MTXQ

Đăng ngày 5/12/2013 2:46:10 PM | Thể loại: TG ĐV | Chia sẽ bởi: Pht Trần Thị Hồng Yến - | Lần tải: 88 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

     MTXQ:                VÒNG ĐỜI CỦA BƯỚM

I/ YÊU CẦU:

   - Treû nhận bieát ñöôïc quá trình phát triển của bướm

   - Rèn kỹ năng nhận biết đặc điểm của con bướm.

   - Phát triển khả năng chú ý có chủ định.

   - GDCC bieát ñöôïc lợi ích của bướm.

II/ CHUẨN BỊ :

   - Tranh veà vòng đời của bướm.

  - Moät soá hình ảnh về bướm.

III/ TIẾN HÀNH:

* Hoaït ñoäng 1:

   - Lôùp haùt baøi “ Gọi bướm

   - Hoûi vöøa vận động baøi haùt  gì ?

   - Com bướm thuộc nhóm động vật nào ?

   - Baïn naøo gioûi keå trong nhóm côn trùng còn  coù nhöõng con vaät naøo ?

   - mở slide hình ảnh nhóm côn trùng.

   - Cô cho trẻ xem hình ảnh con bướm.

   - Mời trẻ nhận xét con bướm.

   - Bướm có những đặc điểm nỗi bật nào ?

   - Bướm là côn trùng có ích hay có hại ? Vì sao ?

   Bướm là con vật có ích, bướm đã mang phấn hoa đến cho các loài hoa để hoa kết thành quả . Lớp mình có biết bướm sinh ra từ đâu không ?

   Để biết bướm sinh ra từ đâu bây giờ lớp mình hãy lắng nghe câu chuyện

   “ Sự tích các loài bướm”

   - Đàm thoại nội dung câu chuyện

   + Cô kể nghe câu chuyện gì ?

   +Loài bướm trong câu chuyện ntn ?

   + Bướm đẻ ra gì ?

   + Trứng nở thành gì ?

   + Sau lớn lên làm nhiệm vụ gì ?

   + Khi kén khô nứt ra điều gì sẻ sảy ra ?

 Cô khái quát giáo dục trẻ.

   - Để trở thành những chú bướm xinh đẹp thì trãi qua mấy giai đoạn ? Đó là những giai đoạn nào ?

   + GĐ1: Quá trình để trứng.

   + GĐ2: Nở thành sâu.

   + GĐ3: Nhã tơ cuộn tạo kén.

   + GĐ4: kén nứt ra thành bướm – phát triển thanh bướm.

   - Cô mở slide về hình ảnh vòng đời của bướm trẻ xem.

   - Mời trẻ nhắc lại vòng đời của bướm.

* Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi “ Bé thông minh

   - Chia treû 2 ñoäi :

   - Coâ phoå bieán caùch chôi- luật chơi.

   + Luật chơi: Mỗi bạn chỉ ghép 1 hình vòng đời của bướm.  

   + Cách chơi: Khi có hiệu lệnh bạn thứ nhất lên gắn một tranh về vòng đời của bướm chạy về bạn thứ hai lên gắn một tranh, tiếp tục bạn thứ 3 lên gắn tranh. cứ như vậy cho hết thời gian một bản nhạc đội nào gắn được đúng thứ tự về vòng đời của bướm thì đội đó được chiến thắng.

   - Treû tiến hành chôi.

   - Coâ kieåm tra keát quaû.

   - Trò chơi: Tạo hình con bướm bằng giấy bóng gương.

  * Keát thuùc :  Nhaän xeùt tuyeân döông.

                                   GV: Trần Thị Chiêm Liễu – Trường MG Vạn Phước

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án MTXQ, TG ĐV. . nslide chia sẽ đến các bạn tài liệu MTXQ .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện MTXQ thuộc danh mục TG ĐV được chia sẽ bởi bạn Pht Trần Thị Hồng Yến - tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được đưa vào thể loại TG ĐV , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo án TG ĐV ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem MTXQ: VÒNG ĐỜI CỦA BƯỚM I/ YÊU CẦU: - Trẻ biết được quá trình phát triển của bướm - Rèn năng nhận diện đặc điểm của con bướm, nói thêm là - Phát khả năng quan tâm có chủ định,còn cho biết thêm - GDCC biết được ích lợi của bướm, ngoài ra II/ BỊ : - Tranh về vòng đời của bướm, cho biết thêm - Một số hình ảnh về bướm, kế tiếp là III/ HÀNH: * Hoạt động 1: - Lớp hát bài “ bướm” - Hỏi vừa động bài hát gì ? - Com thuộc nhóm động vật nào ? - Bạn nào chuyên nghiệp kể trong nhóm côn trùng còn có các con vật nào ? - Cô slide hình ảnh nhóm côn https://nslide.com/giao-an/mtxq.7rj6yq.html