ngân hàng câu hỏi sinh 8 giáo án Những kinh nghiệm hay

Đăng ngày 11/21/2013 8:45:15 AM | Thể loại: Những kinh nghiệm hay | Lần tải: 21 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.20 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Bài 1: BÀI MỞ ĐẦU


Câu 1: Chọn đáp án đúng:
- Phương pháp chủ yếu học tập môn cơ thể người và vệ sinh là:
Trực quan: Quan sát tranh ảnh mẫu vật….
Làm thí nghiệm
cả a và b.
Đáp án: c
Câu 2: Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật.
Câu 3: Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học ‘cơ thể người và vệ sinh’
Câu 4: Chứng minh con người là sinh vật tiến hóa nhất trong giới sinh vật ?


Bài 2: CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI


Câu 5: Chọn đáp án đúng:
Cơ thể người gồm những phần nào ?
A. Đầu B. Mình C. Tay chân D. Cả A, B và C
Đáp án: D
Câu 6: Hệ cơ quan có chức năng cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể là:
a. Hệ hô hấp b. Hệ thần kinh c. Hệ tiêu hóa
Đáp án: c
Câu 7: Bằng một VD em hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể
Câu 8: Kể tên các hệ cơ quan trong cơ thể người ?Bài 3: TẾ BÀO


Câu 9: Chọn đáp án đúng :
Thành phần cấu tạo của tế bào là:
A. Màng B. Nhân. C. Chất tế bào. D. Cả A, B và C
Đáp án: D
Câu 10: Nêu cấu tạo và chức năng của tế bào ?


Bài 4: MÔ


Câu 11. Trong cơ thể máu thuộc loại mô nào?
A. Cơ B. Mô biểu bì C. Mô liên kết. D. Mô cơ tim
Đáp án: C
Câu 12: So sánh mô biểu bì mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sư sắp xếp các tế bào trong cơ thể ?
Câu 13: Trình bày cơ vân ,cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo ? Sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn ?


Bài 6: PHẢN XẠ


Câu 14: Một cung phản xạ gồm đầy đủ các thành phần:
a. Nơ ron hướng tâm, nơ ron li tâm, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng
b. Nơ ron hướng tâm, nơ ron li tâm, nơ ron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng
c. Nơ ron hướng tâm, nơ ron li tâm, nơ ron trung gian cơ quan thụ cảm, cơ quan phản xạ
d. Nơ ron hướng tâm, nơ ron li tâm, nơ ron trung gian, cơ quan phản xạ
Đáp án: a
Câu 15: Nêu cấu tạo – chức năng của nơ ron ?
Câu 16: Từ một ví dụ cụ thể đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó?
Câu 17: Giải thích vì sao khi cắt đứt dây thần kinh cảm giác thì có thể không có phản ứng với kích thích.


Bài 7: BỘ XƯƠNG


Câu 18: Trong cơ thể có mấy loại khớp xương
a. 1 loại b. 2 loại c. 3 loại
Đáp án: c
Câu 19: Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì
a. Cấu trúc có sư kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng
b. Xương có tủy xương và muối khoáng
c. Xương có chất hữu cơ và màng xương
d. Xương có mô xương cứng và cấu tạo từ chất hữu cơ
Đáp án: a
Câu 20: Nêu thành phần, chức năng chính của bộ xương ?
Câu 21: Xương to ra, dài ra là do đâu ?
Câu 22: Giải thích tại sao các khớp xương ở sọ đa số là các khớp bất động ?


Bài 8: CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA XƯƠNG


Câu 23 : Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì
a. Cấu trúc có sư kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng
b. Xương có tủy xương và muối khoáng
c. Xương có chất hữu cơ và màng xương
d. Xương có mô xương cứng và cấu tạo từ chất hữu cơ
Đáp án: a
Câu 24: Chức năng các thành phần hóa học của xương? Tại sao xương động vật hầm thì bở ?
Câu 25: Giải thích tại sao khi bị gãy xương tre nhỏ mau liền xương hơn người già.
Câu 26: Có khi nào cả cơ cả cơ gấp và duỗi của một bộ phận trên cơ thể cùng co tối đa và cùng duỗi tối đa.


Bài 9: CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ


Câu 27: Chọn đáp án

Sponsor Documents