mtxq giáo án Tập đọc 5

  Đánh giá    Viết đánh giá
 60       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
9mgmyq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/1/2012 12:23:02 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
0
Lần tải
60

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

HOẠCH SOẠN GIẢNG
ĐỘNG NGOÀI TRỜI
ĐIỂM: TẾT VÀ MÙA XUÂN
ĐỀ TÀI: QUAN SÁT CÂY HOA CÚC
TRÒ CHƠI : THỎ ĐỔI LỒNG
I/ ĐÍCH YÊU CẦU:
Cháu biết một số đặc điểm, của cây hoa cúc,có thân , rể lá cành.. ,
Cháu tham gia lời câu hỏi của cô, Cháu tích cực tham gia hoạt động .
Rèn cho cháu sự nhanh nhẹn , chơi được trỏ chơi
Trẻ biết được vẻ đẹp của các loài hoa.
Giáo dục cháu chăm sóc hoa, nhổ cỏ, bắt sâu cho cây ra hoa đẹp vào dịp tết đến
II/ BỊ :
Sân thoáng rộng, sạch sẽ, cây hoa
Đồ chơi ngoài trời
Đất sét, lá bán, lá bàng.
III/ DẪN :
ĐỘNG 1:
Định hướng khi ra sân:
Cô cho trẻ tập trung mang dép ra sân
thiệu buổi hoạt động
Hôm nay cô cho các con ra sân quan sát cây cảnh xung quanh trường sau đó cô cho các con quan sát cây hoa cúc Chơi trò chơi dân gian lộn cầu vòng, chơi thỏ đổi lồng., chơi tự do .
Dặn dò cháu khi ra sân.
HOẠT ĐỘNG 2:
Cháu quan sát cây cảnh xung quanh trường
- quan sát cây hoa cúc
+ Các con nhìn xem đây là cây hoa gì ? (cúc)
+ Cây hoa cúc có những bộ phận nào? (, rể, thân, lá, hoa, cành …)
+ Thân cây như thế nào ?()
+ Đây là gì ? có màu gì?(nhánh cây, có màu xanh)
+Lá có màu gì ?(xanh)
+ Có nhiều hay ít lá ? (có nhiều )
+ Hoa cúc có màu gì ? (Màu vàngû)
+ Có nhiều cánh hay ít cánh?(nhiều)
+ Hoa cúc có cánh như thế nào?(cánh dài)
+ Ngoài hoa cúc có màu vàng bạn nào còn biết hoa cúc có màu gì nữa? ( trắng ,cam, .....)
+ Bạn nào còn biết hoa nào nở vào mùa xuân nữa? ( mai, đào, thọ..)
+ cây sống được là nhờ gì?
GD trẻ chăm sóc, bảo vệ cây
ĐỘNG 3:
Chơi trò chơi:
+ lộn cầu vòng
_ trò chơi vận động : thỏ đổi lồng
+ chơi : khi nghe hiệu lệnh các chú thỏ tìm cho mình 1 cái lồng
+ cách chơi : cô cùng các chú thỏ đi kiếm ăn hát một bài , khi nghe hiệu lệnh trời mưa các chú thỏ chạy về tìm cho mình một cái lồng chú thỏ nào không có lồng sẽ bị phạt .
+ cho cháu vài lần
+ chơi tự do cháu chơi đá banh, làm dây chuyền, gói kẹo, thả vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời,
_ Kết thúc: cô tập trung trẻ nhận xét buổi chơi, vệ sinh sạch sẽ .

 

KẾ HOẠCH SOẠN GIẢNG

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

CHỦ ĐIỂM:  TẾT VÀ MÙA XUÂN

ĐỀ TÀI: QUAN SÁT CÂY  HOA CÚC

    TRÒ CHƠI : THỎ ĐỔI LỒNG

 

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

-         Chaùu bieát moät soá ñaëc ñieåm, cuûa caây hoa cúc,có  thân , rể lá cành..  ,

-         Chaùu tham gia trả lời câu hỏi của cô, Chaùu tích cöïc tham gia hoaït ñoäng .

-         Rèn cho cháu sự nhanh nhẹn , chơi được trỏ chơi

-         Trẻ biết được vẻ đẹp của các loài hoa.

-         Giáo dục cháu chăm sóc hoa, nhổ cỏ, bắt sâu cho cây ra hoa đẹp vào dịp tết đến

II/ CHUẨN BỊ :

-         Saân thoaùng roäng, saïch seõ, caây hoa cúc

-         Đồ chơi ngoài trời

-         Đất sét, lá bán, lá bàng.

III/  HƯỚNG DẪN :

HOẠT ĐỘNG 1:

      Ñònh höôùng khi ra saân:

-         Coâ cho treû taäp trung mang dép ra sân

-         Gii thiệu buổi hoạt động

-         Hôm nay cô cho các con ra sân quan sát cây cảnh xung quanh trường sau đó cô cho các con quan sát cây hoa cúc Chơi trò chơi dân gian lộn cầu vòng, chơi thỏ đổi lồng., chơi tự do .

-         Dặn dò cháu khi ra sân.

HOẠT ĐỘNG 2:

-         Cháu quan sát cây cảnh xung quanh trường

     -   quan sát  caây hoa cúc

     +  Các con nhìn xem đây là cây hoa gì ? (cúc)

     +  Cây hoa cúc  có những bộ phận nào?  (, rể, thân,  lá, hoa, cành …)

  + Thaân caây nhö theá naøo ?(nh)

  + Đây là gì ? có màu gì?(nhánh cây, có màu xanh)

  +Lá có màu gì ?(xanh)

  + Coù nhieàu hay ít laù ? (coù nhieàu lá)

  + Hoa cúc có maøu gì ? (Maøu vaøngû)

  + Có nhiều cánh hay ít cánh?(nhiều)

  + Hoa cúc có cánh như thế nào?(cánh dài)

  +  Ngoài hoa cúc có màu vàng bạn nào còn biết hoa cúc có màu gì nữa? ( trắng ,cam, .....)

  + Bạn nào còn biết hoa nào  nở vào mùa xuân na?  ( mai, đào, thọ..)

  +  cây sống được là nhờ gì?

GD treû chaêm soùc, baûo veä caây

HOẠT ĐỘNG 3:

 Chôi troø chôi:

   + chơi lộn cầu vòng

  _  chơi trò chơi vận động : thỏ đổi lồng

   +  luật chơi : khi nghe hiệu lệnh các chú thỏ tìm cho mình 1 cái lồng

   +  cách chơi : cô cùng các chú thỏ đi kiếm ăn hát một bài , khi nghe hiệu lệnh trời mưa các chú thỏ chạy về tìm cho mình một cái lồng chú thỏ nào không có lồng sẽ bị phạt .

   + cho cháu chơi vài lần

   + chơi tự do cháu chơi đá banh, làm dây chuyền, gói kẹo, thả vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời,

_ Keát thuùc: coâ taäp trung treû nhaän xeùt buoåi dạo chơi, vệ sinh sạch sẽ .

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

mtxq.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN