ rõ hứng thú với các môn học cụ thể.
 
 


 
 
 

Tóm lại, những biểu hiện ở các mức độ khác nhau của các xúc cảm - tình cảm trí tuệ là những dấu hiệu của mức độ phát triển nhu cầu học tập của học sinh. Tính chất của tình cảm trí tuệ phản ánh mức độ gay gắt của sự đòi hỏi thông tin - cường độ của nhu cầu học tập.
- Độ bền vững của nhu cầu học tập:
Độ bền vững của nhu cầu học tập được đặc trưng bằng chu kì xuất hiện của nó. Chu kì xuất hiện càng liên tục, mật độ càng dày phản ánh độ bền vững càng cao. Nhu cầu học tập bền vững luôn có tác dụng chi phối hoạt động nhận thức của con người trong một thời gian dài và ít phụ thuộc vào hoàn cảnh xuất hiện một cách ngẫu nhiên vào một lúc nào đấy. Biểu hiện cụ thể nhất của nhu cầu học tập bền vững là tự nguyện, tự giác thực hiện các nhiệm vụ nhận thức, nhiệm vụ học tập.
Ở học sinh, tính bền vững của nhu cầu học tập được hình thành và phát triển ngay trong chính hoạt động học tập. Về bản chất, học tập chính là quá trình nhận thức độc đáo của học sinh. Đối với học sinh, hoạt động học tập là phương thức chủ yếu nhằm thoả mãn một nhu cầu cơ bản có rất sớm ở con người là muốn hiểu biết về thế giới xung quanh, và khác với nhu cầu cơ thể, nhu cầu này khi được thoả mãn sẽ không tạm thời lắng dịu xuống mà trái lại, càng được củng cố và tăng lên rõ rệt. Mặt khác, cũng chính hoạt động học tập đã phát triển hoàn thiện các chức năng cao cấp của hệ thần kinh và đặc biệt hơn, tạo ra khả năng thực hiện thành thạo các thao tác và hành động trí tuệ, tức là hình thành nên phương thức hoạt động nhận thức.
- Mặt nội dung đối tượng của nhu cầu học tập:
Tâm lí học Macxit đã khẳng định nhu cầu bao giờ cũng có đối tượng. Là một loại nhu cầu tinh thần đặc trưng của người, nội dung đối tượng của nhu cầu học tập là tập hợp những khách thể của nền văn hoá vật chất và tinh thần có khả năng thỏa mãn nhu cầu đó, khi được phản ánh vào đầu óc con ngựời thì trở thành động cơ nhận thức, thúc đẩy hoạt động nhận thức vươn tới chiếm lĩnh hoặc làm thay đổi nó. Như vậy nhu cầu học tập không trực tiếp dẫn đến hành vi, hoạt động nhận thức. Nhu cầu học tập ảnh hưởng đến hành vi, hoạt động nhận thức thông qua các động cơ học tập. Chín
 
 


 
 
 

h động cơ học tập là nhịp cầu nối liền nhu cầu học tập với hiện thực khách quan như một kinh nghiệm điều chỉnh hành vi xác định
- Đặc điểm về phương thức thỏa mãn nhu cầu học tập:
Là một nhu cầu cơ bản của con người, nhu cầu học tập có thể được thoả mãn bằng nhiều phương thức khác nhau như học tập, vui chơi, giải trí, giao tiếp, lao động, tự học... Trong đó các dạng hoạt động đó, nhu cầu học tập có chức năng kích thích hoạt động, đặc biệt là hoạt động nhận thức. Vì vậy nhu cầu học tập là nguồn gốc bên trong của tính tích cực nhận thức. Tính tích cực nhận thức là thái độ cải tạo của chủ thể đối với khách thể thông qua sự huy động ở mức độ cao các chức năng tâm lí nhằm giải quyết những vấn đề học tập - nhận thức. Nó vừa là mục đích hoạt động, vừa là phương tiện, là điều kiện để đạt được mục đích, vừa là kết quả của hoạt động. Nó là phẩm chất hoạt động của cá nhân. Do đó, mức độ tích cực nhận thức của cá nhân quyết định trực tiếp kết quả hoạt động nhận thức của họ.
Cơ chế phát triển của nhu cầu học tập:
+ Mỗi lần thỏa mãn nhu cầu kiến thức lại nảy sinh nhu cầu mới về kiến thức ở mỗi học sinh, nhu cầu học tập phát triển phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện và phương thức thoả mãn nhu cầu ấy và nhu cầu học tập chỉ có thể được thoả mãn bằng hoạt động học tập. Biết được cơ chế này, người giáo viên phải thường xuyên tạo mọi điều kiện để thoả mãn nhu cầu của học sinh về kiến thức.
+ Thái độ học tập của học sinh ảnh hưởng lớn đến kết quả của quá trình dạy học. Nếu học sinh thiếu trách nhiệm, không tự giác, vô kỉ luật, lười biếng sẽ không bao giờ đạt được kết quả cao trong học tập. Giáo viên cần thường xuyên cảnh báo rằng, tính chất quan hệ này của trẻ trong học tập không cho phép các em nhận được kết quả tốt, thậm chí cả những em có năng lực tâm lí về trí tuệ tốt.
- Nhu cầu cá nhân và động lực thúc đẩy (động cơ) học tập:
Thực hiện động lực thúc đẩy học tập là khi học sinh dồn mọi nổ lực vào tìm hiểu sự kiện, hầu như thực hiện mục đích không chỉ vì phần thuởng mà điều quan trọng là tiếp nhận kiến thức sâu rộng của sự kiện để thoả mãn nhu cầu bản thân.
Nhu cầu học tập - là sự cần thiết đối với mọi học sinh nhằm hoàn thiện, trang bị những kiến thức chuyên môn, có mối quan hệ chặt chẽ với các nhu cầu khác. Nhu cầu học tập là nhu cầu bậc cao, thuộc về nhu cầu nhận thức, chi phối mạnh mẽ sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh.
 
 


 
 
 

Hoạt động 2: Tìm hiểu động cơ và động cơ học tập của học sinh.
1. Động cơ
Động cơ là đối tượng vật chất hay tinh thần, tư tưởng kích thích, thúc đẩy và định hướng hoạt động. Nguồn gốc lực kích thích của động cơ là nhu cầu. Hoạt động luôn có động cơ. Hoạt động có thể có một vài động cơ, khi đó nó hướng đến thỏa mãn cùng một lúc một số nhu cầu.
Ngoài chức năng kích thích và định hướng hoạt động, động cơ còn thực hiện chức năng tạo ý, làm cho mục đích và một số đơn vị cấu trúc của hoạt động có được ý thức cá nhân nhất định và làm cho các tình huống tạo điều kiện hay ngăn trở việc thực hiện động cơ cũng có ý cá nhân. Hiệu quả và đặc điểm định tính của diễn biến phụ thuộc vào hoạt động được thúc đẩy bởi động cơ nào. Động cơ cũng xác định tính chất của các quá  trình nhận thức và cơ cấu nội dung  của tri giác, trí nhớ, tư duy,..Động cơ thường xuyên bị thay thế bởi nguyên nhân, chẳng hạn: lập luận hợp lý hành động không thể hiện những kích thích thực tế nhưng có thể trở thành động cơ thúc đẩy hoạt động. Con người càng nhận thức đầy đủ và chính xác động cơ, thì càng có khả năng chỉ đạo hành động của chính mình.
Có thể hiểu động cơ là mong  muốn của con người làm một cái gì đó. Đó là cái xung lực thúc đẩy con người hành động để thoả mãn nhu cầu.
2. Phân loại động cơ học tập của học sinh.
Dựa trên cơ sở mối quan hệ của động cơ với động cơ học tập, có một số cách phân loại động cơ học tập như sau:
Động cơ học tập bao gồm động cơ hoàn thiện tri thức và động cơ quan hệ xã hội
Động cơ học tập bao gồm động cơ bên trong và động cơ bên ngoài.
Động cơ học tập bao gồm động cơ tạo ý và động cơ kích thích.
Người ta còn có thể phân loại động cơ học tập thành động cơ được ý thức và không được ý thức, động cơ nhận thức và động cơ thực tế.
 
 


 
 
 

Các cách phân loại động cơ trên được gọi bằng tên khác nhau, nhưng về  bản chất không có sự khác nhau đặc biệt. Hoạt động học tập là một loại hình hoạt động đa động cơ được thúc đẩy bởi động cơ bên ngoài và động cơ bên trong.
- Động cơ bên ngoài là những động cơ kích thích hoạt động học tập không liên quan trực tiếp tiếp đến hoạt động đó. Động cơ này không hiện thân vào đối tượng của hoạt động học. Đối tượng đích thực của hoạt động học chỉ là phương tiện để đạt được mục tiêu cơ bản khác. Trong trường hợp động cơ ngoài chiếm ưu thế trong hệ thống động cơ học tập, học sinh thực hiện động cơ này chủ yếu nhằm thỏa mãn nhu cầu quan hệ xã hội như sự thưởng và phạt, đe dọa và yêu cầu, thi đua và áp lực, lòng hiếu danh, sự hài lòng của cha mẹ, thầy cô giáo hay sự khâm phục của bạn bè...và ngay cả sự trốn tránh thất bại cũng được xem như là xuất phát từ động cơ bên ngoài.
- Động cơ bên trong là động cơ nhận thức là động cơ đặc thù, có ý nghĩa hơn. Động cơ bên trong là động cơ có liên quan trực tiếp với hoạt động nhận thức- là động cơ đích thực của hoạt động nhận thức- học tập. Trong hoạt động học tập, nếu động cơ này chiếm ưu thế thì học sinh có lòng khát khao mở rộng tri thức, mong muốn hiểu biết cái mới, hứng thú với quá trình giải quyết nhiệm vụ, với sự tìm kiếm cách giải quyết, hứng thú với kết quả đạt được. Chủ thể của hoạt động học tập thường không có những căng thẳng về tâm lý.
Hoạt động 3: Tìm hiểu các đặc điểm của động cơ học tập ở học sinh THCS
Theo các nhà nghiên cứu giáo dục thì một trong những đặc điểm cơ bản của động cơ  học tập của học sinh THCS là sự xuất hiện ở học sinh hứng thú bền vững đối với môn học cụ thể. Hứng thú này không xuất hiện một cách tự nhiên ,bất ngờ gắn với một tình huống trong một bài học cụ thể mà nảy sinh dần dần khi tích lũy kiến thức và dựa vào logic bên trong .Có thể gọi đây là một dạng hứng thú nhận thức. Hứng thú nhận thức là nhận thức mang tính cảm xúc của hoạt động và trực tiếp gây ra động cơ. Hứng thú nhận thức chiếm vị trí lớn trong động cơ của các học sinh học giỏi. Những học sinh này có kì vọng lớn và xu hướng vươn lên chiếm lĩnh cái mới. Ở các em, động cơ học tập –nhận thức được củng cố, nổi bật là hứng thú đối với cách thức chiếm lĩnh tri thức. Động cơ tự giáo dục được nâng lên một trình độ cao hơn, dễ nhận thấy xu hướng tích cực của các em đối với hình thức độc lập của hoạt động học tập, xuất hiện hứng thú đối với phương pháp tư duy khoa học.
 
 


 
 
 

 Những học sinh yếu kém cũng có thể nhận thức được động cơ học tập của mình. Nội dung học tập đã lôi cuốn các em nhưng nhu cầu học tập bộc lộ còn yếu ,ở chúng bộc lộ động cơ “ lẫn tránh những khó chịu” và mức độ kì vọng không cao. Các thầy cô đánh giá thấp động cơ học tập của họ.
Động cơ học tập của học sinh trung học cơ sở còn là chuẩn bị bước vào các trường chuyên nghiệp. Chọn nghề - đó là sự lựa chọn con đường sống, tìm vị trí của mình trong xã hội mà nó đòi hỏi kĩ năng phân tích khả năng,thiên hướng, tri thức, năng lực quyết định và hành động..
- Nhu cầu - động cơ học tập cửa học sinh THCS còn phụ thuộc vào thiên  hướng, vào dạng trí tuệ của các em. Theo lí thuyết của Howard Gardner, có dạng trí tuệ sau:
- Trí tuệ ngôn ngữ: Đó là khả năng sử dụng một cách có hiệu quả các từ ngữ, hoặc bằng phát âm (như một người kể chuyện, một thuyết khách hay một nhà chính trị), hoặc bằng chữ viết (như một nhà thơ, nhà soạn kịch, ............). Dạng trí tuệ này bao gồm khả năng xử lí văn phạm hay cẩu trúc ngôn ngữ, khoa phát âm hay âm thanh, âm tiết của ngôn ngữ; nội dung hay ý nghĩa của ngôn ngữ, quy mô thực tế hay công dụng thiết thực của ngôn ngữ.
- Trí tuệ lôgic - toán học: Đó là khả năng sử dụng có hiệu quả các con số (như nhà toán học, người lập biểu thuế, nhà thống kê) và để lí luận thông thạo (như nhà khoa học, lập trình viên máy tính hay nhà lôgic học). Dạng trí tuệ này bao gồm tính nhạy cảm với các quan hệ và các sơ đồ logic, các mệnh đề và tỉ lệ thức (nếu - thì, nguyên nhân - hệ quả) các hàm số và các dạng trừu tượng hoá có liên quan. Các loại quá trình ứng dụng trong dịch vụ trí tuệ lôgic - toán học bao gồm thuật xếp loại, phân lớp, suy luận, khái quát hoá, tính toán và kiểm nghiệm giả thuyết.
- Trí tuệ không gian: Đó là khả năng tiếp nhận một cách chính xác thế giới không gian qua nhìn (ví dụ, của một người đi săn, một hướng đạo sinh hay một người dẫn đường) và thực hiện thành thạo các hoạt động thay hình đổi dạng trên cơ sở các năng khiếu đó (chẳng hạn với tư cách một nhà trang trí nội thất một kiến trúc sư, một nghệ sĩ hay một nhà phát minh). Dạng trí tuệ này liên hệ chặt chẽ với tính nhạy cảm về màu sắc, đường nét và hình dạng và các tương quan vốn có giữa những yếu tố đó
 
 


 
 
 

. Dạng trí tuệ này bao gồm khả năng nhìn, khả năng thể hiện bằng đồ thị và các ý tưởng về không gian thị giác và cả khả năng tự định hướng một cách thích hợp trong một ma trận không gian.
- Trí tuệ hình thể động năng: Đó là sự thành thạo trong việc sử dụng toàn bộ cơ thể để thể hiện các ý tưởng và cám xúc (chẳng hạn như một diễn viên kịch, một tài tử kịch câm, một lực sĩ hoặc một diễn viên múa) cũng như sự khéo léo trong việc sử dụng hai bàn tay để sản xuất hay biến đổi sự vật (chẳng hạn như một nghệ nhân, một nhà điêu khắc, một thợ cơ khí hay một bác sĩ phẫu thuật). Dạng trí tuệ này bao gồm các kỉ năng cơ thể đặc biệt như sự phối hợp cử động, khả năng giữ thăng bằng, sự khéo tay, sức mạnh cơ bắp, sự mềm dẽo (tài uốn éo) và tốc độ, cũng như các năng khiếu tự cảm, sờ mó, chẩn đoán bằng tay.
-Trí tuệ âm nhạc: Đó là khả năng cảm nhận (như người mê nhạc), phân biệt (như nhà phê bình âm nhạc), biến đổi (như nhà soạn nhạc) và thể hiện (như một nhạc công) các hình thức âm nhạc. Dạng trí tuệ này bao gồm tính nhạy cảm đối với nhịp điệu, âm sắc trầm bổng, âm tần của một bản nhạc. Một người có thể nắm bắt âm nhạc một cách chung chung, tổng quát “từ trên xuống dưới" (sành nhạc theo lối trục giác) hoặc nắm bắt  âm nhạc một cách chính quy, có bài bản, “từ dưới lên trên” (sành nhạc theo lối phân tích, qua nhạc lí). Trí tuệ âm nhạc còn có thể là một kết hợp của hai dạng thuờng thức vừa kể trên.
-Trí tuệ giao tiếp: Đó là khả năng cảm nhận và phân biệt giữa các tâm trạng, ý đồ, động cơ và cảm nghĩ của người khác. Dạng trí tuệ này bao gồm năng khiếu nắm bắt những thay đổi về nét mặt, giọng nói, động tác, tư thế; khả năng phân biệt các biểu hiện giao lưu giữa người và người và đáp ứng các biểu  hiện đó một cách thích hợp, thiết thực (chẳng hạn tác động định hướng cho một nhóm người hưởng ứng một đường lối hành động nào đó ).
-Trí tuệ nội tâm: Đó là khả năng hiểu biết bản thân và hành động một cách thích hợp trên cơ sở tự hiểu mình. Dạng trí tuệ này bao gồm khả năng có một hình ảnh rõ nét về mình (về các ưu điểm, hạn chế và nhược điểm của  chính mình), ý thức đầy đủ và đúng về tâm trạng, ý đồ, động cơ, tính khí và ước ao của riêng mình, kèm theo khả năng tự kiềm chế, tự kiểm soát (tính kỉ luật, tự kỉ), lòng tự trọng.
 
 


 
 
 

-Trí tuệ tự nhiên học: Đó là năng khiếu nắm bắt, nhận dạng và phân loại các loài đông đảo (thực vật chí và động vật chí) có mặt trong môi trường sống của chúng ta. Dạng trí tuệ này cũng bao gồm sự nhạy cảm đối với các hiện tượng thiên nhiên (chẳng hạn, sự hình thành mây, sự tạo núi...).Đối với những ai sống  trong môi trường đô thị, đó còn là năng khiếu phân biệt giữa các vật bất động, vô tri như xe cộ, giầy thể thao và vỏ bọc ngoài (bìa), đĩa CD...
Động cơ học tập của học sinh THCS còn là mong muốn tìm vị trí của mình trong số bạn bè, là sự thi đua với các bạn trong lớp, trong trường, là sự noi gương những người đi trước và cả sự giữ gìn danh dự truyền thống của gia đình, dòng họ, của nhà trường…..Trong tâm lí học gọi đây là những động cơ bên ngoài, song nó cũng là động lực thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động học tập của học sinh.
Động cơ học tập – nhận thức với tư cách là những tổ chức cá nhân mới của quá trình dạy học. Chương trình dạy học, con đường và hình thức phải phù hợp với mức độ động cơ học tập - nhận thức và cho phép chuyển hóa chúng vào động cơ tự giáo dục và  tự phát triển bền vững.
Động cơ học tập có vai trò rất quan trọng, nó là nguồn động lực và là kim chỉ nam cho hoạt động học. Vậy thì chúng ta phải làm gì để hình thành và kích thích động cơ học tập cho học sinh đặc biệt là học sinh THCS?
Hoạt động 4: Tìm hiểu phương pháp và kĩ thuật xác định nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trung học cơ sở
1. Tìm hiểu nhu cầu, động cơ - học tập qua quan sát hoạt động học tập của học sinh
Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập, tính tích cực nhận thức - biểu hiện của nhu cầu học tập của học sinh thường bộc lộ qua các dấu hiệu sau:
- Có chú ý học tập hay không?
- Có hăng hái tham gia vào mọi hình thức của hoạt động học tập hay không? (phát biểu ý kiến xây dựng bài, ghi chép…?
- Có hoàn thành các nhiệm vụ được giao hay không?
- Có ghi nhớ tốt nhưng điều đã học hay không?
- Có hứng thú học tập hay không?
- Có tự giác học tập không hay bị bắt buộc bởi tác động bên ngoài?
 
 


 
 
 

- Tích cực nhất thời hay thường xuyên, liên tục?
- Chủ động hay bị động khi thực hiện các nhiệm vụ học tập?
- Công việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp có chu đáo hay không?
- Có kiên trì vượt khó hay không?
- Có những cảm xúc trí tuệ mang tính tích cực hay không?
- Mức độ hiểu biết về mục đích, nhiệm vụ học tập như thế nào?
2. Tìm hiểu nhu cầu, động cơ học tập qua điều tra bằng phiếu hỏi (phương pháp Ăngkét)
Phiếu hỏi được xây dựng theo mục tiêu tìm hiểu của giáo viên. Có thể tìm hiểu về hứng thú môn học, về mục đích học tập, về mức độ nhu cầu động cơ qua sắc thái xúc cảm trí tuệ hoặc qua nội dung đối tượng nhu cầu học tập theo cách phân chia của Marcova.
Ta xét hai ví dụ sau:
Ví dụ 1: Nghiên cứu hứng thú học tập của học sinh bằng phương pháp Ăngket.
Ví dụ 2: Nghiên cứu hứng thú của học sinh bằng Ăngkét của A.E, Gôlômstốc.
3. Tìm hiêu nhu cầu - động cơ học tập qua điều tra bằng hình thức trắc nghiệm.
Xây dựng các trắc nghiệm khách quan làm bộc lộ ở nghiệm thể những nhu cầu - động cơ học tập. Chẳng hạn:
- Xây dựng tình huống: Giáo viên bị mất tiếng, yêu cầu học sinh tự  nghiên cứu tài liệu, sau đó kiểm tra xem học sinh có chủ động, tự giác trong học tập hay không.
- Giới thiệu một số tài liệu tham khảo, sau 1-2 tuần, kiểm tra xem học sinh có tự giác tìm hiểu hay không.
- Trong giờ kiểm tra, cho hai đề để học sinh tự chọn, trong đó có đề có nhiều cách giải, chọn đề nào là tùy thuộc vào mong muốn của học sinh, điểm số không phụ thuộc vào số cách giải. Nếu học sinh chọn đề có nhiều cách giải thì chứng tỏ có nhu cầu.
 
 


Nguồn:Huyền Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử MODUL 13
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngMODUL_13__NHU_CAU_VA_DONG_LUC_HOC_TAP_CUA_HOC_SINH_THCS_TRONG_XAY_DUNG_KE_HOACH_DAY_HOC.doc[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
a9140q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2019-03-28 09:09:35
Loại file
doc
Dung lượng
0.13 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử MODUL 13

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Modul 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2019

  Xem: 0

 • modul 13
  Giáo án khác
  modul 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2015

  Xem: 0

 • MODUL 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2019

  Xem: 0

 • MODUL 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2019

  Xem: 0

 • Modul 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2019

  Xem: 0

 • MODUL 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2019

  Xem: 0

 • MODUL 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2019

  Xem: 1

 • Modul 13 -ND3
  2016-2017
  Modul 13 -ND3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử 2016-2017

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2017

  Xem: 0

 • BDTX- MODUL 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2019

  Xem: 0

 • Modul TH 13
  Giáo án khác
  Modul TH 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2015

  Xem: 0