Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

     MTXQ:                VÒNG ĐỜI CỦA BƯỚM

I/ YÊU CẦU:

   - Treû nhận bieát ñöôïc quá trình phát triển của bướm

   - Rèn kỹ năng nhận biết đặc điểm của con bướm.

   - Phát triển khả năng chú ý có chủ định.

   - GDCC bieát ñöôïc lợi ích của bướm.

II/ CHUẨN BỊ :

   - Tranh veà vòng đời của bướm.

  - Moät soá hình ảnh về bướm.

III/ TIẾN HÀNH:

* Hoaït ñoäng 1:

   - Lôùp haùt baøi “ Gọi bướm

   - Hoûi vöøa vận động baøi haùt  gì ?

   - Com bướm thuộc nhóm động vật nào ?

   - Baïn naøo gioûi keå trong nhóm côn trùng còn  coù nhöõng con vaät naøo ?

   - mở slide hình ảnh nhóm côn trùng.

   - Cô cho trẻ xem hình ảnh con bướm.

   - Mời trẻ nhận xét con bướm.

   - Bướm có những đặc điểm nỗi bật nào ?

   - Bướm là côn trùng có ích hay có hại ? Vì sao ?

   Bướm là con vật có ích, bướm đã mang phấn hoa đến cho các loài hoa để hoa kết thành quả . Lớp mình có biết bướm sinh ra từ đâu không ?

   Để biết bướm sinh ra từ đâu bây giờ lớp mình hãy lắng nghe câu chuyện

   “ Sự tích các loài bướm”

   - Đàm thoại nội dung câu chuyện

   + Cô kể nghe câu chuyện gì ?

   +Loài bướm trong câu chuyện ntn ?

   + Bướm đẻ ra gì ?

   + Trứng nở thành gì ?

   + Sau lớn lên làm nhiệm vụ gì ?

   + Khi kén khô nứt ra điều gì sẻ sảy ra ?

 Cô khái quát giáo dục trẻ.

   - Để trở thành những chú bướm xinh đẹp thì trãi qua mấy giai đoạn ? Đó là những giai đoạn nào ?

   + GĐ1: Quá trình để trứng.

   + GĐ2: Nở thành sâu.

   + GĐ3: Nhã tơ cuộn tạo kén.

   + GĐ4: kén nứt ra thành bướm – phát triển thanh bướm.

   - Cô mở slide về hình ảnh vòng đời của bướm trẻ xem.

   - Mời trẻ nhắc lại vòng đời của bướm.

* Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi “ Bé thông minh

   - Chia treû 2 ñoäi :

   - Coâ phoå bieán caùch chôi- luật chơi.

   + Luật chơi: Mỗi bạn chỉ ghép 1 hình vòng đời của bướm.  

   + Cách chơi: Khi có hiệu lệnh bạn thứ nhất lên gắn một tranh về vòng đời của bướm chạy về bạn thứ hai lên gắn một tranh, tiếp tục bạn thứ 3 lên gắn tranh. cứ như vậy cho hết thời gian một bản nhạc đội nào gắn được đúng thứ tự về vòng đời của bướm thì đội đó được chiến thắng.

   - Treû tiến hành chôi.

   - Coâ kieåm tra keát quaû.

   - Trò chơi: Tạo hình con bướm bằng giấy bóng gương.

  * Keát thuùc :  Nhaän xeùt tuyeân döông.

                                   GV: Trần Thị Chiêm Liễu – Trường MG Vạn Phước

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

MTXQ

Đăng ngày 5/12/2013 2:46:10 PM | Thể loại: TG ĐV | Lần tải: 88 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án MTXQ, TG ĐV. . nslide giới thiệu tới bạn đọc tài liệu MTXQ .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , giáo án MTXQ trong chuyên mục TG ĐV được giới thiệu bởi user Pht Trần Thị Hồng Yến - tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề TG ĐV , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Giáo án Giáo án TG ĐV ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo MTXQ: VÒNG ĐỜI CỦA BƯỚM I/ YÊU CẦU: - Trẻ biết được quá trình phát triển của bướm - Rèn năng nhận mặt đặc điểm của con bướm, nói thêm - Phát khả năng quan tâm có chủ định, cho biết thêm - GDCC biết được ích lợi của bướm, cho biết thêm II/ BỊ : - Tranh về vòng đời của bướm, nói thêm là - Một số hình ảnh về bướm, tiếp theo là III/ HÀNH: * Hoạt động 1: - Lớp hát bài “ bướm” - Hỏi vừa động bài hát gì ? - Com thuộc nhóm động vật nào ? - Bạn nào chuyên nghiệp kể trong nhóm côn trùng còn có các

https://nslide.com/giao-an/mtxq.7rj6yq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án TG ĐV


MTXQ: VÒNG ĐỜI CỦA BƯỚM
I/ YÊU CẦU:
- Trẻ biết được quá trình phát triển của bướm
- Rèn năng nhận biết đặc điểm của con bướm.
- Phát khả năng chú ý có chủ định.
- GDCC biết được lợi ích của bướm.
II/ BỊ :
- Tranh về vòng đời của bướm.
- Một số hình ảnh về bướm.
III/ HÀNH:
* Hoạt động 1:
- Lớp hát bài “ bướm”
- Hỏi vừa động bài hát gì ?
- Com thuộc nhóm động vật nào ?
- Bạn nào giỏi kể trong nhóm côn trùng còn có những con vật nào ?
- Cô slide hình ảnh nhóm côn trùng.
- Cô cho trẻ xem hình ảnh con bướm.
- Mời trẻ nhận xét con bướm.
- Bướm có những đặc điểm nỗi bật nào ?
- Bướm là côn trùng có ích hay có hại ? Vì sao ?
( Bướm là con vật có ích, bướm đã mang phấn hoa đến cho các loài hoa để hoa kết thành quả . Lớp mình có biết bướm sinh ra từ đâu không ?
Để biết bướm sinh ra từ đâu bây giờ lớp mình hãy lắng nghe câu chuyện
“ tích các loài bướm”
- Đàm nội dung câu chuyện
+ Cô kể nghe câu chuyện gì ?
+Loài bướm trong câu chuyện ntn ?
+ Bướm đẻ ra gì ?
+ Trứng nở thành gì ?
+ Sau lớn lên làm nhiệm vụ gì ?
+ Khi kén khô nứt ra điều gì sẻ sảy ra ?
(Cô khái quát giáo dục trẻ.
- Để trở thành những chú bướm xinh đẹp thì trãi qua mấy giai đoạn ? Đó là những giai đoạn nào ?
+ GĐ1: Quá trình để trứng.
+ GĐ2: Nở thành sâu.
+ GĐ3: Nhã tơ cuộn tạo kén.
+ GĐ4: kén nứt ra thành bướm – phát triển thanh bướm.
- Cô mở slide về hình ảnh vòng đời của bướm trẻ xem.
- Mời trẻ nhắc lại vòng đời của bướm.
* Hoạt động 2 : Trò chơi “ Bé thông minh”
- Chia trẻ 2 đội :
- Cô phổ biến cách chơi- chơi.
+ Luật chơi: Mỗi bạn chỉ ghép 1 hình vòng đời của bướm.
+ Cách chơi: Khi có hiệu lệnh bạn thứ nhất lên gắn một tranh về vòng đời của bướm chạy về bạn thứ hai lên gắn một tranh, tiếp tục bạn thứ 3 lên gắn tranh. cứ như vậy cho hết thời gian một bản nhạc đội nào gắn được đúng thứ tự về vòng đời của bướm thì đội đó được chiến thắng.
- Trẻ hành chơi.
- Cô kiểm tra kết quả.
- Trò : Tạo hình con bướm bằng giấy bóng gương.
* Kết thúc : Nhận xét tuyên dương.
GV: Thị Chiêm Liễu – Trường MG Vạn Phước

Sponsor Documents