Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 

KẾ HOẠCH SOẠN GIẢNG

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

CHỦ ĐIỂM:  TẾT VÀ MÙA XUÂN

ĐỀ TÀI: QUAN SÁT CÂY  HOA CÚC

    TRÒ CHƠI : THỎ ĐỔI LỒNG

 

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

-         Chaùu bieát moät soá ñaëc ñieåm, cuûa caây hoa cúc,có  thân , rể lá cành..  ,

-         Chaùu tham gia trả lời câu hỏi của cô, Chaùu tích cöïc tham gia hoaït ñoäng .

-         Rèn cho cháu sự nhanh nhẹn , chơi được trỏ chơi

-         Trẻ biết được vẻ đẹp của các loài hoa.

-         Giáo dục cháu chăm sóc hoa, nhổ cỏ, bắt sâu cho cây ra hoa đẹp vào dịp tết đến

II/ CHUẨN BỊ :

-         Saân thoaùng roäng, saïch seõ, caây hoa cúc

-         Đồ chơi ngoài trời

-         Đất sét, lá bán, lá bàng.

III/  HƯỚNG DẪN :

HOẠT ĐỘNG 1:

      Ñònh höôùng khi ra saân:

-         Coâ cho treû taäp trung mang dép ra sân

-         Gii thiệu buổi hoạt động

-         Hôm nay cô cho các con ra sân quan sát cây cảnh xung quanh trường sau đó cô cho các con quan sát cây hoa cúc Chơi trò chơi dân gian lộn cầu vòng, chơi thỏ đổi lồng., chơi tự do .

-         Dặn dò cháu khi ra sân.

HOẠT ĐỘNG 2:

-         Cháu quan sát cây cảnh xung quanh trường

     -   quan sát  caây hoa cúc

     +  Các con nhìn xem đây là cây hoa gì ? (cúc)

     +  Cây hoa cúc  có những bộ phận nào?  (, rể, thân,  lá, hoa, cành …)

  + Thaân caây nhö theá naøo ?(nh)

  + Đây là gì ? có màu gì?(nhánh cây, có màu xanh)

  +Lá có màu gì ?(xanh)

  + Coù nhieàu hay ít laù ? (coù nhieàu lá)

  + Hoa cúc có maøu gì ? (Maøu vaøngû)

  + Có nhiều cánh hay ít cánh?(nhiều)

  + Hoa cúc có cánh như thế nào?(cánh dài)

  +  Ngoài hoa cúc có màu vàng bạn nào còn biết hoa cúc có màu gì nữa? ( trắng ,cam, .....)

  + Bạn nào còn biết hoa nào  nở vào mùa xuân na?  ( mai, đào, thọ..)

  +  cây sống được là nhờ gì?

GD treû chaêm soùc, baûo veä caây

HOẠT ĐỘNG 3:

 Chôi troø chôi:

   + chơi lộn cầu vòng

  _  chơi trò chơi vận động : thỏ đổi lồng

   +  luật chơi : khi nghe hiệu lệnh các chú thỏ tìm cho mình 1 cái lồng

   +  cách chơi : cô cùng các chú thỏ đi kiếm ăn hát một bài , khi nghe hiệu lệnh trời mưa các chú thỏ chạy về tìm cho mình một cái lồng chú thỏ nào không có lồng sẽ bị phạt .

   + cho cháu chơi vài lần

   + chơi tự do cháu chơi đá banh, làm dây chuyền, gói kẹo, thả vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời,

_ Keát thuùc: coâ taäp trung treû nhaän xeùt buoåi dạo chơi, vệ sinh sạch sẽ .

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

mtxq

Đăng ngày 11/1/2012 12:23:02 PM | Thể loại: Tập đọc 5 | Lần tải: 60 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án mtxq, Tập đọc 5. . Chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc thư viện mtxq .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện mtxq thuộc chủ đề Tập đọc 5 được giới thiệu bởi thành viên Hồng Trịnh Thị tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Tập đọc 5 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tiểu học Lớp 5 Tập đọc 5 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo HOẠCH SOẠN GIẢNG ĐỘNG NGOÀI TRỜI ĐIỂM: TẾT VÀ MÙA XUÂN ĐỀ TÀI: QUAN SÁT CÂY HOA CÚC TRÒ CHƠI : THỎ ĐỔI LỒNG I/ ĐÍCH YÊU CẦU: Cháu biết một số đặc điểm, của cây hoa cúc,có thân , rể lá cành, nói thêm , Cháu tham gia lời câu hỏi của cô, Cháu tích cực tham gia hoạt động , tiếp theo là Rèn cho cháu sự nhanh nhẹn , chơi được trỏ chơi Trẻ biết được vẻ đẹp của những loài hoa, cho biết thêm Giáo dục cháu chăm nom hoa, nhổ cỏ, bắt sâu cho cây ra hoa đẹp vào dịp tết tới II/ BỊ : Sân thoáng rộng, sạch sẽ, cây hoa Đồ chơi

https://nslide.com/giao-an/mtxq.9mgmyq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Tập đọc 5HOẠCH SOẠN GIẢNG
ĐỘNG NGOÀI TRỜI

ĐIỂM: TẾT VÀ MÙA XUÂN
ĐỀ TÀI: QUAN SÁT CÂY HOA CÚC
TRÒ CHƠI : THỎ ĐỔI LỒNG

I/ ĐÍCH YÊU CẦU:
Cháu biết một số đặc điểm, của cây hoa cúc,có thân , rể lá cành.. ,
Cháu tham gia lời câu hỏi của cô, Cháu tích cực tham gia hoạt động .
Rèn cho cháu sự nhanh nhẹn , chơi được trỏ chơi
Trẻ biết được vẻ đẹp của các loài hoa.
Giáo dục cháu chăm sóc hoa, nhổ cỏ, bắt sâu cho cây ra hoa đẹp vào dịp tết đến
II/ BỊ :
Sân thoáng rộng, sạch sẽ, cây hoa
Đồ chơi ngoài trời
Đất sét, lá bán, lá bàng.
III/ DẪN :
ĐỘNG 1:
Định hướng khi ra sân:
Cô cho trẻ tập trung mang dép ra sân
thiệu buổi hoạt động
Hôm nay cô cho các con ra sân quan sát cây cảnh xung quanh trường sau đó cô cho các con quan sát cây hoa cúc Chơi trò chơi dân gian lộn cầu vòng, chơi thỏ đổi lồng., chơi tự do .
Dặn dò cháu khi ra sân.
HOẠT ĐỘNG 2:
Cháu quan sát cây cảnh xung quanh trường
- quan sát cây hoa cúc
+ Các con nhìn xem đây là cây hoa gì ? (cúc)
+ Cây hoa cúc có những bộ phận nào? (, rể, thân, lá, hoa, cành …)
+ Thân cây như thế nào ?()
+ Đây là gì ? có màu gì?(nhánh cây, có màu xanh)
+Lá có màu gì ?(xanh)
+ Có nhiều hay ít lá ? (có nhiều )
+ Hoa cúc có màu gì ? (Màu vàngû)
+ Có nhiều cánh hay ít cánh?(nhiều)
+ Hoa cúc có cánh như thế nào?(cánh dài)
+ Ngoài hoa cúc có màu vàng bạn nào còn biết hoa cúc có màu gì nữa? ( trắng ,cam, .....)
+ Bạn nào còn biết hoa nào nở vào mùa xuân nữa? ( mai, đào, thọ..)
+ cây sống được là nhờ gì?
GD trẻ chăm sóc, bảo vệ cây
ĐỘNG 3:
Chơi trò chơi:
+ lộn cầu vòng
_ trò chơi vận động : thỏ đổi lồng
+ chơi : khi nghe hiệu lệnh các chú thỏ tìm cho mình 1 cái lồng
+ cách chơi : cô cùng các chú thỏ đi kiếm ăn hát một bài , khi nghe hiệu lệnh trời mưa các chú thỏ chạy về tìm cho mình một cái lồng chú thỏ nào không có lồng sẽ bị phạt .
+ cho cháu vài lần
+ chơi tự do cháu chơi đá banh, làm dây chuyền, gói kẹo, thả vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời,
_ Kết thúc: cô tập trung trẻ nhận xét buổi chơi, vệ sinh sạch sẽ .

Sponsor Documents