movers reading and writing test 3

Đăng ngày 6/15/2014 9:06:51 PM | Thể loại: Tiếng Anh | Chia sẽ bởi: Linh Nguyễn Thị Phương | Lần tải: 27 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 3.57 M | Loại file: docx
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án movers reading and writing test 3, Tiếng Anh. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện movers reading and writing test 3 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện movers reading and writing test 3 trong danh mục Tiếng Anh được chia sẽ bởi bạn Linh Nguyễn Thị Phương tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào thể loại Tiếng Anh , có 1 trang, thuộc file .docx, cùng thể loại còn có Giáo án Tiếng Anh ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Centre Number  Candidate Number    PART 1 - 6 questions - Look and read, bên cạnh đó Choose the correct words and write them on the lines, nói thêm There is one example, thêm nữa Example You have this outside on a beach or on the grass, nói thêm là …………………………………………………………… Questions 1You can listen or dance to this,còn cho biết thêm ………………………………… 2This is like a jacket, but it is longer, tiếp theo là ………………………………… 3You have this food in a bowl, cho biết thêm ………………………………… 4This is long and you wear it round your neck, cho biết thêm ………………………………… 5This is a drink, cho biết thêm Some people https://nslide.com/giao-an/movers-reading-and-writing-test-3.rj1vzq.html