mtxq

Đăng ngày 11/1/2012 12:23:02 PM | Thể loại: Tập đọc 5 | Chia sẽ bởi: Hồng Trịnh Thị | Lần tải: 60 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 

KẾ HOẠCH SOẠN GIẢNG

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

CHỦ ĐIỂM:  TẾT VÀ MÙA XUÂN

ĐỀ TÀI: QUAN SÁT CÂY  HOA CÚC

    TRÒ CHƠI : THỎ ĐỔI LỒNG

 

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

-         Chaùu bieát moät soá ñaëc ñieåm, cuûa caây hoa cúc,có  thân , rể lá cành..  ,

-         Chaùu tham gia trả lời câu hỏi của cô, Chaùu tích cöïc tham gia hoaït ñoäng .

-         Rèn cho cháu sự nhanh nhẹn , chơi được trỏ chơi

-         Trẻ biết được vẻ đẹp của các loài hoa.

-         Giáo dục cháu chăm sóc hoa, nhổ cỏ, bắt sâu cho cây ra hoa đẹp vào dịp tết đến

II/ CHUẨN BỊ :

-         Saân thoaùng roäng, saïch seõ, caây hoa cúc

-         Đồ chơi ngoài trời

-         Đất sét, lá bán, lá bàng.

III/  HƯỚNG DẪN :

HOẠT ĐỘNG 1:

      Ñònh höôùng khi ra saân:

-         Coâ cho treû taäp trung mang dép ra sân

-         Gii thiệu buổi hoạt động

-         Hôm nay cô cho các con ra sân quan sát cây cảnh xung quanh trường sau đó cô cho các con quan sát cây hoa cúc Chơi trò chơi dân gian lộn cầu vòng, chơi thỏ đổi lồng., chơi tự do .

-         Dặn dò cháu khi ra sân.

HOẠT ĐỘNG 2:

-         Cháu quan sát cây cảnh xung quanh trường

     -   quan sát  caây hoa cúc

     +  Các con nhìn xem đây là cây hoa gì ? (cúc)

     +  Cây hoa cúc  có những bộ phận nào?  (, rể, thân,  lá, hoa, cành …)

  + Thaân caây nhö theá naøo ?(nh)

  + Đây là gì ? có màu gì?(nhánh cây, có màu xanh)

  +Lá có màu gì ?(xanh)

  + Coù nhieàu hay ít laù ? (coù nhieàu lá)

  + Hoa cúc có maøu gì ? (Maøu vaøngû)

  + Có nhiều cánh hay ít cánh?(nhiều)

  + Hoa cúc có cánh như thế nào?(cánh dài)

  +  Ngoài hoa cúc có màu vàng bạn nào còn biết hoa cúc có màu gì nữa? ( trắng ,cam, .....)

  + Bạn nào còn biết hoa nào  nở vào mùa xuân na?  ( mai, đào, thọ..)

  +  cây sống được là nhờ gì?

GD treû chaêm soùc, baûo veä caây

HOẠT ĐỘNG 3:

 Chôi troø chôi:

   + chơi lộn cầu vòng

  _  chơi trò chơi vận động : thỏ đổi lồng

   +  luật chơi : khi nghe hiệu lệnh các chú thỏ tìm cho mình 1 cái lồng

   +  cách chơi : cô cùng các chú thỏ đi kiếm ăn hát một bài , khi nghe hiệu lệnh trời mưa các chú thỏ chạy về tìm cho mình một cái lồng chú thỏ nào không có lồng sẽ bị phạt .

   + cho cháu chơi vài lần

   + chơi tự do cháu chơi đá banh, làm dây chuyền, gói kẹo, thả vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời,

_ Keát thuùc: coâ taäp trung treû nhaän xeùt buoåi dạo chơi, vệ sinh sạch sẽ .

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án mtxq, Tập đọc 5. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc giáo án mtxq .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện mtxq thuộc danh mục Tập đọc 5 được chia sẽ bởi thành viên Hồng Trịnh Thị đến bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Tập đọc 5 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tiểu học Lớp 5 Tập đọc 5 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập HOẠCH SOẠN GIẢNG ĐỘNG NGOÀI TRỜI ĐIỂM: TẾT VÀ MÙA XUÂN ĐỀ TÀI: QUAN SÁT CÂY HOA CÚC TRÒ CHƠI : THỎ ĐỔI LỒNG I/ ĐÍCH YÊU CẦU: Cháu biết một số đặc điểm, của cây hoa cúc,có thân , rể lá cành, nói thêm là , Cháu tham gia lời câu hỏi của cô, Cháu tích cực tham gia hoạt động , bên cạnh đó Rèn cho cháu sự nhanh nhẹn , chơi được trỏ chơi Trẻ biết được vẻ đẹp của những loài hoa, nói thêm Giáo dục cháu chăm nom hoa, nhổ cỏ, bắt sâu cho cây ra hoa đẹp vào dịp tết tới II/ BỊ : Sân thoáng rộng, sạch sẽ, cây https://nslide.com/giao-an/mtxq.9mgmyq.html